Giáo án môn Hóa học 9 - Tiết 32: Clo

I. Mục tiêu

1.Kiến thức:

- Biết được ứng dụng của clo

- Biết được phương pháp điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm, điều chế clo trong công nghiệp.

2.Kỹ năng:

- Quan sát sơ đồ, đọc nội dung sách giáo khoa hóa học lớp 9 để rút ra các kiến thức về tính chất và ứng dụng , điều chế clo.

3. Thỏi độ:

 *Clo có nhiều ứng dụng trong công nghiệp và đời sống

II. Chuẩn bị:

1.Chuaồn bũ cuỷa giaựo vieõn :

 Dụng cụ thí nghiệm: Điều chế khí clo

 2.Chuaồn bũ cuỷa hoùc sinh :

 Laứm baứi taọp ụỷ phaàn daởn doứ ,chuaồn bũ baứi trửụực

Bảng phụ, giấy hoạt động nhóm.

III. Hoaùt ủoọng daùy hoùc:

1. OÅn ủũnh tỡnh hỡnh lụựp: kieồm tra sú soỏ, taực phong

 

doc 3 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 07/03/2020 Lượt xem 82Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hóa học 9 - Tiết 32: Clo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-Ngaứy soaùn:06-12-2017
 Tiết 32 ( tiếptheo)
I. Mục tiờu
1.Kiến thức:
- Biết được ứng dụng của clo
- Biết được phương pháp điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm, điều chế clo trong công nghiệp. 
2.Kỹ năng:
- Quan sát sơ đồ, đọc nội dung sách giáo khoa hóa học lớp 9 để rút ra các kiến thức về tính chất và ứng dụng , điều chế clo.
3. Thỏi độ:
 *Clo cú nhiều ứng dụng trong cụng nghiệp và đời sống
II. Chuẩn bị:
1.Chuaồn bũ cuỷa giaựo vieõn :
 Dụng cụ thí nghiệm: Điều chế khí clo 
 2.Chuaồn bũ cuỷa hoùc sinh :
 Laứm baứi taọp ụỷ phaàn daởn doứ ,chuaồn bũ baứi trửụực
Bảng phụ, giấy hoạt động nhóm.
III. Hoaùt ủoọng daùy hoùc:
1. OÅn ủũnh tỡnh hỡnh lụựp: kieồm tra sú soỏ, taực phong 
2.Kiểm tra bài cũ: (7’)
. Nêu tính chất hóa học của clo. Viết PTHH minh họa?
ẹaựp aựn:
a/Taực duùng vụựi kim loaùi
 3Cl2+2Fe 2 FeCl3
b/ Taực duùng vụựi Hiủro:
H2 + Cl2 2 HCl
c).Taực duùng vụựi H2O :
Cl2+H2OHCl+ HClO
d)Taực dụng với dung dịch NaOH
Cl2 + 2NaOH à NaCl + NaClO +H2O
3.Giaỷng baứi mụựi:
 -Giụựi thieọu baứi:(1’)
Clo laứ chaỏt khớ coự nhieàu ửựng duùng trong thửùc teỏ. Clo coự ủửụùc ủieàu cheỏ nhử theỏ naứo? Hoõm nay chuựng ta cuứng xeựt baứi: CLO (tt)
 -Tieỏn trỡnh baứi daùy:
TG
 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
 Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 Noọi dung
8’
Hoạt động 1: ứng dụng của clo :
GV: Treo hình vẽ và yêu cầu học sinh nêu ứng dụng của clo?
? Vì sao clo được dùng tẩy trắng vải sợi?
Hoạt động 1: ứng dụng của clo :
HS trình bày ứng dụng của Clo trong thực tế dời sốngvà giải thích được các ứng dụng đó dựa vào tính chất nào của Clo
I.ệÙng dụng của clo :
- Dùng khử trùng nước sinh hoạt.
- Tẩy trắng vải sợi , bột giấy.
- Điều chế nước Javen, chất dẻo, nhựa P.V.C
14’
Hoạt động 2: Điều chế khí clo:
GV: Giới thiệu các nguyên liệu để điều chế clo?
GV: Thuyết trình về phương pháp điều chế clo tronh PTN:
GV: Đưa PTHH lên màn hình.
? Nhận xét cách thu khí clo, vai trò của bình đựng H2SO4 đ , vai trò của bình dựng NaOH đ
? Có thể thu khí clo bằng cách đẩy nước không ? Tại sao?
GV: Giới thiệu về nguyên liệu và phương pháp điều chế clo trong công nghiệp : Điện phân NaCl
? Hãy nêu hiện tượng quan sát được?
? Nêu nhận xét, kết luận và viết PTHH?
Hoạt động 2: Điều chế khí clo:
HS trật tự lắng nghe giáo viên thông báo.
HS lắng nghe ghi lại PP điều chế khí Clo trong công nghiệp và trong PTN, ghi nhớ
II.Điều chế khí clo:
2. Điều chế clo trong PTN:
Nguyên liệu: MnO2 , HCl đặc.
PTHH
MnO2 (r) + 4HCl (dd) t
 MnCl2 (r) + Cl2 (k) + H2O (l)
2. Điều chế trong công nghiệp:
 2NaCl(dd)+ 2H2O (l)
Đf có màng ngăn 
 2NaOH(dd) + H2(k) +Cl2 (k)
12’
HOAẽT ẹOÄNG 3: .Cuỷng coỏ: 
1 . Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau: 
 HCl
 Cl2 
 NaCl
2. Cho m g một kim loại m ( hóa trị I) tác dụng với clo dư . sau phản ứng thu được 13,6g muối. Mặt khác để hòa tan mg kim loại R cần vừa đủ 200ml dd HCl 1M
a. Viết PTHH.
b. Xác định kim loại R.
HOAẽT ẹOÄNG 3: .Cuỷng coỏ: 
-Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa
-Laứm baứi taọ–p
4. Daởờn doứứ hoùc sinh chuaồn bũ cho tieỏt hoùc tieỏp theo: (3’)
Laứm caực baứi taọp:9,10trang 81 SGK
 Xem baứi cacbon tỡm hieồu:
Daùng thuứ hỡnh laứ gỡ ?
Tớnh haỏp phuù laứ gỡ?
Tớnh chaỏt hoaự hoùc cuỷa cacbon
IV.RUÙT KINH NGHIEÄM ,BOÛÂ SUNG:
.–

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 26 Clo_12234511.doc