Giáo án môn Lịch sử 8 - Tiết 45: Làm bài tập lịch sử

LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ

I/MỤC TIÊU BÀI HỌC.

1)Kiến thức.

- HS được hệ thống hóa các kiến thức đã học từ bài 24 cho đến bài 28 và từ kiến thức đó HS thực hành bài tập được lồng ghép với các trò chơi để bài học sôi động hơn.

- GV tích hợp vào bài học nhiều các hoạt động để thể hiện khả năng khích thích về bài học với phương pháp học tập mới. qua đó hệ thống các kiến thức chuẩn bị cho tiết kiểm tra định kì.

2/Kỹ năng.

- Hoạt động nhóm theo hình thức tham gia trò chơi.

- Giải thích sự kiện lịch sử , hệ thống sự kiện.

3/Thái độ tư tưởng.

Thể hiện sự tự tin vào bản thân và khả năng học tập của mình, biết tôn trọng tự hào về lịch sử dân tộc thông qua việc ghi nhớ các anh hùng dân tộc qua các thời kỳ lịch sử.

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 241Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử 8 - Tiết 45: Làm bài tập lịch sử", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn : 20 / 3 / 2015.
 Ngày dạy: 
 TUẤN 29
 TIẾT 45 - LS8 
LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ
I/MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1)Kiến thức.
- HS được hệ thống hóa các kiến thức đã học từ bài 24 cho đến bài 28 và từ kiến thức đó HS thực hành bài tập được lồng ghép với các trò chơi để bài học sôi động hơn.
- GV tích hợp vào bài học nhiều các hoạt động để thể hiện khả năng khích thích về bài học với phương pháp học tập mới. qua đó hệ thống các kiến thức chuẩn bị cho tiết kiểm tra định kì.
2/Kỹ năng.
- Hoạt động nhóm theo hình thức tham gia trò chơi.
-TiÕp tôc rÌn luyÖn kÜ n¨ng ®äc b¶n ®å lÞch sö.
- Giải thích sự kiện lịch sử , hệ thống sự kiện.
3/Thái độ tư tưởng.
Thể hiện sự tự tin vào bản thân và khả năng học tập của mình, biết tôn trọng tự hào về lịch sử dân tộc thông qua việc ghi nhớ các anh hùng dân tộc qua các thời kỳ lịch sử.
II/ CHUẨN BỊ
GV: Bảng phụ, phiều bài tập, lược đồ khởi nghĩa Ba Đình.
HS: Đọc bài trước ở nhà. Bảng nhóm.
III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP.
1/ Ổn định tổ chức lớp: GV kiểm tra vệ sinh. Sĩ số lớp.
2/ Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.
3/ Bài mới.
	a/ Giới thiệu bài.
 b/ Nội dung bài.
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
Ghi bảng
Hoạt động 1.
GV cho 3 sự kiện ghi vào phiếu học tập .
Yêu cầu các nhóm HS bóc thăm phiếu học tập chọn sự kiện, trả lời trong thời gian 5 phút.
GV nhận xét bổ xung cho điểm nhóm HS làm bài tốt. GV cần chỉnh sửa các nội dung chính để củng cố kiến thức cơ bản cho HS.
? Hãy tìm những sự kiện để chứng minh rằng triều đình Huế sụp đỗ nước ta bị pháp biến thành thuộc địa,
Hoạt động 2
 2a
Cho HS tiếp tục hoạt động nhóm tham gia trò chơi đi tìm nhân vật lịch sử.
GV nhận xét cho điểm nhóm ( đúng 1điểm , sai không điểm)
 HĐ 2b
GV cho HS các nhóm quan sát lược đồ trong thời gian 1 phút sau đó gấp lại
GV yêu cầu mỗi 1 em trong nhóm ghi lại được một hình ảnh , 1 chi tiết tên bảng lược đồ vừa mới quan sát.
GV kiểm tra mỗi một chi tiết đúng 1 điểm.
HS tổ chức hoạt động nhóm thực hiện hoạt động nhóm trong thời gian 5 phút ghi kết quả vào bảng con.
HS nghe ghi nhận kết quả để củng cố kiến thức đã quên.
HS : có 4 sự kiện thuộc các móc thời gian sau (5/ 6/ 1862, 15/ 3/ 1874, 25/ 8/ 1883, 6/ 6/ 1884 ).
HS : hoạt động nhóm 
- Trong thời gian 1 phút 1 đại diện nhóm lên bóc phiếu sau đó mô tả cho các bạn bên dưới biết được nhân vật đó là ai.
HS hoạt động toàn nhóm trong thời gian 5 phút.
-Quan sát 1 phút, ghi nhận kết quả 4 phút.
HS ghe kiểm tra lại kết quả.nhận điểm.
I/ Lý thuyết.
Hệ thống các sự kiện sau.
- 1/ 9/ 1858 Pháp chính thức xâm lược Việt Nam tại sơn Trà Đà Nẵng.
-17/ 2/ 1859 Pháp tấn công đánh chiếm Gia Định.
-10/ 12/ 1861 Nguyễn Trung Trực đốt tàu Et- pơ- răng của Pháp trên sông Nhật Tảo.
-5/ 6/ 1862 Triều Đình Huế ký hiệp ước Nhâm tuất với Pháp.
-24/ 6/ 1867 Pháp đánh chiếm các tỉnh miền tây nam kỳ.
-1873 Thực dân Pháp đánh chiếm Bắ kỳ lần thức nhất.
-21/ 12/ 1873 Quân Pháp bị phục kích tại cầu giấy lần thứ nhất.
-15/ 3/ 1874 Triều Đình Huế ký hiệp ước Giáp tuất với Pháp.
-19/ 5/ 1883 Quân Pháp bị phục kích tại cầu giấy lần thứ hai.
-25/ 8/ 1883 Triều Đình Huế ký hiệp ước quý mùi ( Hắc măng) với Pháp.
- 6/ 6/ 1884 Triều Đình Huế ký hiệp ước Pa- tơ nốt với Pháp. 
-13/ 7/ 1885 Chiếu cần vương ra đời.
- 1885 à 1895 Khởi nghĩa hương Khê bùng nổ và kết thúc.
- 1884à 1913 Khởi nghĩa Yên Thế bùng nổ và kết thúc.
- 1868, Trần Đình Túc, Nguyễn Huy Tế, xin mở cửa biển Trà Lý, Đinh Văn Điền xin đẩy mạnh việc khai thác ruộng hoang và khai thác mỏ.
-1863 à 1871 Nguyễn Trường Tộ gữi lên triều đình 30 bản điều trần.
- 1872 Viện Thượng Bạc xin mở 3 cửa biển ở bắc và trung.
- 1877 à1882 Nguyễn Lộ Trạch dâng lên vua Tự Đức hai bản thời vụ sách.
=> Qua mỗi hiệp ước triều đình Huế đã cắt dần từng phần đất đai cho pháp, đến 1884 sau khi ký hiệp ước Pa- tơ nốt với Pháp xem như triều đình Huế đã sụp đỗ hoàn toàn.
II/ Bài tập thực hành.
1/ Thực hành ghi nhớ sự kiện nhân vật lịch sử ( trò chơi dự đoán nhân vật).
 1/ Nguyễn Tri Phương.
 2/Nguyễn trung Trực
 3/Hoàng Diệu
 4/Vua Hàm Nghi
 5/ Tôn Thất Thuyết.
 6/ Hoàng Hoa Thám.
2/ Thực hành lược đồ.
- Treo bảng lược khởi nghĩa Ba Đình.
4/ Củng cố .
 GV nhắc lại những phần kiến thức được nêu ra trong bài tập để lưu ý HS chuẩn bị tốt cho tiết kiểm tra định kì.
5/ Dặn dò hướng dẫn về nhà.
Học bài và làm bài tập.
Xem lại các bài 24, 26, 27, 28 chuẩn bị cho tiết kiểm tra.
IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Phần kí duyệt.
 Nhận xét
 Phiếu 1: 1/ 9/ 1858, 1877 à1882, 10/ 12/ 1861
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phiếu 2: 1872 , 13/ 7/ 1885 , 17/ 2/ 1859
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phiếu 3: 5/ 6/ 1862, 19/ 5/ 1883, 1868 
Phiếu 4: 1863 – 1871 , 24/ 6/ 1867, 25/ 8/ 1883.
Phiếu 5: 6/ 6/ 1884, 1885 – 1895 , 15/ 3/ 1874 
Phiếu 6: 1873, 21/ 12/ 1873, 1884- 1913.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/ Nguyễn Tri Phương.
2/Nguyễn Trung Trực
3/Hoàng Diệu
4/Vua Hàm Nghi
5/ Tôn Thất Thuyết.
6/ Hoàng Hoa Thám

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 29 - LS8.doc