Giáo án môn Lịch sử 7 - Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kỳ trung đại ở Châu Âu

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

 1. Kiến thức:

 Giúp học sinh hiểu được:

- Nguyên nhân, khái niệm, nội dung và ý nghĩa của phong trào Văn hóa phục hưng.

- Nguyên nhân, diễn biến phong trào cải cách tôn giáo và những tác động trực tiếp của phong trào này đến xã hội phong kiến Châu Âu thời bấy giờ.

- Nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa chiến tranh nông dân Đức.

 2. Thái độ:

- Bồi dưỡng nhận thức về sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người, vai trò của GCTS.

- Giúp học sinh thấy được loài người đang đứng trước một bước ngoặt lớn: sự sụp đổ của chế độ phong kiến.

 3. Kỹ năng:

 - Rèn kỹ năng phân tích cơ cấu giai cấp để chỉ ra mâu thuẫn xã hội → nguyên nhân sâu xa của cuộc đấu tranh của GCTS chống phong kiến.

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 126Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử 7 - Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kỳ trung đại ở Châu Âu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn: 2	Ngaøy soaïn: 29/ 8/ 2015
Tieát : 3	Ngaøy daïy: 31/ 8/ 2015
Bài 3. CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN
 CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
 1. Kiến thức: 
	Giúp học sinh hiểu được:
Nguyên nhân, khái niệm, nội dung và ý nghĩa của phong trào Văn hóa phục hưng.
Nguyên nhân, diễn biến phong trào cải cách tôn giáo và những tác động trực tiếp của phong trào này đến xã hội phong kiến Châu Âu thời bấy giờ.
Nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa chiến tranh nông dân Đức.
 2. Thái độ:
- Bồi dưỡng nhận thức về sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người, vai trò của GCTS.
- Giúp học sinh thấy được loài người đang đứng trước một bước ngoặt lớn: sự sụp đổ của chế độ phong kiến.
 3. Kỹ năng:
 - Rèn kỹ năng phân tích cơ cấu giai cấp để chỉ ra mâu thuẫn xã hội → nguyên nhân sâu xa của cuộc đấu tranh của GCTS chống phong kiến.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:
Giáo án, sưu tầm tranh ảnh về thời kỳ văn hoá phục hưng.
Một số tư liệu về những nhân vật lịch sử và danh nhân văn hoá thời phục hưng.
2. Học sinh:
 Đọc sách giáo khoa và trả lời câu hỏi SGK.
 Học bài củ theo hướng dẫn giáo viên, vở bài học.
III/ TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC
1. Kiểm tra bài cũ: (3/)
 - Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Châu Âu được hình thành như thế nào ? 
2. Giới thiệu bài: (2/) Như chúng ta đã biết, với quá trình tích lũy vốn xã hội → Châu Âu xuất hiện hai giai cấp mới Tư sản và Vô sản. GCTS đại diện cho nền sản xuất tiến bộ nhưng bị phong kiến kìm hãm.. Do đó, họ phải đấu tranh để giành địa vị xã hội tương ứng => bài mới.
3. Bài mới: (32/)
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung bài học.
Hoạt động 1. Tìm hiểu Phong trào văn hoá phục hưng (thế kỷ XIV- XVII ) (15/)
? Vì sao giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh chống lại giai cấp phong kiến ?
Giáo viên giải thích: “Văn hoá Phục hưng”
GV: Mở đầu cho phong trào Văn hóa Phục hưng là ở Ý → lan nhanh ra các nước Tây Âu.
HS: đọc phần chữ in nghiêng Sgk trang 8.
GV: nhấn mạnh những gương mặt điển hình của phong trào văn hóa phục hưng như Rabơle, Sếchxpia, Xécvantéc, Lêônađơvanhxi, Đêcáctơ.
? Qua các tác phẩm của mình, các tác giả Phục hưng muốn nói lên điều gì ?
GV: Thần thánh không còn là nhân vật trung tâm trong các tác phẩm văn học
? Phong trào văn hóa phục hưng có vai trò như thế nào đối với xã hội Châu Âu ?
Hoạt động 2. Tìm hiểu phong trào Cải cách tôn giáo. (12/)
? Vì sao xuất hiện phong trào cải cách tôn giáo ? HS: trả lời theo Sgk.
GV nhấn mạnh: sự phản động, thối nát của giáo hội.
Giáo viên giới thiệu: Đứng đầu phong trào Cải cách tôn giáo là Lu - thơ.
HS: Gọi học sinh đọc phần in nghiêng Sgk trang 9.
? Qua đó, nêu nội dung tư tưởng của phong trào Cải cách tôn giáo ?
HS thảo luận nhóm 3’: Phong trào cải cách tôn giáo đã có tác động như thế nào đến xã hội Châu Âu thời bấy giờ ?
Hoạt động 3. Tìm hiểu về chiến tranh nông dân Đức. (5/)
? Nguyên nhân nổ ra chiến tranh ? 
GV: gợi mở 
HS: Dựa vào mục 1 trả lời.
GV: Trình bày diễn biến.
HS: Trình bày lại
GV: Đây cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên dưới ngọn cờ tư sản chống phong kiến.
1 Phong trào văn hoá Phục hưng (thế kỷ XIV- XVII )
a. Nguyên nhân: Do giai cấp tư sản có thế lực kinh tế, không có địa vị xã hội → đấu tranh.
b. Khái niệm: Văn hóa phục hưng là khôi phục những tinh hoa văn hóa cổ đại Hi Lạp và Rô-ma, đồng thời phát triển nó ở tầm cao mới. 
c. Nội dung:
- Lên án, đả phá xã hội phong kiến và giáo hội.
- Đề cao giá trị con người và khoa hoc.
- Đề cao khoa học tự nhiên, xậy dựng thế giới quan duy vật.
d. Ý nghĩa: 
- Phát động quần chúng đấu tranh chống phong kiến.
- Mở đường cho sự phát triển của văn hóa châu Âu và nhân loại.
2. Phong trào cải cách tôn giáo
a. Nguyên nhân: sự thống trị chế độ phong kiến là lực cản đối với giai cấp tư sản.
b. Nội dung:
 + Phủ nhận vai trò của giáo hội.
 + Đòi bỏ những lễ nghi phiền toái.
 + Quay về với giáo lí Kitô nguyên thủy.
c. Hệ quả:
- Đạo Ki-tô bị phân chia thành hai phái: Cựu giáo và Tân giáo (đạo Tin lành).
- Thúc đẩy, châm ngòi cho các cuộc khởi nghĩa của nhân dân.
3. Chiến tranh nông dân Đức
a. Nguyên nhân:
- Tầng lớp thị dân có thế lực kinh tế nhưng bị chế độ phong kiến kìm hãm.
- Ảnh hưởng của cải cách tôn giáo.
b. Diễn biến:
- Lãnh đạo là Tô-mat Muyn-xe, trong giai đoạn đầu phong trào nông dân chiếm được 1/3 lãnh thổ Đức.
- Bọn phong kiến tập trung đàn áp, phong trào thất bại.
c. Ý nghĩa: 
- Đây là cuộc chiến tranh nông dân vĩ đại nhất ở châu Âu.
- Phản ánh lòng căm thù của nông dân bị áp bức.
- Góp phần vào trận chiến chống chế độ phong kiến.
4. Củng cố: (5/)
 - Phong trào văn hóa phục hưng : lên án giáo hội và chế độ phong kiến, đề cao giá trị con người
 - Cải cách tôn giáo châm ngòi cho các cuộc khởi nghĩa của nhân dân dưới ngọn cờ của giai cấp tư sản.
5. Hướng dẫn học tập ở nhà: (2/)
 - Học bài theo câu hỏi 1, 2 Sgk trang 10.
 - Đọc SGK bài 4 suy nghỉ trả lời câu hỏi SGK.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
................

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_2_Su_suy_vong_cua_che_do_phong_kien_va_su_hinh_thanh_chu_nghia_tu_ban_o_chau_Au.doc