Giáo án môn Lịch sử lớp 8 - Tiết 17: Ôn tập

I. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức

- Giúp học sinh hệ thống lại những kiến thức trọng tâm đã học như: Những cuộc cách mạng tư sản trên thế giới; Sự hình thành Công xã Pa-ri;

-Tình hình kinh tế chính trị các nước Anh, Pháp Mĩ .

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng phân tích, so sánh đánh giá các sự kiện lịch sử

3.Tư tưởng ,thái độ:

-Biết tôn trọng lịch sử và những bài học kinh nghiệm rút ra từ lịch sử .

-Hiể rõ vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử .

III. Phương tiện dạy học:

 

docx 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 1035Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử lớp 8 - Tiết 17: Ôn tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 17. ÔN TẬP
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức
- Giúp học sinh hệ thống lại những kiến thức trọng tâm đã học như: Những cuộc cách mạng tư sản trên thế giới; Sự hình thành Công xã Pa-ri; 
-Tình hình kinh tế chính trị các nước Anh, Pháp Mĩ.
2. Kỹ năng:
- Kỹ năng phân tích, so sánh đánh giá các sự kiện lịch sử
3.Tư tưởng ,thái độ:
-Biết tôn trọng lịch sử và những bài học kinh nghiệm rút ra từ lịch sử .
-Hiể rõ vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử .
III. Phương tiện dạy học:
-các tài liệu liên quan
IV. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũl:
 ? Nêu những nét chính về nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của cách mạng 1905-1907 ở Nga?
3. Bài mới:
* Điền vào chỗ trống đoạn viết sau ( bài 5)
 “Ngày 26-3-1871, . Tiến hành bầu Hội đồng Công xã theo nguyên tắc  86 đại biểu đã .. hầu hết là  đại diện cho nhân dân lao động Pa-ri”
*Viết vào chỗ trống những từ thích hợp về tình hình nước Pháp đến đầu thế kỉ XX:
a. Một số ngành được phát triển.
b. Một số ngành công nghiệp mới.
c. Nông nghiệp..
d. Hình thức xuất khẩu..
e. Về chính trị
* Viết vào chỗ trống những từ thích hợp để phản ánh tình hình chính trị nước Đức cuối thế kỉ XIX?
a. Đức vẫn là.
b. Đối nội 
c. Đối ngoại..
d. Đặc điểm của đế quốc Đức là..
* Điền vào chỗ trống những từ cân thiết để phản ánh tình hình nước Mĩ cuối thế kỉ XIX đàu thế kỉ XX.
a. Mĩ có nền kinh tế
b. Mĩ từ vị trí thứ tư nhảy vọt..
c. Cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, ở Mĩ xuất hiện
d. Về công nghiệp
* Lập niên biêu các sự kiện chính về Cách mạng 1905-1907 ở Nga theo mẫu dưới đây:
Thời gian
Sự kiện
9-1-1905
5-1905
6-1905
12-1905
1907
* Gv hướng dẫn học sinh một số câu hỏi tham khảo và ôn tập
1. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ diễn ra như thế nào?
2.Vai trò của nhân dân trong cách mạng tư sản Pháp được thể hiện ở những điểm nào?
3. Cách mạng Pháp trải qua mấy giai đoạn? Vì sao chuyên chính cách mạng Gia-cô-banh là đỉnh cao của cách mạng Pháp?
4. Những nét tiêu biểu của phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX?
5. Những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?
6. Cách mạng 1905-1907 ở Nga?
4. Dăn dò
- Về nhà ôn tập lại những bài đã học
- Đọc trước bài mới
5.Hướng dẫn về nhà:
- Ôn tập lại các bài đã học
- Tiết sau làm bài một tiết.

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_14_On_tap_lich_su_the_gioi_can_dai_Tu_giua_the_ki_XVI_den_nam_1917.docx