Giáo án môn Lịch sử 8 - Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ 1917 – 1945)

I/ MỤC TIU BI HỌC

1/Kiến thức.

HS nắm được:

 -Củng cố, hệ thống hoá những sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.

 -Nắm được những nội dung chính của lịch sử thế giới trong những năm 1917 –1945

2/ Kỹ năng

-Rèn luyện kĩ năng phân tích, đánh giá một số vấn đề, một sự kiện lịch sử quan trọng và tác động của nó đối với tình hình thế giới.

3/ Thái độ, tư tưởng.

 - Củng cố, nâng cao tư tưởng, tình cảm cách mạng, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế chân chính, tinh thần chống chiến tranh, chống chủ nghĩa phát xít và bảo vệ hoà bình thế giới.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 582Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử 8 - Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ 1917 – 1945)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn : 5 / 12/ 2015.
 Ngày dạy: 
 TUẤN 18
 TIẾT 34– LS8 
Bài 23: ƠN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI.
(Phần từ 1917 – 1945)
I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC
1/Kiến thức.
HS nắm được:
 -Củng cố, hệ thống hoá những sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.
 -Nắm được những nội dung chính của lịch sử thế giới trong những năm 1917 –1945
2/ Kỹ năng
-Rèn luyện kĩ năng phân tích, đánh giá một số vấn đề, một sự kiện lịch sử quan trọng và tác động của nó đối với tình hình thế giới. 
3/ Thái độ, tư tưởng.
 - Củng cố, nâng cao tư tưởng, tình cảm cách mạng, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế chân chính, tinh thần chống chiến tranh, chống chủ nghĩa phát xít và bảo vệ hoà bình thế giới.
II/ CHUẨN BỊ.
GV: Bảng phụ, phiếu bài tập.
HS. Bảng nhĩm, xem trước các câu hỏi trong SGK sau các bài quan trọng đã học
 ( bài 5, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 22.)
III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP.
1/Ổn định tổ chức lớp: GV kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp.	
2/Kiểm tra bài cũ: 
 Khơng kiểm tra , kiểm tra kết hợp trong khi làm học bài mới.
3/ Bài mới.
	a/ Giới thiệu bài. 
	b/ Nội dung bài mới.
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
Hoạt động của Thầy
Hoạt động
của Trị
Ghi bảng.
Hoạt động 1.
GV cho HS chia thành nhóm để chơi trò chơi tiếp sức việc thống kê các sự kiện lịch sử theo yêu cầu của nội dung ôn tập.
Thời gian
Sự kiện
Kết quả
1918-1923
 Cao trào cách mạng ở Châu Aâu, Châu Á
Các Đảng cộng sản lần lượt ra đời=> Quốc tế cộng sản thành lập về lãnh đạo phong trào cách mạng.
1924-1929
Thời kì ổn định và phát triển của CNTB
Sản xuất công nghiệp phát triển nhanh chóng, tình hình chính trị tương đối ổn định.
1929-1933
Khủng hoảng kinh tế thế giới tư bản 
Kinh tế giảm sút nghiêm trọng, nhân dân thất nghiệp, chính trị không ổn định
1933-1939
Các nước tư bản tìm cách thoát khỏi khủng hoảng.
Chủ nghĩa Phát xít lên nắm quyền ở Đức, Italia, Nhật Bản=> chuẩn bị chiến tranh xâm lược. Khối Anh – Pháp – Mỹ thực hiện cải cách kinh tế, chính trị, duy trì chế độ dân chủ tư sản.
1939-1945
Chiến tranh thế giới thứ hai
72 nước ở trong tình trạng chiến chủ nghĩa phát xít Đức, Italia, Nhật Bản thất bại hoàn toàn. Thắng lợi thuộc về Liên Xô và các nước Đồng Minh và nhân dân tiến bộ thế giới.
Sau khi học sinh hoàn thiện bảng thống kê, GV nhận xét và chỉnh sửa. Sau đó yêu cầu học sinh ghi chép vào vở.
GV cĩ thể cho điểm nhĩm khích lệ tinh thần học tập.
Hoạt động 2 
GV cho HS đọc mục II SGK và đặt câu hỏi:
 - Yêu câu HS nêu nội dung chính lịch sử thế giới hiện đại từ 1919-1945?
Câu 1: Cuộc cách mạng nào cĩ tác động tích cực đến PTDTDC ở các nước trên thế giới, tác động như thế nào đến đất nước ta?
Câu 2:Em nhận xét như thế nào về PTĐT GPĐLDT giai đoạn 1919- 1923.
Câu 3: Giai đoạn 1929 – 2933 sự kiện gì đã diễn ra, nĩ cĩ tác động 
như thế nào ?
Câu 4: KHKT gĩp phần như thế nào vào cuộc sống của con người?
GV nhận xét bổ sung cho hồn chỉnh nội dung bài học.
HS thực hiện hoạt động nhĩm tham gia trị chơi tiếp sức 
- Thời gian là 10 phút với các mĩc thời gian sau:
19117 ( tháng 2 và tháng 10), 1918 – 1923. 1924- 1929. 
1929 – 193- 1933, 1933 – 1939, 1939 – 1945. 
HS ghi nhận bài học
HS đọc bài.
HS tổ chức hoạt động nhĩm tìm nội dung chính khi HS bĩc thăm câu hỏi trong phiếu bài tập GV đã soạn sẵn.
HS nghe ghi nhận bài học.
I. Những sự kiện lịch sử chính.
Lập bảng thống kê theo mẫu trong SGK.
II. Những nội dung chủ yếu:
-Cách mạng tháng Mười Nga thành cơng tác động mạnh mẽ cho các cao tràoCMDTDC.
-Cao trào cách mạng 1918-1923 một loạt các Đảng cộng sản ra đời. Quốc tế cộng sản thành lập
-Phong trào đấu tranh giải phĩng dân tộc lên cao 
-Khủng hoảng kinh tế thế giới đã gĩp phần vào việc sản sinh ra Chủ nghĩa phát xít 
 -Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ.
- KHKT 
Cĩ nhiều thành tựu lớn ứng dụng trong cuộc sồng nhưng cũng gĩp phần tạo nên những nguy cơ cho cuộc sống lồi người và hiểm họa mơi trường.
4/Củng cố - luyện tập.
GV cho hs chơi trị chơi trắc nghiệm trí nhớ qua bảng thống kê sự kiện qua 
làm ở mục I.
?KHKT để lại những hậu quả gì đối với con người và thiên nhiên.
5/Dặn dị.
Yêu cầu HS làm bài tập đầy đủ, học bài tốt.
 Xem trước các bài để ơn thi , biên soạn theo đề cương.
IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
 Nhận xét
 Phần kí duyệt.

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 18 - LS8.doc