Giáo án môn học Tin học khối 11 - Bài 19: Lập công thức để tính toán

I - Mục đích, yêu cầu.

1.VỀ KIẾN THỨC

- Hiểu được khái niệm,vai trò của công thức trong Excel;

- Biết cách nhập công thức vào ô tính

2.KỸ NĂNG

 - Nhập và sử dụng công thức trên trang tính

II - Phương pháp và chuẩn bị.

 - Phương pháp: Làm việc trên máy, kết hợp với nội dung SGK.

 - Chuẩn bị:

 + GV: Giáo án, SGK, SGV, phòng máy tính thực hành.

 + HS: SGK, vở ghi chép.

III - Tiến trình lên lớp.

1. ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số, kiểm tra vệ sinh, kiểm tra thiết bị.

2. Bài giảng:

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 05/04/2019 Lượt xem 129Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học Tin học khối 11 - Bài 19: Lập công thức để tính toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy :././.tại lớp:11A1
Ngày dạy :././.tại lớp:11A2
Ngày dạy :././.tại lớp:11A3
Ngày dạy :././.tại lớp:11A4
Ngày dạy :././.tại lớp:11A5
Ngày dạy :././.tại lớp:11A6
Tiết: 55,56
Đ19 Lập công thức để tính toán
I - Mục đích, yêu cầu.
1.Về kiến thức
Hiểu được khái niệm,vai trò của công thức trong Excel;
Biết cách nhập công thức vào ô tính
2.Kỹ NĂNG
 	 - Nhập và sử dụng công thức trên trang tính
II - Phương pháp và chuẩn bị.
	- Phương pháp: Làm việc trên máy, kết hợp với nội dung SGK.
	- Chuẩn bị: 
	+ GV: Giáo án, SGK, SGV, phòng máy tính thực hành.
	+ HS: SGK, vở ghi chép.
III - Tiến trình lên lớp.
ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số, kiểm tra vệ sinh, kiểm tra thiết bị.
Bài giảng:
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (10 phút)
Trình bày đặc điểm các kiểu dữ liệu số, kí tự, ngày tháng năm.
Nêu các cách chọn đối tượng- có kết hợp Ctrl và shift
3.Giảng bài mới:
Hoạt động 2: Sử dụng công thức. (20)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Trong toán học giải pt bậc 2 tính delta tatính bằng công thức nào?
Để tính delta trong Excel thì công thức được viết như thế nào?
Trong công thức: thì a,b,c là những hằng số cụ thể hoặc là địa chỉ của ô chứa giá trị của a,b,c
ví dụ: (Giáo viên chiếu bảng tính lên và nhập dữ liệu cho a,b,c và gõ công thức tính delta cho HS quan sát)
Các phép toán được sử dụng trong công thức là gì?
Các bước thực hiện khi nhập công thức vào ô tính?
GV: Kết quả được trình bày trong ô là gì?
Thảo luận trả lời câu hỏi.
Quan sát trên màn chiếu
Thực hiện theo yêu cầu GV
Kết quả trình bày trong ô là giá trị của công thức đó
công thức được trình bày trong ô là: 
 = b*b-4*a*c
Hoặc là: = b^2-4*a*c
Trong đó: a,b,c là những hằng số cụ thể hoặc là địa chỉ của ô chứa giá trị của a,b,c
Các phép toán được sử dụng là:
+,-,*,/,^(Luỹ thừa),%(tính phần trăm)
b1: Chọn ô cần nhập công thức
b2: Gõ dấu =
b3: Gõ công thức
b4: gõ enter
Hoạt động 3: Sử dụng địa chỉ ô và khối trong công thức (15)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
GV nhắc lại : Giả sử tôi nhập một số nguyên là 30 vào ô tính thuộc cột B dòng 5 trong bảng tính. 
GV hỏi: Vậy địa chỉ ô tính chứa số nguyên 30 là gì?
GV hỏi: Thế nào gọi là khối? Cách viết một khối trong công thức như thế nào?
Gv chiếu bảng tính và lấy ví dụ minh hoạ một vùng bảng tính, yêu cầu học sinh chỉ ra :
địa chỉ ô đầu vùng là gì?
địa chỉ ô cuối vùng là gì?
Gv: Hướng dấn HS cách xác định một khối
GV gọi HS lấy ví dụ
HS trả lời:
Địa chỉ ô đó là : B5
Giá trị của B5 là 30
HS trả lời: Khối là một vùng bao gồm một hoặc nhiều ô liên tục.
HS 
Cách xác định một khối
:
Ví dụ: D2:E10
HS ghi bài
Địa chỉ của ô, hàng,cột và khối
:
Hoạt động 4: Thực hành .(80)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Giáo viờn quan sát.
Cho HS tự khám phá.
Quan sát và hướng dẫn
HS tự thực hành.
Tính toán, nhọ̃p cụng thức theo yờu cõ̀u.
Cõu d khụng sử dụng được địa chỉ khụ́i trong cụng thức mà chỉ được sử dụng trong hàm.
 Thực hiợ̀n theo hướng dõ̃n.
Thực hiợ̀n theo yờu cõ̀u.
 Thực hiợ̀n theo hướng dõ̃n.
Bài 1: Giáo viờn quan sát
Bài 2: Nhọ̃p bảng điờ̉m trang 113/ bài 17
Bài 3: sử dụng cụng thức tính diờn tích hình tròn và nghiợ̀m phương trình bọ̃c nhṍt
Bài 4: Lọ̃p 2 cụ̣t: cụ̣t t và cụ̣t s. Áp dụng cụng thức quãng đường rơi tự do.
Hoạt động 5: Củng cố và nhận xét.(10)
Các phép toán được dùng trong công thức là những phép toán nào?
Cách nhập công thức vào ô tính như thế nào?
Cách sao chép công thức như thế nào?
Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài ở nhà:
- Thực hành thêm trên máy.
- Chuẩn bị nội dung bài mới (Bài 20 : “Sử dụng hàm”).
RúT KINH NGHIệM:	

Tài liệu đính kèm:

  • docbai 19.doc