Giáo án môn Lịch sử 7 năm 2014

A- MỤC TIÊU BÀI HỌC:

 1.Kiến thức:

- Quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Châu Âu, cơ cấu xã hội bao gồm 2 giai cấp cơ bản ( lãnh chúa và nông nô).

-Hiểu khái niệm lãnh địa phong kiến và đặc trưng của nền kinh tế lãnh địa.

- Hiểu thành thi trung đại xuất hiện như thế nào?

- Kinh tế trong thành thị khác với kinh tế lãnh địa ra sao?

 2.Kĩ năng:

- Biết sử dụng bản đồ Châu Âu để xác định vị trí các quốc gia phong kiến

- Biết tận dụng phương pháp so sánh đối chiếu để thấy rõ sự chuyển biến từ xã hội CHNL sangXHPK.

 3.Tư tưởng:

- Thông qua những sự kiện cụ thể bồi dưỡng nt cho học sinh về sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người từ CHNL sang XHPK.

.B- PHƯƠNG PHÁP

 Đàm thoại ,nêu vấn đề,trực quan.

 

doc 242 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 274Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Lịch sử 7 năm 2014", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n dân trong lịch sử.
B- ĐỒ DÙNG
- Lược đồ khởi nghiã nhân dân nửa cuối XIV.
C- PHƯƠNG PHÁP
	- Nêu vấn đề, phát vấn ...
D- TỔ CHỨC DẠY-HỌC
1.Ổn định lớp. 1’
- KTSS: + 7A:
 	 + 7B:
2.Kiểm tra bài cũ: 5’
a) Câu hỏi:
. 	(?) Em hãy trình bày một số nét về tình hình văn hoá, giáo dục,khoa học dưới thời Trần.
b) Đáp án: Vở ghi mục 1+3
3. Bài mới
*Khởi động: Giới thiệu bài:1’
- Sau các cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông- Nguyên. tình hình kinh tế, xã hội thời Trần đạt nhiều thành tựu rực rỡ đóng góp cho sự phát triển đất nước. Đến cuối XIV nhà Trần sa sút nghiêm trọng tạo ra tiền đề cho một triều đại mới thay thế, tình hình đó diễn ra như thế nào.
Hôm nay...
*ND:
Hoạt động của thầy- trò
tg
Nội dung bài học
HĐ1: Tìm hiểu tình hình kinh tế.
*MT:Trình bày được nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của kinh tế cuối TK XIV.
*Thực hiện:
GV giảng: Đầu thế kỉ XIV xã hội ổn định; kinh tế phát triển trở lại. Cuối XIV vương hầu quý tộc tìm cách gia tăng tài sản riêng...bóc lột nhân dân, ăn chơi sa đoạ không chăm lo đến sản xuất và đời sống nhân dân.
? Hậu quả của những việc làm trên của vua quan nhà Trần cuối TK XI?
? Tại sao lại có tình trạng đó?
- Mất mùa, đói kém, nhân dân bán ruộng đất vợ con biến thành nô tì.
G:Trần Dụ Tông ham chơi bời rượu chè, bắt dân xây cung điện, đào hồ, đắp núi, trở nước biển vào hồ nuôi thuỷ sản, gọi nhà giàu vào cung đánh bạc, mở tiệc thi uống rượu (có thưởng).
? Em hình dung ra cảnh nhà Trần lúc đó như thế nào?
->Triều đình rối nát, loạn lạc, kết bè đảng.
GV đọc câu thơ của Nguyễn Phi Khanh:
"Ruộng lúa ngàn dặm đỏ như cháy
Đồng quê than vãn trông vào đâu.
Lưới chài quan lại còn vơ vét.
Máu thịt nhân dân cạn nửa rồi”
? Em hãy sơ qua lại tình hình kinh tế nước ta cuối XIV.
G:Sơ kết, chuyển ý.
HĐ2: Tìm hiểu tình hình xã hội.
*MT: Trình bày được những biểu hiện rối loạn của xã hội.
*Thực hiện:
H:Đọc sgk.
? Trước tình hình đời sống của người dân như vậy, vua quan nhà trần đã làm gì?
GV giảng: Lợi dụng tình hình đó nhiều kẻ nịnh thần làm rối loạn kỉ cương phéo nước. Thầy giáo Chu Văn An dâng thất trảm sở xin chém 7 viên quan nịnh thần -> vua không nghe, ông từ quan về quê dạy học.
? Việc làm của Chu Văn An nói lên điều gì?
- Ông là vị quan thanh liêm... biết đặt lợi ích nhân dân lên trên, 1 người thầy đáng kính được dân tộc Việt Nam đời đời tôn trọng.
? Em có nhận xét gì về cuộc sống của vua quan nhà Trần nửa cuối XIV?
- Vua bất tài, vô dụng, quan lại đục khoét, nịnh bợ.
G:Trần Nguyên Đán:
“Xin bệ hạ thờ nhà Minh như cha, yêu Chiêm Thành như con...>.
? Lợi dụng nhà Trần suy yếu các nước láng giềng có hành động gì?
? Em hãy kể tên, thời gian nổ ra các cuộc khởi nghĩa thời Trần.
? Kết quả của những cuộc khởi nghĩa này như thế nào?
-Đều thất bại
? Vì sao cuối thời Trần các cuộc khởi nghĩa lại liên tiếp nổ ra?
- Biểu hiện sự phản ứng mãnh liệt của nhân dân Trần
? Em có suy nghĩ gì về xã hội Trần XIV?
HS tự bộc lộ.
17’
16’
 1.Tình hình kinh tế.
- Cuối XIV nhà nước không quan tâm đến sản xuất-> đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn làng xã tiêu điều, xơ xác
2.Tình hình xã hội.
-Vua quan ăn chơi sa đoạ, kẻ nịnh thần làm loạn phép nước.
-Bên ngoài nhà Minh yêu sách,Chăm Pa xâm lược.
-Đời sống nhân dân cực khổ-> khởi nghĩa bùng nổ.
a. Khởi nghĩa Ngô Bệ Hải Dương-> bị đàn áp
b. Khởi nghĩa Nguyễn Thanh; Nguyễn Kị Thanh Hoá-> bị thất bại
c. Khởi nghĩa Phạm Sư Ôn 1390 Hà Tây-> bị đàn áp
d. Khởi nghĩa Nguyễn Nhữ Cái Sơn Tây, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang-> bị thất bại
4. Củng cố: 3’
	(?) Cho biết tình hình XH nhà Trần cuối TK XIV.
	5. Hướng dẫn: 2’
	- Làm đáp án trả lời các câu hỏi trong SGK
	- CBB: Đọc trước mục II SGK
Ngày soạn: 29/11.
Ngày giảng: 7A:01/12
 7B:02/12
Tiết 31 
II. NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY
A- MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1.Kiến thức: Nhận thức được.
- Nhà Hồ lên thay nhà Trần trong hoàn cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, nhân dân đói khổ.
- Sau khi lên cầm quyền Hồ Quý Ly cho thi hành nhiều chính sách cải cách để trấn hưng đất nước.
2.Kỹ năng:
- Phân tích,so sánh,đánh giá sự kiện lịch sử
3.Thaí độ:
-Nhận thức và đánh giá đúng vai trò, sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân.
B- ĐỒ DÙNG
- Tranh, di tích thành nhà Hồ ở Thanh Hoá.
C- PHƯƠNG PHÁP
	- Nêu vấn đề, phát vấn ...
D- TỔ CHỨC DẠY-HỌC
1.Ổn định lớp. 1’
- KTSS: + 7A:
 	 + 7B:
2.Kiểm tra bài cũ: 3’
a) Câu hỏi:
 (?) Em hãy trình bày tình hình kinh tế xã hội nước ta cuối XIV
b) Đáp án: Vở ghi mục 1+2
3. Bài mới
*Khởi động: Giới thiệu bài:1’
- Hồi cuối thế kỉ XIV khi nhà Trần suy yếu, xuất hiện một nhân vật lịch sử mới đó là Hồ Quý Ly. Hồ Quý Ly lợi dụng cơ hội thâu tóm dần quyền lực vào tay mình, phế truất vua Trần Thiếu Đế rồi lên ngôi lập ra nàh Hồ 1400-1407. Triều Hồ đã làm gì trong hoàn cảnh đó, kết quả ra sao.
Hôm nay...
*ND:
Hoạt động của thầy- trò
tg
Nội dung bài học
HĐ1: Tìm hiểu quá trình thành lập nhà Hồ.
*MT:Trình ày được hoàn cảnh thành lập,nhận xét được ý nghĩa của việc thay đổi triều đại.
*Thực hiện:
-HS đọc sgk
? Cuối thế kỉ XIV tình hình đất nước ta như thế nào?
- Vua quan ăn chơi, nhà nước suy yếu kinh tế giảm sút, nhân dân đói khổ-> khởi nghĩa khắp nơi
? Trình bày sơ lược tiểu sử Hồ Quý Ly?
-HS dựa đoạn in nghiêng sgk trình bày.
G:Hồ Quý Ly lộng quyền, 1 số quý tộc Trần muốn trừ khử Quý Ly, không thành, bị Hồ Quý Ly nổi dậy giết chết khoảng 370 người sau đó phế truất ngôi vua lên ngôi hoàng đế lập ra nước “Đại Ngu”.
? Nhà Hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào?
? Em có suy nghĩ gì về việc nhà Hồ lên thay nhà Trần?
- Hợp quy luật lịch sử,nhàTrần không còn đủ sức để lãnh đạo đất nước.
G: Khi Hồ Quý Ly lên ngôi, tình hình đất nước vô cùng rối loạn vì vậy Quý Ly đề ra biện pháp cải cách...
HĐ2: Tìm hiểu nhưĩng cải cách của HQL.
*MT: Trình bày: Biện pháp,ý nghĩa,tác dụng cẩi cách.
*Thực hiện:
H:Đọc sgk.
? Về mặt chính trị Hồ quý Ly đã thực hiện biện pháp cải cách như thế nào?
? Vì sao Quý Ly lại bỏ các quan lại dòng họ Trần?.
- Sợ họ lật ngôi...
? Việc cử quan lại về địa phương thăm hỏi tỏ thái độ gì?
- Quan tâm đến nhân dân, muốn chia sẻ khó khăn, động viên nhân dân
? Về mặt kinh tế Quý Ly có biện pháp cải cách gì?
? Những chính sách đó có tác dụng gì?
- Phần nào làm cho kinh tế thoát khỏi khủng hoảng
? Về mặt xã hội có biện pháp cải cách gì?
? Chính sách hạn nô có tác dụng gì?
- Giảm bớt nô tì, tăng lực lượng lao động cho xã hội
? Những chính sách về chính trị, kinh tế, xã hội động chạm đến quyền lợi của ai?
- Quan lại, quý tộc người giàu có
? Nêu những chính sách về văn hoá, giáo dục.
? Em có nhận xét gì về chính sách quân sự, quốc phòng của Hồ Quý Ly?
- Kiên quyết phòng thủ, bảo vệ tổ quốc>
? Em có nhận xét gì về những cải cách của Hồ Quý Ly?
- Nhiều mặt tích cực, cải cách toàn diện tác động đến các tầng lớp xã hội...
-HS quan sát ảnh (SGK) nhận xét.
+ảnh chụp một phần thành nhà Hồ của viện bảo tàng lịch sử Việt Nam->cụm di tích có kiến trúc bằng đá,xây dựng cách đây khoảng 600 năm...(tư liệu)
G:Sơ kết chuyển ý.
HĐ3: Tìm hiểu tác dụng của những cảI cách.
*MT: Đánh giá được những tác dụng của cảI cách Hồ Quý Ly.
*Thực hiện:
? Những biện pháp cải cách của Hồ quý Ly có tác đụng gì?
G:Hồ Quý Ly đã thực hiện những chính sách ấy với một lòng quyết tâm cao, một tài năng xuất chúng và một bản lĩnh phi thường, những chính sách cải cách ấy có ý nghĩa tích cực, tiến bộ song nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu bức thiết của xã hội lúc bấy giờ.
? Những cải cách này còn có hạn chế gì?
G:Làm bớt thế lực họ Trần nhưng lại tăng thế lực họ Trần nhưng lại tăng thế lực họ Hồ, làm lợi cho họ Hồ hơn là làm lợi cho quốc gia.
Việc truất ngôi, giết hại 370 người giết trực tiếp và gián tiếp nhiều vua và tiếp tục tàn sát trong nhiều năm -> làm mất lòng dân, làm cho người quen biết không dám nói chuyện với nhau.
=>Cái ông làm ra không bằng bài học ông để lại “làm mất lòng dân người đời cho ông là gian giảo"
10’
14’
10’
 1.Nhà Hồ thành lập 1400
-1400 Nhà Trần suy yếu, Hồ Quý Ly phế truất ngôi vua lập ra nhà Hồ .
2.Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly.
* Về chính trị:
+ Cải tổ bộ máy võ quan, thay người dòng họ Trần= các dòng họ khác thân cận và có tài năng.
+ Đổi tên đơn vị hành chính cấp trấn, quy định cách làm việc của bộ máy chính quyền các cấp.
+ Cử quan triều đình về địa phương thăm hỏi.
+ Dời kinh đô vào An Tôn .
*Kinh tế: 
+Phát hành tiền giấy thay tiền đồng , ban hành chính sách hạn điền.
+Quy định lại thuế đinh, thuế ruộng.
* Về mặt xã hội:
+ Thực hiện chính sách hạn nô.
+ Bán thóc, chữa bệnh cho nhân dân.
*Về văn hoá, giáo dục:
Dịch sách chữ Nôm.
Quy định lại quy chế thi cử, học tập.
* Về quân sự:
+ Củng cố quốc phòng, quân sự, quân số, chế tạo súng (thần cơ).
+ Xây dựng Thành Tây Đô, thành Đa Bang (phòng thủ).
3.Tác dụng của cải cách Hồ Quý Ly.
- Tác dụng:
+ Ổn định tình hình xã hội.
+ Hạn chế sự tập trung ruộng đất của quý tộc.
+ Xây dựng nền văn hoá giáo dục mang tính dântộc.
+ Làm suy yếu thế lực họ Trần.
+ Tăng thu nhập cho đát nước.
-Hạn chế: Chưa triệt để, chưa phù hợp với thực tế, không hợp với lòng dân.
->Triều Hồ khó vững.
4. Củng cố: 5’
(?) Hãy nêu những chính sách cải cách của Hồ Quý Ly?
(?) Những chính sách ấy có mặt tích cực và hạn chế gì?
(?) Em thử đánh giá về nhân vật Hồ Quý Ly?
+Nhà chính trị tài giỏi,dám bắt tay tiến hành một cuộc cải cách toàn diện->
chứng tỏ ông là một người yêu nước sâu sắc.
	5. Hướng dẫn: 1’
	- Làm đáp án trả lời các câu hỏi trong SGK
	- CBB: ôn tập chương II,III
*****************************************************
Ngày soạn : 29/11
Ngày giảng: 7A: 03/12
 7B: 05/12
Tiết 32: Bài 17
ÔN TẬP CHƯƠNG II VÀ III.
A- MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1.Kiến thức:
- Củng cố kiến thức cơ bản thời Lý- Trần- Hồ.
- Nắm được những thành tựu chủ yếu về các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá của Đại Việt thời Lý-Trần-Hồ.
3.Kĩ năng:
- Sử dụng lược đồ.
- Phân tích tranh ảnh.
- Lập bảng thống kê.
3. Thái độ:
- Bồi dưỡng lòng yêu nước , niềm tự hào dân tộc, biết ơn tổ tiên.
B- ĐỒ DÙNG.
- Lược đồ nước Đại Việt thời Lý- Trần- Hồ.
- Lược đồ cuộc kháng chiến chống Tống- Mông- Nguyên.
- Tranh ảnh về các thành tựu văn hoá thời Lý- Trần.
C- PHƯƠNG PHÁP
	- Nêu vấn đề, phát vấn ...
D- TỔ CHỨC DẠY-HỌC.
1.Ổn định lớp. 1’
- KTSS: + 7A:
 	 + 7B:
2.Kiểm tra bài cũ: 5’
a) Câu hỏi:
(?) Em hãy nêu những cải cách của Hồ Quý Ly.
(?) Tác dụng và những hạn chế của cải cách đó.
b) Đáp án: Vở ghi mục 3
3. Bài mới
*Khởi động: Giới thiệu bài: 2’
Từ thế kỉ X-> XV ba triều đại Lý- Trần- Hồ thay thế nhau lên nắm chính quyền. Đó là giai đoạn hào hùng, vẻ vang của lịch sử dân tộc ta, nhìn lại chặng đường lịch sử đó chúng ta có quyền tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Hôm nay chúng ta cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử hào hùng ấy của dân tộc và thấy rõ những mặt mạnh cần phát huy, những bài học kinh nghiệm cho lịch sử, cho tương lai.
*ND: 34’
 Hoạt độngcủa thầy-trò
 Nội dung
H. Thời Lý-Trần,nhân dân đã phải đương đầu với những cuộc xâm lược nầo?
-HS căn cứ đề cương và kt đã học trả lời.
H.Diễn biến các cuộc kháng chiến chống xâm lược?
-HS căn cứ bảng thống kê đã chuẩn bị để trả lời.
-GV kết hợp kiểm tra kỹ năng trình bày,sử dụng lược đồ của hs.
1. Những cuộc xâm lược.
*Thời Lý: Các năm 1075-1077 có cuộc xâm lược của quân Tống
*Thời Trần: Các năm 1258,1285,1287-1288,có ba lần xâm lược của Mông-Nguyên.
2.Các cuộc kháng chiến chống xâm lược thời Lý- Trần.
Các cuộc k/chiến
Chống Tống
Mông Cổ lần 
I
MôngNguyên II
Mông Nguyên III
Triều đại
Lý
Trần
Trần
Trần
Thời gian
10/1075-3/1077.
1/1258-29/1/1258.
1/1285-6/1285
12/1287-4/1288.
Đường lối kháng
chiến
Giai đoạn 1 tiến công, tự vệ
Giai đoạn 2: Xây dựng phòng tuyến phản công.
Xây dựng vườn không nhà trống.
Vừa đánh vừa lui phản công.
Xây dựng vườn không nhà trống.
Vừa đánh vừa lui P/ công.
Rút lui bảo toàn lựclượng.
Mai phục.
Kết thúc
chiến tranh.
Gương k/chiến 
LýThườngKiêt.
Đông đảo quần chúng nhân dân
Trần Thủ Độ
TrầnQuốcTuấn..
Đoàn kết quân dân
TrầnQuốcTuấn.
TrầnBìnhTrọng...
Tạo sức mạnh.
TrầnQuốcTuấn.
TrầnKhánhDư...
Toàn dân kháng chiến.
Nguyên nhân thắng lợi
Tinh thần k/ chiến nhân dân người lãnh đạo giỏi, cách đánh giặc độc đáo.
Tinh thần k/ chiến tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, phản công.
Nhân dân tham gia già, trẻ, bô lão.
Sự chuẩn bị chu đáo....
Lấyyếu/mạnh,
ít /nhiều.
Đoàn kết...
 dân ... gốc.
ý nghĩa lịch sử
Giữ vững độc lập, quân Tống từ bỏ mộng xâm lăng.
Cổ vũ động viện tinh thần k/ chiến của nhân dân.
Tạo nên trang sử vẻ vang ....
Làm cho kẻ thù bỏ mộng xâm lăng.
H.Nêu những tấm gương tiêu biểu về lòng yêu nước,bất khuất?
H. Nêu một vài ví dụ về tinh thần đánh giặc trong mỗi cuộc kháng chiến của dân tộc?
H. Nguyên nhân thắng lợi,ý nghĩa lịch sử của những cuộc kháng chiến thời Lý-Trần?
-HS nhắc lại NNTL,YNLS theo sgk
-GV cùng HS hoàn thiện bảng thống kê.
*Thời Lý: Lý Thường Kiệt,Tông Đản,Thân cảnh Phúc,Lý Kế Nguyên.
*Thời Trần: Trần Thái Tông,Trần Thánh Tông,Trần Nhân Tông,Trần Thủ Độ,Trần Quốc Tuấn,Trần Quang Khải,Trấn Khánh Dư,Trần Quốc Toản ...
*Trong KC chống Tống: Quân triều đình cùng các đạo dân binh của các tù trưởng miền núi phối hợp thực hiện chiến lược “đánh trước để phòng vệ”.
*Trong KC chống xâm lược Mông-Nguyên: 
+Vua Trần đã triệu tập các hội nghị nổi tiếng: Bình Than,Diên Hồng.
+ Nhân dân Thăng Long theo lệnh Vua,thực hiện chiến thuật “vườn không nhà trống”...
3.Nước Đại Việt thời Lý-Trần- Hồ đã đạt được những thành tựu gì nổi bật.
Nội dung
Thời Lý
Thời Trần
Kinh tế
-Nông nghiệp:
Ruộng đất do nhà nước quản lí, vua tổ chức cày tịnh điền, khai hoang, đắp đê...
-Thủ công nghiệp: Phát triển mạnh gốm, dệt, đúc đồng...
Xưởng thủ công nhà nước phát triển nghề dệt trong nhân dân, chùa ciền xây dựng nhiều nơi.
-Thương nghiệp: Trao đổi buôn bán với nước ngoài.
-Ruộng công làng xã chiếm ưu thế khuyến khích phát triển sản xuất, mở rộng S ruộng đất tư, ruộng phong cấp, mua bán tăng-> địa chủ đông lên .
Nô tì đông đảo-> thấp kém.
-thủ công nghiệp: Thủ công nghiệp nhà nước và các nghề truyền thống trong nhân dân phát triển.
Nghề mới đóng tàu, chế tạo vũ khí.
-Thương nghiệp: Trung tâm Thăng Long, Vân Đồn giao lưu buôn bán với thương nhân nước ngoài.
Văn hoá
Đạo phật được mở rộng sư giỏi được trọng dụng, nhân dân thích ca hát, nhảy múa, tổ chức lễ hội trong những ngày tết, gặt...
Tín ngưỡng cổ truyền phát triển nho giáo được trọng dụng.
Giáo dục
1075 Xây dựng văn miếu quốc tử giám.
1076 mở khoa thi chọn nhân tài-> trường đại học.
-Tác phẩm “Nam quốc sơn hà” là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta.
Trường học ở nhiều nơi.
Tổ chức các kì thi thường xuyên hơn để tuyển người tài, lập quốc sử viện.Lê Văn Hưu -Đai Việt sử kí gồm 30 quyển (1272), là bộ sử đầu tiên của nước ta.
Nghệ thuật khoa học
Chùa một cột tháp báo thiên, tượng phật Adiđà-> công trình nghệ thuật độc đáo của dân tộc rồng.
Y học , quân sự, kiến trúc tháp Phổ Minh- Nam Định tác phẩm binh thư yếu lược...
Vạn kiếp tông bí truyền thư.
	4. Củng cố: 2’
	(?) Kể tên và thời gian các cuộc xâm lược thời Lí – Trần.
	5. Hướng dẫn: 1’
	- Làm đáp án trả lời các câu hỏi trong SGK
	- CBB: Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ...
************************************
CHƯƠNG IV
 ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ 
Ngày soạn: 06/12.
Ngày giảng: 7A: 08/12
 7B: 09/12
Tiết 33 - Bài 18
CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỈ XV.
A- MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1.Kiến thức:
- Thấy rõ âm mưu và những hành động bành trướng của nhà Minh đối với các nước xung quanh trước hết là Đại Việt.
- Trình bày được diễn biến, kết quả, ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa của qúy tộc Trần. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của Trần Ngôi, Trần Duy Kháng.
2.Kĩ năng:
- Lược thuật các sự kiện lịch sử.
- Đánh giá công lao nhân vật lịch sử, ý nghĩa sự kiện lịch sử.
3.Thái độ:
- Giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí anh hùng bất khuất của nhân dân ta.
- Vai trò to lớn của quần chúng trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh, học tập những tấm gương anh hùng.
B- ĐỒ DÙNG.
- Lược đồ các cuộc khởi nghĩa đầu thế kỉ XV.
C- PHƯƠNG PHÁP
	- Nêu vấn đề, phát vấn ...
D- TỔ CHỨC DẠY-HỌC.
1.Ổn định lớp. 1’
- KTSS: + 7A:
 	 + 7B:
2.Kiểm tra bài cũ: 3’
a) Câu hỏi:
 (?) Em hãy nêu tên các cuộc kháng chiến chống xâm lược thời Lý, Trần. Thời gian nổ ra các cuộc kháng chiến ấy?
b) Đáp án:
- 1075-1077 Kháng chiến chống Tống.
- 1- 1258 Kháng chiến chống xâm lược Mông Cổ lần I.
- 1->4 1285 Kháng chiến chống xâm lược Mông-Nguyên II.
- 12/1287-4/1288 Kháng chiến chống xâm lược Mông- Nguyên III.
3. Bài mới
*Khởi động: Giới thiệu bài: 1’
- Khi nhà Trần suy yếu, dòng họ Hồ thâu tóm quyền lực vào tay mình 1397 Hồ Quý Ly đã đưa ra một loạt các chính sách nhằm cải cách đất nước năm 1400 hồ Quý Ly truất ngôi nhà Trần lập ra nhà Hồ. Tuy nhiên nhà hồ không được sự ủng hộ của nhân dân vì vậy triều Hồ đã nhanh chóng sụp đổ, vậy Hồ Quý Ly đã đưa ra chính sách gì? Vì sao không được nhân dân ủng hộ?
*ND:
Hoạt động của thầy- trò
tg
Nội dung bài học
HĐ1: Tìm hiểu nguyên nhân xâm lược của nhà Minh và sự thất bại của nhà Hồ.
*MT:Trình bày được: Nguyên nhân xâm lược của nhà Minh và sự thất bại của nhà Hồ.
*Thực hiện:
H:Đọc sgk.
? Vì sao quân Minh lại xâm lược nước ta?
-Viện cớ giúp nhà Trần giành lại ngôi vua.
? Vậy nguyên nhân chính là gì?
-Mục đích xâm chiếm nước ta.
G:Dùng lược đồ mô tả cuộc kháng chiến.
? Vì sao cuộc kháng chiến nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng?
G:Kết luận.
- Vì không được nhân dân ủng hộ không phát huy được sức mạnh dân tộc.
“Tôi không sợ đánh, mà chỉ sợ lòng dân không theo” - câu nói của Hồ Nguyên Trừng.
“Lật thuyền mới biết sức dân mạnh như nước”.
“Khoan thư sức dân làm kế sâu rễ, bền gôc”.
- Do những hạn chế của cuộc cải cách,nhà Hồ không phát động được cuộc kháng chiến toàn dân,hơn nữa quân nhà Hồ cũng không có tinh thần chiến đấu như quân nhà Trần trước đây mà chỉ dựa vào các thành để cố thủ.
HĐ2. Tìm hiểu chính sách cai trị của nhà Minh.
*MT: Nhận xét được sự bạo ngược trong chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta.
*Thực hiện:
H:Đọc sgk.
G: Sau khi lật đổ nhà Hồ quân Minh đã xây dựng bộ máy cai trị trên đât nước ta.
? Em hãy nêu những chính sách chính trị của quân Minh?
? Về kinh tế chúng đề ra chính sách gì?
? Chúng thi hành những chính sách văn hoá như thế nào?
H:Đọc chữ nhỏ sgk.
? Em có những nhận xét gì về các chính sách cai trị của quân Minh đối với nước ta?
-Thâm độc, tàn bạo...
GV: Nguyễn Trãi từng kể tội ác của giặc Minh
“Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ dưới hầm tai vạ
Dối trời lừa trên đủ muôn vàn kế.
...Độc ác thay Trúc Lam Sơn không ghi hêt tội
Dơ bẩn thay nước Đông Hải không rửa sạch mùi...
? Những chính sách của nhà Minh nhằm mục đích gì? 
- Xoá bỏ tên nước ta.Đồng hóa nhân dân ta,tiêu diệt những ai có ý định chống lại chúng.
HĐ3: Tìm hiểu các cuộc khởi nghĩa của quý tộc họ Trần.
*MT: Tường thuât được diễn biến các cuộc khởi nghĩa,rút ra được nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa đó.
*Thực hiện:
G:Ngay sau khi cha con Hồ Quý Ly bị bắt cuộc kháng chiến chống Minh của nhân dân ta diễn ra khắp nơi tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa của các quý tộc Trần.
H. Đọc phần chữ in nghiêng sgk
G:Dùng lược đồ gt.
Trần Ngỗi là con cháu của vua Trần được lập làm minh chủ.
? Vì sao các cuộc khởi nghĩa bị thất bại?
- Thiếu sự đoàn kết,chưa tin tưởng lẫn nhau trong những người lãnh đạo.
- Không được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân.
? Cuộc khởi nghĩa của các quý tộc Trần có ý nghĩa gì?
- Duy trì ngọn lửa kháng chiến, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước của nhân dân ta
? Em hãy trình bày lại diễn biến của các cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần.
8’
14’
12’
1.Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ.
- Quân minh mượn cớ nhà Hồ cướp ngôi vua Trần -> xâm lược ta.
-11/1406, 20 vạn Minh- Trương Phụ xâm lược nước ta.
- Chúng đánh: Lạng Sơn, Đa Bang, Đông Đô, Tây Đô.
-6/1407 Cha con Hồ Quý Ly bị bắt.
2.Chính sách cai trị của nhà Minh.
*Chính trị: Xoá bỏ quốc hiệu nước ta đổi thành quận sát nhập vào Trung Quốc.
*Kinh tế:
+ Đặt hàng trăm thứ thuế.
+ Bắt phụ nữ, trẻ em đưa về Trung Quốc làm nô tì
*Văn hoá:
+ Thi hành chính sách đồng hoá, ngu dân.
+ Xoá bỏ phong tục, tập quán.
+ Đốt sách quý...
3.Cuộc đấu tranh của quý tộc Trần.
a.Khởi nghĩa Trần Ngỗi.
-10/1407 Trần Ngỗi làm minh chủ .
-12/1408 Trần Ngỗi đánh tan 4 vạn quân ở Bô Cô.
-Nội bộ mâu thuẫn-> 1409 nghĩa quân bị đánh tan Trần Ngỗi bị bắt.
b.Khởi nghĩa Trần Quý Khoáng.
-1409 Trần Quý Khoáng lên ngôi, khởi nghĩa phát triển nhanh chóng, lan rộng từ Thanh Hoá-> Thuận Hoá.
-1413 Khởi nghĩa bị dập tắt.
4. Củng cố: 5’
(?) Nguyên nhân xâm lược của nhà Minh.
(?) Hãy nêu những chính sách cai trị của nhà Minh.
	5. Hướng dẫn: 1’
	- Làm đáp án trả lời các câu hỏi trong SGK
	- CBB: Bài tập lịch sử chương III
**************************************
Soạn: 13-12
Giảng: 15-12
Tiết 35
 ÔN TẬP HỌC KỲ I
A- MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1.Kiến thức:
- Hệ thống lại phần kiến thức lịch sử Việt Nam đã được học từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV.
2.Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng hệ thống kiến thức lịch sử. Kĩ năng nhớ sự kiện lịch sử thông qua các bài tập.
3.Thái độ:
- Có thái độ học tập đúng đắn, sự yêu ghét, sự đánh giá khách quan các sự kiện lịch sử và niềm tự hào dân tộc.
B- CHUẨN BỊ
- Học sinh ôn tập kĩ ở nhà.
- Giáo viên chuẩn bị 1 số bài tập trắc nghiệm cho học sinh làm.
C- PHƯƠNG PHÁP
	- Nêu vấn đề, phát vấn ...
D- TỔ CHỨC DẠY-HỌC
1.Ổn định lớp. 1’
- KTSS: + 7A:
 	 + 7B:
2.Kiểm tra bài cũ:
a) Câu hỏi:Trình bày những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly?
b) Đáp án: Vở ghi mục 2
3. Bài mới
*Khởi động: Giới thiệu bài:
GV nêu mục tiêu của bài học
*ND:
	GV: Y/c HS lập bảng thóng kê :các triều đại phong kiến từ thế kỉ X-XIV, thời gian, các cuộc kháng chiến chống xâm lược, các thành tựu văn hoá, khoa học của các triều đại đó, gương tiêu biểu.
	- Chia 4 nhóm thảo luận
	- Các nhóm lên báo cáo kết quả vào khổ giấy tô-ki
	- HS nhận xét
	- GV: đánh

Tài liệu đính kèm:

  • doclich_su_7.doc