Giáo án môn Lịch sử lớp 8 - Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX

I. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức:

- Nhận thức rừ sự thống trị, búc lột của chủ nghĩa thực dõn là nguyờn nhõn làm cho phong trào giải phóng dân tộc ngày càng phát triển ở các nước Đông Nam Á.

- Trong khi giai cấp phong kiến trở thành cụng cụ, tay sai cho chủ nghĩa thực dõn thỡ giai cấp tư sản dân tộc ở các nước thuộc địa, mặc dù cũn non yếu, đó tổ chức lónh đạo phong trào đấu tranh.

- Những phong trào tiêu biểu ở các nước Đụng Nam Á: Indụnờsia, Philippin, Campuchia, Lào, Việt Nam,

2. Kĩ năng:

- Biết sử dụng lược đồ Đông Nam Á, phân biệt những nét chung, riêng của các nước ĐNÁ.

3.Tư tưởng

 -Nhaọn thửực ủuựng thụứi kỡ phaựt trieồn soõi ủoọng cuỷa phong traứo giaỷi phoựng daõn toọc choỏng chuỷ nghúa đế quốc ,tư bản

docx 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 215Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử lớp 8 - Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tiết 15 Bài 11
 CÁC NƯỚC ĐễNG NAM Á CUỐI THẾ KỶ XIX - ĐẦU THẾ KỶ XX 
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Nhận thức rừ sự thống trị, búc lột của chủ nghĩa thực dõn là nguyờn nhõn làm cho phong trào giải phúng dõn tộc ngày càng phỏt triển ở cỏc nước Đụng Nam Á.
- Trong khi giai cấp phong kiến trở thành cụng cụ, tay sai cho chủ nghĩa thực dõn thỡ giai cấp tư sản dõn tộc ở cỏc nước thuộc địa, mặc dự cũn non yếu, đó tổ chức lónh đạo phong trào đấu tranh.
- Những phong trào tiờu biểu ở cỏc nước Đụng Nam Á: Indụnờsia, Philippin, Campuchia, Lào, Việt Nam, 
2. Kĩ năng:
- Biết sử dụng lược đồ Đụng Nam Á, phõn biệt những nột chung, riờng của cỏc nước ĐNÁ.
3.Tư tưởng 
 -Nhaọn thửực ủuựng thụứi kỡ phaựt trieồn soõi ủoọng cuỷa phong traứo giaỷi phoựng daõn toọc choỏng chuỷ nghúa đế quốc ,tư bản.
III. Phương tiện thực hiện:
- Bản đồ Đụng Nam Á cuối TK XIX.
III. Tiến trình dạy học:
1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
? Diễn biến? Kết quả? í nghĩa lịch sử của cỏch mạng Tõn Hợi?
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
1:HĐ:1
- Học sinh đọc.
? Những nột chung về Đụng Nam Á?
? Tại sao cỏc nước Đụng Nam Á lại trở thành đối tượng xõm lược của tư bản phương Tõy?
2:HĐ:2
? Hóy kể một số nước tiờu biểu là thuộc địa của chủ nghĩa thực dõn? 
? Sau khi hoàn thành cụng cuộc xõm lược Đụng Nam Á, thực dõn phương Tõy làm gỡ?
? Chớnh sỏch thuộc địa của thực dõn phương Tõy ở Đụng Nam Á cú những điểm chung nào nổi bật?
? Trước tỡnh hỡnh đú, thỏi độ của nhõn dõn Đụng Nam Á như thế nào?
? Phong trào giải phúng dõn tộc diễn ra ở Indonesia như thế nào?
 HĐ3
? Mĩ tiến hành xõm lược Philippin như thế nào? Cuộc đấu tranh của nhõn dõn Philippin?
? Phong trào đấu tranh của nhõn dõn Miến Điện?
? Phong trào đấu tranh của 3 nước Đụng Dương?
? Kết quả chung của cỏc phong trào trờn?
? Nguyờn nhõn thất bại của cỏc phong trào?
? Tuy thất bại, nhưng cỏc cuộc đấu tranh đú cú ý nghĩa như thế nào trong quỏ trỡnh đấu tranh tiếp theo của nhõn dõn Đụng Nam Á?
Nội dung
I. Quỏ trỡnh xõm lược của chủ nghĩa thực dõn ở cỏc nước Đụng Nam Á.
- Đụng Nam Á:
+ Vị trớ địa lý quan trọng.
+ Giàu tài nguyờn thiờn nhiờn.
+ Chế độ phong kiến suy yếu.
- Nửa sau TK XIX, tư bản phương Tõy đẩy mạnh xõm lược khu vực này => Hầu hết cỏc nước Đụng Nam Á đều trở thành thuộc địa, nửa thuộc địa của tư bản phương tõy (trừ Thỏi Lan)
II. Phong trào đấu tranh giải phúng dõn tộc.
- Sau khi biến cỏc nước Đụng Nam Á thành thuộc địa thực dõn phương tõy thi hành chớnh sỏch cai trị: chia để trị; đàn ỏp, vơ vột.
- Cuộc đấu tranh giải phúng dõn tộc của nhõn dõn Đụng Nam Á phỏt triển liờn tục.
* Indônêsia:
- 1905: Nhiều tổ chức cụng đoàn thành lập và bước đầu truyền bỏ chủ nghĩa Mỏc- Lờnin.
- T5.1920: Đảng cộng sản Inđụ thành lập.
* Philippin:
- 1896- 1898: Cỏch mạng bựng nổ dẫn tới ra đời Cộng hoà Philippin.
- Sau đú bị Mĩ thụng tớnh → phong trào giải phúng dõn tộc tiếp tục bựng nổ.
* Miến điện:
- 1885: Cuộc khỏng chiến chống Anh diễn ra quyết liệt → sau thất bại.
* Lào, Việt Nam, Campuchia.
- Nhõn dõn 3 nước trờn bỏn đảo Đụng Dương đoàn kết chiến đấu chống kẻ thự chung là thực dõn Phỏp.
* Kết quả chung của phong trào ở Đụng Nam Á:
- Phong trào giải phúng dõn tộc chưa giành được thắng lợi.
=> Là tiền đề cho cỏc cuộc đấu tranh sau này đi đến thắng lợi. 
4. Củng cố.
 ? Những nét chính của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước ĐNA?
5. Hướng dẫn về nhà:
- Về nhà học bài cũ, đọc trước bài mới.
 ***********************************************

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_11_Cac_nuoc_Dong_Nam_A_cuoi_the_ki_XIX_dau_the_ki_XX.docx