Giáo án môn Lịch sử lớp 6 - Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông - Võ Thị Hoa - Trường THCS Đạ Long

I. Mục tiêu

 1. Kiến thức : Giúp học sinh nhân biết :

- Nêu được sự xuất hiện các quốc gia cổ đại Phương Đông ( thời gian, địa điểm)

- Trình bày sơ lược về tổ chức và đời sống xã hội ở các quốc gia cổ đại.

- Thành tựu tiêu biểu văn hoá cổ đại phương Đông.

 2. Tư tưởng :

- HS thấy được : Xã hội cổ đại phát triển cao hơn xã hội nguyên thuỷ, bắt đầu có sự bất bình đẳng phân chia giai cấp, phân biệt giàu nghèo → nhà nước quân chủ chuyên chế.

- HS tự hào về những thàng tựu văn minh của loài người thời cổ đại

3. Kỉ năng :

 - Rèn luyện cho HS kỹ năng quan sát tranh ảnh và rút ra nhận xét cần thiết.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên : giáo án, lược đồ các quốc gia cổ đạị, bảng phụ.

2. Học sinh : sgk, học bài củ, đọc bài mới.

III. Tiến trình dạy và học

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 16/12/2015 Lượt xem 1867Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử lớp 6 - Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông - Võ Thị Hoa - Trường THCS Đạ Long", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 10/ 09/ 2013
Ngày dạy : 13/ 09/ 2013
Tuần : 4
Tiết : 4
BÀI 4 : CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG + BÀI 6 : MỤC 1
I. Mục tiêu
	1. Kiến thức : Giúp học sinh nhân biết :
- Nêu được sự xuất hiện các quốc gia cổ đại Phương Đông ( thời gian, địa điểm)
- Trình bày sơ lược về tổ chức và đời sống xã hội ở các quốc gia cổ đại.
- Thành tựu tiêu biểu văn hoá cổ đại phương Đông.
 	2. Tư tưởng :
- HS thấy được : Xã hội cổ đại phát triển cao hơn xã hội nguyên thuỷ, bắt đầu có sự bất bình đẳng phân chia giai cấp, phân biệt giàu nghèo → nhà nước quân chủ chuyên chế.
- HS tự hào về những thàng tựu văn minh của loài người thời cổ đại
3. Kỉ năng :
 - Rèn luyện cho HS kỹ năng quan sát tranh ảnh và rút ra nhận xét cần thiết.
II. Chuẩn bị 
1. Giáo viên : giáo án, lược đồ các quốc gia cổ đạị, bảng phụ.
2. Học sinh : sgk, học bài củ, đọc bài mới.
III. Tiến trình dạy và học 
1. Kiểm tra bài cũ : 
 	- Vì sao Xã hội nguyên thuỷ tan rã ? 
2. Giới thiệu bài mới : 
Sau khi XHNT tan rã, xã hội có giai cấp và nhà nước ra đời. Những nhà nước đầu tiên xuất hiện ở phương Đông gọi là các quốc gia cổ đại phương Đông ? Vậy nó ra đời ở đâu ? và thời gian nào ? Tổ chức bộ máy nhà nước ra sao chúng ta cùng tìm hiểu bài học ? 
3. Nội dung bài mới : 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 1: Tìm hiều sự xuất hiện các quốc gia cổ đại phương Đông 
GV : yêu cầu HS đọc mục 1
GV : Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở đâu ( địa điểm ) ?
HS : dựa vào SGK trả lời.
GV : treo lược đồ và chỉ rõ địa điểm :
- Sông Nin ở Ấn Độ
- Sông Ơ –phơ – rát và Ti –gơ – rơ ở Lưỡng Hà.
- Sông Ấn và sông Hằng Ấn Độ. 
- Hoàng Hà và Trường Giang ở Trung Quốc.
GV : Thời gian xuất hiện các quốc gia cổ đại phương Đông ? 
Hoạt động 2 : Tìm hiểu sơ lược về tổ chức và đời sống xã hội 
GV: nền kinh tế chính của các quốc gia cổ đại phương Đông là gì ? 
HS : Nông nghiệp.
GV : em hãy miêu tả cảnh làm ruộng của người Ai Cập qua hình 8 SGK.
HS : quan sát và miêu tả
GV : Trong xã hội có các tầng lớp giai cấp nào ? 
HS : Do bị áp bức → nô lệ vùng lên đấu tranh
GV bổ sung : Vua ban hành luật để bảo vệ quyền lợi thống trị và hướng dẫn HS quan sát luật Ha-mu-ra-bi được khắc trên đá.
GV : hướng dẫn HS vẽ sơ đồ Nhà nước chuyên chế XH phương Đông theo nhóm.
HS : vẽ theo nhóm.
GV : bổ sung và rút ra sơ đồ chung .
GV : gải thích thêm : 
- Ở Trung Quốc vua được coi là Thiên tử.
- Ở Ai Cập là các pha – ra – ôn.
- Ở Lưỡng Hà là En-Si (người đứng đầu).
Hoạt động 3 :
GV : chuẩn bị trước 4 thành tựu chính của các quốc gia cổ đại trong bảng phụ và che kết quả lại.
GV : chia lớp thành 4 nhóm thảo luận theo nhóm với 4 thành tựu trong 3’. 
* Nhóm 1 : Em hãy trình bày thành tựu lịch của các quốc gia cổ đại phương Đông.
* Nhóm 2 : Em hãy trình bày thành tựu về chữ viết của các quốc gia cổ đại phương Đông.
* Nhóm 3 : Em hãy trình bày thành tựu về khoa học cơ bản của các quốc gia cổ đại phương Đông.
* Nhóm 4 : Em hãy trình bày thành tựu về kiến trúc của các quốc gia cổ đại phương Đông.
1. Sự xuất hiện các quốc gia cổ đại phương Đông
a, Địa điểm : 
 Ở Ai Cập, khu vực Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc trên lưu vực các con sông lớn
b, Thời gian xuất hiện : 
 Cuối thiên niên kỉ IV- đầu thiên niên kỉ III TCN, các quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên xuất hiện sớm nhất trong lịch sử loài người.
2. Sơ lược về tổ chức và đời sống xã hội
a, Đời sống kinh tế : 
- Ngành kinh tế chính là nông nghiệp trồng lúa.
- Biết làm thuỷ lợi, đắp đê ngăn lũ, đào kênh máng dẫn nước vào ruộng.
b, Các tầng lớp xã hội :
 3 tầng lớp chính :
 - Nông dân công xã
 - Quý tộc ( quan lại và tăng lữ)
 - Nô lệ
c, Tổ chức bộ máy nhà nước :
Vua (nắm mọi quyền hành)
Quí tộc, quan lại
Nông dân
Nô lệ
3. Thành tựu văn hoá cổ đại phương Đông
Nội dung
Thành tựu văn hóa phương Đông
Lịch
-Họ sáng tạo ra lịch và dùng lịch âm 
-Biết làm đồng đo thời gian
Chữ viết
- Họ sáng tạo ra chữ tượng hình ở Ai Cập, Trung Quốc	
Khoa học cơ bản
-Toán học :
*Người Ai Cập nghĩ ra phép đếm đến 10, giỏi hình học, tìm ra = 3,16
*Người Lưỡng Hà giỏi về Số học
*Người Độ tìm ra các chữ số 1-> 9, số 0.
 Kiến trúc
-Kim tự tháp ở Ai Cập
-Thành Ba bi lon ở Lưỡng Hà
	4. Củng cố :
 	 	- Hãy kể tên các quốc gia cổ đại phương Đông ? thời gian xuất hiện ?
 	- XH phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?
	- Thành tựu văn hoá cổ đại phương Đông ?
	5. Hướng dẫn học tập ở nhà :
 	- Học và trả lời theo câu hỏi cuối bài.
	- Soạn bài mới : Hãy kể tên các quốc gia cổ đại phương Tây.
 IV. Rút kinh nghiệm 

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 4. Các quốc gia cổ đại phương Đông - Võ Thị Hoa - Trường THCS Đạ Long.doc