Giáo án môn Lịch sử lớp 6 - Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây - Võ Thị Hoa - Trường THCS Đạ Long

I. Mục tiêu

 1.Kiến thức: Giúp học sinh nhân biết:

 - Thời gian xuất hiện, địa điểm xuất hiện các quốc gia cổ đại phương Tây.

 - Đời sống kinh tế, các tầng lớp xã hội, tổ chức xã hội.

 - Thành tựu văn hoá các quốc gia cổ đại Phương Tây.

 2.Thái độ:

 - HS cần thấy rõ sự bất bình đẳng trong xã hội có giai cấp.

 - Tự hào về những thành tựu văn hoá thời cổ đại.

3. Kĩ năng:

- HS thấy rõ mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên với sự phát triển kinh tế ở mỗi khu vực.

- Xác định các quốc gia cổ đại trên bản đồ. Rèn kĩ năng mô tả.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên: Giáo án, lược đồ các quốc gia cổ đại, bảng phụ.

2. Học sinh: Học bài cũ theo hướng dẫn, xem trước bài ở nhà

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 16/12/2015 Lượt xem 1424Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử lớp 6 - Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây - Võ Thị Hoa - Trường THCS Đạ Long", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 23/09/2014
Ngày dạy: 26/09/2014
Tuần: 5
Tiết: 5
BÀI 5. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY + BÀI 6. MỤC 2
I. Mục tiêu 
	1.Kiến thức: Giúp học sinh nhân biết:
	- Thời gian xuất hiện, địa điểm xuất hiện các quốc gia cổ đại phương Tây.
	- Đời sống kinh tế, các tầng lớp xã hội, tổ chức xã hội.
	- Thành tựu văn hoá các quốc gia cổ đại Phương Tây.
	2.Thái độ:
	- HS cần thấy rõ sự bất bình đẳng trong xã hội có giai cấp.
	- Tự hào về những thành tựu văn hoá thời cổ đại.
3. Kĩ năng:
- HS thấy rõ mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên với sự phát triển kinh tế ở mỗi khu vực.	
- Xác định các quốc gia cổ đại trên bản đồ. Rèn kĩ năng mô tả.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên: Giáo án, lược đồ các quốc gia cổ đại, bảng phụ. 
2. Học sinh: Học bài cũ theo hướng dẫn, xem trước bài ở nhà.
III. Tiến trình Dạy và Học
	1. Kiểm tra bài cũ:
 	- Em hãy kể tên các quốc gia cổ đại phương Đông và các tầng lớp xã hội, tổ chức bộ máy nhà nước cổ đại phương Đông ? 
	- Thành tựu văn hoá cơ bản các quốc gia cổ đại phương Đông ? 
	2. Giới thiệu bài mới:
Các quốc gia cổ đại phương Tây được hình thành như thế nào ? Về điều kiện tự nhiên có gì khác so với các quốc gia cổ đại phương Đông ? Có thành tựu văn hoá nào ? Chúng ta cùng tìm hiểu bài mới
	3. Nội dung bài mới: 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 1. Tìm hiểu sự xuất hiện các quốc gia cổ đại phương Tây
HS: đọc muc 1 SGK 
? các quốc gia cổ đại phương Tây được hình thành ở đâu ? vào thời gian nào ?
GV: chỉ vị trí các quốc gia trên lược đồ.
HS: quan sát, kể và chỉ lại trên lược đồ.
Hoạt động 2. Tìm hiểu sơ lược về tổ chức và đời sống các quốc gia cổ đại phương Tây
GV: tổ chức cho HS thảo luận theo bàn trong 3’ với một nội dung: Địa hình các quốc gia cổ đại phương Tây có giống địa hình các quốc gia cổ đại phương Đông hay không ?
HS thảo luận suy nghĩ trả lời.
GV: Địa hình đó thuận lợi cho nền kinh tế nào phát triển ? ngành kinh tế chính của 2 quốc gia trên là gì ?
 HS: suy nghĩ trả lời.
GV liên hệ bài cũ: Ở xã hôi cổ đại phương Đông tầng lớp nào có số lượng đông đảo và tầng lớp lao động chính nuôi sống xã hội ? 
? Các quốc gia cổ đại phương Tây giai cấp nào lao động chính nuôi sống xã hội ? 
GV: giải thích thêm về thân phận của nô lệ trong xã hội này.
? Trong xã hội ai là người nắm mọi quyền hành ?
GV: hình thành khái niệm “xã hội chiếm hữu nô lệ”.
Hoạt động 3. Tìm hiểu thành tựu văn hóa cổ đại phương Đông.
GV: chia lớp thành 4 nhóm thảo luận theo nhóm với 4 thành tựu trong 3’. 
* Nhóm 1: Em hãy trình bày thành tựu lịch của các quốc gia cổ đại phương Tây.
* Nhóm 2: Em hãy trình bày thành tựu về chữ viết của các quốc gia cổ đại phương Tây.
* Nhóm 3: Em hãy trình bày thành tựu về Khoa học cơ bản của các quốc gia cổ đại phươngTây.
* Nhóm 4: Em hãy trình bày thành tựu về kiến trúc của các quốc gia cổ đại phương Tây.
1. Sư xuất hiện các quốc gia cổ đại phương Tây
a. Thời gian xuất hiện: đầu thiên niên kỉ I TCN.
b. Địa điểm: Bán đảo Băn Căng và Italia hình thành 2 quốc gia Hi Lạp và Rô ma.
2. Sơ lược về tổ chức và đời sống xã hội
a. Đời sống kinh tế: chủ yếu thủ công nghiệp và thương nghiệp.
b. Các tầng lớp xã hội: 
- Giai cấp chủ nô ( giai cấp thống trị)
- Giai cấp nô lệ (bị bóc lột đối xử tàn bạo)
c. Tổ chức xã hội: 
- Chủ nô nắm mọi quyền hành.
- Nhà nước do giai cấp chủ nô bầu ra, làm việc theo thời hạn.
=> Xã hội có hai giai cấp chính chủ nô và nô lệ, chủ nô bóc lột nô lệ gọi là xã hội chiếm hữu nô lệ.
3. Thành tựu văn hoá cổ đại phương Tây
Nội dung
Thành tựu văn hóa phương Tây
1. Lịch
- Họ sáng tạo ra Dương lịch
2. Chữ viết
- Họ sáng tạo ra hệ chữ cái A, B, C
3. Khoa học cơ bản
- Tìm ra số la mã: I, II, III
- Phát triển cao đặt nền móng cho các ngành khoa học sau này.
- Có nhiều nhà khoa học nổi tiếng: ( SGK)
4. Kiến trúc
-Đền Pác -tê-nông ở Hi Lạp
-Tượng thần Vệ nữ ở Milô
	4. Củng cố:
 	 	GV hướng dẫn HS hoàn thành bảng so sánh tìm điểm khác nhau giữa xã hội cổ đại phương Đông với xã hộ cổ đại phương Tây theo mẫu.
Phương Đông
Phương Tây
Tên quốc gia cổ đại
Hi Lạp, Rô Ma
Địa điểm
Lưu vực các sông lớn sông An, sông Hoàng Hà, sông Trường Giang..
Ngành kinh tế chính
Thủ công nghiệp và thương mại
Các tầng lớp xã hội
Quý tộc, nông dân công xã, nô lệ
Tổ chức xã hội
Chủ nô nắm toàn quyền
Xã hội chiếm hữu nô lệ
5. Hướng dẫn học tập ở nhà:
 	- Học bài theo vở ghi và hoàn thành bài tập.
	- Đọc SGK trước ở nhà bài 7
IV. Rút kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 5. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Võ Thị Hoa - Trường THCS Đạ Long.doc