Giáo án môn Hóa học - Tiết 25: Kiểm tra 1 tiết môn: Hóa học 8

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)

KHOANH TRÒN CÂU ĐÚNG NHẤT

Câu 1:Công thức hóa học nào sai?

 A.FeO. B.NaO. C.CuSO4. D.AlCl3.

Câu 2:Cho công thức hĩa học R2O3.Biết phân tử khối R2O3 = 160.R là nguyên tố hóa học nào sau đây:

 A.Fe. B.Cu. C.Al. D.Zn.

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 06/04/2017 Lượt xem 695Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hóa học - Tiết 25: Kiểm tra 1 tiết môn: Hóa học 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 13	
TIẾT 25: KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: HÓA HỌC 8
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)
KHOANH TRÒN CÂU ĐÚNG NHẤT
Câu 1:Công thức hóa học nào sai?
	A.FeO.	B.NaO.	C.CuSO4.	D.AlCl3.
Câu 2:Cho công thức hĩa học R2O3.Biết phân tử khối R2O3 = 160.R là nguyên tố hóa học nào sau đây:
	A.Fe.	B.Cu.	C.Al.	D.Zn.
Câu 3: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng vật lý ?
A.Khi nấu canh cua, gạch cua nổi lên trên.
B.Sự kết tinh của muối ăn.
C.Về mùa hè thức ăn thường bị thiu.
D.Bình thường lòng trắng trứng ở trạng thái lỏng, khi đun nóng nó lại đông tụ lại.
E.Đun quá lửa mỡ sẽ khét.
	A. a,b,e	B. a,b,d	C. a,b,c,d	D. b,c,d
 Câu 4:Trong 1 phản ứng hóa học, các chất tham gia và sản phẩm phải chứa cùng:
	A. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố.	C. Số phân tử của mỗi chất.
	B. Số nguyên tử trong mỗi chất.	D. Số nguyên tố tạo ra chất.
 Câu 5: Khi quan sát 1 hiện tượng, dựa vào đâu em có thể dự đoán được đó là hiện tượng hóa học, trong đó có phản ứng hóa học xảy ra ?
	A. Nhiệt độ phản ứng.	C. Chất mới sinh ra.
	B. Tốc độ phản ứng.	D. Tất cả đều đúng.
Câu 6:Cho phản ứng hố học sau:
 Zn + 2 HCl ZnCl2 + H2. Tỉ lệ cặp Zn và 2 HCl là:
	A.1 : 1.	B.1 : 2.	C. 2 : 1.	D.2 : 2.
II.PHẦNTỰ LUẬN (6đ)
Câu 1: (3đ) Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:
	A. Al + HCl 4 AlCl3 + H2 	B. Fe2O3 + CO 4 Fe + CO2 
Câu 2: (3điểm)
Cho 65g kim loại kẽm tác dụng với axít clohiđric (HCl) thu được 136g muối kẽm clorua (ZnCl2) và 2g khí hiđro (H2)
a.Lập phương trình hóa học của phản ứng.
b.Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử giữa các chất trong phản ứng.
c.Tính khối lượng axit clohđric đã dùng.
Người ra đề
 ĐÁP ÁN ĐỀ 01
PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Câu : 1A	Câu : 2B 	Câu : 3B 	Câu : 4A	 Câu : 5D 	Câu : 6B 	
PHẦNTỰ LUẬN
Câu 1: Mỗi phương trình cân bằng đúng đạt điểm.
a. 2Al + 6HCl g 2AlCl3 + 3H2 
b. Fe2O3 + 3CO g2Fe + 3CO2 
Câu 2
a. Zn + 2HCl g 2AlCl3 + 3H2 
b. Tỉ lệ:
 Nguyên tử Zn: phân tử HCl: phân tử AlCl3: phân tử H2 = 1:2:1:1 
c. Theo ĐL BTKL: m Zn + m HCl = + 
g m HCl = + - m Zn = 136 + 2 – 65 = 73g 

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KIEM_TRA_HOA_8_TIET_25.doc