Giáo án môn Hóa học - Chủ đề khối 12

CĐ 1:

ESTE- LIPIT 4 Nội dung 1: Khái niệm và danh pháp (1 tiết) Tên chuyên đề: este (liên môn Sinh học)

 Nội dung 2: Tính chất vật lý và hóa học (2 tiết)

 Nội dung 3: Điều chế và ứng dụng (1 tiết)

CĐ 2: CACBOHIĐRAT 6 Nội dung 1: Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lý, ứng dụng (2 tiết) Tên chuyên đề: cacbohidrat (liên môn với môn Sinh học)

 Nội dung 2: Cấu tạo, tính chất hóa học (3 tiết)

 Nội dung 3: Thực hành CĐ (1 tiết)

CĐ 3:

AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN 7 Nội dung 1 : Công thức tổng quát, phân loại, tên gọi amin và aminoaxit. (2 tiết) Tên chuyên đề: cacbohidrat (liên môn với môn Sinh học)

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 06/04/2017 Lượt xem 752Lượt tải 9 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hóa học - Chủ đề khối 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHỦ ĐỀ KHỐI 12
CHUYÊN ĐỀ
SỐ TIẾT
NỘI DUNG
GHI CHÚ
CĐ 1:
ESTE- LIPIT
4
Nội dung 1: Khái niệm và danh pháp (1 tiết) 
Tên chuyên đề: este (liên môn Sinh học)
Nội dung 2: Tính chất vật lý và hóa học (2 tiết)
Nội dung 3: Điều chế và ứng dụng (1 tiết)
CĐ 2: CACBOHIĐRAT
6
 Nội dung 1: Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lý, ứng dụng (2 tiết)
 Tên chuyên đề: cacbohidrat (liên môn với môn Sinh học)
Nội dung 2: Cấu tạo, tính chất hóa học (3 tiết)
 Nội dung 3: Thực hành CĐ (1 tiết)
CĐ 3:
AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN
7
Nội dung 1 : Công thức tổng quát, phân loại, tên gọi amin và aminoaxit. (2 tiết)
Tên chuyên đề: cacbohidrat (liên môn với môn Sinh học)
Nội dung 2 : Tính chất hóa học của amin và aminoaxit (2 tiết)
Nội dung 3 : Trạng thái tự nhiên, Ứng dụng (1 tiết)
 Nội dung 4 : Pep tit và Protein (1 tiết)
Nội dung 5: Luyện tập (1 tiết)
CĐ 4:
POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
6
Nội dung 1 : Khái niệm, phân loại, phương pháp điều chế, tính chất polime (2 tiết)
Tên chuyên đề: polime và vật liệu polime (liên môn với môn Lý, Địa)
Nội dung 2 : Vật liệu polime (2 tiết)
Nội dung 3 : Ứng dụng của polime trong thực tế (1 tiết)
Nội dung 4 : Thực hành: Một số tính chất của polime và vật liệu polime (1 tiết)
CĐ 5:
ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
11
Nội dung 1 : Vị trí, Tính chất vật lý, tính chất hóa học chung của kim loại (3 tiết)
Tên chuyên để Đại cương kim loại: (liên môn với môn Vật lý)
Nội dung 2 : Dãy điện hóa của kim loại (3 tiết)
Nội dung 3 : Điều chế kim loại và ăn mòn kim loại (4 tiết)
Nội dung 4: Thực hành: Tính chất, điều chế và sự ăn mòn kim loại (1 tiết)
CĐ 6:
KIM LOẠI KIỀM. KIM LOẠI KIỀM THỔ. NHÔM
10
Nội dung 1 : Vị trí, điều chế, tính chất của kim loại kiềm và kiềm thổ (3 tiết)
Tên chuyên đề: kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm (liên môn với môn vật lý, địa lý)
Nội dung 2 : Hợp chất của kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ (3 tiết)
Nội dung 3 : Nhôm (2 tiết)
Nội dung 4 : Hợp chất nhôm (1 tiết)
Nội dung 5 : Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng (1 tiết)
CĐ 7:
SẮT VÀ HỢP CHẤT
5
Nội dung 1 : Vị trí, tính chất, trạng thái tự nhiên của sắt (2 tiết)
Tên chuyên đề: sắt và hợp chất (liên môn với môn Lịch sử, Văn, Lý, Toán)
Nội dung 2 : Hợp chất sắt ( 2 tiết)
Nội dung 3 : Hợp kim của sắt (1 tiết)
CĐ 8:
CROM VÀ HỢP CHẤT
3
 Nội dung 1 : Vị trí, tính chất, trạng thái tự nhiên (1 tiêt)
 Tên chuyên đề: crom và hợp chất (liên môn với môn Toán)
Nội dung 2 : Hợp kim của crom (1 tiết)
 Nội dung 3 : Luyện tập (1 tiết)
CĐ 9:
PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ
3
Nội dung 1 : Nhận biết một số ion (2 tiết)
Liên môn với 
Nội dung 2 : Nhận biết một số chất khí (1 tiết)
CĐ 10:
HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG
3
Nội dung 1 : Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế (1 tiết)
Liên môn với môn Sinh, CN
Nội dung 2: Hóa học và vấn đề xã hội (1 tiết)
Nội dung 3 : Hóa học và vấn đề xã hội (1 tiết)

Tài liệu đính kèm:

  • docCHỦ ĐỀ KHỐI 12_Phu Yen.doc