Giáo án môn Lịch sử 8 - Tiết 52: Kiểm tra học kì II

I/ MỤC TIÊU ĐÍCH YÊU CẦU BÀI KIỂM TRA.

 1/ Kiến thức:

 Kiểm tra kiến thức các em thuộc phần lịch sử việt nam từ 1858 đến 1918 chủ yếu qua các bài học trọng tâm như bài 24, 25, Bài 28 chương I . Bài 29 và 30 chương II.

 GVqua bài kiểm tra nắm được khả năng lực học của HS từ đó đánh giá xếp loại học lực cho HS ở HKII ấn định kết quả cuối năm cho HS.

 2/ Tư tưởng:

 Có thái độ làm bài nghiêm túc, trung thực trong làm bài để hiểu rõ thực lực của bản thân.Thực hiện nghiệm qui chế thi cử thể hiện tính công bằng.

 3/ Kĩ năng:

 Hình thành tư duy lôgic, khả năng phán đoán.cách trình bày của HS

II/ CHUẨN BỊ.

GV: Thông báo thời gian kiểm tra, biên soạn đề cương cho HS ôn tập.

HS: Tự ôn tập các bài 27, 28, 29, 30.

III/ BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA.

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 546Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử 8 - Tiết 52: Kiểm tra học kì II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn : 5 / 5 / 2015.
 Ngày kiểm tra: 
 TUẤN 36, 37
 TIẾT 52 - LS8 
	KIỂM TRA HỌC KÌ II.
I/ MỤC TIÊU ĐÍCH YÊU CẦU BÀI KIỂM TRA.
 1/ Kiến thức: 
 Kiểm tra kiến thức các em thuộc phần lịch sử việt nam từ 1858 đến 1918 chủ yếu qua các bài học trọng tâm như bài 24, 25, Bài 28 chương I . Bài 29 và 30 chương II.
 GVqua bài kiểm tra nắm được khả năng lực học của HS từ đó đánh giá xếp loại học lực cho HS ở HKII ấn định kết quả cuối năm cho HS.
 2/ Tư tưởng: 
 Có thái độ làm bài nghiêm túc, trung thực trong làm bài để hiểu rõ thực lực của bản thân.Thực hiện nghiệm qui chế thi cử thể hiện tính công bằng.
 3/ Kĩ năng: 
 Hình thành tư duy lôgic, khả năng phán đoán.cách trình bày của HS
II/ CHUẨN BỊ.
GV: Thông báo thời gian kiểm tra, biên soạn đề cương cho HS ôn tập.
HS: Tự ôn tập các bài 27, 28, 29, 30.
III/ BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA.
1/ Biên soạn ma trận đề.
Nội dung kiểm tra
(chương hoặc phần )
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
c/đ
TL
c/đ
Bài 24, 25
Nhận diện sự kiện
Câu/ điểm/ %
4/ 0,25/ 2,5%
Bài 28: Trào lưu cải cách ở Việt Nam ......TKXX.
Nhận diện sự kiện
Thành tựu cải cách
Câu/ điểm/ %
2/0,25/ 2,5%
1/2/20%
2/0,25/ 5%
1/2/20%
Bài 29:Chính sách khai thác thuộc địa của Pháp...
Câu/ điểm/ %
2/ 0,25
/ 5%
1/4/ 40%
2/0,25/ 5%
2/4/ 40%
 Tổng
8/ 2/ 20%
1/2/20%
1/4/ 40%
8/2/ 20%
4/8/ 80%
2/Biên soạn đề .(PGD phát đề để đính kèm)
3/ Biên soạn đáp án. (PGD phát đề để, và đáp án đính kèm)
 3.1/ Phần Trắc nghiệm 
 3.2/ Tự luận 
IV/ TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ BÀI KIỂM TRA.
1/ Tổng kết điểm bài kiểm tra.
Lớp/ điểm
9-10
8,75- 7
6,75- 5
4,75- 3,5
Dưới 3,5
TSHS/ lớp
8A
8B
8C
2/ Nhận xét.
 a/ Ưu điểm:
 b/ khuyết điểm:
V/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT KIỂM TRA.
 Phần kí duyệt.
 Phần kí duyệt.
 Nhận xét

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 36- LS8 (HKII).doc