Giáo án môn Lịch sử 8 - Tiết 46: Kiểm tra 1 tiết

I/ MỤC TIÊU ĐÍCH YÊU CẦU BÀI KIỂM TRA.

 1/ Kiến thức:

 Kiểm tra kiến thức các em qua chương I cụ thể là các bài có kiến thức trọng tâm như bài 24, 25, 26, 28.

 GVqua bài kiểm tra HS thấy được kiến thức mình còn bị thiếu sót như thế nào, GV dựa vào kết quả kiểm tra có hướng đều chỉnh khắc phục, giúp đỡ HS có kiến thức cơ bản chuẩn bị cho thi HKII.

 2/ Tư tưởng

 Có thái độ làm bài nghiêm túc, có tình cảm với bộ môn, trung thực trong làm bài để hiểu rõ thực lực của bản thân.Thực hiện nghiệm qui chế thi cử thể hiện tính công bằng.

 3/ Kĩ năng:

 Hình thành tư duy lôgic, khả năng phán đoán. cách trình bày của HS

 

doc 10 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 245Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử 8 - Tiết 46: Kiểm tra 1 tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUẤN 30
 TIẾT 46 - LS8 
 Ngày soạn : 28 / 3 / 2015.
 Ngày dạy: 
	KIỂM TRA 1 TIẾT
I/ MỤC TIÊU ĐÍCH YÊU CẦU BÀI KIỂM TRA.
 1/ Kiến thức: 
 Kiểm tra kiến thức các em qua chương I cụ thể là các bài có kiến thức trọng tâm như bài 24, 25, 26, 28.
 GVqua bài kiểm tra HS thấy được kiến thức mình còn bị thiếu sót như thế nào, GV dựa vào kết quả kiểm tra có hướng đều chỉnh khắc phục, giúp đỡ HS có kiến thức cơ bản chuẩn bị cho thi HKII. 
 2/ Tư tưởng
 Có thái độ làm bài nghiêm túc, có tình cảm với bộ môn, trung thực trong làm bài để hiểu rõ thực lực của bản thân.Thực hiện nghiệm qui chế thi cử thể hiện tính công bằng.
 3/ Kĩ năng: 
 Hình thành tư duy lôgic, khả năng phán đoán. cách trình bày của HS
II/ CHUẨN BỊ.
GV: giới hạn bài ôn và các phần kiến thức trọng tâm cho bài kiểm tra. Thông báo thời gian kiểm tra, biên soạn đề kiểm tra.
HS: Tự ôn tập các bài 24,25, 26, 28.
III/ BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA.
1/ Biên soạn ma trận đề.
Nội dung kiểm tra
(chương hoặc phần )
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến 1873
Nhận diện sự kiện
Câu/ điểm/ %
2/0,5/ 5%
2/0,5/ 5%
Bài 25:Kháng chiến lang rộng ra toàn quốc 
 Nhận diện sự kiện
Chứng minh qua các hiệp ước
.
Câu/ điểm/ %
4/0,5/ 10%
1/ 2/ 20%
4/0,5/ 10%
1/ 2/ 20%
Bài 26: Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX
 Nhận diện sự kiện
Chiếu Cần Vương
Câu/ điểm/ %
2/0,5/ 5%
1/2/
20%
2/0,5/ 5%
1/2/
20%
Bài 28: Trào lưu cải cách duy tân thế kì XIX ở Việt Nam.
Nguyên nhân cải cách
Câu/ điểm/ %
1/3/
30%
1/3/
30%
Tổng câu / điểm/ %
8/2/
20%
1/2/
20%
1/3/
30%
1/3/
30%
8/2/
20%
3/8/ 80%
2/Biên soạn đề .
 2. 1/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Pháp chính thức nổ súng xâm lược nước ta vào ngày tháng năm nào?
A.Ngày 1/ 9/ 1858. B.Ngày 1/ 9/ 1859
C.Ngày 9/ 1/ 1858 D.Ngày 9/ 1/ 1859
Câu 2: Ngày 5 tháng 6 năm 1862 hiệp ước nào được triều đình Huế kí kết với Pháp?
A.Hắc Măng B.Nhâm Tuất C.Giáp Tuất D.Pa- tơ – nốt.
Câu 3: Trận đánh nào của nhân dân ta đã tiêu diệt được Ri- vi- e và 500 tên giặc Pháp?
A.Trận Cầu Giấy lấn thứ nhất B.Trận Cầu Giấy lấn thứ hai
C.Trận Cầu Giấy lấn thứ ba D.Trận Cầu Giấy lấn thứ tư
Câu 4: Khi thành Hà Nội bị mất vị anh hùng này đã thắt cổ tự vẫn để giữ chọn khí tiết của mình, hỏi vị anh hùng này là ai?
A.Nguyễn Trung Trực B.Nguyễn Hữu Huân.
C.Trương Định D.Hoàng Diệu.
Câu 5:Câu nói “ Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của ai?
A.Nguyễn Trung Trực B.Nguyễn Hữu Huân.
C.Trương Định D.Hoàng Diệu.
Câu 6: Sự kiện nào đã diễn ra trong móc thời gian ngày 6 tháng 6 năm 1884?
A.Nguyễn Trung Trực đánh Tây tại Vàm Cỏ Đông.
B. Nguyễn Hữu Huận bị Pháp xử tử.
C.Hiệp ước Pa- tơ- nốt được kí kết.
D.Hiếp ước Giáp tuất được kí kết.
Câu 7: Chiếu Cần Vương ra đời vào ngày tháng năm nào?
A.Ngày 13 / 7/ 1885. B.Ngày 13 / 7/ 1886
C.Ngày 13 / 8/ 1886 D.Ngày 13 / 8/ 1887. 
Câu 8:Vị vua nào giám từ bỏ ngai vàng để cùng quân dân kháng chiến chống pháp từ 1885 – 1888?
A.Gia Long B.Minh Mạng C.Hàm Nghi D.Tự Đức.
2.2/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1: Hãy tìm 4 sự kiện nói lên được sự nhu nhược , suy yếu của triều đình dẫn đến biến nước ta thành thuộc địa của Pháp. (2 đ).
Câu 2: Vì sao các văn Thân sĩ phu yêu nước lại đòi cải cách vào nữa cuối thế kỉ XIX
( 3điểm).
Câu 3: Chiếu Cần vương ra đời trong hoàn cảnh như thế nào? (3điểm).
3/ Biên soạn đáp án. 
 3.1/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
A
B
B
D
A
C
A
C
 3.2/ Tự luận (8 điểm)
Hướng dẫn chấm
Câu 1: (2 điểm)
	5/ 6/ 1862: Triều đình Huế kí hiệp ước Nhâm Tuất ( 3 tỉnh miền đông Nam kì rơi vào tay Pháp.
	1874: : Triều đình Huế kí hiệp ước giáp Tuất ( 6tỉnh Nam kì rơi vào tay Pháp)
	1883: Triều đình Huế kí hiệp ước Hắc Măng (Pháp làm chủ cả Nam kì và nắm quyền trong triều đình quảng lí các miền trung bộ)
	6/ 6/ 1884: Triều đình Huế kí hiệp ước Pa- Tơ – nốt.( Tiều đình nhà Nguyễn sụp đổ nuoc761 ta trở thành thuộc địa của pháp ).
Câu 2( 3 điểm)
 Vì trong lúc đó đất nước đang lâm vào tình trang khủng hoản rối ren.
	+ Chính trị, suy yếu , triều đình mục ruỗng.
	+ Kinh tế : ruộng đất bị địa chủ, tư bản pháp, giáo hội xâm chiếm. cách thức sản xuất lạc hậu, nhiều thiên tai lũ lụt làm mất mùa, đói kém, bệnh dịch. Thủ công nghiệp và Thương nghiệp bị đình truệ, sưu cao thuế nặng..
	+ Đời sống nhân dân quá khổ cực nên có nhiều cuộc đấu tranh nội dậy khắp nơi.
Câu 3 : ( 3điểm)
- Thất bại trong cuộc phản công tại kinh thành Huế, Tôn thất Thuyết và vua Hàm Nghi chạy lên căn cứ Tân sở. ( 1 điểm)
- Ngày 13 tháng 7 năm 1885 Tôn Thất Thuyết soạn thảo chiếu thư, vua Hàm nghi ấn ký.Chiếu thư ban ra mục đích kêu gọi nhân dân giúp vua cứu nước => chiếu cần Vương ra đời.( 1điểm ).
IV/ TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ BÀI KIỂM TRA.
1/ Tổng kết điểm bài kiểm tra.
Lớp/ điểm
9-10
8,75- 7
6,75- 5
4,75- 3,5
Dưới 3,5
TSHS/ lớp
8A
8B
8C
2/ Nhận xét.
 a/ Ưu điểm:
 b/ khuyết điểm:
V/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT KIỂM TRA.
 Phần kí duyệt.
 Nhận xét
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. ngày. tháng 4 năm 2015
Lớp 8. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Lời phê của Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 01.
I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Pháp chính thức nổ súng xâm lược nước ta vào ngày tháng năm nào?
A.Ngày 1/ 9/ 1858. B.Ngày 1/ 9/ 1859
C.Ngày 9/ 1/ 1858 D.Ngày 9/ 1/ 1859
Câu 2: Ngày 5 tháng 6 năm 1862 hiệp ước nào được triều đình Huế kí kết với Pháp?
A.Hắc Măng B.Nhâm Tuất
C.Giáp Tuất D.Pa- tơ – nốt.
Câu 3: Trận đánh nào của nhân dân ta đã tiêu diệt được Ri- vi- e và 500 tên giặc Pháp?
A.Trận Cầu Giấy lấn thứ nhất B.Trận Cầu Giấy lấn thứ hai
C.Trận Cầu Giấy lấn thứ ba D.Trận Cầu Giấy lấn thứ tư
Câu 4: Khi thành Hà Nội bị mất vị anh hùng này đã thắt cổ tự vẫn để giữ chọn khí tiết của mình, hỏi vị anh hùng này là ai?
A.Nguyễn Trung Trực B.Nguyễn Hữu Huân.
C.Trương Định D.Hoàng Diệu.
Câu 5:Câu nói “ Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của ai?
A.Nguyễn Trung Trực B.Nguyễn Hữu Huân.
C.Trương Định D.Hoàng Diệu.
Câu 6: Sự kiện nào đã diễn ra trong móc thời gian ngày 6 tháng 6 năm 1884?
A.Nguyễn Trung Trực đánh Tây tại Vàm Cỏ Đông.
B. Nguyễn Hữu Huận bị Pháp xử tử.
C.Hiệp ước Pa- tơ- nốt được kí kết.
D.Hiếp ước Giáp tuất được kí kết.
Câu 7: Chiếu Cần Vương ra đời vào ngày tháng năm nào?
A.Ngày 13 / 7/ 1885. B.Ngày 13 / 7/ 1886
C.Ngày 13 / 8/ 1886 D.Ngày 13 / 8/ 1887. 
Câu 8:Vị vua nào giám từ bỏ ngai vàng để cùng quân dân kháng chiến chống pháp từ 1885 – 1888?
A.Gia Long B.Minh Mạng C.Hàm Nghi D.Tự Đức.
II/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1: Hãy tìm 4 sự kiện nói lên được sự nhu nhược , suy yếu của triều đình dẫn đến biến nước ta thành thuộc địa của Pháp. (2 đ).
Câu 2: Vì sao các văn Thân sĩ phu yêu nước lại đòi cải cách vào nữa cuối thế kỉ XIX
( 3điểm).
Câu 3: Chiếu Cần vương ra đời trong hoàn cảnh như thế nào? (3điểm).
Bài Làm
........................................................
...................................................................................
...............................
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. ngày. tháng 4 năm 2015
Lớp 8. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Lời phê của Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 02.
I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Trận đánh nào của nhân dân ta đã tiêu diệt được Ri- vi- e và 500 tên giặc Pháp?
A.Trận Cầu Giấy lấn thứ nhất B.Trận Cầu Giấy lấn thứ hai
C.Trận Cầu Giấy lấn thứ ba D.Trận Cầu Giấy lấn thứ tư
 Câu 2: Khi thành Hà Nội bị mất vị anh hùng này đã thắt cổ tự vẫn để giữ chọn khí tiết của mình, hỏi vị anh hùng này là ai?
A.Nguyễn Trung Trực B.Nguyễn Hữu Huân.
C.Trương Định D.Hoàng Diệu.
Câu 3: Pháp chính thức nổ súng xâm lược nước ta vào ngày tháng năm nào?
A.Ngày 1/ 9/ 1858. B.Ngày 1/ 9/ 1859
C.Ngày 9/ 1/ 1858 D.Ngày 9/ 1/ 1859
Câu 4: Ngày 5 tháng 6 năm 1862 hiệp ước nào được triều đình Huế kí kết với Pháp?
A.Hắc Măng B.Nhâm Tuất
C.Giáp Tuất D.Pa- tơ – nốt.
Câu 5: Chiếu Cần Vương ra đời vào ngày tháng năm nào?
A.Ngày 13 / 7/ 1885. B.Ngày 13 / 7/ 1886
C.Ngày 13 / 8/ 1886 D.Ngày 13 / 8/ 1887
Câu 6: Vị vua nào giám từ bỏ ngai vàng để cùng quân dân kháng chiến chống pháp từ 1885 – 1888?
A.Gia Long B.Minh Mạng C.Hàm Nghi D.Tự Đức.
Câu 7: Câu nói “ Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của ai?
A.Nguyễn Trung Trực B.Nguyễn Hữu Huân.
C.Trương Định D.Hoàng Diệu.
Câu 8: Sự kiện nào đã diễn ra trong móc thời gian ngày 6 tháng 6 năm 1884?
A.Nguyễn Trung Trực đánh Tây tại Vàm Cỏ Đông.
B.Nguyễn Hữu Huận bị Pháp xử tử.
C.Hiệp ước Pa- tơ- nốt được kí kết.
D.Hiếp ước Giáp tuất được kí kết.
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. ngày. tháng 4 năm 2015
Lớp 8. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Lời phê của Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 03.
I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Pháp chính thức nổ súng xâm lược nước ta vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 9/ 1/ 1859 B.Ngày 1/ 9/ 1859
C.Ngày 9/ 1/ 1858 D. Ngày 1/ 9/ 1858
Câu 2: Ngày 5 tháng 6 năm 1862 hiệp ước nào được triều đình Huế kí kết với Pháp?
A.Hắc Măng B. Giáp Tuất
C.Nhâm Tuất D.Pa- tơ – nốt.
Câu 3: Trận đánh nào của nhân dân ta đã tiêu diệt được Ri- vi- e và 500 tên giặc Pháp?
A.Trận Cầu Giấy lấn thứ nhất B.Trận Cầu Giấy lấn thứ ba.
C.Trận Cầu Giấy lấn thứ hai D.Trận Cầu Giấy lấn thứ tư
Câu 4: Khi thành Hà Nội bị mất vị anh hùng này đã thắt cổ tự vẫn để giữ chọn khí tiết của mình, hỏi vị anh hùng này là ai?
A. Hoàng Diệu B.Nguyễn Hữu Huân.
C.Trương Định D.Nguyễn Trung Trực
Câu 5:Câu nói “ Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của ai?
A.Trương Định B.Nguyễn Hữu Huân.
C. Nguyễn Trung Trực D.Hoàng Diệu.
Câu 6: Sự kiện nào đã diễn ra trong móc thời gian ngày 6 tháng 6 năm 1884?
A.Nguyễn Trung Trực đánh Tây tại Vàm Cỏ Đông.
B. Nguyễn Hữu Huận bị Pháp xử tử.
C.Hiếp ước Giáp tuất được kí kết
D.Hiệp ước Pa- tơ- nốt được kí kết
Câu 7: Chiếu Cần Vương ra đời vào ngày tháng năm nào?
A.Ngày 13 / 7/ 1886. B.Ngày 13 / 7/ 1885
C.Ngày 13 / 8/ 1886 D.Ngày 13 / 8/ 1887. 
Câu 8:Vị vua nào giám từ bỏ ngai vàng để cùng quân dân kháng chiến chống pháp từ 1885 – 1888?
A. Hàm Nghi B.Minh Mạng C. Gia Long D.Tự Đức.
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. ngày. tháng 4 năm 2015
Lớp 8. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Lời phê của Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 04.
I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Chiếu Cần Vương ra đời vào ngày tháng năm nào?
A.Ngày 13 / 7/ 1886. B. Ngày 13 / 7/ 1885
C.Ngày 13 / 8/ 1886 D.Ngày 13 / 8/ 1887.
Câu 2: Vị vua nào giám từ bỏ ngai vàng để cùng quân dân kháng chiến chống pháp từ 1885 – 1888?
A. Hàm Nghi B.Minh Mạng C. Gia Long D.Tự Đức.
Câu 3: Câu nói “ Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của ai?
A. Trương Định B.Nguyễn Hữu Huân.
C.Nguyễn Trung Trực D.Hoàng Diệu.
Câu 4: Sự kiện nào đã diễn ra trong móc thời gian ngày 6 tháng 6 năm 1884?
A.Nguyễn Trung Trực đánh Tây tại Vàm Cỏ Đông.
B. Nguyễn Hữu Huận bị Pháp xử tử.
C.Hiếp ước Giáp tuất được kí kết
D.Hiệp ước Pa- tơ- nốt được kí kết
Câu 5: Trận đánh nào của nhân dân ta đã tiêu diệt được Ri- vi- e và 500 tên giặc Pháp?
A.Trận Cầu Giấy lấn thứ nhất B.Trận Cầu Giấy lấn thứ ba.
C.Trận Cầu Giấy lấn thứ hai D.Trận Cầu Giấy lấn thứ tư
Câu 6: Khi thành Hà Nội bị mất vị anh hùng này đã thắt cổ tự vẫn để giữ chọn khí tiết của mình, hỏi vị anh hùng này là ai?
A. Hoàng Diệu B.Nguyễn Hữu Huân.
C.Trương Định D.Nguyễn Trung Trực
Câu 7: Pháp chính thức nổ súng xâm lược nước ta vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 9/ 1/ 1859 B.Ngày 1/ 9/ 1859
C.Ngày 9/ 1/ 1858 D. Ngày 1/ 9/ 1858
 Câu 8: Ngày 5 tháng 6 năm 1862 hiệp ước nào được triều đình Huế kí kết với Pháp?
A.Hắc Măng B. Giáp Tuất
C.Nhâm Tuất D.Pa- tơ – nốt.

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 30 - LS8 ( KT 1 tiêt HKII).doc