Giáo án môn Lịch sử lớp 6 - Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938 - Trương Ngọc Mai

A/ MỤC TIÊU:

 1/ Kiến thức: Giúp học sinh hiểu rõ bối cảnh quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ 2.

 +Công cuộc chuẩn bị chống giặc của Ngô Quyền.

 -Hs biết đây là trận thuỷ chiến đầu tiên trong lịch sử chống ngoaị xâm nhân dân ta giành thắng lợi.

 +Ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng đến lịch sử dựng nước.

 2/ Kĩ năng:

 -Hs thực hiện được: Đọc bản đồ.

-Hs thực hiện thành thạo: kỹ năng phân tích sự kiện lịch sử.

- Hs rèn kỹ năng quan sát, hoạt động nhóm, thuyết trình.

 3/ Thái độ:

 - Tính cch:Giáo dục lòng tự hào dân tộc.

 - Thĩi quen:Giáo dục lòng yêu kính Ngô Quyền anh hùng dân tộc.

B.CHUẨN BỊ

 1/ Giáo viên:

- bản đồ chiến thắng Ngô Quyền

- my chiếu, bảng phụ

 2/ Học sinh: Sách giáo khoa,chuẩn bị bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa.

 

doc 6 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 16/12/2015 Lượt xem 530Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử lớp 6 - Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938 - Trương Ngọc Mai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: 10/04/2015
Tiết 31- bài 27 : NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG
Giáo viên : Trương Ngọc Mai 
A/ MỤC TIÊU:
 1/ Kiến thức: Giúp học sinh hiểu rõ bối cảnh quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ 2.
 +Công cuộc chuẩn bị chống giặc của Ngô Quyền.
 -Hs biết đây là trận thuỷ chiến đầu tiên trong lịch sử chống ngoaị xâm nhân dân ta giành thắng lợi.
 +Ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng đến lịch sử dựng nước.
 2/ Kĩ năng:
 -Hs thực hiện được: Đọc bản đồ.
-Hs thực hiện thành thạo: kỹ năng phân tích sự kiện lịch sử.
- Hs rèn kỹ năng quan sát, hoạt động nhĩm, thuyết trình.
 3/ Thái độ:
 - Tính cách:Giáo dục lòng tự hào dân tộc.
 - Thĩi quen:Giáo dục lòng yêu kính Ngô Quyền anh hùng dân tộc.
B.CHUẨN BỊ
 1/ Giáo viên:
bản đồ chiến thắng Ngô Quyền
máy chiếu, bảng phụ
 2/ Học sinh: Sách giáo khoa,chuẩn bị bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa.
C/ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1/ Ổn định tổ chức và kiểm diện
2/ Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi : trình bày những việc làm của học Khúc và ý nghĩa của những việc làm đĩ?
Gv nhận xét và cho điểm.
3/ Tiến trình bài học:
 Giới thiệu bài mới:
 Năm 937 Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết hại để đoạt chức, biết tin Ngô Quyền đã đem quân ra Bắc trị tội Kiều Công Tiễn. Sang năm 938 quân Nam Hán đem quân sang xâm lược nước ta. Vậy Ngô Quyền đối phó như thế nào với giặc ngoại xâm, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung bài học hôm nay.
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh
Nội dung ghi bảng 
Kỹ năng
Hoạt động 1: Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?
gọi hs đọc 
- Ngô Quyền là người như thế nào ?
nhận xét chốt kiến thức và mở rộng :
+ cùng quê với anh hùng Bố Cái Đại Vương
+ trích tư liệu Đại Việt sử ký tồn thư : “ Ngơ Quyền cĩ dung mạo khác thường, tướng mạo khơi ngơ , mắt sáng như chớp, dáng đi như hổ ” kèm theo chiếu hình ảnh về Ngơ Quyền. 
 Ngô Quyền kéo quân ra Bắc làm gì?
Gv chốt kiến thức
? Được tin Ngô Quyền kéo quân ra Bắc Kiểu Công Tiễn đã làm gì?
? Vì sao Kiều Công Tiễn cầu cứu Nam Hán? Hành động này cho thấy điều gì?
? Kế hoạch của quân Nam Hán xâm lược nước ta như thế nào?
Gv chốt kiến thức
? Ngô Quyền chuẩn bị cuộc kháng chiến như thế nào?
Gv chốt kiến thức
- Hãy trình bày hiểu biết của em về sơng Bạch Đằng?
- Gv chiếu hình ảnh về sơng Bạch Đằng.
Gv chia lớp thành 3 nhĩm , sau đĩ yêu cầu Hs thảo luận theo câu hỏi : “ Kế hoạch đánh giặc của Ngơ Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào?
Gv nhận xét chốt kiến thức.
* Hoạt động 2: Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 (thời gian: 13’)
Gv yêu cầu học sinh quan sát bản đồ chiến thắng Bạch Đằng.
Gv trình bày diễn biến 
 Kết quả như thế nào?
Gv chốt kiến thức
Vì sao nói trận Bạch Đằng 938 là chiến thắng vĩ đại của dân tộc?
.
Gv chốt kiến thức
Ngơ Quyền đã cĩ cơng như thế nào trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ 2?
Gv yêu cầu hs trình bày phần chuẩn bị ở nhà
Gv tổ chức cho hs chơi trị chơi ơ chữ 
Gv chiếu hình ảnh lăng Ngơ Quyền
Gv chốt kiến thức , giáo dục tư tưởng cho học sinh
Hs đọc từ đầu tới  “ Thanh Hố”
Hs trả lời theo phần in nghiêng sách giáo khoa
Hs trả lời :
+ Diệt Kiều Công Tiễn trừ hoạ lớn.
 + Bảo vệ quyền tự chủ.
Hs ghi bài
Hs trả lời : Cho người sang cầu cứu quân Nam Hán nhân cơ hội đó quân Nam Hán mang quân sang xâm lược nước ta.
Hs trả lời : Dùng thế lực Nam Hán đoạt bằng được chức tiết độ sứ, hành động phản phúc “ cõng rắn cắn gà nhà”
Hs trả lời : theo SGK
Hs ghi bài
Hs trả lời : Nhanh chóng đưa quân vào thành Đại La ( Tống Bình) bắt giết Kiều Công Tiễn và chuẩn bị đánh giặc ở sông Bạch Đằng.
Hs ghi bài
Hs dựa vào phần in nghiêng SGK để trả lời
Hs thảo luận theo nhĩm, sau đĩ đại diện mỗi nhĩm trình bày.
Hs quan sát máy chiếu
Hs lắng nghe và ghi bài
Hs trả lời: Quân Nam Hán thua to, vua Nam Hán được tin bại trận và con trai tử trận hoảng hốt thu quân về nước.
Hs ghi chép bài
Hs trả lời: Chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc, mở ra thời kì độc lập tự chủ lâu dài của đất nước
Hs ghi chép bài
Hs trả lời :
+ huy động sức mạnh của nhân dân
+ tận dụng địa thế và chủ động đánh giặc
Hs trình bày phần chuẩn bị ở nhà
Hs tham gia chơi trị chơi theo nhĩm
Hs theo dõi mãy chiếu
1/ Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?
Năm 937, Kiều Cơng Tiễn giết Dương Đình Nghệ để đoạt chức, Ngơ Quyền liền kéo quân ra Bắc
- Năm 938 , vua Nam Hán cho quân xâm lược nước ta.
- Ngô Quyền nhanh chóng tiến quân vào thành Đại La ( Tống Bình) bắt giết Kiều Công Tiễn và chuẩn bị đón đánh giặc ở của sông Bạch Đằng.
2/ Chiến thắng Bạch Đằng năm 938:
 a/ Diễn biến:
 - Năm 938 Hoằng Tháo kéo quân sang nước ta Ngô Quyền cho người ra nghênh chiến nhử địch vào sâu trong bãi cọc ngầm, khi đó thuỷ triều lên nên cọc ngập nước khi thuỷ triều rút Ngô Quyền dốc toàn lực đánh quật trở lại.
b/ Kết quả: Kháng chiếàn giành thắng lợi.
c/ ý nghĩa: Chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc mở ra thời kì độc lập lâu dài
Kỹ năng đọc
Kỹ năng phân tích, chọn lọc kiến thức 
Kỹ năng phân tích sự kiện
Kỹ năng quan sát 
Kỹ năng thuyết trình
Kỹ năng quan sát
Kỹ năng thuyết trình
Kỹ năng hoạt động nhĩm
Kỹ năng quan sát
 4. Cùng cố:
Gv yêu cầu học sinh nhắc lại các mốc thời gian chính cần nhớ
Gv yêu cầu học sinh trả lời 1 số câu hỏi trong SGK
5. Dặn dị
* Đối với bài học ở tiết này :
- Học thuộc bài, xem lại nội dung sgk 
- Hòan thành các bài tập SBT
 * Đối với bài học tiết sau :
- Xem trước bài 28 ” ôn tập “ /78	
 -Xem lại các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 27.Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938 - Trương Ngọc Mai.doc