Giáo án môn học Tin học khối 11 - Bài 22: Nhập, tìm và thay thế nhanh dữ liệu

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Hiểu được bản chất, lợi ích của thao tác kéo thả nút điền và cách thực hiện;

 - Biết cách sử dụng tính năng tìm và thay thế của Excel.

2. Kỹ năng:

 - Điền nhanh dữ liệu bằng thao tác kéo thả nút điền.

 - Sử dụng thành thạo tính năng tìm và thay thế của Excel.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1. Giáo viên: phòng thực hành, máy chiếu

2. Học sinh: Đọc trước tài liệu để biết về nút điền, các thao tác tìm kiếm và

 thay thế.

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 05/04/2019 Lượt xem 192Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học Tin học khối 11 - Bài 22: Nhập, tìm và thay thế nhanh dữ liệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy :././.tại lớp:11A1
Ngày dạy :././.tại lớp:11A2
Ngày dạy :././.tại lớp:11A3
Ngày dạy :././.tại lớp:11A4
Ngày dạy :././.tại lớp:11A5
Ngày dạy :././.tại lớp:11A6
Tiết: 63, 64, 65
Bài 22: Nhập, tìm và thay thế nhanh dữ liệu
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Hiểu được bản chất, lợi ích của thao tác kéo thả nút điền và cách thực hiện;
	- Biết cách sử dụng tính năng tìm và thay thế của Excel.
2. Kỹ năng:
	- Điền nhanh dữ liệu bằng thao tác kéo thả nút điền.
	- Sử dụng thành thạo tính năng tìm và thay thế của Excel.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
1. Giáo viên: phòng thực hành, máy chiếu
2. Học sinh: Đọc trước tài liệu để biết về nút điền, các thao tác tìm kiếm và 
 thay thế. 
III. Nội dung:
1. ổn định tổ chức lớp.
2. Lý thuyết.
	Hoạt động 1: Sao chép nhanh dữ liệu bằng nút điền ( 15ph)
	HĐ 1.1: Khái niệm nút điền và cách thao tác với nút điền
HĐ của giáo viên
HĐ của học sinh
H: nút điền là gì?
 thao tác kéo thả nút điền là gì? thao tác đó tác dụng như thế nào? 
 - GV làm mẫu trên màn hình.
 - Cho HS ghi nhớ những ý chính.
HS đã đọc SGK ở nhà, trả lời câu hỏi của GV theo ý hiểu
	HĐ 1.2: Sao chép dữ liệu bằng nút điền
HĐ của giáo viên
HĐ của học sinh
- Thao tác trên màn hình: Sao chép dữ liệu bằng nút điền với dữ liệu trong ô là công thức, yêu cầu HS quan sát các địa chỉ ô có trong công thức đó và nhận xét. (nhắc HS chú ý sự khác nhau giữa địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối)
HS quan sát và trả lời được:
 - Địa chỉ tương đối thì thay đổi theo cột, hàng tương ứng.
 - Địa chỉ tuyệt đối thì không thay đổi khi sao chép sang ô mới.
- Thao tác trên màn hình: dùng nút điền thực hiện sao chép dữ liệu dạng số với 1 ô, 2 ô kề nhau, 3 ô kề nhau và các ggiá trị trong 3 ô đó cách đều nhau hoặc không. yêu cầu HS nhận xét kết quả.
HS nhận xét được kết quả của mỗi cách thao tác.
- Thực hiện thao tác sao chép dữ liệu kiểu kí tự.
HS nhận xét kết quả.
	Hoạt động 2: Tìm và thay thế (25ph)
HĐ của giáo viên
HĐ của học sinh
Hỏi HS: Trong MS Word, để tìm và thay thế, ta thực hiện thao tác như thế nào?
HS lên bảng trình bày trên màn hình GV cách mở hộp thoại 
 Find and Replace và các mục chọn trong đó.
GV thực hiện thao tác tương tự trong Excel, chú ý thêm cho HS về các lựa chọn trong mục chọn Options.
	Hoạt động 3. Thực hành: (85)
HĐ của giáo viên
HĐ của học sinh
Yêu cầu HS thực hiện bài tập 1, 2
HS thực hiện bài tập 1, 2 trong vòng 7 phút, thảo luận với bạn bên cạnh và trả lời nhận xét về quy tắc điền dữ liệu lẫn kiểu kí tự và số trong 1 ô bằng nút điền.
- Yêu cầu HS chuyển sang bài tập 3:
- GV chiếu bài làm của 1 HS . 
 Các HS khác quan sát và nhận xét
- HS tự làm bài tập trong vòng 10 phút
- Nhận xét (5 phút)
- Yêu cầu HS thực hiện bài tập 4.
- Chiếu bài làm của 1 HS và cho cả lớp nhận xét.
HS thực hiện
Bài tập 5: HD HS sử dụng đúng hàm và biết sử dụng địa chỉ tương đối.
HS thực hiện
Bài tập 6: HD HS nhận biết được khi chuyển các ô để tính giá trị của đa thức tương ứng với giá trị của x, thì chỉ có giá trị của x thay đổi theo, còn giá trị của các hệ số a, b, c,d không thay đổi. do đó sử dụng địa chỉ tương đối cho ô giá trị của x và địa chỉ tuyệt đối cho ô giá trị của a, b, c, d.
HS viết hàm tính giá trị đa thức.
sử dụng nút điền để tính giá trị các ô liền kề còn lại
	Hoạt động 4: Củng cố và HD tự học ở nhà (10)
- HS nhắc lại các kiến thức trọng tâm trong bài.
- Kết quả khi sao chép dữ liệu bằng nút điền với dữ liệu kiểu số, kí tự, công thức.
- Hướng dẫn HS học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài
- Đọc trước bài 23, xem lại việc điều chỉnh độ rộng hàng cột trong bảng của MS Word.
IV. Rút kinh nghiệm bài dạy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docbai 22.doc