Giáo án môn Lịch sử lớp 6 - Chương III: Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập - Trường THCS Phả Lại

A. Mục tiêu bài học ;

 + Kiến thức:

- Giúp học sinh hiểu và hệ thống hóa các sự kiện lịch sử , so sánh các sự kiện đã học trong bài học rút ra những điểm khác nhau và giống nhau . Vì sao có sự giống và khác nhau đó .

- Làm quen với phương pháp trắc nghiệm .

 + Kỹ năng :

- Rèn kỹ năng lập bảng so sánh các sự kiện lịch sử đã học .

- kỹ năng trắc nghiệm và tự luận .

 + Tư tưởng :

- giáo dục học sinh thấy được Việt Nam là quê hương của lòai người , thấy rõ vai trò của lao động trong quá trình dựng nước và giữ nước của ông cha ta .

 B , chuẩn bị :

 + thày : mượn đồ dùng bảng phụ .

 + Trò trả lời câu hỏi và làm bài tập về nhà .

 

doc 28 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 16/12/2015 Lượt xem 13224Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Lịch sử lớp 6 - Chương III: Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập - Trường THCS Phả Lại", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Bắc nhằm biến nước ta thành một quận huyện của chúng , nhằm xoá bỏ sự tồn tại của nước ta . 
 * Thái độ ;
 + Giáo dục lòng yêu nước tự hào dân tộc, ý thức tinh thần dân tộc không chịu sự bóc lột áp bức của bọn phong kiến phương Bắc .
 * Kỹ năng :
 + Học sinh biết phân tích đánh giá những thủ đoạn cai trị của phong kiến PHương Bắc thời Bắc thuộc.
 + Biết tìm nguyên nhân vì sao nhân dân ta không ngừng đấu tranh chống lại ách áp bức của Phong kiến phương Bắc .
 B. Chuẩn bị.
 GV soạn bài đọc tài liệu tham khảo . 
 HS trả lời câu hỏi sách giáo khoa đọc trước bài .
 C. Nội dung và phương pháp :
 1. Tổ chức :
 6a1. 6a2.
 6a3. 6a4.
 6a5. 6a6
 6a7. 
 2. kiểm tra bài cũ. 
 +Hai bà Trưng đã làm gì sau khi giành được độc lập ?
 + ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán ?
 3. bài mới :
Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương bắc 
đối với nước ta thế kỷ I đến thế kỷ VI .
 gviên dùng lược đồ để trình bày.
 ? Sau khi đàn áp khởi nghĩa hai bà Trưng nhà Hán đã làm gì
 ? Miền đất Âu Lạc cũ bao gồm những quận nào của ChâuGiao .
 ? Chế độ cai trị của nhà Hán có gì khác trước .
 GV giải thích “huyện lệnh” theo sách giáo khoa .
 ? #Em có nhận xét gì về sự đổi thay này .
 Bóc lột tàn bạo hơn cai quản chặt chẽ hơn .
 GV cho học sinh đọc
 ? Em hiểu thế nào là tô : hiện vật .
 ? Nhận xét về cách bóc lột của bọn đô hộ
 +tàn bạo , tham lam , độc ác, bóc lột vơ vét của cải của nhân dân ta .
 ? Ngoài bóc lột nhà Hán còn dùng những thủ đoạn gì để đồng hoá dân tộc .
 ? Tại sao chúng muốn đồng hoá dân tộc ta .
 +Chúng muốn biến nước ta thành quận huyện của chúng 
-Nhà Hán đưa người Hán làm huyện lệnh cai quản các quận huyện . Tách châu Giao thànhGiao Châu (Âu Lạc) và Quảng Châu (đất Trung Quốc
- Bóc lột bằng nhiều thứ thuế, nhất là thuế muối và thuế sắt
- Dân ta phải cống nạp các sản vật quý như: sừng tê, ngà voi , vàng , bạc , châu báu ,bắt cả thợ khéo tay vế xây dựng kinh đô Kiến Nghiệp (Nam kinh )
Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỷ I đến thế kỷ VI 
Có gì thay đổi .
 GV gọi học sinh đọc sách giáo khoa 
 mục 2 trang 53,54 
 ? Vì sao nhà Hán nắm độc quyền về sắt .
 Công cụ bắng sắt có hiệu quả lao động cao , kinh tế phát triển . Chính vì thế nhà Hán nắm quyền kìm hãm kinh tế nước ta không phát triển 
 ? Vì sao nghề rèn sắt nước ta vẫn phát triển , căn cứ vào đâu ,em khẳng định điều đó .
 + Trong các di chỉ ,mộ cổ thuộc thế kỷ I- VI , chúng ta tìm được nhiều công cụ rìu , cuốc,mai dao ,,
 ? Chi tiết nào chứng tỏ nông nghiệp ở Giao Châu vẫn phát triển .
 ? Ngoài nghề nông ,người Giao châu còn biết làm những nghề gì khác .
 ? Sự phát triển nông nghiệp có tác động gì đến thủ công nghiệp .
 Những sản phẩm nông nghiệp và thủ công nghiệp đã đạt đến trình độ như thế nào .
 + Những sản phẩm này đã trở thành cống phẩm ( những sản phẩm tốt, đẹp cống nạp cho phong kiến Trung Quốc ).
 ? Thương nghiệp trong thời kỳ này ra sao .
- Nghề rèn sắt phát triển rèn ra những công cụ phục vụ lao động sản xuất , rèn đúc vũ khí để bảo vệ an ninh quốc gia .
- Nông nghiệp : Họ đã dùng trâu bò cày kéo . Cấy lúa 2vụ có đê phòng lụt , biết trồng nhiều loại cây ăn quả .
- Thủ công : rèn sắt, làm gốm , tráng men va vẽ trang trí trên gốm . Nghề dệt phát triển .
- Thương nghiệp : xuất hiện các chợ lớn để trao đổi hàng hoá , một số thương nhân Trung Quốc , ấn Độ , Gia Va đã đến buôn bán 
Kết luận : Mặc dù nước ta bị đô hộ với nhiều chính sách hà khắc nhưng nhân dân ta vẫn phát triển sản xuất đặc biệt là các ngành nông nghiệp và thủ công nghiệp , thương nghiệp đều có bước tiến bộ .
 4. Củng cố .
 + Tại sao nói chính sách cai trị và bóc lột của phong kiến phương Bắc đối với Giao Châu là rất hà khắc và tàn bạo ? .
 + Chi tiết nào chứng tỏ nền kinh tế nước ta vẫn phảt triển ?
 5. Hướng dẫn .
 + Học bài theo câu hỏi sách giáo khoa .
 + Bài tập 1, 2, 3. Và bài tập trong tập bản đồ .
 + Đọc trước bài 20 . giờ sau học .
 Ngày tháng năm 2008.
 Ký duyệt .
Tuần 23 . 
 Tiết 23 Bài 20.
 Dạy . Từ sau trưng vương đến trước lý nam đế
 ( Giữa thế kỷ I – Giữa thế kỷ VI ) tiếp 
 A. Mục tiêu bài học. 
 * Kiến thức :
 + Cùng với sự phát triển kinh tế của Giao châu từ thế kỷ I – thế kỷ VI ,xã hội cũng có những chuyển biến sâu sắc.
 Do chính sách áp bức bóc lột của bọn đô hộ, đa số nông dân ngày càng nghèo đi,một số ít trở thành nông dân lệ thuộc và nô tì . Bọn thống trị nhà Hán cướp đất của dân ta,bắt dân ta cày cấy ,chúng giàu lên nhanh chóng và có thế lực.
 + Một số quý tộc cũ của Âu Lạc trở thành hào trưởng ( địa chủ Việt ) có cuộc sống khá giả , nhưng vẫn bị coi là tầng lớp bị trị .
 + Trong cuộc đấu tranh chống sự đồng hoá của phong kiến phương Bắc, tổ tiên ta vẫn kiên trì bảo vệ tiếng việt, phong tục tập quán và văn hoá việt.
 + Những nét diễn biến chính về cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (248) về nguyên nhân , diễn biến, ý nghĩa lịch sử .
 * Tư tưởng :
 +Giáo dục lòng tự hào dân tộc,nhân dân ta trong hòan cảnh rất khó khăn vẫn giữ được bản sắc văn hoá dân tộc,chống lại sự đồng hoá của kẻ thù 
 * Kỹ năng : 
 + Làm quen với phương phấp phân tích ,và biểu đồ.
 B. chuẩn bị ;
 +Mượn đồ dùng, bảng phụ sơ đồ sự phân hoá xã hội .
 C. Nội dung và phương pháp .
Tổ chức :
 6a1. 6a2.
 6a3. 6a4.
 6a5. 6a6.
 6a7.
 2. Kiểm tra bài cũ ;
 + Chế độ cai trị của phong kiến phương Bắc với nước ta như thế nào ?
 + Trình bày những nét mới của nông nghiệp nước ta ( thế kỷ I- VI) .
 3. Bài mới :
 III. Những chuyển biến về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỷ I- VI .
 GVdùng sơ đồ phân hóa xã hội Trang 55SGK.
 ? Quan sát vào sơ đồ ,em cónhận xét gì về sự chuyểnbiến xã hội ở nước ta .
ThờiVăn Lang-Âu Lạc
 Thời kỳ bị đô hộ 
 Vua 
 Quan lại đô hộ
 Quý tộc 
Hào trưởngViệt Địa chủ Hán 
nông dân công xã 
 Nông dân công xã .
 Nông dân lệ thuộc.
 Nô tì 
 Nô tì
GV cho học sinh đọc sách giáo khoa trang 55.
 ? Chính quyền phương Bắc đã thực hiện chính sách văn hoá thâm độc như thế nào để cai trị nhân dân ta .
 GV giải thích Nho giáo khổng tử ..
 ? Theo em chính quyền đô hộ mở một số trường học ở nước ta nhằm mục đích gì .
 ? Vì sao ngừơi Việt vẫn giữ đuợc phong tục tập quán và tiếng nói của tổ tiên .
 + Người Việt vẫn giữ được tiếng nói và phong tục tập quán vì .
Chính quyền đô hộ mở trường dạy học chữ Hán ,song tầng lớp trên mới có quyền cho con theo học còn tuyệt đại đa số nhân dân lao động thì không có quyền cho con ăn học,do vậy họ vẫn giữ được tiếng nóivà phong tục tập quán của tổ tiên ,
Mặt khác tiếng nói và phong tục tập quán Việt đã trở thành bản sắc văn hoá lâu đời có sức sống mãnh liệt ,rất riêng bất diệt .
- Từ thế kỷ I -đến thế kỷ VI nhà Hán thâu tóm quyền lực vào tay mình , trực tiếp nắm đến các huyện ,từ huyện trở xuống là người Việt cai quản .
- Mở một số trường dạy chữ Hán ở các quận ,đồng thời đưa nho giáo ,Đạo giáo , phật giáo và những luật lệ của người Hán vào nước ta .
- Phong kiến phương Bắc muốn đồng hoá nhân dân ta .
 IV. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu ( năm 248 ).
 GV gọi học sinh đọc mục 4 trang 56+57 .
 ? Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc khởi nghĩa Bà Triệu năm 248 .
 HS đọc sách giáo khoa .
 ? Lời tâu của Tiết Tổng nói lên điều gì .
 + Nhân dân căm thù bọn đô hộ .
 + Không chịu áp bức bóc lột 
 + Sẵn sàng đứng lên chống lại quân giặc .
 ? Em biết gì về thân thế sự nghiệp của Bà Triệu .
 + Bà Triệu là Triệu Thị Trinh , em gái Triệu Quốc Đạt – Một hào trưởng ở miền núi Quan Yên thuộc quận Cửu Chân ( núi Nưa – thanh Hoá )
 + Là người có sức khoẻ , có chí lớn , năm 19 tuổi đã cùng anh tập hợp nghĩa sỹ , chuẩn bị khởi nghĩa ở vùng núi Nưa.
 ? Em hiểu gì về câu nói của Bà Triệu .
 ? Cuộc khởi nghĩa bà Triệu bùng nổ như thế nào .
 GV miêu tả tường thuật diễn biến .
 ? Khi ra trận Trông bà Triệu như thế nào .
 + Khi ra trận trông bà Triệu rất oai phong , lẫm liệt : mặc áo giáp cài trâm vàng , đi guốc ngà , cưỡi voi để chỉ huy binh sĩ .
 ? Em có nhận xét gì về cuộc khởi nghĩa bà Triệu.
 Sau khi nghe tin khởi nghĩa bùng nổ nhà Ngô đã sai Lục Dận đem 6000. quân sang Giao 
châu để đàn áp . Chúng vừa đàn áp vừa mua chuộc ,chia rẽ nghĩa quân cho nên cuộc kkhởi nghĩa bị thất bại.
 ? Vì sao khởi nghĩa thất bại 
 +Lực lượng chênh lệch , nhà Hán có nhiều âm mưu hiểm độc.
 ? Mặc dù khởi nghĩa thất bại nhưng có ý nghĩa lịch sử gì .
1. Nguyên nhân .
Do ách thống trị tàn bạo của quân Ngô . 
2. Diễn biến khởi nghĩa .
- Năm 248 cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Hậu Lộc Thanh Hoá ).
- Bà Triệu lãnh đạo nghĩa quân đánh phá các thành ấp của quân Ngô ở Cửu Chân rồi đánh ra khắp Giao Châu làm cho quân Ngô rất lo sợ .
- Nhà Ngô sai lục Dận sang đàn áp khởi nghĩa thất bại .
* ý nghĩa lịch sử .
 + Khởi nghĩa tiêu biểu cho ý chí quyết giành độc của dân tộc ta .
 GV : Qua bài ca dao cuối bài trong sách giáo khoa các em đã thấy rõ ý chí đấu tranh kiên cường giành lại độc lập của dân tộc ta và lịch sử ghi công lao to lớn của Bà Triệu trong công cuộc giành độc lập .
 4. Củng cố :
 + Những nét mới về văn hoá nước ta trong thế kỷ I-VI là gì ? 
 + Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa bà Triệu ? Khởi nghĩa có ý nghĩa gì ?
 5. Hướng dẫn .
 + Làm bài tập trắc nghiệm , giờ sau làm bài tập lịch sử .
 + Chuẩn bị ôn kỹ bài từ bài 17 đến bài 20 , chuẩn bị kiểm tra 45’.
 Ngày tháng năm 2008.
 Ký duyệt .
 Tuần 24
 Tiết 24. làm bài tập lịch sử
 Dạy : 
Mục tiêu bài học.
 + Giúp học sinh rèn luyện kỹ năng hiểu biết lịch sử về thời kỳ bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta. 
 + Tập đánh giá nguyên nhân , ý nghĩa lịch sử của một phong trào kháng chiến của nhân dân ta chống lại kẻ thù xâm lược.( Cuộc khởi nghĩa bà Trưng ,bà Triệu).
 + Rèn kỹ năng khái quát , tổng hợp , tự giác tích cực học bài.
 B. chuẩn bị .
 + Giáo viên chuẩn bị sơ đồ bảng , biểu .
 + học sinh ôn tập bài học, theo câu hỏi sách giáo khoa. 
 C. Nội dung Phương pháp .
 1.Tổ chức .
 6a1. 6a2.
 6a3. 6a4.
 6a5. 6a6.
 6a7.
 2. Kiểm tra bài cũ . (Kết hợp với làm bài tập ).
 3. Bài mới :
 GV nêu yêu cầu của giờ học .
 I. Phần trắc nghiệm .
 Câu 1. 
 Nước Âu Lạc bị nhà Hán chiếm năm nào ?
Năm 40.TCN. C. Năm 179 TCN. 
Năm 40. D. Năm 111.TCN.
 Câu 2. Châu Giao do nhà Hán thiết lập gồm những vùng đất nào ?.
Nước Nam Việt và 6 quận của Trung Quốc.
Nước Âu Lạc và 6quận của Trung Quốc .
Vùng Cửu Chân , Quảng Tây và lạc Việt .
Quảng Đông , Quảng Tây Và Lạc Việt .
Câu 3. Nhà Hán đã đặt các chức quan người Hán nào để cai trị Châu Giao?
Lạc hầu , Thái thú , Thứ sử .
Thứ sử , thái Thú , Đô uý .
Thứ sử , lạc tướng , Đô uý .
Thái thú , Đô uý ,huyện lệnh.
Câu 4 : Hai bà Trưng đã chuẩn bị khởi nghĩa như thế nào ?
liên kết với các thủ lĩnh ở mọi miền đất nước .
Cho người sang cầu viện nhà Hán .
Lên kế hoạch ám sát quan thái thú Tô Định .
 Tất cả đều đúng .
Câu 5: Mục tiêu cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng ?
Giành lại độc lập cho Tổ quốc .
Nối lại sự nghịêp của vua Hùng . 
Trả thù cho chồng . 
Tất cả đều đúng.
 Câu 6. ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng ? .
 A. Báo hiệu thế lực phong kiến phương Bắc không thể cai trị vĩnh viễn nước ta .
 B..Nhân dân ta quyết tâm đứng dậy giành lại độc lập .
Câu Avà B.đều đúng. 
Câu Avà B. đều sai .
 Câu 7. Sau khi đánh đuổi được quân Hán, Hai bà Trưng đã làm gì để giữ vững nền độc lập dân tộc ?
Trưng Trắc lên làm vua lập chính quyền mới .
Các lạc tướng được giữ quyền cai quản các huyện .
Miễn thuế hai năm liền cho dân , bãi bỏ cac luật lệ hà khắc và lao địch nặng nề của nhà Hán .
Tất cả đều đúng.
 Câu 8. Quân xâm lược nhà Hán tiến đánh nước ta vào năm nào ?.
 A. Tháng 4 năm 42. B. tháng 3 năm 43.
 C. Tháng 11 năm 43. D. tháng 3 năm 40.
 Câu 9. Trận chiến đấu đầu tiên giữa quân Hai bà Trưng và quân Mã Viện diễn ra ở đâu ?
 A. Phong Châu . B. Hoa lư .
 C. Lãng Bạc . D. Thanh Hoá .
 Câu 10. Tại sao hai bà Trưng được nhân dân ta lập đền thờ ở khắp nơi ?
Theo truyền thuyết , hai bà Trưng thường phù hộ giúp đỡ nhân dân.
Nhân dân ta trân trọng , biết ơn công lao đã đánh đuổi giặc ngoại xâm của hai bà .
Thể hiện truyền thống đánh giặc của phụ nữ Việt nam.
Câu Bvà C,đều đúng .
II. Phần tự luận :(GV cho học sinh phát biểu rồi đưa ra nhận xét) . 
 Tình hình kinh tế nước ta thế kỷ I đến thế kỷ VI có những chuyển biến gì ? Vì sao có sự chuyển biến đó ? 
 Trả lời ;
 * Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỷ I đến thế kỷ VI có chuyển biến về 2 mặt sau.
 a, Về nông nghiệp.
 + Biết dùng trâu bò cày kéo .
 + Biết đắp đê phòng lũ lụt, trồng lúa hai vụ .
 +Trồng các lọai cây ăn quả . 
 + Biết dùng kỹ thuật lấy côn trùng điệt côn trùng .
 b, Thủ công , thương nghiệp.
 + Nghề rèn sắt , làm gốm , tráng men, sản phẳm phong phú , dệt vải ...
 + Trao đổi hàng ở chợ làng , trung tâm lớn như Luy Lâu , Long Biên .ở cả ấn Độ , Gia Va , Trung Quốc ...
 * Vì sao có sự thay đổi đó .
 + Do tinh thần lao động cần cù sáng tạo , 
 + Do yêu cầu của cuộc sống .
 GV nhận xét đánh giá học sinh trả lời , nhắc nhở chuẩn bị cho giờ sau .
 4. Củng cổ .
 + Nhắc lại những kiến thức cơ bản đã học trong chươngIII. Từ bài 17 đến bài 20. 
 + Cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng có ý nghĩa lịch sử gì?
 5. Hướng dẫn .
 + Trả lời câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vào vở xem lại phần tự luận .
 + Giờ sau kiểm tra 45 phút .
 Ngày tháng năm 2008.
 Ký duyệt.
Tuần 25.
 Tiết 25. KIểm tra viết. 
 Dạy : 
Mục tiêu .
 +Giúp học sinh khái quát lại quá trình đấu tranh chống lại ách đô hộ của phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta, Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã ghi lại chiến công chống giặc ngọại xâm của nhân dân ta thời bắc thuộc .
 + Hiểu được chính sách thâm độc của phong kiến phương bắc muốn đồng hoá nhân dân ta , muốn biến nước ta thành quận huyện của chúng. 
 + Tuy vậy nhân dân ta vẫn giữ vững bản sắc văn hoá , vẫn phát triển kinh tế nông nghiệp , thủ công nghiệp để duy trì cuộc sống của người dân Lạc việt .
 B. Chuẩn bị .
 + Gv soạn bài , chọn câu hỏi đáp án phù hợp với trình độ học sinh.
 + Hs ôn tập làm bài tập để chuẩn bị kiểm tra cho tốt .
 C. Nội dung và phương pháp .
 1. Tổ chức :
 6a1. 6a2.
 6a3. 6a4.
 6a5. 6a6. 
 6a7.
 2. Nội dung kiểm tra :
A. Đề bài .
 I. Phần trắc nghiệm . ( 6điểm )
 Câu 1. Hai bà Trưng đã chuẩn bị khởi nghĩa như thế nào ? 
 A.Liên kết với các thủ lĩnh ở mọi miền đất nước .
 B. Cho người sang cầu viện nhà Hán .
 C.Lên kế hoạch ám sát quan thái thú Tô Định .
 D. Tất cả đều đúng .
 Câu 2 Mục tiêu cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng ?
 A. Giành lại độc lập cho Tổ quốc .
 Nối lại sự nghịêp của vua Hùng . 
Trả thù cho chồng . 
Tất cả đều đúng.
 Câu 3 ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng ? .
 A. Báo hiệu thế lực phong kiến phương Bắc không thể cai trị vĩnh viễn nước ta .
 B..Nhân dân ta quyết tâm đứng dậy giành lại độc lập .
C.Câu Avà B.đều đúng. 
D.Câu Avà B. đều sai .
 Câu 4 Sau khi đánh đuổi được quân Hán, Hai bà Trưng đã làm gì để giữ vững nền độc lập dân tộc ?
 A.Trưng Trắc lên làm vua lập chính quyền mới .
 B. Các lạc tướng được giữ quyền cai quản các huyện .
 C.Miễn thuế hai năm liền cho dân , bãi bỏ cac luật lệ hà khắc và lao địch nặng nề của nhà Hán .
 D.Tất cả đều đúng.
 Câu 5 Quân xâm lược nhà Hán tiến đánh nước ta vào năm nào ?.
 A. Tháng 4 năm 42. B. tháng 3 năm 43.
 C. Tháng 11 năm 43. D. tháng 3 năm 40.
 Câu 6.. Trận chiến đấu đầu tiên giữa quân Hai bà Trưng và quân Mã Viện diễn ra ở đâu ?
 A. Phong Châu . B. Hoa lư .
 C. Lãng Bạc . D. Thanh Hoá .
II. Phần tự luận :( 4 điểm ) 
 Tình hình kinh tế nước ta thế kỷ I đến thế kỷ VI có những chuyển biến gì ? Vì sao có sự chuyển biến đó ? 
 B. Đáp án biểu điểm .
 Phần Trắc nghiệm . (6điểm )
 Mỗi câu đúng cho 1 điểm .
câu hỏi 
 1
 2
 3
 4
 5 
 6
 Đáp án 
 A
 D
 C
 D
 A
 C.
 Phần tự luận : ( 4điểm ) .
 Nêu đựơc các ý sau. Mỗi ý đúng cho 1/2 điểm (+)
 a, Về nông nghiệp.
 + Biết dùng trâu bò cày kéo .
 + Biết đắp đê phòng lũ lụt, trồng lúa hai vụ .
 +Trồng các lọai cây ăn quả . 
 + Biết dùng kỹ thuật lấy côn trùng điệt côn trùng .
 b, Thủ công , thương nghiệp.
 + Nghề rèn sắt , làm gốm , tráng men, sản phẳm phong phú , dệt vải ...
 + Trao đổi hàng ở chợ làng , trung tâm lớn như Luy Lâu , Long Biên .ở cả ấn Độ , Gia Va , Trung Quốc ...
 * Vì sao có sự thay đổi đó .
 + Do tinh thần lao động cần cù sáng tạo , 
 + Do yêu cầu của cuộc sống .
 3.. Củng cố .
 + Thu bài , đếm số bài , nhắc nhở ý thức làm bài của học sinh .
 + Nhắc nhở giờ sau chuẩn bị đọc trước bài .
 4.Củng cố – Hướng dẫn .
 + Về nhà ôn lại kiến thức đã học .
 + .Đọc trước bài . “ Khởi nghĩa lý Bí ,nước Vạn Xuân (542-602).
 Ngày tháng năm 2008.
 Ký duyệt .
 Tuần 26.
 Tiết 26. Bài 21.
 Dạy : Khởi nghĩa lý bí . Nước vạn xuân(542-602) 
Mục tiêu bài học.
 + Kiến thức .
Đầu thế kỷ VI nhà Lương thống trị nước ta , chính sách thống trị tàn bạo dẫn đến khởi nghĩa Lý Bí .
Khởi nghĩa diễn ra ngắn nhưng quân ta chiếm được hầu hết các quận huyện Giao Châu . Lý Bí xưng đế lập nên nước Vạn Xuân .
 + Thái độ : Hiểu rõ sức sống mãnh liệt của dân tộc ta sau hơn 600 năm bị phong kiến phương bắc cai trị .
 + Kỹ năng : Biết xác định nguyên nhân , đánh gia sơ bộ về các sự kiện , kỹ năng đọc bản đồ .
 B.Chuẩn bị .
 Thày soạn bài , mượn đồ dùng : Khởi nghĩa lý Bí và nứơc Vạn Xuân.
 Trò , đọc trước bài trong sách giáo khoa. 
 C. Nội dung và phương pháp .
 1. Tổ chức . 
 6a1. 6a2.
 6a3. 6a4.
 6a5. 6a6.
 6a7.
 2.Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh.
 3. Bài mới .
 GV giới thiệu bài .
Nhà Lương xiết chặt ách đô hộ như thế nào ? 
 GV gọi học sinh đọc sách giáo khoa trang 58 mục 1.
 ? Đâu thế kỷ VI, ách thống trị của nhà Lương đối với nước ta như thế nào .
 Chúng chia nhỏ đơn vị hành chính ở nước ta .
 + Giao Châu ( Bắc bộ ) ái châu ( thanh hoá ) Đức Châu , lợi Châu , Ninh Châu ( Nghệ tĩnh ) Hoàng châu ( quảng Ninh ) .
 ? Tổ chức bộ máy nhà nước của nhà lương ở nước ta có gì thay đổi .
 + Chúng chỉ sử dụng những tôn thất và những người thuộc dòng họ lớn giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước . 
 Gọi học sinh đọc đoạn về Tinh Thiều trang 58 sách giáo khoa . giáo viên giải thích thêm.
 ? Em biết gì về Tiêu tư và chính sách cai trị của nhà lương,.
 ví dụ : Trồng cây dâu cao 40cm cũng phải nộp thuế , người dân nghèo khổ phải bán vợ , đợ con để nộp thuế .
+ Chia nhỏ đơn vị hành chính nước ta thành Giao châu, ái châu, Đức châu ,lợi châu, Ninh châu , Hoàng châu.
+ Tổ chức nhà nước chỉ sử dụng tôn thất và những người thuộc dòng họ lớn giữ chức vụ quan trọng trong bộmáy nhà nước.
+ Thứ sử Tiêu Tư rất tàn bạo , Hắn đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý bóc lột nhân dân ta khổ cực.
 II. Khởi nghĩa Lý Bí .Nước Vạn Xuân thành lập .
 ? GV gọi học sinh đọc mục 2 trang 58 và đặt câu hỏi .
 ? Em biết gì về lýBí .
 ? Nguyên nhân nào dẫn đến khởi nghĩa lý Bí .
 ? Cuộc kkhởi nghĩa lý Bí bùng nổ như thế nào . 
 GV dùng lược đồ đã phóng to để ttrình bày diễn biến khởi nghĩa .
 ? Vì sao hào kiệt và nhân dân khắp nơi hưởng ứng khởi nghĩa Lý Bí .
 + Vì nhân dân rất căm Phẫn chế độ thống trị của nhà lương .
 ? Tiến trình cuộc khởi nghĩa như thế nào .
 HS trả lời bằng lược đồ câm dùng các mũi tên chỉ các địa danh .
 ? Sau khi quân ta chiếm được gần hết các quận , huyện , quân lương phản ứng như thế nào .
 ? Em có nhận xét gì về tinh thần chủ động đánh địch của nghĩa quân .
 + Kiên quyết , thông minh , sáng tạo , có hiệu quả ,
 GV goị 1 học sinh lên điền ký hiệu thích hợp vào lược đồ để mô tả diễn biến chính của cuộc khổi nghĩa .
 ? Kết quả cuộc khởi nghĩa Lý Bí như thế nào .
 ? GV giải thích lý do Lý Bí lên ngôi hoàng đế . Tên nước vạn Xuân có ý nghĩa gì ?
? Sau khi Lý Bí lên ngôi hoàng đế tổ chức nhà nước Vạn Xuân như thế nào .
 GV đây là bộ máy nhà nước phong kiến độc lập trung ương tập quyền sơ khai .
1.Nguyên nhân . 
 + Do chính sách bóc lột tàn bạo của nhà Lương.
2. Diễn biến .
+ Năm 542 Lý Bí dấy nghĩa ở Thái Bình , hào kiệt khắp nơi nổi dậy hưởng ứng.
+ Gần 3 tháng nghĩa quân đã chiếm hầu hết các quận ,huyện, Tiêu Tư hoảng sợ , vội bỏ thành chạy về Trung Quốc .
+ Tháng 5-542 nhà Lương kéo quân sang đàn áp bị quân ta đánh bại. Đầu năm 543 nhà lương lại kéo quân sang lần thứ 2 , ta chủ động đấnh bại chúng ở Hợp Phố , quân lương bị đại bại, tướng địch bị giết gần hết .
3. Kết quả .
 + Quân Lương bị giết 7-8 phần .
 + Năm 544 lí Bí lên ngôi hoàng đế . Đặt tên nước là Vạn Xuân , lấy niên hiệu là Thiên đức đóng đô ở ven sông Tô lịch.
 + Thành lập ttiều đình với 2 ban văn võ . Ttiệu Túc giúp vua cai quản mọi việc , Tinh Thiều đứng đầu ban văn , Phạm Tu đứng đầu ban võ .
 4. Củng cố .
 + Trình bày diễn biến khởỉ nghĩa Lý Bí ( bẫng bản đồ ) .
 + Lý Bí đã làm gì sau khi khởi nghĩa thắng lợi .
 + Tại sao Lý Bí đặt tên nước là Vạn Xuân.
 5. Hướng dẫn .
 + Trả lời câu hỏi cuối bài .
 + Tập trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa bằng lược đồ Trong sách giáo khoa.
 + Giải thích lý do Lý Bí xưng đế , đặt tên nước là Vạn xuân . Giờ sau học tiếp
 Ngày tháng năm, 2008.
 Ký duyệt . 
 Tuần 27. 
 Tiết 27 Bài 22. Khởi nghĩa Lý Bí . Nước Vạn Xuân
 Dạy : (542-602 ) tiếp .
 A. Mục tiêu bài học.
 + Kiến thức :
Giúp học sinh hiểu rõ, sau khi lên ngôi vua , Lý Bí đã lãnh đạo nhân dân chống lại quân Lương xâm lược .Đây là cuộc chiến đấu không cân sức , Triệu Quang Phục phải rút quân về để xây dựng căn cứ Dạ Trạch và sử dụng cách đánh du kích . Sau đó Vạn Xuân rơi vào ách đô hộ của Phong kiến phương bắc.
 + Thái độ : 
 Giáo dục tinh thần chiến đấu chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc của ông cha. ý chí kiên cường bất khuất cuả dân tộc .
 + Kỹ năng : 
 Tiếp tục rèn kỹ năng phân tích , đọc bản đồ lịch sử .
B. Chuẩn bị .
 + Thày : Nghiên cứu SGK để soạn bài , mượn đồ dùng “ lược đồ k/n Lí Bí.” 
 + Trò đọc sách trả lời câu hỏi .
 C. Nội dung và phương pháp :
 1. ổn định tổ chức :
 6a1. 6a2.
 6a3. 6a4.
 6a5. 6a6...
 6a7.
 2. Kiểm tra bài cũ :
 + Nhà lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ?
 + Trình bày diễn biến khổi nghĩa Lý Bí ?
 3. Bài mới :
 3.Chống quân lương xâm lược .
 GV dùng lược đồ khởi nghĩa Lý Bí để trình bày ( Bản đồ câm , giáo viên nói đến đâu điền địa danh và đánh mũi tên đến đó ).
 ? Kế họach xâm lược của quân lương lần này có khác gì lần trước .
 ( tướng giặc hiếu chiến , quân giặc mạnh ..)
 

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) - Trường THCS Phả Lại.doc