Giáo án môn Lịch sử lớp 6 - Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương - Hà Thị Giang - Trường THCS Minh Tân

I. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức

- Cuối thế kỷ X,nhà Đường suy sụp, tình hình TQ rối loạn, đối với nước ta chúng không thể kiểm soát như trước, nhâncơ hội đó Khúc Thừa Dụ đã nổi dậy lật đổ chính quyền đô hộ, dựng quyền tự chủ.Đây là sự kiện mở đầu thời kỳ độc lập hoàn toàn.Những cải cách của Khúc Hạo đã tiếp tục củng cố quyền tự chủ của nhân dân ta.

-Bọn phong kiến phương bắc không từ bỏ ý đồ thống trị nước ta.Dương Đình Nghệ quyết chí giữvững nền độc lập, ông đã đánh bại cuộc xâm lược của quân nam Hán lần thứ nhất.

2.Tư tưởng

- Giáo dục hs lòng biết ơn tổ tiên, những người anh hùng đã có công giành lại chủ quyền ,độc lập hoàn toàn cho đất nước.

3. Kĩ năng:

 - Rèn luyên kĩ năng đọc bản đồ lịch sử,phân tích, nhận định, đánh giá 1 sự kiện lịch sử.

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 16/12/2015 Lượt xem 1699Lượt tải 6 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử lớp 6 - Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương - Hà Thị Giang - Trường THCS Minh Tân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 31 - Tiết 31 
Ngày soạn:24/03/2014 
CHƯƠNG IV.BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỶ X
BÀI 26. 
CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG.
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức
- Cuối thế kỷ X,nhà Đường suy sụp, tình hình TQ rối loạn, đối với nước ta chúng không thể kiểm soát như trước, nhâncơ hội đó Khúc Thừa Dụ đã nổi dậy lật đổ chính quyền đô hộ, dựng quyền tự chủ.Đây là sự kiện mở đầu thời kỳ độc lập hoàn toàn.Những cải cách của Khúc Hạo đã tiếp tục củng cố quyền tự chủ của nhân dân ta.
-Bọn phong kiến phương bắc không từ bỏ ý đồ thống trị nước ta.Dương Đình Nghệ quyết chí giữvững nền độc lập, ông đã đánh bại cuộc xâm lược của quân nam Hán lần thứ nhất.
2.Tư tưởng
- Giáo dục hs lòng biết ơn tổ tiên, những người anh hùng đã có công giành lại chủ quyền ,độc lập hoàn toàn cho đất nước.
3. Kĩ năng: 
 - Rèn luyên kĩ năng đọc bản đồ lịch sử,phân tích, nhận định, đánh giá 1 sự kiện lịch sử.
II. Chuẩn bị:
 1.Thầy:- SGK, Lược đồ cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán.
- Bảng phụ.
2.Trò:Chuẩn bị trước nội dung bài
III. Tiến trình bài giảng
1.Ổn định tổ chức (1’)
2. Kiểm tra bài cũ (5’)
	Thống kê những cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta trong thời kỳ bắc thuộc? 
3. Bài mới:
Hoạt động 1:(19’)
-Gv:Gọi HS đọc mục 1SGK & hỏi:Khúc Thừa Dụ nổi lên giành quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?
-Hs:Từ cuối thế kỷ 9 nhà Đường suy yếu(nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân, các thế lực PK nổi dậy), do đó nhà Đường không còn khả năng giữ vững quyền thống trị như cũ.
-Gv:Em biết gì về Khúc Thừa Dụ?
-Hs:Dựa vào SGK, đọc LSVN bằng tranh trả lời.
-Gv:Giải thích:Ông xưng Tiết độ sứ (chức quan của phong kiến TQ )
nhưng ông tổ chức chính quyền độc lập tự chủ của An Nam.
-Gv:Theo em việc vua Đường phong cho Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa gì?
-Hs:TĐS là chức quan của nhà Đường thể hiện quyền thống trị của nhà Đường dối với An Nam nay phong cho Khúc Thừa Dụ để chứng tỏ An nam vẫn thuộc nhà Đường.
-Gv:Sau khi Khúc Thừa Dụ mất Khúc Hạo lên thay đã thực hiện những cải cách gì?
-Hs: Dựa vào SGK trả lời.
-Gv:Phân tích từng công việc.
-Gv:H/d Hs thảo luận những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì?có ý nghĩa gì?
-Hs: 1nhóm trình bày các nhóm khác bổ sung.(Nhằm mục đích xây dựng chính quyền độc lập dân tộc, giảm bớt sự đóng góp của dân.Chứng tỏ đất
nước ta đã giành được quyền tự chủ,đó là bước mở đầu của giai đoạn chuyển tiếp sang thời kỳ độc lập hoàn toàn.)
Hoạt động 2(15’)
-Gv:Yêu cầu Hs đọc mục 2 SGK & trình bày sự ra đời của nhà Nam Hán.
-Hs:Dựa vào SGK trả lời.
-Gv:Bọn phong kiến phương bắc tuy đã suy yếu nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định thống trị nước ta.Do vậy nhà Nam Hán chuẩn bị xâm lược nước ta .Biết được dã tâm của đó Khúc Hạo đã chủ động đối phó .Khúc Hạo gửi con trai mình sang làm con tin.
-Gv:Khúc Hạo gửi con trai mình sang làm con tin.nhằm mục đích gì?
-Hs:Thảo luận.
(Lúc này nền tự chủ mới được xây dựng, thực lực còn non yếu.Cho nên để đối phó với quân nam Hán.Khúc Hạo muốn có thời gian hoà hoãn để chuẩn bị thực lực kháng chiến lâu dài.)
-Gv:Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán diễn ra như thế nào?
-Gv:Giới thiệu lược đồ ( treo lên bảng),h/d HS quan sát trình bày diễn biến cuộc kháng chiến theo lược đồ.
-Gv:Giải thích thêm: tuy nhà Hán đặt lại bộ máy cai trị nhưng ái châu (Thanh Hoá) xa Tống Bình nên sự cai quản của chúng lỏng lẻo hơn.Vì thế Dương Đình Nghệ đã chuẩn bị cơ sở kháng chiến ở Thanh Hoá.
-Gv:Em biết gì về Dương Đình Nghệ?
-Hs:Dựa vào SGK,LSVN bằng tranh trả lời.
-Gv:Sau khi lấy được thành Tống Bình, viện binh quân Nam Hán sang, Dương Đình Nghệ đánh quân Nam Hán như thế nào?
-Gv: trình bày trên lược đồ.
-Gv: Những việc làm của họ Khúc & họ Dương có ý nghĩa như thế nào?
-Hs:Việc giành lại, bảo vệ, xây dựng nền tự chủ của họ Khúc & họ Dương là cơ sở, nền móng cho nhân dân dân ta tiến lên giành độc lập hoàn toàn.
1.Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?
-Cuối thế kỷ 9, nhà Đường suy yếu
->Nhân cơ hội đó Khúc Thừa Dụ nổi dậy giành quyền tự chủ.
-Năm 905, Tiết độ sứ An Nam là Độc Co Tổn bị giáng chức, Khúc Thừa Dụ được nhân dân ủng hộ đem quân đánh chíêm thành Tống Bình, tự xưng là Tiết Độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.
-Đầu 906 vua đường phong cho Khúc Thừa Dụ làm Tiết Độ sứ của An nam.
-Khúc Hạo chia lại khu vực hành chính, cử người trông coi đến tận xã, định lại mức thuế,bãi bỏ các thứ lao dịc, lập lại sổ hộ khẩu.
2.Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-931):
-Mùa thu năm 930, quân Nam Hán bắt đầu đánh ta.
-Khúc Thừa Mĩ chống cự không nổi bị bắt về TQ.
-Nhà Hán cử Lý Tiến sang làm thứ sử Giao Châu, đặt cơ quan đô hộ tại Tống Bình (Hà Nội).
-Năm 931 Dương Đình Nghệ đem
quân từ Thanh Hoá ra bao vây, tấn công chiếm thành Tống Bình.
-Viện binh quan nam Hán sang, Dương Đình Nghệ chủ động đánh địch.Chúng 
bị đánh tan tác,tướng chỉ huy bị giết tại
trận.
-Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ tiếp tục xây dựng nền tự chủ.
4. Củng cố,dặn dò (5’)
- GV sơ kết lại nội dung chính của bài học .
- Điền các ký hiệu thích hợp trên lược đồ thể hiện cuộc tiến công của Dương Đình Nghệ.
- Hs:Làm bài tập trắc nghiêm ( bảng phụ).
- Học bài cũ theo các câu hỏi cuối bài.
- Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán.
- Tìm hiểu bài 27, suy nghĩ trả lời những câu hỏi SGK, tìm hiểu về Ngô Quyền, tường diễn biến chiến thắng Bạch Đằng năm 938,quan sát lược đồ SGK.
- Sưu tầm tranh ảnh, tìm đọc tài liệu liên quan đến bài học.
Rút kinh nghiệm.
....................
Ký duyệt tuần 31
Ngày:

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 26. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương - Hà Thị Giang - Trường THCS Minh Tâ.doc