Giáo án môn Lịch sử 8 - Bài 6: Các nước anh,pháp,mỹ,đức cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.(tiếp)

I/ Mục tiêu bài học.

1/Kiến thức.

Nắm được những nét chính về sự thay đổi trong kinh tế của các nước Đức, Mỹ.

(Nguyên nhân chủ yếu là gì)

Nắm được những biểu hiện của sự nhảy vọt từ TBCN sang đế quốc của các quốc gia.

2/ Kỹ năng.

 HS rèn luyện kỹ năng đánh giá phân tích, so sánh sự kiện lịch sử.

HSKG: Phân tích nguyên nhân dẫn đến kinh tế của Mĩ phát triển nhanh chóng. Giải thích khái niệm quân phiệt.

3/ Thái độ, tư tưởng.

Tỏ thái độ trân trọng về những thành tựu của các nước trong sự phát triển kinh tế theo quy luật.

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 220Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử 8 - Bài 6: Các nước anh,pháp,mỹ,đức cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.(tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUẤN 6
 TIẾT 11 – LS8 
 Ngày soạn : 18/ 09/ 2014.
 Ngày dạy: 
Bài 6:CÁC NƯỚC ANH,PHÁP,MỸ,ĐỨC
CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX.(TT)
I/ Mục tiêu bài học.
1/Kiến thức.
Nắm được những nét chính về sự thay đổi trong kinh tế của các nước Đức, Mỹ. 
(Nguyên nhân chủ yếu là gì)
Nắm được những biểu hiện của sự nhảy vọt từ TBCN sang đế quốc của các quốc gia.
2/ Kỹ năng.
 HS rèn luyện kỹ năng đánh giá phân tích, so sánh sự kiện lịch sử.
HSKG: Phân tích nguyên nhân dẫn đến kinh tế của Mĩ phát triển nhanh chóng.. Giải thích khái niệm quân phiệt.
3/ Thái độ, tư tưởng.
Tỏ thái độ trân trọng về những thành tựu của các nước trong sự phát triển kinh tế theo quy luật.
II/ Chuẩn bị.
GV.Sưu tầm các câu chuyện về các ông vua độc quyền tư bản.
HS. Bảng nhóm, xem trước các câu hỏi trong SGK.
III/ Các bước lên lớp.
1/Ổn định tổ chức lớp: GV kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp.	
2/ Kiểm tra bài cũ: 
	? Hãy cho biết những thay đổi vị trí trong kinh tế CN của Anh, Pháp sau 1870, điểm mới trong kinh tế của các nước đó là gì?( Anh từ thứ 1 tụt xuống thứ 3, Pháp từ thứ 2 tụt xuống thứ 4. xuất hiện các công ty độc quyền công nghiệp và ngân hàng tb , chi phối toàn bộ trong các quốc gia.)
3/ Bài mới.
	a/ Giới thiệu bài. 
	b/ Nội dung bài mới.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của Trò
Ghi bảng
Hoạt động 1.
Yêu cầu HS đọc bài.
? Do đâu mà kinh tế Đức pt vượt bậc ?
? Tại sao Đức là một đế quốc trẻ mà cũng đẩy mạnh xâm lược thuộc địa?
( Ưu tiên cho HSKG )
? Tại sao gọi Đức là đế quốc quân phiệt hiếu chiến?
( Ưu tiên cho HSKG )
Hoạt động 2.
? Nguyên nhân nào giúp Mỹ chiếm được vị trí thứ 1 tg trong CN ?
? Hãy điểm lại nét chính trị của Mỹ sau 1870?
? Trong chính sách đối nội, đối ngoại của Mỹ có gì nổi bật liên quan đến Ta?
GV giải thích thêm về ý đồ bá chủ toàn cầu của Mỹ.
GV nhận xét kết luận nguyên nhân và lấy ví dụ minh họa cụ thể cho HS hiểu rõ, giới thiệu một số công ty độc quyền (mitsubichsi, mit-si-ưi) , kể chuyện cho HS nghe về sự độc quyền của mít-si- ưi.
HS đọc bài theo yêu cầu. 
HS: Đức chú trong đầu tư vốn, khkt, cải tạo máy móc vào mọi lĩnh vực, biết rút kinh nghiệm từ các nước khác.
HS: kinh tế chiếm vị trí thứ 2tg có nghĩa là rất phát triển trong khi đó thị trường buôn bán của Đức quá hẹp nên đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.
 HS: Vì mọi vấn đề xung đột , khó khăn Đức điều dùng vũ lực, vũ trang giải quyết gây chiến tranh, nhất là việc đòi chia lại thị trường trên thế giới.
HS: dựa vào SGK trình bày nguyên nhân.
HS: : Nước Tb với thể chế cộng hòa liên bang. Đứng đầu là tổng thống, có 2 đảng (DC, CH) thay nhau cầm quyền, bảo vệ quyền lợi ích choTS.
HS: sự xâm lược thuộc địa thực hiện ý đồ bá chủ toàn cầu, đối đầu với CNXH.
HS: nghe hiểu.
HS: nghe hiểu , ghi nhận bài học.
3/Đức.
-Kinh tế: Sau 1871 CN Đức đứng thứ 2 TG. 
Nhiều công ty độc quyền TBCN và tài chính xuất hiện (nhất là trong ngành luyện kim, than đá, sắt..) chi phối toàn bộ kinh tế Đức.
- Chính trị: là nước TB với thể chế quân chủ lập hiến, và liên bang.
Đối nội, đối ngoại: Nhà nước thực thi nhiều chính sách đối nội, đối ngoại phản động, đẩy mạnh xâm lược các nước khác. Chạy đua vũ trang đòi chia lại thị trường.
4/ Mỹ.
Kinh tế : trước 1870 CN đứng thứ 4, sau 1870 CN phát triển mạnh đứng thứ 1 tg về CN.Nhiều trung tâm thương mại , công ty độc quyền và ngân Tb xuất hiện.( chủ yếu trong các ngành dầu mỏ, chế tao ô tô, gang, thép..) chi phối kinh tế Mỹ và tg. NN đáp ứng đủ nhu cầu về lương thực trong nước và xuất khẩu Châu Âu.
- Chính trị: Nước Tb với thể chế cộng hòa liên bang. Đứng đầu là tổng thống, có 2 đảng (DC, CH) thay nhau cầm quyền, bảo vệ quyền lợi ích choTS.
- Đối nội, đối ngoại: Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa tìm kiếm thị trường. dùng vũ lực đàn áp ptcn trong nước.
4/ Củng cố 
Hướng dẫn HS khai thác các chi tiết khó hiểu trong kênh hình.
Hướng dẫn HSYK làm bài tập thực hành.
5/Dặn dò.
Làm bài, học bài đầy đủ
Xem trước bài 7 chuẩn bị cho tiết sau.
IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY.
 Ngày soạn : 18 / 09/ 2014.
 Ngày dạy: 
 TUẤN 6
 TIẾT 12 – LS8 
Bài 7: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỈ XIX 
ĐẦU THẾ KỈ XX.
I/ Mục tiêu bài học.
1/Kiến thức.
Nắm được những cuộc đấu tranh của CN thời điểm này là rất rầm rộ. có nhiều phong trào tiêu biểu.
Nắm được những nguyên nhân , hoàn cảnh hình thành và hoạt động của quốc tế 2.
2/ Thái độ, tư tưởng.
Tự ý thức lên tiếng đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ nền hòa bình phản đối chiến tranh, bảo vệ môi trường sống của nhân loại.
3/ Kỹ năng.
 HS rèn luyện kỹ năng đánh giá phân tích, hệ thống sự kiện lịch sử.
II/ Chuẩn bị.
GV.Sưu tầm các tranh ảnh liên quan nếu cần thiết, bảng phụ.
HS. Bảng nhóm, xem trước các câu hỏi trong SGK.
III/ Các bước lên lớp.
1/Ổn định tổ chức lớp: GV kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp.	
2/ Kiểm tra bài cũ: 
 	? Tại sao các đế quốc lại tiến hành chạy đua vũ trang, hậu quả của nó là gì (Do các đế quốc muốn gây những cuộc chiến tranh (giữa đế quốc với nhau, giữa đế quốc với các nước khác ) để chiếm thị trường , thuộc địa. Hệ quả là chiến tranh thế giới thư nhất bùng nổ.)
3/ Bài mới.
	a/ Giới thiệu bài. 
	b/ Nội dung bài mới.
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
Ghi bảng.
Hoạt động 1
GV hướng dẫn HS tìm hiểu các nội dung cơ bản sau.
GV nhấn mạnh mục đích của việc thành lập quốc tế 2 là muốn cho CN đấu tranh thắng lợi hơn nữa đi đến giải phóng mình nên trong cuộc họp còn thông qua nhiều quyết định (+Cần thiết CN các nước phải thành lập 1 chính Đảng trong nước.
+ Đấu tranh đòi ngày làm 8 giờ.
+ Lấy ngày 1/ 5 hàng năm làm ngày kỉ niệm lao động).
Chú ý HS không được hiểu sai do Enghen mất thì QT2 tan rã .GV giải thích cho rõ nguyên nhân (Nội bộ bị phân hóa vì lợi ít của cá nhân).
Hoạt động 2.
Yêu cầu HS quan saùt h 3.5
tìm hieåu vaø trình baøy nhöõng neùt chính veà cuoäc ñôøi h/ñoäng caùch maïng cuûa Leâ-Nin? ( Ưu tiên cho HSYK trình bày).
?Cöông lónh cuûa ñaûng laø gì?(Ưu tiên cho HSTBYK)
?Taïi sao noùi ñaûng coâng nhaân xaõ hoäi daân chuû Nga laø ñaûng kieåu môùi? (Ưu tiên cho HSKG)
GV nhận xét và kết luận chung.
HS nghe hiểu để tự học ở nhà.
HS quan saùt h 3.5
-Tìm hieåu vaø trình baøy nhöõng neùt chính veà cuoäc ñôøi h/ñoäng caùch maïng cuûa Leâ-Nin?
HS dựa vào SGK trả lời.
HSKG: giải thích dựa trên những chính sách và nội dung cương lĩnh. Của tổ chức.
HS nghe ghi nhận bài học.
I/ Phong trào công nhân quốc tế cuối TK XIX. Quốc tế thứ 2.
1/ Phong trào công nhân quốc tế cuối TK XIX.
2/Quốc tế thứ hai (1889- 1914).
II/ Leâ-nin vaø vieäc thaønh laäp ñaûng voâ saûn kieåu môùi ôû Nga , cách mạng ở Nga.
1.Leâ-nin vaø vieäc thaønh laäp ñaûng voâ saûn kieåu môùi ôû Nga 
-Leâ-Nin sinh ngaøy 22-4-1870 trong 1 gia ñình nhaø giaùo tieán boä, thoâng minh, sôùm tham gia phong traøo caùch maïng.
-1893 laõnh ñaïo nhoùm coâng nhaân Mac-xit.
-Naêm 1903 ñaûng coâng nhaân xaõ hoäi daân chuû Nga thaønh laäp mục đích.
+ Soạn thảo cương lĩnh.
+Tieán haønh caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa.
+Ñaùnh ñoå chính quyeàn giai caáp tö saûn thaønh laäp chuyeân chính voâ saûn.
+Thi haønh nhöõng caûi caùch daân chuû
+Giaûi quyeát ruoäng ñaát cho nhaân daân.
 4/ củng cố .
Hướng dẫn HSTBYK làm bảng thống kê. 
HSKG Khai thác kênh hình, giáo dục tư tưởng tôn kính ghi nhớ công lao của những lãnh tụ vĩ đại ( Mác, Enghen, Lê - nin).
5/ Dặn dò.
Cần học bài và làm bài đầy đủ.
Xem phần còn lại của bài chuẩn bị cho tiết sau.
IV/ RÚT KINH NGHIỆ SAU TIẾT DẠY.
 Phần ký duyệt TT
 Phần ký duyệt BHG
 Nhận xét. 

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 6 -LS8.doc