Giáo án môn Lịch sử lớp 8 - Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX

I. Mục tiêu

- Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa, tính chất cuộc cách mạng Nga 1905- 1907.

- Bài học kinh nghiệm và ảnh hưởng của cách mạng 1905- 1907.

- Giúp học sinh biết kính trọng, yêu quy những nhân vật lịch sử. Biết công lao to lớn của Lê nin đối với phong trào.

II.Trọng tâm kiến thức-kĩ năng;

1. Kiến thức

- Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa, tính chất cuộc cách mạng Nga 1905- 1907.

- Bài học kinh nghiệm và ảnh hưởng của cách mạng 1905- 1907.

2. Kỹ năng

- Rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá sự kiện lịch sử

 

docx 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 655Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử lớp 8 - Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày so¹n:22/9/2015
Ngµy d¹y: 24/9/2015 
Tiết 11: Bài 7:PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ
CUỐI THẾ KỶ XIX- ĐẦU THẾ KỶ XX
I. Mục tiêu
- Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa, tính chất cuộc cách mạng Nga 1905- 1907.
- Bài học kinh nghiệm và ảnh hưởng của cách mạng 1905- 1907.
- Giúp học sinh biết kính trọng, yêu quy những nhân vật lịch sử. Biết công lao to lớn của Lê nin đối với phong trào...
II.Trọng tâm kiến thức-kĩ năng; 
1. Kiến thức
- Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa, tính chất cuộc cách mạng Nga 1905- 1907.
- Bài học kinh nghiệm và ảnh hưởng của cách mạng 1905- 1907.
2. Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá sự kiện lịch sử
III.Phương tiện dạy học
 - Tài liệu, tranh ảnh có liên quan.
IV. Tiến trình dạy học
1. Tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra:15 phút:
 -Nêu nét nổi bật của nền kinh tế Mĩ? So sánh nền kinh tế của nước Mĩ với nền kinh tế của các nước : Anh-Pháp-Đức?.
3. Bài mới.
Hoạt động thầy- trò
1:hd:1
- Học sinh đọc
? Trình bày những hiểu biết của em về Lênin? 
? Trong cương lĩnh của Lênin (+) những vấn đề gì?
2:hd:2
- Học sinh đọc.
? Nguyên nhân làm bùng nổ cuộc cách mạng 1905- 1907?
? Diễn biến cuộc cách mạng?
? Ý nghĩa cuộc cách mạng 1905- 1907? 
* Học sinh khá:
? Nguyên nhân thất bại của cuộc cách mạng (1905- 1907)?
Nội dung
II. Phong trào công nhân Nga và cuộc cách mạng 1905- 1907.
1. Lê nin và việc thành lập Đảng vô sản kiểu mới ở Nga.
* Lê nin:
- Sinh ngày 22.4.1870 trong một gia đình nhà giáo ở Nga.
- Thời sinh viên, tham gia phong trào cách mạng chống Nga hoàng.
- Năm 1893 đến Pê-téc- bua và trở thành người lãnh đạo nhóm công nhân Macxit ở đây.
- Năm 1903 thành lập Đảng công nhân Xã hội dân chủ Nga và soạn thảo cương lĩnh chính trị.
=> Lê nin và Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga trở thành lực lượng lãnh đạo phong trào cách mạng ở Nga.
2. Cách mạng Nga 1905- 1907.
* Nguyên nhân:
- Đầu TK XX: Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng.
- Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh Nga- Nhật → Nga thua.
- Từ cuối 1904, nhiều cuộc bãi công nổ ra.
* Diễn biến: 
- 9.1.1905, 14 vạn công nhân Pê-tếc-bua đã đưa yêu sách lên nhà vua.
- T5.1905, nông dân nhiều vùng nổi dậy 
- T6.1905, thủy thủ trên chiến hạm Pô-ten-kin khởi nghĩa.
- T2.1905 Khởi nghĩa vũ trang bùng nổ ở Mat-xco-va.
- Phong trào kéo dài đến 1907 thì chấm dứt.
* Ý nghĩa:
- Giáng một đòn chí tử vào nền thống trị của địa chủ và tư sản.
- Làm suy yếu chế độ Nga hoàng và là bước chuẩn bị cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ diễn ra vào năm 1917.
- Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc.
4. Củng cố.
? Nguyên nhân cuộc cách mạng 1905- 1907?
? Ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm cách mạng 1905- 1907.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Về nhà học bài và ôn tập lại những kiến thức đã học.

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_7_Phong_trao_cong_nhan_quoc_te_cuoi_the_ki_XIX_dau_the_ki_XX.docx