Giáo án môn Lịch sử 8 - Bài: Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

I/MỤC TIÊU BI HỌC.

1)Kiến thức.

Giúp học sinh củng cố những kiến thức cơ bản về:

- Lịch sử dân tộc thời kì từ giữa thế kỉ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất.

- Tiến trình xâm lược của thực dân Pháp; cuộc đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta; nguyên nhân thất bại của công cuộc giữ nước cuối thế kỉ XIX.

- Đặc điểm, diễn biến cơ bản của phong trào đấu tranh vũ trang trong phạm vi thời phong kiến chóng pháp giai đoạn đầu. (1885-1896).

Bước chuyển biến của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX

Kiến thức nng cao: Thực hiện cc bi tập phn tích, tổng hợp kiến thức .

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 155Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử 8 - Bài: Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn : 15 / 4 / 2015.
 Ngày dạy: 
 TUẤN 35
 TIẾT 51 - LS8 
Bài : ƠN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM
TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918.
I/MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1)Kiến thức.
Giúp học sinh củng cố những kiến thức cơ bản về:
Lịch sử dân tộc thời kì từ giữa thế kỉ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Tiến trình xâm lược của thực dân Pháp; cuộc đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta; nguyên nhân thất bại của công cuộc giữ nước cuối thế kỉ XIX.
Đặc điểm, diễn biến cơ bản của phong trào đấu tranh vũ trang trong phạm vi thời phong kiến chĩng pháp giai đoạn đầu. (1885-1896).
Bước chuyển biến của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX 
Kiến thức nâng cao: Thực hiện các bài tập phân tích, tổng hợp kiến thức .
2/Kỹ năng.
Rèn luyện kĩ năng phân tích, nhận xét, đánh giá, tổng hợp trong việc học tập bộ môn lịch sử.
Kĩ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh lịch sử để trả lời.
Biết tường thuật hoặc diễn giải một câu hỏi có liên quan đến tri thức lịch sử.
3/Thái độ tư tưởng.
Noi gương tinh thần yêu nước của các chiế sĩ cách mạng đầu thế kỉ XX, nhấ là lãnh tụ Nguyễn Aùi Quốc.
Tự hào về truyền thống của dân tộc.
II/ CHUẨN BỊ
GV: Bảng phụ thống kê. Sưu tầm tranh ảnh.
HS: ơn bài trước ở nhà. Bảng nhĩm.
III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP.
1/ Ổn định tổ chức lớp: GV kiểm tra vệ sinh. Sĩ số lớp.
2/ Kiểm tra bài cũ: Khơng kiểm tra.
3/ Bài mới.
	a/ Giới thiệu bài.
 b/ Nội dung bài.
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trị
Ghi bảng
Hoạt động 1.
GV cho HS hoạt động nhĩm 5 phút. Tìm thống kê các sự kiện chính theo mĩc thời gian quy định.
GV nhận xét bổ sung cho đúng các sự kiện.
HS hoạt động nhĩm như sau
Nhĩm 1. 2 tìm các sự kiện mĩc thời của bảng 1 ( bên dưới)
Nhĩm 3, 4 tìm các sự kiện của bảng 2 ( bên dưới)
Nhĩm 5, 6 tìm các sự kiện của bảng 3 ( bên dưới).
HS ghi nhận bài học.
I/ Những sự kiện chính.
Bảng 1: Quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp và cuộc đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta.
Thời gian
Quá trình xâm lược của thực dân Pháp
Cuộc đấu tranh của nhân dân ta
1-9-1858
Pháp đánh bán đảo Sơn Trà. Mở màn cuộc xâm lược Việt Nam.
Quân dân ta đánh trả quyết liệt.
2-1859
Pháp kéo vào Gia Định.
Quân dân ta chặn địch ở đây.
2-1862
Pháp chiếm Gia Định, Định Tường, Biên Hoà, Vĩnh Long.
6-1862
Hiệp ước Nhâm Tuất. Pháp chiếm ba tỉnh Miền Đông Nàm Kì.
Nhân dân độc lập kháng chiên.
6-1867
Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây.
Nhân dân sáu tỉnh khởi nghĩa.
20-111873
Pháp đánh thành Hà Nội.
Nhân dân tiếp tục chống Pháp.
18-8-1883
Pháp đánh Huế.
Điều ước Hác-măng, Pa-tơ-nốt công nhận sự bảo hộ của Pháp.
Triều đình đầu hàng nhưng phong trào kháng chiến của nhân dân ta không chấm dứt.
Bảng 2: Lập niên biểu về phong trào Cần Vương.
Thời gian
Sự kiện
5-7-1885
Cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế.
13-7-1885
Vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương.
1886-1887
Khởi nghĩa Ba Đình.
1883-1892
Khởi nghĩa Bãi Sậy.
1885-1895
Khởi nghĩa Hương Khê.
Bảng 3: Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX (đến 1918).
Phong trào
Chủ trương
Biện pháp đấu tranh
Thành phần tham gia
Phong trào Đông Du (1905-1909)
Giành độc lập, xây dựng xã hội tiến bộ.
Bạo động vũ trang để giành độc lập. Cầu viện Nhật Bản.
Nhiều thành phần tham gia nhưng chủ yếu là thanh niên yêu nước.
Đông kinh nghĩa thục (1907)
Giành độc lập, xây dựng xã hội tiến bộ.
Truyền bá tư tưởng mới, vận động chấn hưng đất nước.
Đông đảo nhân dân tham gia, nhiều tầng lớp xã hội.
Cuộc vận động Duy Tân ở Trung Kì (1908)
Nâng cao ý thức tự cường để đi đến giành độc lập.
Mở trường diễn thuyết, tuyên truyền dá phá phong tục lạch hậu, bỏ cái cũ, học theo cái mới, cổ động việc mở mang công thương nghiệp..
Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)
Chống đi phu, chống sưu thuế.
Từ đấu tranh hoà bình, phong trào dần thiên về xu hướng bạo động.
Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, chủ yếu là nông dân.
Hoạt động 2
GV ghi các câu hỏi vào phiếu bài tập cho HS chọn để trả lời
Các câu hỏi phải hướng HS vào giải thích các nội dung chính .
Câu 1: Vì sao Pháp lại tiến hành xâm lược nước ta.
Câu 2: Em cĩ đánh giá như thế nào về cuộc đấu tranh của nhân dân ta từ 1858 đến 1918.
GV minh họa thêm các cuộc đấu tranh tiêu biểu và lý giải về nguyên nhân chưa thắng lợi.
Câu 3: Tại sao đến 1897 Pháp mới tiến hành khai thuộc địa ở nước ta. Tác động của các chính sách khai thác đĩ như thế nào?
GV nêu dẫn chứng minh họa thêm và cho HS nhắc lại các chính sách.
Câu 4: Con đường hoạt động của Nguyễn Ái Quốc cĩ gì khác biệt hơn so với các tiền bối trước đĩ ( Phan Bội Châu..)
GV chốt lại nhấn mạnh thêm
=> Dựa vào chính bản thân mình, phải tìm hiểu sâu sắc kẻ thù, phải cĩ chân lí vững chắc và cơ sở lí luận đúng phù hợp.
HS hoạt động nhĩm thảo luận 5 phút trình bày miệng.
Đáp án: 
 Nguyên nhận Pháp xâm lược Việt Nam : (Từ thế kỉ XIX các nước phương tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa để mở rộng thị trường, vơ vét nguyên liệu phục vụ cho sự phát triển của TBCN. Việt nam cĩ vị trí địa lý rất thuận lợi, giàu tài nguyện, nhân cơng. Chế độ nhà nước PK Việt Nam đang trong thởi kỳ suy yếu)
Đáp án:
Nhân dân đấu tranh quyết liệt ngay từ khi Pháp mở màng xâm lược nhưng thắng lợi chưa nhiều
HS nghe hiểu ghi nhận bài học.
Đáp án:
- Bước vào đầu TKXX Pháp tiến hành khai thác thuộc địa với những chính sách gay gắt từ kinh tế, chính trị, văn hĩa, giáo dục, xã hội.
- Tác động từ chính sách khai thác đời sống ND càng đĩi khổ bần cùng, các phong trào đấu tranh ngày các nhiều và cĩ nhiều điểm mới hơn.
HS nghe hiểu, ghi nhận bài học.
Đáp án.
 + Nguyễn Tất Thành đi sang phương Tây tìm hiểu những bí mật đằng sau những từ: Tự do, Bình đẳng, Bác ái.
+ Người không đi theo con đường của các bậc tiền bối vì có nhược điểm.
+ Từ khảo sát thực tế, Người đúc rút thành kinh nghiệm rồi quyết định theo chủ nghĩa Mác-Lênin.
HS nghe hiểu.
II/ Những nội dung chủ yếu.
- Thực dân pháp xâm lược Việt Nam nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết lúc bấy giờ.
-Nước ta trở thành mục tiêu xâm lược bởi hội tụ được nhiều điều kiện mà TB mong muốn.
- Nhân dân đấu tranh quyết liệt ngay từ khi Pháp mở màng xâm lược nhưng thắng lợi chưa nhiều.
- Bước vào đầu TKXX Pháp tiến hành khai thác thuộc địa với những chính sách gay gắt từ kinh tế, chính trị, văn hĩa, giáo dục, xã hội.
- Tác động từ chính sách khai thác đời sống ND càng đĩi khổ bần cùng, các phong trào đấu tranh ngày các nhiều và cĩ nhiều điểm mới hơn.
- Hoạt đơng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc đã mở ra một thời kì mới của lịch sử đấu tranh chống đế quốc.
4/ Củng cố .
 Nhắc nhỡ HS học ơn đề cương chuẩn bị cho tiết kiểm tra.
GV giúp HS giải đáp thắc mắt nội dung đề cương ơn tập.
5/ Dặn dị hướng dẫn về nhà.
- Xem ơn các bài trọng tâm cĩ trong đề cương ơn tập.
IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Phần kí duyệt.
 Nhận xét

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 35 - LS8.doc