Giáo án môn Lịch sử 7 - Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu - Huỳnh Thị Thúy

I. Mục Tiêu Bài Học:

1. Kiến thức:

- HS nắm được quá trình hình thành xã hội phong kiến Châu Au; cơ cấu xã hội( gồm 02 giai cấp cơ bản là lãnh chúa và nông nô)

- Hiểu khái niệm lãnh địa phong kiến và đặc trưng của nền KT trong lãnh địa

- Hiểu được thành thị trung đại xuất hiện như thế nào; kinh tế trong thành thị trung đại xuất hiện như thế nào và khác với KT lãnh địa ra sao?

2. Tư tưởng, thái độ:

Bồi dưỡng cho HS nhận thức về sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người từ xã hội chiếm hữu nô lệ sang phong kiến.

3. Kỹ năng:

- Biết sử dụng bản đồ châu Au để xác định vị trí các quốc gia phong kiến

- Biết vận dụng phương pháp so sánh, đối chiếu để thấy rõ sự chuyển biến từ xã hội CHNL sang xã hội PK.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 127Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử 7 - Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu - Huỳnh Thị Thúy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1. Tiết 1 	Ngày dạy: 
PHẦN I. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI
BÀI 1: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI
PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU 
I. Mục Tiêu Bài Học:
1. Kiến thức:
- HS nắm được quá trình hình thành xã hội phong kiến Châu Aâu; cơ cấu xã hội( gồm 02 giai cấp cơ bản là lãnh chúa và nông nô)
- Hiểu khái niệm lãnh địa phong kiến và đặc trưng của nền KT trong lãnh địa
- Hiểu được thành thị trung đại xuất hiện như thế nào; kinh tế trong thành thị trung đại xuất hiện như thế nào và khác với KT lãnh địa ra sao?
2. Tư tưởng, thái độ:
Bồi dưỡng cho HS nhận thức về sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người từ xã hội chiếm hữu nô lệ sang phong kiến.
3. Kỹ năng:
- Biết sử dụng bản đồ châu Aâu để xác định vị trí các quốc gia phong kiến
- Biết vận dụng phương pháp so sánh, đối chiếu để thấy rõ sự chuyển biến từ xã hội CHNL sang xã hội PK.
II –Chuẩn bị:
 GV
- Bản đồ châu Aâu thời phong kiến
- Tranh ảnh các thành quách, lâu đài, dinh thự của các lãnh chúa phong kiến
- Tư liệu về lãnh địa và đời sống của lãnh chúa.
HS
-SGK, soạn theo yeu cầu gv
III. Hoạt động dạy- học:
ổn định lớp: 
Bài mới: 
Lịch sử xã hội loài người đã phát triển liên tục qua nhiều giai đoạn. Chương trình lịch sử 6, các em đã biết được nguồn gốc và sự phát triển của loài người nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng trong thời kì cổ đại, chúng ta sẽ học tiếp một thời kì mới – Thời kỳ trung đại.
Hoạt động của Giáo viên và Học sinh
Nội dung ghi bảng
* Hoạt động 1. Tìm hiểu sự hình thành xã hội PH châu Aâu: 10’
GV nhắc lại kiến thức lớp 6 về chế độ CHNL của nhà nước Hi Lạp và Rô Ma cổ đại .Khi các quốc gia này suy yếu thì người Giecman xâm chiếm.
- CH: Khi tràn vào lãnh thổ của người RôMa, người Giec man đã làm gì? Những việc làm ấy có tác động như thế nào đến sự hình thành xã hội phong kiến Châu Aâu?
- HS: chúng chiếm ruộng đất chia nhau, phong tước vị cao, lập nên những quốc gia mới. Tác động: BMNN của RôMa sụp đổ, ruộng đất của chủ nô chia cho quý tộc, nông dân công xã nên tạo thành những tầng lớp mới: nông nô và lãnh chúa.
- CH: Lãnh chúa và nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội cổ đại? Mối quan hệ của 02 giai cấp đó ntn?
- HS: + Những nô lệ được giải phóng, nông dân mất đất biến thành nông nô – sống phụ thuộc vào lãnh chúa.
 + Các thủ lĩnh quân sự của người Giecman và quan lại người Giecman được ban cấp nhiều ruộng đất trở thành lãnh chúa có thế lực trong xã hội.
GV: mối quan hệ sản xuất phong kiến hình thành ở châu Aâu.
HS chỉ lược đồ các quốc gia phong kiến Tây Aâu( Ang-glô-xacxong, Phơrăng, Tây Gốt, Đông Gốt)
 * Hoạt động 2: Tìm hiểu Lãnh địa phong kiến: 10’ 
CH: Em hiểu thế nào là “ Lãnh địa”, “ lãnh chúa”, “ nông nô” ?
Hs: Lãnh địa là vùng đất rộng lớn do lãnh chúa làm chủ, trong đó có lâu đài và thành quách.
Lãnh chúa: người có quyền lực, giàu có đứng đầu lãnh địa.
Nông nô: Người nông dân và nô lệ nghèo không có tài sản, phụ thuộc vào lãnh chúa.
GV cho HS quan sát tranh ảnh về thành quách và lâu đài của lãnh chúa và nhận xét
CH: Em hãy miêu tả lãnh địa phong kiến và đời sống của lãnh chúa trong lãnh địa
GV gợi ý cho HS trả lời theo các ý sau:
+ về tổ chức của lãnh địa
+ đời sống trong lãnh địa
+ sự phát triển kinh tế và đặc điểm của lãnh địa
Nền KT trong lãnh địa: CN gắn chặt với NN, nhưng khi TCN phát triển thì một số thợ thủ công có xu hướng muốn rời khỏi lãnh địa đến những nơi thuận lợi hơn để làm ăn à sự xuất hiện các thành thị trung đại.
* Hoạt động 3. Tìm hiểu sự xuất hiện của các thành thị trung đại: 12’
CH: Đặc điểm của “ Thành thị” là gì?
Hs: Nơi giao lưu, buôn bán
CH: Em hãy cho biết nguyên nhân nào làm xuất hiện các thành thị trung đại? So sánh nền kinh tế thành thị với kinh tế trong lãnh địa phong kiến ? Thành thị có vai trò ntn đối với sự phát triển của xã hội Tây Aâu?
- So sánh nền KT thành thị và KT lãnh địa:
KT lãnh địa
KT thành thị 
 Tự sản, tự tiêu, tự cấp tự túc
KT thủ công nghiệp &thương nghiệp mang tính chất hàng hoá
HS quan sát H.2 và mô tả hội chợ ở Đức: miêu tả cảnh sôi động của buôn bán, bên cạnh hội chợ là hình ảnh lâu đài, nhà thờ với những kiến trúc đặc sắc, hiện đại.Bức tranh phản ánh thành thị ko chỉ là TT KT mà còn là TT VH.
GV phân tích thêm: Thành thị có vai trò to lớn là thúc đẩy sự phát triển của XH phong kiến, nền KT hàng hoá ở châu Aâu phát triển, là nguyên nhân suy vong của chế độ PK châu Aâu.
* Sơ kết bài học: Sự hình thành XH PK châu Aâu là hợp quy luật của XH, đặc trưng cơ bản của nền KT lãnh địa biểu hiện sự phân quyền của XH PK châu Aâu, sự xuất hiện của thành thị trung đại thúc đẩy sự phát triển KT hàng hoá châu Aâu 
1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Aâu:
a. Hoàn cảnh lịch sử: 
Thế kỷ V, người Giecman tiêu diệt các quốc gia cổ đại.
b. Biến đổi trong xã hội:
- Tướng lĩnh, quý tộc được chia ruộng, phong tước -> các lãnh chúa phong kiến.
- Nô lệ và nông dân -> nông nô phụ thuộc vào lãnh chúa.
2. Lãnh địa phong kiến:
- Lãnh địa là vùng đất rộng lớn do lãnh chúa làm chủ, trong đó có lâu đài và thành quách. 
- Đời sống trong lãnh địa: lãnh chúa sống đầy đủ, xa hoa; nông nô sống phụ thuộc, khổ cực và đói nghèo.
- Sự phát triển kinh tế và đặc điểm của lãnh địa: kinh tế tự cấp tự túc.
3. Sự xuất hiện các thành thị trung đại:
a. Nguyên nhân:
Cuối thế kỷ XI, KT thủ công nghiệp phát triển dẫn đến nhu cầu trao đổi và buôn bán hàng hoá.
b. Tổ chức: lập thị trấn, hội chợ, phường hội
c.Thành phần cư dân: thị dân, gồm thương nhân và thợ thủ công.
d. Vai trò: thúc đẩy sự phát triển của xã hội PK châu Aâu
3. Củng Cốø: 8 phút
- XH PK châu Aâu hình thành như thế nào ?
- Thế nào là lãnh địa PK? Em hãy nêu những đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa?
- Vì sao xuất hiện thành thị trung đại? Nền KT trong các thành thị có gì khác so với nền KT lãnh địa?
4. Hướng dẫn về nhàø: 5 phút
HS học bài, xác định trên lược đồ các quốc gia PK châu Aâu.
Xem bài 2 “ Sự Suy Vong Của Chế Độ 
Phong Kiến Và Hình Thành Chủ nghĩa Tư Bản ở Châu Aâu”
Chuẩn bị câu hỏi: 
+ Nguyên nhân dẫn đến các cuộc phát kiến địa lý? Kể tên các cuộc phát kiến địa lý tiêu biểu?
+ Quan hệ sản xuất TBCN ở Châu Aâu được hình thành như thế nào?
-----dêd-----

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_1_Su_hinh_thanh_va_phat_trien_cua_xa_hoi_phong_kien_o_chau_Au.doc