Giáo án môn học Tin học khối 11 - Bài 24: Trình bày trang tính: Định dạng ô

Bài 24: TRÌNH BÀY TRANG TÍNH: ĐỊNH DẠNG Ô

A) Mục tiêu

 - Biờ́t các khả năng định dạng ô: kẻ đường biên, tô màu nền, gộp tách ô.

 - Kỉ năng thực hành trên máy tính.

B) Chuẩn bị

- Chuẩn bị của GV: Giáo án, sgk, máy chiếu

- Chuẩn bị của HS : Đọc trước bài ở nhà, sgk.

C) Tiến trình

1. Ổn định tổ chức lớp: kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ:

 Nờu các bước để xóa, chèn cột.

 Nêu các bức để định dạng.

3. Nội dung bài

I) Lý thuyết

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 05/04/2019 Lượt xem 204Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học Tin học khối 11 - Bài 24: Trình bày trang tính: Định dạng ô", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy :././.tại lớp:11A1
Ngày dạy :././.tại lớp:11A2
Ngày dạy :././.tại lớp:11A3
Ngày dạy :././.tại lớp:11A4
Ngày dạy :././.tại lớp:11A5
Ngày dạy :././.tại lớp:11A6
Tiờ́t : 69, 70, 71
Bài 24: Trình bày trang tính: ĐỊNH DẠNG ễ
A) Mục tiêu
	- Biờ́t các khả năng định dạng ụ: kẻ đường biờn, tụ màu nờ̀n, gụ̣p tách ụ.
	- Kỉ năng thực hành trờn máy tính.
B) Chuẩn bị
- Chuẩn bị của GV: Giáo án, sgk, máy chiếu
- Chuẩn bị của HS : Đọc trước bài ở nhà, sgk.
C) Tiến trình 
1. ổn định tổ chức lớp: kiểm diện
2. Kiểm tra bài cũ:
	Nờu các bước đờ̉ xóa, chèn cụ̣t.
	Nờu các bức đờ̉ định dạng.
3. Nội dung bài
I) Lý thuyết
Hoạt đụ̣ng 1: Kẻ đường biờn và tụ màu nờ̀n (20)
Hoạt động của GV, HS
Nội dung
Trình bày các bước thực hiợ̀n kẻ đường biờn?
Giáo viờn nhọ̃n xét.
Giáo viờn thực hiợ̀n mõ̉u hoặc học sinh thực hiợ̀n trờn máy.
Trình bày các bước thực hiợ̀n tụ màu?
Các thao tác nhanh như thờ́ nào?
I/ Kẻ đường biờn và tụ màu nờ̀n:
1/ Kẻ đường biờn: Format à cells.
- Mở trang borders.
- Chọn kiờ̉u đường biờn.
- Chọn màu đường.
- Đánh dṍu dường kẻ.
- Chọn OK.
Thao tác nhanh: Nút Borders trờn thanh cụng cụ.
2/ Tụ màu nờ̀n:
Format à Cells.
- Mở trang patterns.
- Chọn màu thích hợp.
- Chọn các mõ̉u khác nhau.
- Chọn OK.
Hoạt đụ̣ng 2: Gụ̣p và tách ụ. ( 10)
Hoạt động của GV, HS
Nội dung
Tại sao phải thực hiợ̀n gụ̣p ụ.
Nờu các bước thực hiờn?
Nờu các bước bỏ gụ̣p ụ?
Thực hiợ̀n thao tác nhanh như thờ́ nào?
II/ Gụ̣p và tách ụ:
- Chọn các ụ cõ̀n gụ̣p/tách
- Chọn Format à cells à Alignment
- Chọn/bỏ dṍu check va Merge cells.
- Nháy OK.
Thao tác nhanh:
Hoạt đụ̣ng 3: Sử dụng thanh cụng cụ định dạng: ( 10)
Hoạt động của GV, HS
Nội dung
HS nhìn vào thanh cụng cụ định dạng và nờu ý nghĩa các nút lợ̀nh?
Nờu ý nghĩa nút painter.
Giáo viờn thực hiợ̀n mõ̃u.
III/ Sử dụng thanh cụng cụ định dạng:
- Thanh cụng cụ định dạng.
Nút sao chép định dạng.
Hoạt đụ̣ng 4: Thực hành. (80)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Giáo viờn hướng dõ̃n.
GV : Quan sát lớp, giải đáp những thắc mắc của HS
Học sinh thực hành các bài thực hành SGK
Bài 1: Trình bày trang tính bằng đường biờn và màu nờn- gụ̣p ụ.
Bài 2: Mở trang tính nhà hát thành phụ́.
Thực hiợ̀n theo hình 4.51.
+ Kẻ khung.
+ Nờ̀n.
+ Chèn thờm hàng.
+ Tính tụ̉ng , lọ̃p cụng thức.
Bài 4. Lọ̃p và trình bày trang tính.
+ Lọ̃p trang tính hình 4.53a.
+ Trính bày trang tính theo hính 4.53b.
Bài 3. Lọ̃p thờm bảng tụng kờ́t
Hoạt động 5: Tổng kết đánh giá: (10)
- Nôi quy.
- Khả năng thực hiện.
- Khả năng lập bảng tính.
- Khả năng trình bày và lập công thức.
Hoạt đông 6: Nhiệm vụ về nhà( 5)
- Học bài trả lời 6 câu hỏi SGK
- Soạn bài 25 bụ́ trí dữ liợ̀u trờn trang tính.
* Rút kinh nghiệm: 
..................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docbai24.doc