Giáo án môn Lịch sử lớp 8 - Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức:

- Giúp học sinh nắm được: nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa lịch sử của Cách Mạng Hà Lan giữa thế kỷ XVI, Cách mạng Anh giữa thế kỷ XVII. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa anh ở Bắc Mĩ và việc thành lập hợp chủng quốc Mĩ (Hoa Kỳ)

- Các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm “ cách mạng tư sản”

2.Thái độ

- Bồi dưỡng cho học sinh nhận thức đúng đắn về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng.

- Nhận thấy chủ nghĩa tư bản có mặt tiến bộ, xong vẫn là chế độ bóc lột thay cho chế độ phong kiến.

3. Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh.

- Kỹ năng độc lập suy nghĩ.

4. định hướng năng lực:

lực tự học; năng lực năng lực sáng tạo ( kĩ năng trả lời câu hỏi , bài tập một cách sáng tạo); năng lực giao tiếp; năng lực sử dụng công nghệ thông tin, năng lực sử dụng ngôn ngữ

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 665Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử lớp 8 - Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1: 
Duyệt : 21/8/2015
Tiết 1
PHẦN I: LỊCH SỬ THẾ GIỚI
LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỶ XVI 
ĐẾN NĂM 1917)
CHƯƠNG I: THỜI KỲ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
(TỪ GIỮA THẾ KỶ XVI ĐẾN NỬA SAU THẾ KỶ XIX)
BÀI 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN
MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức: 
Giúp học sinh nắm được: nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa lịch sử của Cách Mạng Hà Lan giữa thế kỷ XVI, Cách mạng Anh giữa thế kỷ XVII. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa anh ở Bắc Mĩ và việc thành lập hợp chủng quốc Mĩ (Hoa Kỳ)
Các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm “ cách mạng tư sản”
2.Thái độ 
Bồi dưỡng cho học sinh nhận thức đúng đắn về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng.
Nhận thấy chủ nghĩa tư bản có mặt tiến bộ, xong vẫn là chế độ bóc lột thay cho chế độ phong kiến.
3. Kỹ năng:
Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh.
Kỹ năng độc lập suy nghĩ.
4. định hướng năng lực:
lực tự học; năng lực năng lực sáng tạo ( kĩ năng trả lời câu hỏi , bài tập một cách sáng tạo); năng lực giao tiếp; năng lực sử dụng công nghệ thông tin, năng lực sử dụng ngôn ngữ
* Năng lực chuyên biệt: tái hiện sự kiện, hiện tượng , nhân vật lịch sử ;xãc định và giải quyết mối liên hệ, ảnh hưởng mối liên hệ, ảnh hưởng, tác động giữa các sự kiện lịch sử với nhau
B.CHUẨN BỊ 
*Chuẩn bị của thầy : 
Bản đồ thế giới để xác định các nước đang học
 Tìm hiểu các thuật ngữ, khái niệm lịch sử trong bài, sưu tầm một vài tài liệu cần thiết, liên quan đến nội dung cơ bản của bài
 *Chuẩn bị của trò:
 Sách giáo khoa, sách bài tập lịch sử lớp 8. Tranh ảnh có liên quan đến bài học
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 	
1. ổn định lớp: Ngày..... tháng 8 năm 2015 Lớp 8A sĩ số vắ ng 
 Ngày .....tháng 8 năm 2015 Lớp 8B sĩ số vắng 
2. kiểm tra bài cũ: Kiểm tra việc chuẩn bị sách vơ của học sinh để phục vụ cho bài học 
3. Bài mới:
- Giáo viên nhắc lại những kiến thức đã học ở lớp 7, dẫn dắt chuyển sang bài mới: “ Trong lòng chế độ phong kiến suy yếu đã nảy sinh và bước đầu phát triển nền sản xuất của chủ nghĩa tư bản” Bài hôm nay.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG KIẾN THỨC
Ho¹t ®éng 1: Cách mạng Hà Lan thế kỷ XVI 15P
? Nguyên nhân làm bùng nổ cách mạng Hà Lan?
Tây Ban Nha vơ vét, bóc lột, tăng thuế: sản xuất chỉ bằng 1/6 tư bản nhưng phải nộp 40% thuế.
? Vậy cách mạng Hà Lan diễn ra như thế nào? 
- Nêđeclan= “sứ thấp”, phần lớn đất đai thấp hơn mặt biển.
? Cách mạng Hà Lan giành độc lập có ý nghĩa như thế nào?
? Tại sao nói cách mạng tư sản Hà Lan là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới? 
Hoạt động 2 . Cách mạng Anh giữa TK XVII.(25P)
Hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm theo câu hỏi.
? Sự phát triển chủ nghĩa Tư bản ở Anh như thế nào?
Các mặt phát triển?
Hệ quả khác?
? Vì sao nông dân phải rời bỏ quê hương đi nơi khác sinh sống?
Giáo viên giải thích.
? Em hiểu quý tộc mới như thế nào/
? Vẽ sơ đồ về cấu tạo xã hội Anh?
Vua(chế độ quân chủ chuyên chế)>< Tư sản(quý tộc mới) 
 Nông dân lao động 
 Cách mạng 
Giáo viên: Sự thay đổi về kinh tế, nguyên nhân>< gay gắt.cuộc cách mạng
- Cuộc cách mạng tư sản Anh đưa lại quyền lợi cho ai? Ai lãnh đạo CM? CM có triệt để không?
Học sinh đọc câu hỏi của Mác
? Em hiểu như thế nào về câu nói trên của Mác.
I. Sự biến đổi về KT- XH Tây Âu trong các thế kỷ XV- XVII. Cách mạng Hà Lan TK XVI
2. Cách mạng Hà Lan thế kỷ XVI.
- Nguyên nhân:
+ Kinh tế TBCN sớm phát triển nhưng thực dân Tây Ban Nha ngăn cản sự phát triển này.
* Diễn biến:
- T8. 1566: Nông dân Nêđeclan nổi dậy.
- 1581: 7 tỉnh Nêđeclan thành lập “các tỉnh liên hiệp” (Hà Lan)
- 1648: Hà Lan giành độc lập
* Ý nghĩa: 
- Mở đường cho Kinh tế TBCN phát triển
- Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới dưới hình thức đấu tranh giải phóng dân tộc.
II. Cách mạng Anh giữa TK XVII.
1. Sự phát triển của Chủ nghĩa tư bản ở Anh.
- Nhiều công trường thủ công ra đời.
- Nhiều trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại, tài chính được hình thành(tiêu biểu là Luân Đôn)
- Những phát minh mới về kỹ thuật.
- Số đông địa chủ là quý tộc vừa và nhỏ => kinh doanh theo lối tư bản
2. Tiến trình cách mạng.( hướng dẫn học sinh đọc thêm)
a.giai đoạn 1(từ 1662 -1648)
b. Giai đoạn 2(1649-1688)
3. Ý nghĩa lịch sử của cánh mạng tư sản Anh giữa thế kỷ XVII.
- Mở đường cho CNTB phát triển 
- Đây là cuộc cách mạng không triệt để
4. Củng cố
- Một nền sản xuất mới ra đời trong hoàn cảnh nào?
- Cuộc cách mạng tư sản nào được xem là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới?
- Cách mạng tư sản anh có ý nghĩa như thế nào?
 5. hướng dẫn 
- Các em học bài và chuẩn bị:
+ Đọc trước III
+ Trả lời câu hỏi SGk 
Tiết 2
Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN
MỤC TIÊU BÀI HỌC
 Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: 
 -Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa lịch sử của cách mạng Hà Lan giữa thế kỷ XVI, cách mạng Anh giữa thế kỷ XVII
- Những biến đổi về kinh tế xã hội Tây Âu trong các thế kỷ XV – XVII.
 - Nắm được các khái niệm cơ bản trong bài học: Chủ yếu là Khái niệm “ Cách mạng tư bản”
2. Kỹ năng: 
- Rèn luyện cho HS kỷ năng 
- Sử dung bản đồ, tranh, ảnh
 - Độc lập làm việc để giải quyết các vấn đề đặt ra trong quá trình học tập trước hết là các câu hỏi, bài tập sgk
3. Thái độ: 
- Thông qua các khái niệm cụ thể bồi dưỡng cho học sinh
- Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng 
- Nhận thấy rằng CNTB có sự tiến bộ song vẫn là chế độ bóc lột thay cho chế độ phong kiến 
4. Định hướng năng lực:
* Năng lực chung: năng lực tự học; năng lực năng lực sáng tạo ( kĩ năng trả lời câu hỏi , bài tập một cách sáng tạo); năng lực giao tiếp; năng lực sử dụng công nghệ thông tin, năng lực sử dụng ngôn ngữ
* Năng lực chuyên biệt: tái hiện sự kiện, hiện tượng , nhân vật lịch sử ;xác định và giải quyết mối liên hệ, ảnh hưởng mối liên hệ, ảnh hưởng, tác động giữa các sự kiện lịch sử với nhau
CHUẨN BỊ 
 Giáo viên: 
- Bản đồ thế giới để xác định các nước đang phát triển
- Vẽ phóng to các lược đồ trong sgk
-Tìm hiểu các thuật ngữ, khái niệm lịch sử trong bài, sưu tầm một vài tài liệu cần thiết, liên quan đến nội dung cơ bản của bài
 Học sinh: 
 Sgk, bài soan, sưu tầm tranh ảnh
TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: 
ổn định lớp: Ngày..... tháng .....năm 2014 lớp 8A sĩ số 34 vắ ng... 
 Ngày .....tháng .... năm 2014 lớp 8B sĩ số.....vắng...
 Kiểm tra bài cũ: (5P)
? Cuộc cách mạng tư sản Hà Lan diễn ra như thế nào?
? ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Anh?
Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG KIẾN THỨC
HD1. Tình hình các thuộc địa, nguyên nhân của chiến tranh (20P)
2. Dạy và học bài mới:
- Giáo viên treo lược đồ :13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ
- Chỉ trên lược đồ 13 thuộc địa cho học sinh quan sát.
Học sinh đọc phần chữ nhỏ SGK
? Vì sao nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mĩ đấu tranh chống thực dân Anh.
Thực dân Anh cướp đoạt tài nguyên thuế má nặng nề, độc quyền buôn bán.
? Mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính quốc nảy sinh vì sao?
HĐ2. Diễn biến ( hướng dẫn học sinh đọc thêm)
HĐ3. Kết quả; ý nghĩa (15P)
? Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ đem lại kết quả như thế nào?
Giáo viên trình bày một số nội dung của 
 - Học sinh đọc đoạn chữ nhỏ SGK
? Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ có ý nghĩa như thế nào?
1. Tình hình các thuộc địa, nguyên nhân của chiến tranh.
- Từ đầu thế kỷ XVII đến Thế kỷ XVIII, thực dân Anh đã thống lĩnh 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.
- Kinh tế 13 thuộc địa phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
- Thực dân Anh tìm mọi cách ngăn cản sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở các thuộc địa.
- Nhân dân đối lập gay gắt với chính quốc.
2. Diễn biến cuộc chiến tranh
4-7-1776, Tuyên ngôn độc lập dược công bố
3. Kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
Kết quả
- Một nước cộng hoà tư sản ra đời với hiến pháp 1787
- Mỹ là nước cộng hoà liên bang đứng đầu là tổng thống
ý nghĩa:
- Lật đổ ách thống trị của thực dân, mở đường cho CNTB phát triển.
- Tuy nhiên đây là cuộc cách mạng không triệt để.
Củng Cố (3P)
Bài 1: Lập niên biểu về cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
Bài 2: Nêu ý nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng tư sản dầu tiên giáo viên hướng dẫn.
1, Lập niên biểu theo hai cột
Niên đại
12/1773
............
Các sự kiện chính
Nhân dân cản Bo –xton nổi dậy
.........
 5. Hướng dẫn (2P) 
- Nhận xét tiết học:
- Học bài và chủa bỉ:
+ Đọc trước bài 2.
+ Trả lời câu hỏi cuối bài

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_1_Nhung_cuoc_cach_mang_tu_san_dau_tien.doc