Giáo án môn Lịch sử 7 - Tiết 20: Kiểm tra 1 tiết

I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA

- Về kiến thức : -Củng cố và kiểm tra lại những kiến thức cơ bản đã học .

- Về kĩ năng : HS phải có các kĩ năng viết bài kiểm tra tự luận, kĩ năng lựa chọn kiến thức để giải thích, phân tích.

II.HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM KIỂM TRA

- Hình thức : Tự luận

III. THIẾT LẬP MA TRẬN :

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 136Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử 7 - Tiết 20: Kiểm tra 1 tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS THẠNH PHƯỚC
Tuần 10 Ngày soạn: 17 / 10 / 15
Tiết 20 Ngày kiểm tra: 
KIỂM TRA 1 TIẾT
I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA 
- Về kiến thức : -Củng cố và kiểm tra lại những kiến thức cơ bản đã học .
- Về kĩ năng : HS phải có các kĩ năng viết bài kiểm tra tự luận, kĩ năng lựa chọn kiến thức để giải thích, phân tích.
II.HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM KIỂM TRA
- Hình thức : Tự luận 
III. THIẾT LẬP MA TRẬN :
Tên chủ đề ( nội dung, chuơng,...)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)
Biết được tại sao Cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Lý là cuộc tấn công để tự mà không phải là cuộc chiến tranh xâm lược.
Số câu: 1
Số điểm: 2 = 20 %
Số câu:
Số điểm: 
Số câu:1
Số điểm: 2
Số câu:
Số điểm:
Số câu
Số điểm = %
Đời sống kinh tế- văn hóa.
Nhận biết và trình bày được về sự phát triển của VH-GD dưới thời Lý.
So sánh để thấy được những thành tựu nổi bậc về VH-GD thời Lý 
Số câu: 2
Số điểm: 2,5 = 25 %
Số câu:1/2
Số điểm: 2
Số câu:
Số điểm: 
Số câu:1/2
Số điểm: 0,5
Số câu
Số điểm = %
Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)
Trình bày được diễn biến, kết quả của cuộc kháng chiến chống Tống (1076 -1077)
Hiểu và trình bày được ý nghĩa của cuộc kháng chiến.
Số câu: 1
Số điểm: 5,5 =55 %
Số câu: 1/2
Số điểm: 3,5
Số câu: 1/2
Số điểm: 2
Số câu:
Số điểm:
Số câu
Số điểm = %
Tổng số câu: 3
Tổng số điểm:10
= 100 % 
Số câu: 1
Số điểm: 5,5
= 55 % 
Số câu: 1,5
Số điểm: 4
= 40 % 
Số câu:1/2
Số điểm:0,5
= 5 % 
Tổng số câu:
Tổng số điểm:
= %
IV.ĐỀ KIỂM TRA
Câu 1: So với thời Đinh- Tiền lê, văn hóa- giáo dục thời Lý có những thành tựu gì nổi bậc? ( 2,5 điểm)
Câu 2: Hãy trình bày diễn biến, kết quả và ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống năm 1075-1077 ( 5,5 điểm)
Câu 3: Tại sao nói : Cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Lý là cuộc tấn công để tự mà không phải là cuộc chiến tranh xâm lược? ( 2 điểm)
V.ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 
Câu
Nội dung cần đạt
Điểm
Câu 1:(2,5 điểm)
- So với thời Đinh- Tiền lê,văn hoá và giáo dục thời Lý rất phát triển,có những thành tựu :
-Năm 1070 nhà Lý XD văn miếu và đến 1075 khoa thi đầu tiên được mở.
- Quốc Tử Giám được thành lập năm 1076 .
- Thời Lý đạo phật rất phát triển.
- Các ngành nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc , ca nhạc lễ hội rất phát triển.
- Nền văn hoá mang tính DT.
( 0,5 điểm)
( 0,5 điểm)
( 0,25điểm)
( 0,25điểm)
( 0,5điểm)
( 0,5 điểm)
Câu 2: ( 5,5 điểm)
* diễn biến:
- Cuối 1076 quân Tống kéo vào nước ta theo hai đường thuỷ , bộ. 
- 1/ 1077 ,10 vạn quân bộ do Quách Quỳ và Triệu Tiết chỉ huy vượt biên giới qua Lạng Sơn tiến xuống .
- Quân ta chặn đánh ở bờ Bắc sông Như Nguyệt và chặn đánh quân thuỷ của nhà Tống ở vùng ven biển không cho chúng hổ trợ cánh quân bộ . 
- Chờ mãi không thấy thuỷ qunâ tiếp viện , Quách Quỳ cho quân vượt sông đánh vào phòng tuyến của ta nhưng bị quân ta đẩy lùi. 
- Một đêm cuối năm 1077 nhà Lý cho quân vượt sông bất ngờ đánh vào đồn giặc.
* Kết quả :
-Quân giặc 10 phần chết đến năm sáu phần.
-Quách Quỳ chấp nhận giảng hoà và rút quân về nước .
* Ý nghĩa :
- Là trận đánh tuyệt vời trong LS chống giặc ngoại xâm của DT.
- Nền độc lập tự chủ của Đại Việt được củng cố.
- Nhà Tống từ bỏ mộng xâm lược Đại Việt. 
( 0,5 điểm ) . 
( 0,5 điểm ) . 
( 1 điểm ) . 
( 0,5 điểm ) . 
( 0,5 điểm ) . 
( 0,5 điểm ) . 
( 0,5 điểm ) . \
( 0,5 điểm ) . 
( 0,5 điểm ) . 
( 0,5 điểm ) . 
Câu 3 : (2điểm)
 Vì ta chỉ tấn công các căn cứ quân sự, kho lương thảo, đó là nơi quân Tống tập trung lực lượng vũ khí để xâm lược Đại việt . 
 Nhằm làm chậm kế hoạch xm lược của quân Tống .khi hoàn thành mục đích quân ta rút về nước .
(1 điểm)
(1điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_14_Ba_lan_khang_chien_chong_quan_xam_luoc_Mong_Nguyen_the_ki_XIII.doc