Giáo án môn Lịch sử lớp 8 - Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

I. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức:

- Chiến tranh thế giới thứ I là cách giải quyết mâu thuẫn giữa đế quốc và đế quốc, vỡ bản chất của đế quốc là gây chiến tranh xâm lược, bọn đế quốc cả hai phe đều phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.

- Các giai đoạn của cuộc chiến tranh diễn ra với quy mụ, tớnh chất của nú.

2. Kĩ năng:

- Biết đánh giá một vấn đề lịch sử, nguyên nhân sâu xa , so sỏnh cỏc sự kiện

3.Tử tửụỷng:

-Lên án cuộc chiến tranh đế quốc .

III. Phương tiện dạy học:

- Bản đồ chiến tranh thế giới I.

 

docx 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 224Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử lớp 8 - Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Chương IV :
 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914- 1918
 Tiết 19 . Bài 13 :CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT(1914- 1918)
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Chiến tranh thế giới thứ I là cỏch giải quyết mõu thuẫn giữa đế quốc và đế quốc, vỡ bản chất của đế quốc là gõy chiến tranh xõm lược, bọn đế quốc cả hai phe đều phải chịu trỏch nhiệm về vấn đề này.
- Cỏc giai đoạn của cuộc chiến tranh diễn ra với quy mụ, tớnh chất của nú.
2. Kĩ năng: 
- Biết đỏnh giỏ một vấn đề lịch sử, nguyờn nhõn sõu xa , so sỏnh cỏc sự kiện
3.Tử tửụỷng:
-Lờn ỏn cuộc chiến tranh đế quốc .
III. Phương tiện dạy học:
- Bản đồ chiến tranh thế giới I.
IV. Tiến trình dạy học
1. ổn định tổ chức:	
2. Kiểm tra.
3. Bài mới.
Hoạt động của thầy - trò
- Học sinh đọc.
? Chỳng ta đó học qua về cỏc nước đế quốc Anh, Phỏp, Đức, Mĩ, một trong những chớnh sỏch ưu tiờn hàng đầu của giới cầm quyền ở cỏc nước đế quốc này là gỡ? Dẫn chứng?
? Vậy mõu thuẫn chủ yếu giữa cỏc nước “đế quốc già” với cỏc nước “đế quốc trẻ” là gỡ?
? Mõu thuấn đú được giải quyết như thế nào?
? Mõu thuẫn giữa cỏc nước đế quốc đó dẫn đến điều gỡ?
? Sự kiện nào chõm ngũi nổ cho chiến tranh thế giới thứ I? 
- Giỏo viờn dựng lược đồ trỡnh bài diễn biến.
? Giai đoạn 1 ưu thế thuộc về phe nào?
+ Ở Ấn Độ: Thực dõn Anh bắt đi lớnh 400.000 người.
+ Phỏp chiờu mộ 300.000 lớnh thuộc địa (chủ yếu ở Việt Nam).
Nội dung
I. Nguyờn nhõn dẫn đến chiến tranh.
- Sự phỏt triển khụng đều của chủ nghĩa tư bản và cuối TK XIX đầu TK XX làm thay đổi số lượng, lực lượng giữa cỏc nước đế quốc → những cuộc chiến tranh đế quốc đầu tiờn để giành thuộc địa đó diễn ra.
- Hỡnh thành 2 khối quõn sự kỡnh địch nhau: Khối Liờn minh: Đức- Áo- Hung- í. Khối Hiệp ước: Anh- Phỏp- Nga.
=> Hai khối quõn sự rỏo riết chạy đua vũ trang và tớch cực chuẩn bị chiến tranh để chia lại thị trường thế giới.
II. Những diễn biến chớnh của chiến sự.
1. Giai đoạn 1 (1914- 1916).
- Mặt trận phớa Tõy: Đức tấn cụng Phỏp.
- Mặt trận phớa Đụng: Nga tấn cụng Đức.
- Từ 1916: giai đoạn cầm cự.
- Chiến tranh bựng nổ, cả hai phe đều lụi kộo nhiều nước tham gia và sử dụng nhiều loại vũ khớ hiện đại, đó giết hại và làm bị thương hàng triệu người.
=> Thời kỳ đầu chiến tranh chỉ diễn ra ở Chõu Âu sau đú lụi kộo nhiều chõu lục khỏc tham gia.
4. Củng cố.
 - GV cho hs trả lời một số cõu hỏi trắc nghiệm:
1. Duyờn cớ trực tiếp nổ ra cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất?
 a. Do hậu quả của cuộc chiến tranh Mỹ, Tõy Ban Nha (1918)
 b. Do hậu quả của chiến tranh Anh – Bồ Đào Nha (1899 – 1902)
 c. Do hậu quả của cuộc chiến tranh Nga – Nhật (1904 – 1905)
 d. Do Thỏi tử Áo – Hung bị một phần tử Xộc – bi ỏm sỏt (28-6-1914)
2. Khối Liờn minh gồm những nước nào?
 a. Đức, Áo, Hung, Italia. b. Đức, Nhật, Mĩ
 c. Anh, Phỏp, Nga d. Đức, Italia, Nhật
3. Khối Hiệp ước gồm những nước nào?
 a. Đức, Italia, Nhật b. Anh, Phỏp, Nga
 c. Anh, Phỏp, Mĩ d. Đức, Nhật, Mĩ
4. Chiến tranh thế giới thứ nhất bựng nổ với sự kiện nào?
 a. Áo, Hung tuyờn chiến với Xộc-bi (28-7-1914)
 b. Đức tuyờn chiến với Nga (1-8-1914)
 c. Đức tuyờn chiến với Phỏp (3-8-1914)
 d. Anh tuyờn chiến với Đức (4-8-1914)
?5. Hướng dẫn về nhà:
 - Về nhà học bài cũ, đọc trước giai đoạn 2 và kết cục chiến tranh.

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_13_Chien_tranh_the_gioi_thu_nhat_1914_1918.docx