Giáo án môn học Tin học khối 11 - Bài 21: Thao tác với dữ liệu trên bảng tính

I - Mục đích, yêu cầu.

1.KIẾN THỨC

- Biết các thao tác chỉnh sửa, sao chép và di chuyển dữ liệu trên trang tính

- Hiểu được tầm quan trọng của địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối trong sao chép công thức.

- Phân biệt và sử dụng được địa chỉ tương đối, tuyệt đối và hỗn hợp

- Chọn đúng các đối tượng và điền được các công thức đúng.

2.KỸ NĂNG

- Thực hiện các thao tác chỉnh sửa dữ liệu trong ô tính

- Thực hiện chính xác các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu

II - Phương pháp và chuẩn bị.

 - Phương pháp: Làm việc trên máy, kết hợp với nội dung SGK.

 - Chuẩn bị:

 + GV: Giáo án, SGK, SGV, phòng máy tính thực hành.

 + HS: SGK, vở ghi chép.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 05/04/2019 Lượt xem 208Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học Tin học khối 11 - Bài 21: Thao tác với dữ liệu trên bảng tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy :././.tại lớp:11A1
Ngày dạy :././.tại lớp:11A2
Ngày dạy :././.tại lớp:11A3
Ngày dạy :././.tại lớp:11A4
Ngày dạy :././.tại lớp:11A5
Ngày dạy :././.tại lớp:11A6
Tiết : 60,61,62
Bài 21 thao tác với dữ liệu trên bảng tính
I - Mục đích, yêu cầu.
1.KIếN THứC
Biết các thao tác chỉnh sửa, sao chép và di chuyển dữ liệu trên trang tính
Hiểu được tầm quan trọng của địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối trong sao chép công thức.
Phân biệt và sử dụng được địa chỉ tương đối, tuyệt đối và hỗn hợp
Chọn đúng các đối tượng và điền được các công thức đúng.
2.Kỹ NĂNG
Thực hiện các thao tác chỉnh sửa dữ liệu trong ô tính 
Thực hiện chính xác các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu
II - Phương pháp và chuẩn bị.
	- Phương pháp: Làm việc trên máy, kết hợp với nội dung SGK.
	- Chuẩn bị: 
	+ GV: Giáo án, SGK, SGV, phòng máy tính thực hành.
	+ HS: SGK, vở ghi chép.
III - Tiến trình lên lớp.
ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số, kiểm tra vệ sinh, kiểm tra thiết bị.
Bài giảng:
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (10 phút)
Viết cú pháp tên các hàm đã học
3.Giảng bài mới:
Hoạt động 2: I. Xoá, sửa nội dung ô tính: (20)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Khi lập trang tính, việc nhập dữ liệu vào các ô tính không thể tránh khỏi nhầm lẫn hay sai sót. Vậy có thể sử dụng các công cụ biên tập để thực hiện các chỉnh sửa cần thiết mà không cần tạo lại toàn bộ trang tính.
Xoá dữ liệu trong ô hay khối?
Chọn ô hay khối và nhấn phím delete
Nháy đúp và sửa (hoặc sửa trên thanh công thức) hoặc nháy chuột chọn ô sau đó nhấn F2.
H/s chú ý lắng nghe và thao tác theo.
I. Xoá, sửa nội dung ô tính:
Chọn ô hay khối và nhấn phím delete
Nháy đúp và sửa (hoặc sửa trên thanh công thức) hoặc nháy chuột chọn ô sau đó nhấn F2.
Hoạt động 3: Sao chép và di chuyển .(15)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
GV cho VD minh hoạ và thao tác trên máy chiếu
Nêu các bước sao chép
Sao chép (Copy hoặc Ctrl+C), cắt (Cut hoặc Ctrl+X), dán (Paste hoặc Ctrl+V)
II. Sao chép và di chuyển 
1. Sao chép và di chuyển dữ liệu
Bước	Thao tác
Chọn ô có ND cần sao chép
Nháy nút Copyđể sao chép 
Chọn ô đích
Nháy nút Paste để dán 
2. Sao chép hoặc di chuyển hàm (công thức)
a. Sao chép 
b. Di chuyển.
Hoạt động 4: Địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ hỗn hợp.(20)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Cho HS thao luận
Nhận xét ý kiến của HS
Nghiên cứu và trả lời
III. Địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ hỗn hợp
Hoạt động 4: Thực hành .(60)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Quan sát.
Hướng dẫn trực tiếp
H/s đạt được 
Dẫn dắt: H/s mở bảng tính điểm (đã lưu ở bài 20), thực hiện các thao tác: Chọn ô hay chọn khối trước khi dán Paste sau mỗi thao tác hãy nhấn nút lệnh Undo hoặc xoá các dữ liệu vừa sao chép. Rút ra kết luận mà đã quan sát kết quả ở trên.
Bài 1: Điền các dạng địa chỉ của các ô và khối trong bảng sau: SGK tr145	
Bài 2: Thực hành sao chép, di chuyển nội dung ô và khối.
Dẫn dắt: H/s mở bảng tính điểm (đã lưu ở bài 20), thực hiện các thao tác: Chọn ô hay chọn khối trước khi dán Paste sau mỗi thao tác hãy nhấn nút lệnh Undo hoặc xoá các dữ liệu vừa sao chép. Rút ra kết luận mà đã quan sát kết quả ở trên.
H/s hiểu, đáp ứng được mọi yêu cầu của giáo viên
Bài 3: Sửa nội dung ô tính thực hành cắt, dán dữ liệu 
Dẫn dắt: H/s sử dụng bảng tính điểm, xoá các dữ liệu vừa thực hành trong bài 2 và thực hiện theo nội dung SGK tr145
H/s theo dõi SGK và thực hiện theo yêu cầu
Cuối cùng lưu và đóng bảng tính điểm
Bài 4: Sao chép công thức 
Dẫn dắt: Mở bảng tính mới và nhập các số liệu SGK tr146
H/s thực hiện các thao tác theo yêu cầu SGK và đạt kết quả 
	+ Giải thích sự khác nhau khi di chuyển và sao chép công thức.
	+ Giải thích tại sao trong các ô đó có thông báo lỗi #REF!
Bài 5: Sử dụng các dạng địa chỉ trong công thức
Dẫn dắt: Sử dụng trang tính hình 4.23a (trừ các số liệu trong cột D) và thực hiện theo nội dung SGK tr146, 147
H/s thực hiện các thao tác theo yêu cầu SGK 
Bài 6: Sử dụng công thức và hàm với các địa chỉ thích hợp
Hoạt động 5: Củng cố và nhận xét.(10)
Học các qui tắc 1 - 4 SGK 
Trả lời các câu hỏi và làm bài tập 1 - 5 tr148
Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài ở nhà:
- Thực hành thêm trên máy.
- Chuẩn bị nội dung bài mới (Bài 22 : “”).
RúT KINH NGHIệM:	

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 21.doc