Giáo án môn Lịch sử 7 (trọn bộ)

 A. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức

- Ba lần tham gia chống quân xâm lược Mông –Nguyên.

 - HS khắc sâu lòng biết ơn các vị anh hùng đã có công với quê hương.

2. Kỹ năng

 - kĩ năng tìm - đọc ,sưu tầm tư liệu.

3.Thái độ: Bồi dưỡng cho học sinh tinh thần yêu nước niềm tự hào dân tộc, tinh thần quyết tâm vượt khó và để học tập và phấn đấu vươn lên.

B. Chuẩn bị:

1- Gv:Sưu tầm tư liệu,tranh ảnh

2- Hs: Học bài cũ, đọc trước bài mới

C. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Dạy bài mới:

 

doc 133 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 539Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Lịch sử 7 (trọn bộ)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Loan, Nguyễn Nhạc khôn khéo nêu khẩu hiệu “Đánh đổ quyền thần Trương Phúc Loan, ủng hộ hoàng tôn Nguyễn Phúc Dương ” 
? Anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ xây dựng căn cứ chống chính quyền họ Nguyễn ở đâu?
Vùng Tây Sơn Thượng đạo (nay thuộc An Khê, Gia Lai )
 Gv treo lược đồ: căn cứ địa của nghĩa quân Tây Sơn 
Mùa xuân năm 1771 ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lên vùng Tây Sơn Thượng Đạo (nay thuộc An khê – Gia Lai) lập căn cứ, dựng cờ khởi nghĩa chống chính quyền họ Nguyễn ... 
 Khi lực lượng đã mạnh, nghĩa quân ... rồi mở rộng hoạt động xuống vùng đồng bằng 
 Tại vùng Tây Sơn Thượng đạo, Nguyễn Nhạc xây dựng thành lũy, lập kho tàng, luyện nghĩa quân, nghĩa quân được đồng bào thiểu số ủng hộ lương thực, voi, ngựa ( di tích còn lại trên núi ông Bình, ông nhạc thuộc huyên An khê tỉnh Gia Lai ngày nay, đây là cao nguyên có người Ba Na, người Kinh sinh sống, nhân dân địa phương rất nhiệt tình ủng hộ 
- Một giáo sĩ phương tây có mặt ở nước ta lúc đương thời đã mô tả như sau: “Họ tuần hành trong các làng, tuyên bố với dân chúng rằng họ không phải là giặc cướp, họ muốn thực hiện công lý trong xã hội và giải phóng nhân dân khỏi ách chuyên chế của vua quan” họ lấy của cải của quan lại và nhà giàu phân phát cho dân nghèo, những làng mạc bị thuế má hà khắc đè nặng đã nhiệt liệt tuyên thệ hưởng ứng cuộc khởi nghĩa. 
- Tại Tây sơn hạ đạo nghĩa quân lập căn cứ ở Kiên mỹ ( huyện Tây Sơn -tỉnh Bình Định )
?Vì sao anh em Nguyễn Nhạc lại đưa đại bản doanh xuống Tây Sơn hạ đạo ?
-Lực lượng lớn mạnh, mở rộng căn cứ khởi nghĩa 
- Địa bàn gần vùng đồng bằng 
? Lực lượng tham gia cuộc khởi nghĩa là ai ?
+ Đồng bào chăm, đồng bào Ba na 
+ Nông dân nghèo, thợ thủ công, thương nhân 
Gv cho hs đọc phần in nghiêng trong Sgk 
? Em có nhận xét gì về lực lượng nghĩa quân Tây Sơn ?
Lực lượng đông, có trang bị vũ khí, bênh vực quyền lợi cho dân nghèo.
Chính vì vậy, nghĩa quân đi đến đâu thì các tầng lớp nhân dân bị áp bức ở đó đồng loạt nổi dậy, cuộc đấu tranh giai cấp dưới hình thức khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng lan tràn mạnh mẽ không một bạo lực nào có thể cản nổi, cuộc khởi nghĩa phát triển hết sức nhanh chóng mạnh mẽ 
1. Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỷ XVIII 
a . Tình hình xã hội 
- Chính quyền họ Nguyễn suy yếu mục nát 
+ Quan lại đàn áp, bóc lột nhân dân thậm tệ và đua nhau ăn chơi xa xỉ 
+ Tiêu biểu là tập đoàn Trương Phúc Loan 
- Đời sống nhân dân cơ cực 
b . Cuộc khởi nghĩa chàng Lía :
- Nổ ra ở Chuông Mây (Bình Định )
- Chủ trương: “Lấy của nhà giàu chia cho người nghèo”
2 . Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ 
a . Lãnh đạo 
- Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ 
b . Căn cứ 
- Mùa xuân năm 1771 xây dựng căn cứ tại Tây Sơn Thượng Đạo ( nay thuộc An Khê – Gia Lai )
- Khi lực lượng đã mạnh nghĩa quân đánh xuống Tây Sơn Hạ Đạo rồi mở rộng xuống vùng đồng bằng
- Khẩu hiệu: “Lấy của nhà giàu chia cho người nghèo xóa nợ cho nông dân, bãi bỏ nhiều thứ thuế.'' 
c . Lực lượng
 Dân nghèo, đồng bào dân tộc 
4. Củng cố:
Theo em, cuộc khởi nghĩa Tây Sơn nổ ra có những thuận lợi gì?
5.Hướng dẫn vn:
- Học thuộc bài . Đọc trước phần II: Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh và đánh tan quân Xiêm. 
Ngày soạn:03/03/2014
Tiết 51:Bài 25. PHONG TRÀO TÂY SƠN( tt )
II.TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN 
QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM
Ngày giảng
Lớp-sĩ số
7A:
7B:
7C:
A. Mục tiêu bài học 
1. Kiến thức: 
- Các mốc quan trọng của phong trào Tây Sơn nhằm đánh đổ tập đoàn phong kiến phản động, tiêu diệt quân Xiêm, từng bước thống nhất đất nước 
- Tài chỉ huy quân sự của Nguyễn Huệ 
2 . Kỹ năng
- Trình bày diễn biến phong trào Tây Sơn trên lược đồ 
- Trình bày chiến thắng Rạch Gầm, Soài Mút 
3 . Thái độ
- Tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, những chiến công vĩ đại của nghĩa quân Tây Sơn 
B. Chuẩn bị 	
1.Gv:- Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài. Lược đồ chiến thắng Rạch Gầm, Soài Mút 
2.Hs: Đọc trước SGK ở nhà 
C. Tiến trình dạy học
1. Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ : 
? Nêu những nét chính về tình hình xã hội Đàng Trong nửa sau TK XVIII?
3.Bài mới: 
Sau khi xây dựng căn cứ, nghĩa quân Tây Sơn ngày càng vững mạnh, Phát triển lực lượng nghĩa quân, 3 anh em Nguyễn Nhạc quyết tâm lật đổ chính quyền phong kiến thối nát, đánh đuổi quân Xiêm, bảo vệ nền độc lập.
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Kiến thức cần đạt
Gv yêu cầu Hs đọc Sgk phần 1 
(Treo lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài)
? Nghĩa quân Tây Sơn đã lật đổ chính quyền họ Nguyễn ntn?
Hs trả lời
 Gv chỉ lược đồ: thành Quy Nhơn (Huyện An Khê – Bình Định )
- Mùa thu năm 1773, nghĩa quân Tây Sơn đã kiểm soát được phần lớn phủ quy Nhơn, tháng 9 năm đó nghĩa quân hạ được phủ thành 
Nguyền Nhạc giả vờ bị bắt, bị nhốt vào cũi rồi sai nghĩa quân khiêng vào thành nộp cho quân Nguyễn, nửa đêm ông phá cũi, đánh từ trong ra, phối hợp với quân Tây Sơn đánh từ ngoài vào và chỉ trong 1 đêm, nghĩa quân đã hạ được thành Quy Nhơn 
? Em hãy nhận xét về cách hạ thành Quy Nhơn của Nguyễn Nhạc?
Táo bạo, bất ngờ, dũng cảm, thông minh, nên địch bị động 
? Thành Quy Nhơn thuộc về tay nghĩa quân có ý nghĩa gì?
Lần đầu tiên nghĩa quân hạ được một thành lũy, dinh thự của bọn quan lại, uy thế chính trị của chúng bị suy sụp, trái lại uy thế của nghĩa quân tăng lên nhanh chóng.
Gv chỉ lược đồ chỉ trong vòng một năm 
(đến giữa năm 1774 ), nghĩa quân kiểm soát 1 vùng rộng lớn từ Quảng Ngãi ở phía bắc đến Bình Thuận ở phía nam 
? Biết tin Tây Sơn nổi dậy, chúa Trịnh có hành động gì ?
Phái mấy vạn quân vào đánh chiếm Phú Xuân ( Huế) 
?Tại sao Nguyễn Nhạc lại phải hòa hoãn với quân Trịnh?
- Họ Nguyễn không chống nổi quân Trịnh phải vượt biển vào Gia Định 
- Nghĩa quân Tây Sơn ở vào thế bất lợi: phía Bắc có quân Trịnh, phía nam còn quân Nguyễn 
Gv chỉ lược đồ giảng: Quân Trịnh vượt sông ranh đánh Phú Xuân " quân Nguyễn chạy vào Gia Định, nghĩa quân Tây Sơn ở giữa có nguy cơ bị tiêu diệt, vì vậy kế sách tạm thời là hòa Trịnh đánh nguyễn .
Từ năm 1776 " 1783 nghĩa quân 4 lần đánh vào Gia Định, trong lần tiến quân thứ 2 (năm 1777) Tây Sơn bắt giết được chúa Nguyễn, chỉ có Nguyễn Ánh chạy thoát.
?Theo em vì sao cuộc khởi nghĩa lan nhanh và giành được thắng lợi?
Hs: Sức mạnh của nhân dân hưởng ứng cuộc khởi nghĩa, thể hiện lòng căm thù giai cấp phong kiến và sự đoàn kết dân tộc 
- Tài chí của anh em Tây Sơn lãnh đạo phong trào 
?Vì sao quân Xiêm xâm lược nước ta?
Sau nhiều lần thất bại, Nguyễn Ánh cầu cứu vua Xiêm, vua Xiêm lợi dụng cơ hội này thực hiện âm mưu đánh chiếm đất Gia Định 
Gv sử dụng lược đồ chỉ đường tiến quân của quân Xiêm kéo vào Gia Định theo 2 hướng mũi tên. 2 vạn quân thủy đổ bộ vào Rạch Giá (Kiên Giang) 3 vạn quân bộ xuyên qua Chân Lạp tiến vào Cần Thơ
?Thái độ của quân Xiêm như thế nào khi vào nước ta ?
Hung hăng, bạo ngược nên nhân dân oán ghét
Giặc kiêu căng, hung bạo, mặc sức đốt phá, Giết người, cướp vàng bạc trở về nước, nhân dân Gia Định nung nấu căm thù quân xâm lược.
- Tháng 1-1785 Nguyễn Huệ được lệnh tiến quân vào Gia Định, Nguyễn Huệ đóng đại bản doanh ở Mỹ Tho, ông chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Soài Mút làm trận địa quyết chiến với địch.
Gv cho Hs đọc phần in nghiêng Sgk 
?Vì sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông này?
Trả lời theo Sgk 
Gv giảng: Thủy quân ta giấu quân trong các nhánh sông Rạch Gầm, Soài Mút và sau các ngách của cù lao 
- Bộ binh mai phục bên bờ và trên cù lao giữa sông 
Mờ sáng ngày 19-1-1785 Nguyễn Huệ dùng mưu nhử địch vào trận địa mai phục, vốn chủ quan và cậy ưu thế về quân số các tướng Xiêm huy động toàn bộ quân thủy, bộ đuổi theo quân Tây Sơn, khi quân địch đã lọt vào đoạn sông mai phục, Nguyễn Huệ ra lệnh tấn công bất ngờ và mãnh liệt, đánh tan toàn bộ quân địch, chiến thuyền địch tan tác hoặc bị đốt cháy, quân Xiêm chỉ còn độ vài ngàn sống sót theo đường bộ vượt qua chân lạp trốn về nước, Nguyễn Ánh thoát chết sang Xiêm lưu vong.
?Chiến thắng Rạch Gầm, Soài Mút có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
- Là một trong những trận thủy chiến lớn nhất 
- Khẳng định sức mạnh to lớn của nghĩa quân , thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ 
- Đập tan âm mưu xâm lược của phong kiến nhà Xiêm do Nguyễn Ánh dẫn đường 
1 . Lật đổ chính quyền họ Nguyễn 
- Tháng 9-1773 nghĩa quân hạ thành Qui Nhơn 
- Đến giữa năm 1774 mở rộng vùng kiểm soát từ Quảng Nam đến Bình Thuận 
- Chúa Trịnh cử tướng Hoàng Ngũ Phúc chỉ huy 3 vạn quân tiến công chiếm Phú Xuân, chúa Nguyễn phải vượt biển vào Gia Định.
- Quân Tây Sơn ở thế bất lợi: Mạn bắc có quân trịnh, Mạn Nam có quân Nguyễn. Trước tình hình đó, Nguyễn Nhạc tạm hoà hoãn với quân Trịnh để dồn sức đánh chúa Nguyễn.
- Trong lần tiến quân năm1777, Tây Sơn bắt giết được chúa Nguyễn, chỉ còn Nguyễn Ánh chạy thoát. Chính quyền họ Nguyễn đến đây bị lật đổ 
2 / Chiến thắng Rạch Gầm – Soài Mút
a. Nguyên nhân:
- Nguyễn Ánh cầu cứu vua Xiêm, năm 1784, hơn 5 vạn quân thuỷ, bộ Xiêm đã kéo vào đánh chiếm miền tây Gia Định(các tỉnh miền Tây Nam Bộ) và gây nhiều tội ác đối với nhân dân.
 - Tháng 1-1785 Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Soài Mút làm trận địa quyết chiến 
b.Diễn biến:
- 19-1-1785 Nguyễn Huệ dùng mưu nhử quân địch vào trận địa mai phục, thủy binh ta từ Rạch Gầm, Soài Mút và cù lao Thới Sơn đồng loạt sông thẳng vào đội hình địch đang xuôi theo dòng nước. 
c .Kết quả 
- Quân Xiêm bị đánh tan
d . Ý nghĩa 
- Là một trong những trận thủy chiến lớn nhất và lừng lẫy nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta.
- Chiến thắng quân xâm lược Xiêm đã đưa phong trào Tây Sơn phát triển lên một trình độ mới, từ đây, phong trào Tây Sơn trở thành phong trào quật khởi của cả dân tộc.
4. Củng cố 
- Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu ý mà em cho là đúng về ý nghĩa của chiến thắng Rạch Gầm, Soài Mút .
A Làm cho quân xiêm sợ tây Sơn như sợ cọp. 
B Chứng tỏ tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân ta. 
C Đánh tan quân xâm lược Xiêm và âm mưu cầu viện nước ngoài của nguyễn ánh 
D Là một chiến thắng quân sự to lớn của quân Tây Sơn .
 5.Hướng dẫn vn:
Học thuộc bài Đọc trước phần III: Tây sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh.
Ngày soạn:09/03/2014
Tiết 52:Bài 25. PHONG TRÀO TÂY SƠN
III.TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH
Ngày giảng
Lớp-sĩ số
7A:
7B:
7C:
A.Mục tiêu bài học 
1.Kiến thức:Hs nắm được:
Mốc niên đại gắn liền với hoạt động của nghĩa quân Tây Sơn đánh đổ chính quyền vua Lê chúa Trịnh. 
2. Kỹ năng: 
Trình bày diễn biến trận đánh trên bản đồ
 3.Thái độ
 Tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, những chiến công vĩ đại của nghĩa quân Tây Sơn.
B.Chuẩn bị 	
1.Gv:Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài 
2.Hs: Đọc sgk ở nhà
C.Tiến trình dạy học: 
1.Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ:
Em hãy nêu chiến thắng Rạch Gầm – Soài Mút , nêu ý nghĩa của sự kiện đó?
3.Bài mới: 
Sự mục nát, suy yếu của chính quyền phong kiến là nguyên nhân dẫn tới những cuộc đấu tranh của nông dân, sau khi tiêu diệt nhà Nguyễn ở phía nam, Nguyễn Huệ đem quân tiêu diệt vua Lê, chúa Trịnh, tiến tới thống nhất đất nước
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Kiến thức cần đạt
Gv cho Hs đọc phần 1 sgk
?Quân ta đã hạ thành Phú Xuân ntn?
Hs:Nhìn sgk trả lời.
Gv giảng thêm:
Sau khi đánh tan 5 vạn quân Xiêm , các thủ lĩnh Tây Sơn tính việc tiêu diệt nốt họ Trịnh ở đàng ngoài, trước hết là lực lượng quân Trịnh ở thành Phú Xuân, bọn này kiêu căng, sách nhiễu khiến dân chúng rất căm giận.
Gv chỉ lược đồ Mùa hè năm 1786, Nguyễn Huệ được sự giúp sức của Nguyễn Hữu Chỉnh tiến quân vượt đèo Hải Vân đánh thành Phú Xuân.
Chỉnh vốn là môn hạ của Hoàng Ngũ Phúc rồi trở thành bộ tướng của Hoàng Đình Bảo (con nuôi Hoàng Ngũ Phúc) khi bảo bị kiêu binh giết chỉnh đem gia quyến chạy vào hàng quân Tây Sơn và khuyên Tây Sơn nên đem gấp quân ra đánh chiếm phú Xuân
 ?Quân Tây Sơn đã hạ thành Phú Xuân như thế nào ?
Thuỷ quân Tây Sơn đã lợi dụng nước thuỷ triều lên cao về đêm rồi cho thuyền tiến sát vào thành, đại bác ở các chiến thuyền bắn phá kịch liệt vào thành, bộ binh xông vào giáp chiến với quân Trịnh. 
? Nguyễn Huệ đã làm gì sau khi hạ thành Phú Xuân?
Nguyễn Huệ đem quân ra nam sông Ranh, giải phóng toàn bộ đất Đàng Trong .
Gv chỉ lược đồ:Từ đây Nguyễn Huệ quyết định tiến thẳng ra Đàng Ngoài, ông nêu danh nghĩa “Phù Lê diệt Trịnh” và kêu gọi nhân dân hưởng ứng
 ? Vì sao Nguyễn Huệ lại nêu danh nghĩa“phù Lê diệt Trịnh” ?
Nhằm tập hợp dân chúng hưởng ứng, ủng hộ mình vì nhiều người còn tưởng nhớ tới nhà Lê 
Gvchỉ lược đồ giảng:
 Giữa năm 1786 Nguyễn Huệ đánh vào Thăng Long, chúa Trịnh bị dân bắt nộp cho Tây Sơn, chính quyền phong kiến họ Trịnh tồn tại gần 200 năm đến đây sụp đổ.
Nguyễn Huệ vào Thăng Long, giao chính quyền ở Đàng Ngoài cho vua Lê rồi rút về nam.
Vì sao quân Tây Sơn tiêu diệt họ Trịnh nhanh chóng như vậy?
-Nhân dân chán ghét nhà Trịnh, ủng hộ Tây Sơn 
Thế lực quân Tây Sơn đang mạnh 
Gv yêu cầu hs đọc sgk phần 2 
? Sau khi quân Tây Sơn rút về nam tình hình Bắc Hà như thế nào?
Hs trả lời.
Gv giảng thêm 
Trên đường trở về nam, Nguyễn Huệ không muốn cho Nguyễn Hữu Chỉnh về theo vì lo ngại Chỉnh có thể phản trắc, Nguyễn Huệ cho Chỉnh ở lại Nghệ An giúp Nguyễn Văn Duệ, Bấy giờ tình hình Bắc Hà lộn xộn, dân chúng chán ghét triều đình Lê Chiêu Thống thối nát, nhân cơ hội này, các phe cánh họ Trịnh lại nổi lên rồi kéo vào Thăng Long uy hiếp vua Lê, Chiêu Thống vội viết thư vào Nghệ An gọi Nguyễn Hữu Chỉnh ra giúp, bấy giờ anh em Tây Sơn chia nhau giữ 3 vùng.
Nguyễn Hữu Chỉnh liên tiếp đánh bại các phe cánh của họ Trịnh rồi trở về đóng trong phủ chúa, bắt đầu lộng hành, tự ý giải quyết mọi việc không cần đến vua Lê và ra mặt chống Tây Sơn, mưu đồ này được bộc lộ trong một câu thơ của chỉnh:
 “Đường đời mở rộng thênh thênh 
 Ta đây cũng một triều đình kém ai ”
Nguyễn Huệ liền sai Vũ Văn Nhậm tiến quân ra Bắc trị tội Chỉnh ( Chỉnh bị bỏ cũi đem về Thăng Long xử tử)
? Vì sao nguyễn Huệ lại đem quân ra Bắc lần 2?
Diệt được Nguyễn Hữu Chỉnh, Vũ Văn Nhậm lại kiêu căng, có mưu đồ riêng 
Bấy giờ bè lũ Lê Chiêu Thống đã trốn sang Kinh Bắc (Bắc Ninh,Bắc Giang )
?Nhờ đâu Nguyễn Huệ thu phục được Bắc Hà?
Hs thảo luận
Gv chốt ý
Được nhân dân và sĩ phu nổi tiếng giúp đỡ 
Lực lượng quân Tây Sơn hùng mạnh 
Chính quyền phong kiến Trịnh Lê quá mục nát 
Từ cuối năm 1786 đến giữa năm 1788 Tây Sơn 3 lần tiến quân ra Bắc ... ở Đàng Ngoài 
? Việc lật đổ các tập đoàn phong kiến họ Lê, họ Trịnh có ý nghĩa gì ?
Xoá bỏ sự chia cắt đất nước Đàng Trong, Đàng Ngoài, đặt cơ sở cho thống nhất lãnh thổ
1 / Hạ thành Phú Xuân – tiến quân ra Bắc hà diệt họ Trịnh 
Tháng 6-1786 được sự giúp sức của Nguyễn Hữu Chỉnh, Nghĩa quân Tây Sơn nhanh chóng hạ thành Phú Xuân rồi tiến ra nam sông Ranh giải phóng toàn bộ đất Đàng Trong. 
- Với khẩu hiệu " Phù Lê diệt Trịnh", Tây Sơn tiến quân ra Bắc, 
Giữa năm 1786, Nguyễn Huệ đánh vào Thăng Long, chúa Trịnh bị dân bắt đem nộp cho quân Tây Sơn. Chính quyền họ Trịnh sụp đổ, Nguyễn huệ vào thành, giao chính quyền cho vua Lê rồi trở vào Nam
- Ý nghĩa việc Tây Sơn tiêu diệt chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong và lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài:
+ Tạo ra những điều kiện cơ bản cho sự thống nhất đất nước.
+ Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước.
2 / Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản, Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà
- Sau khi quân Tây Sơn rút về nam, tình hình Bắc Hà lại rối loạn. Lê chiêu Thống không dẹp nổi nên mời Nguyễn Hữu Chỉnh ra giúp và đánh tan tàn dư họ Trịnh, Nguyễn Hữu Chỉnh từ đó lộng quyền và ra mặt chống lại Tây Sơn.
Nguyễn Huệ sai Vũ Văn Nhậm ra Bắc trị tội Chỉnh . 
Diệt được Chỉnh, Nhậm lại kiêu căng có mưu đồ riêng.
- Giữa năm 1788 Nguyễn Huệ lại ra bắc diệt Nhậm
- Các sĩ phu nổi tiêng ở Bắc Hà như Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn Thiếp... Hết lòng giúp Nguyễn Huệ xây dựng chính quyền ở Bắc Hà
4.Củng cố: 
? Tây Sơn lật đổ các chính quyền phong kiến nguyễn, Trịnh, Lê như thế nào? yếu tố nào giúp quân Tây Sơn lật đổ các chính quyền đó?
5.Hướng dẫn vn
Học thuộc, nắm vững những nội dung chính của bài 
Đọc trước phần IV: Tây Sơn đánh tan quân Thanh 
Ngày soạn: 10/03/ 2014	
Tiết 53: Bài 25. PHONG TRÀO TÂY SƠN( tt)
IV.TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
Ngày giảng
Lớp-sĩ số
7A:
7B:
7C:
A.Mục tiêu bài học 
1.Kiến thức: cho HS thấy rõ:
 - Tài thao lược quân sự của Quang Trung và danh tướng Ngô Thì Nhậm 
 - Những sự kiện lớn trong chiến dịch phá quân Thanh, đặc biệt là đại thắng ở trận Ngọc Hồi , Đống Đa xuân Kỷ Dậu (1789 ) 
 2.Kỹ năng:
- Sử dụng lược đồ 
- Đánh giá tầm vóc lịch sử của sự kiện mùa xuân Kỷ Dậu ( 1789 )
3. Thái độ: 
Giáo dục lòng yêu nước và tự hào về trang sử vẻ vang của dân tộc ta trong cuộc đại phá quân Thanh Xâm lược .Cảm phục thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ .
B. Chuẩn bị 	
1.Gv:
 - Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài .
 - Lược đồ diễn biến trận ngọc hồi - đống đa 
2.Hs: Đọc trước Sgk ở nhà 
C.Tiến trình dạy học
1.Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: 
? Quân Tây Sơn đã lật đổ các chính quyền phong kiến Nguyễn ,Trịnh, Lê như thế nào?
3.Bài mới: 
Với chiến thắng quét sạch 29 vạn quân Thanh ra khỏi bờ cõi bảo vệ nền độc lập dân tộc Tên tuổi vị anh hùng Quang Trung-Nguyễn Huệ sáng mãi trọng lịch sử dân tộc. Chiến thắng đó diễn ra như thế nào ? chúng ta tìm hiểu trong tiết hôm nay: 
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Kiến thức cần đạt
 Gv yêu cầu Hs đọc Sgk mục 1 
?Sau khi Nguyễn Huệ thu Phục được Bắc Hà, vua Lê Chiêu Thống có hành động gì ?
Sai người sang cầu cứu nhà Thanh.
?Nhà Thanh có bỏ qua cơ hội này không?
Vua Thanh nhân cớ giúp vua Lê Chiêu Thống, Càn Long thực hiện âm mưu xâm lược nước ta.
Gv chỉ lược đồ hình 57 phóng to giảng:
-Năm 1788 nhà Thanh cử Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân tiến vào nước ta, giặc chia làm 4 đạo:
+ Đạo 1 do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy từ Quảng Tây qua Lạng Sơn tiến vào 
+ Đạo 2 theo đường Cao Bằng do Sầm Nghi Đống chỉ huy 
+ Đạo 3 theo đường Tuyên Quang 
+ Đạo 4 theo đường Quảng Ninh tiến vào Hải Dương 
?Em có nhận xét gì về sự chuẩn bị của quân Thanh cho cuộc xâm lược nước ta?
Hs: Chuẩn bị chu đáo 
 + Lực lượng mạnh gồm bộ binh, kị binh, thuỷ binh 
 + Được bè lũ Lê Chiêu Thống dẫn đường, ủng hộ lương thực, quân nhu, quân dụng 
 + Tướng giặc là những tên tướng giỏi, hiếu chiến, hăm hở, muốn lập công lớn 
?Em có suy nghĩ gì về bè lũ Lê Chiêu Thống?
Hs:Vua bán nước, hèn hạ, nhục nhã 
Chỉ vì quyền lợi cá nhân mà bán rẻ tổ 
quốc gây đau khổ cho nhân dân.
?Trước thế giặc mạnh, quân Tây Sơn đã hành động như thế nào?
Rút khỏi Thăng Long.
Lập phòng tuyến Tam Điệp, Biện Sơn
 Gv chỉ lược đồ hình 57, giới thiệu phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn về vị trí,đặc điểm 
?Vì sao quân ta rút khỏi Thăng Long, có phải vì hèn nhát, sợ giặc không ?
Hs:
+ Không phải do hèn nhát, sợ giặc, đây là kế hoạch sáng suốt, chu đáo 
+ Bảo toàn lực lượng (quân Thanh quá đông, hung hăng, quân ta chỉ có vài vạn)
+ làm kiêu lòng địch 
+ chờ thời cơ 
?Nhìn trên bản đồ, em cho biết vì sao nghĩa quân lập phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn?
Phòng tuyến có chiều sâu, liên kết thuỷ bộ vững chắc.
Là bàn đạp cho quân Tây Sơn hội quân và tấn công ra Thăng Long diệt quân Thanh.
?Thái độ của quân Thanh khi vào xâm lược nước ta như thế nào?
Hs:
Tôn Sĩ Nghị cho quân cướp bóc, đốt nhà, giết người rất tàn bạo, hắn suốt ngày ăn chơi, bắt nhân dân Thăng Long, các vùng lân Cận phải nộp bò, lợn, lúa gạo, có nơi phải nộp rơm cỏ nuôi lừa ngựa...
Lê chiêu Thống chỉ là bù nhìn, hằng ngày Y tìm cách trả thù, báo oán rất tàn ngược...
Lòng căm giận quân cướp nước và lũ bán nước lên đến cao độ 
?Quang Trung đại phá quân Thanh (1789) ntn?
Hs:
Nhận được tin cấp báo, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế ( 1788 ) Lấy niên hiệu là Quang Trung, lập tức tiến quân ra Bắc 
?Tại sao lúc lấy được chính quyền từ tay họ Trịnh, Nguyễn Huệ lại không lên ngôi, mà bây giờ mới lên ngôi?
Hs trả lời
Gv chốt ý:
Lúc tiến quân ra Bắc, Nguyễn Huệ lấy khẩu hiệu “ Phù Lê diệt Trịnh ” Bây giờ vua Lê bán nước, quân Thanh Xâm lược nên Nguyễn Huệ lên ngôi là hợp lòng nguời 
?Việc Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng Đế có ý nghĩa gì?
Hs:
Tập hợp được lòng dân, tạo sức mạnh đoàn kết dân tộc 
Khẳng định chủ quyền dân tộc và cho quân Thanh biết rằng nước ta có chủ
Gv chỉ lược đồ : Mũi tên màu xanh là đường tiến quân của Quang Trung ra Bắc, từ Phú Xuân Ra Tam Điệp, Quang Trung vừa hành quân gấp, vừa bổ xung lực lượng, vừa động viên quân sĩ (chỉ địa danh Nghệ An, nơi Quang Trung mở cuộc duyệt binh lớn )
?Vì sao Quang Trung mở cuộc duyệt binh ở Nghệ An ?
Hs:Để lấy khí thế và tinh thần cho binh sĩ 
(chỉ địa danh Thanh hoá – nơi Quang Trung đọc lời tuyên thệ ) 
Gv giải nghĩa từng câu cho Hs hiểu: Thể hiện tinh thần quyết tâm chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc của quân Tây Sơn 
Gv chỉ dãy núi Tam Điệp nói:Đây là ranh giới giữa Ninh Bình và Thanh Hoá ngày nay, tại đây Quang Trung đã động viên quân sĩ, khen ngợi kế hoạch của Ngô Thì Nhậm.
?Quang Trung dự định đánh quân Thanh vào thời gian nào?
Hs: Tết kỷ dậu 1789 
?Vì sao Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào tết Kỷ Dậu?
Quân Thanh mới chiếm được Thăng Long dễ dàng còn chủ quan ,kiêu ngạo.
- vào dịp tết, quân Thanh lơ là, không đề phòng 
" quân địch bị bất ngờ 
?Em hãy nhắc lại, Quang Trung chuẩn bị cho cuộc đại phá quân Thanh như thế nào?
Hs đọc phần đọc thêm trong Sgk ) 
Gv chỉ lược đồ hình 57 giảng :
5 đạo quân của Quang Trung từ Tam Điệp tiến ra Bắc 
- Đêm 30 tết ( âm lịch ) quân ta vượt sông Gián Khẩu, tiêu diệt đồn tiền tiêu, đêm mùng 3 tết quân ta bí mật vây đồn... mờ sáng mùng 5 tết, quân ta đánh đồn ngọc hồi ( Thanh Trì – Hà Nội )
?Trận Ngọc Hồi đã diễn ra như thế nào ?
Mở đầu trận đánh, hơn 100 voi chiến của quân ta ào ào tiến vào đồn giặc...
?Tại sao quân Tây Sơn tấn công ngọc Hồi, Đống đa cùng một thời điểm?
Hs:
Thể hiện sự chỉ đạo của Quang Trung là, các đạo quân phải hợp đồng tác chiến, nếu đánh cùng một lúc thì Tôn Sĩ nghị sẽ bối r

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAOANLICHSU7HOCKYIICHUAN2015_TT.doc