Giáo án môn Lịch sử 7 - Tiết 36: Thi kiểm tra học kì

I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA

- Về kiến thức : -Củng cố và kiểm tra lại những kiến thức cơ bản đã học .

- Về kĩ năng : HS phải có các kĩ năng viết bài kiểm tra tự luận, kĩ năng lựa chọn kiến thức để giải thích, phân tích.

- Có thái độ nghiêm túc và thận trọng trong kiểm tra và thi cử.

II.HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM KIỂM TRA

- Hình thức : Tự luận

III. THIẾT LẬP MA TRẬN :

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 125Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử 7 - Tiết 36: Thi kiểm tra học kì", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS THẠNH PHƯỚC
Tuần 18 Ngày soạn: 3 / 12 / 2015
Tiết 36 
THI KIỂM TRA HỌC KÌ
I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA 
- Về kiến thức : -Củng cố và kiểm tra lại những kiến thức cơ bản đã học .
- Về kĩ năng : HS phải có các kĩ năng viết bài kiểm tra tự luận, kĩ năng lựa chọn kiến thức để giải thích, phân tích.
- Có thái độ nghiêm túc và thận trọng trong kiểm tra và thi cử.
II.HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM KIỂM TRA
- Hình thức : Tự luận 
III. THIẾT LẬP MA TRẬN :
Tên chủ đề ( nội dung, chuơng,...)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên thế kỉ XVIII
Trình bày được nguyên nhân, diễn biến, kết quả của chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 
Hiểu được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên.
Số câu: 2
Số điểm: 6 = 60 %
Số câu:1
Số điểm: 2
= 20 %
Số câu:1
Số điểm: 4
= 40 %
Số câu:
Số điểm:
Số câu:2
Số điểm 6 =60 %
Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước.
Dựa vào nội dung bài học vẽ được sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý
Số câu: 1
Số điểm: 2 =20 %
Số câu: 1
Số điểm:2 =20 %
Số câu: 1
Sốđiểm:2=20 %
Nhà Hồ và cải cách của Hồ Quí Ly.
Trình bày được tóm tắt những cải cách của Hồ Quí Ly.
Số câu: 1
Số điểm: 2 =20 %
Số câu: 1
Số điểm: 2
Số câu: 
Số điểm: 
Số câu:
Số điểm:
Số câu:1
Số điểm 2 =20 %
Tổng số câu: 4
Tổng số điểm:10
= 100 % 
Số câu: 2
Số điểm: 4
= 40 % 
Số câu: 1
Số điểm: 4
= 40 % 
Số câu:1
Số điểm:2
= 20 % 
Tổng số câu:4
Tổng số điểm:
10 = 100%
IV.ĐỀ KIỂM TRA
Câu 1: Trình bày hoàn cảnh, diễn biến và kết quả của chiến thắng Bạch Đằng năm 1288.( 2 điểm)
Câu 2: Hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên.( 4 điểm)
Câu 3: Hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý ( 2 điểm)
Câu 4: Trình bày tóm tắt những cải cách của Hồ Quí Ly. ( 2 điểm)
V.ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 
Câu
Nội dung cần đạt
Điểm
Câu 1:(2điểm)
* Hoàn cảnh :
- 1/1288 Thoát Hoan cho quân chiếm đóng Thăng Long trống vắng làm quân Nguyên khó khăn và tuyệt vọng . Quyết định rút về Vạn Kiếp rồi về nước theo hai đường thủy , bộ.
- Nhà Trần quyết định chọn sông Bạch Đằng làm trận quyết chiến.
* Diễn biến :
- 4/1288 đoàn thuyền của ô Mã Nhi rút về theo sông Bạch Đằng
- Ta nhữ địch vào sâu trận địa khi nước dâng cao, lúc nước rút thuyền địch xô vào cọc và bị quân ta đánh từ hai bên bờ.
- Kết quả : Quân ta giành thắng lợi ,Ô Mã Nhi bị bắt sống . 
( 0,5 điểm)
( 0,25điểm)
( 0,5điểm)
( 0,5điểm)
( 0,25 điểm)
Câu 2 : ( 4 điểm)
*Nguyên nhân thắng lợi:
- Trong 3 lần k/c tất cả các tầng lớp nhân dân ,các thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân ,đặc biệt là quí tộc ,vương hầu.
- Nhà Trần đã chuẩn bị rất chu đáo về mọi mặt.
- Thắng lợi của 3 lần chống quân Mông – Nguyên gắn liền với tinh thần hi sinh của toàn dân ta , đặc biệt là quân đội nhà Trần.
- Thắng lợi đó không tách rời với những chiến lược , chiến thuật đúng đắn , sáng tạo của những người chỉ huy đặc biệt là vua Trần Nhân Tông , các danh tướng Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải ,Trần Khánh Dư.
* Ý nghĩa lịch sử:
- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Mông - Nguyên , bảo vệ độc lập DT và toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền của quốc gia ,của dân tộc .
- Thể hiện sức mạnh của toàn dân tộc ,đánh bại mọi kẻ thù xâm lược .
- Thắng lợi đó góp phần xây đắp truyền thống quân sự VN .
- Để lại bài học vô cùng quý giá.
- Ngăn chặn những cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với các nước khác.
( 0,5điểm)
( 0,5điểm)
( 0,5điểm)
( 0,5điểm)
( 1 điểm)
( 0,25điểm)
( 0,25điểm)
( 0,25điểm)
( 0,25điểm)
Câu 3 : (2điểm)
 Vua
(Đại thần Văn- Võ)
 Lộ , Phủ
(Tri Phủ- Tri Châu)
Huyện
( Tri huyện)
Hương- Xã
(Xã quan)
( 2 điểm)
Chú ý : Nếu HS vẽ sai 1 chi tiết trừ 0,25 điểm.
Câu 4 : (2điểm)
- Chí trị: 
+ Cải tổ hành ngũ võ quan thay thế các quý tộc nhà Trần bằng những người không tuộc họ Trần thân cận với mình.
+ Đổi tên 1 số đơn vị hành chính cấp trấn và qui định lại cách làm việc .
+ Các quan ở triều đình phải về các lộ nắm sát tình hình.
- Kinh tế ,tái chính :
Phát hành tiền giấy , ban hành chính sách hạn điền, quy định lại thuế đinh , thuế ruộng.
- Xã hội: thực hiện chính sách han nô , năm đói kém bắt nhà giàu phải bán thóc cho dân,...
- Văn hoá giáo dục:
 Dịch sách chữ hán ra chữ nôm, yêu cầu mọi người phải học . Sửa đổi quy chế thi cử học tập .
- Quốc phòng:
 Làm tăng quân số, chế tạo nhiều loại súng mới, phòng thủ nơi hiểm yếu, XD thành kiên cố.
( 0,25 điểm)
( 0,25điểm)
( 0,25điểm)
( 0,25điểm)
( 0,25 điểm)
( 0,25điểm)
( 0,5điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_14_Ba_lan_khang_chien_chong_quan_xam_luoc_Mong_Nguyen_the_ki_XIII.doc