Giáo án môn Lịch sử lớp 8 - Tiết 9 - Bài 6: các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX

1.Kiến thức:

-Các nước tư bản lớn chuyển qua giai đoạn chủ nghĩa đế quốc

-Tình hình và đặc điểm cụ thể của từng nước đế quốc

-Những đặc điểm nổi bật của chũ nghĩa đế quốc.

2.Kĩ năng:

Bồi dưỡng kĩ năng phân tích sự kiện lịch sử để hiểu đặc điểm,vị trí lịch sử của CNĐQ.

3.Tư tưởng:

- Nhận rõ bản chất của CNĐQ.

-Đề cao ý thức cảnh giác cách mạng,đấu tranh chống các thế lực gây chiến ,bảo vệ hoà bình

 

docx 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 898Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử lớp 8 - Tiết 9 - Bài 6: các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày so¹n: 10/9/2015
Ngµy d¹y: 13/9/2015
Tiết 9. Bài 6: CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ
CUỐI THẾ KỶ XIX- ĐẦU THẾ KỶ XX
I – MỤC TIÊU BÀI HỌC
1.Kiến thức:
-Các nước tư bản lớn chuyển qua giai đoạn chủ nghĩa đế quốc
-Tình hình và đặc điểm cụ thể của từng nước đế quốc
-Những đặc điểm nổi bật của chũ nghĩa đế quốc.
2.Kĩ năng:
Bồi dưỡng kĩ năng phân tích sự kiện lịch sử để hiểu đặc điểm,vị trí lịch sử của CNĐQ.
3.Tư tưởng:
- Nhận rõ bản chất của CNĐQ.
-Đề cao ý thức cảnh giác cách mạng,đấu tranh chống các thế lực gây chiến ,bảo vệ hoà bình
II – THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Lược đồ các nước đế quốc và thuộc địa đầu thế kỉ XX.
-Tranh ảnh về tình hình phát triển nổi bật của các nước đế quốc.
III – HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Tổ chức: 
2. Kiểm tra bài cũ
?Cơng xã pari ra đời trong hồn cảnh như thế nào?
3. Bài mới.
 Hoạt động thầy- trị
 1:HD:1
- Học sinh đọc
? Cuộc CMCN diễn ra đầu tiên ở đâu? Và đưa tới kết quả gì? 
? Vì sao cơng nghiệp Anh lại phát triển chậm lại? (khơng chú ý phát triển cơng nghiệp trong nước → chủ yếu đầu tư vào thuộc địa)
? Vì sao Anh lại chỉ chú trọng đầu tư và thuộc địa? (khai thác nguồn nguyên liệu và nhân cơng)
? Tuy mất vị trí bá chủ thế giới về cơng nghiệp nhưng Anh vẫn dẫn đầu thế giới ở những lĩnh vực nào?
? Nét nổi bật trong nền chính trị ở Anh?
? Em hiểu thế nào là “QCLH”? Liện hệ với tình hình hiện nay ở Anh?
? Nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Anh?
“ Đế quốc mà mặt trời khơng bao giờ lặn”
2:HD:2
- Học sinh đọc.
? Nét nổi bật về tình hình kinh tế Pháp cuối TK XIX?
- Do nghèo tài nguyên hơn các nước tư bản khác nên Pháp chú ý nhiều đến xuất khẩu tư bản hơn là xây dựng, phát triển cơng nghiệp trong nước.
? Sang đầu TK XX tình hình kinh tế Pháp như thế nào?
* Học sinh khá:
? Hình thức xuất khẩu tư bản ở Anh và Pháp cĩ gì khác nhau?
- Đế quốc Anh: Chủ yếu đầu tư vào thuộc địa.
- Pháp: Hầu hết đầu tư cho những nước chậm tiến vay lấy lãi suất cao.
? Nét nổi bật trong tình hình chính trị ở Pháp? 
? Trong chính sách đối ngoại của Pháp cĩ điểm nào giống với nước Anh?
3:HD:3
? Những biểu hiện nào chứng tỏ kinh tế Đức phát triển rất nhanh?
? Tại sao kinh tế Đức lại phát triển nhanh như vậy? Nguyên nhân nào là cơ bản nhất?
+ Được Pháp bồi thường chiến tranh.
+ Ứng dụng những thành tựu mới nhất của khoa học kỹ thuật và sản xuất.
+ Thống nhất thị trường trong nước. 
? Các cơng ty độc quyền Đức ra đời trong điều kiện kinh tế như thế nào?
? Nét nổi bật về tình hình chính trị Đức?
? Vì sao nĩi CNĐQ Đức là quân phiệt hiếu chiến?
* Đức “như con hổ đĩi đến bàn tiệc muộn”.
Nội dung
I. Tình hình các nước Anh, Pháp, Đức.
1. Anh.
* Kinh tế:
- Mất dần vị trí độc quyền cơng nghiệp, đứng hàng thứ 3 trên thế giới (sau Mĩ, Đức)
- Dẫn đầu thế giới về xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa.
- Đầu TK XX: Ra đời nhiều cơng ty độc quyền về cơng nghiệp và tài chính: 5 ngân hàng lớn ở Luân Đơn → chuyển lên chủ nghĩa đế quốc.
* Chính trị.
- Là nước quân chủ lập hiến với sự tồn tại của hai Đảng: Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ thay nhau cầm quyền.
* Đối ngoại.
- Đầy mạnh xâm lược thuộc địa.
- Thuộc địa chiếm ¼ diện tích và ¼ dân số thế giới. => chủ nghĩa đế quốc Anh là “ CNĐQ thực dân”
2. Pháp:
* Kinh tế:
- Cuối TK XIX: Cơng nghiệp từ vị trí thứ 2 trên thế giới (sau Anh) tụt xuống hàng thứ 4 (sau Mĩ, Đức, Anh).
- Đầu TK XX: ngành đường sắt, khai mỏ, thương mại... phát triển.
* Các cơng ty độc quyền ra đời và chi phối nền kinh tế Pháp=> chuyển sang CNĐQ.
* Chính trị:
- Từ sau CM 4.9.1870 nền cộng hồ thứ 3 được thiết lập.
- Đối nội: Đẩy mạnh đàn áp nhân dân.
- Đối ngoại: Chạy đua vũ trang và xâm chiếm thuộc địa.
3. Đức.
* Kinh tế:
- Về cơng nghiệp: Vượt Pháp, đuổi kịp Anh, đứng đầu châu Âu, đứng thứ 2 trên thế giới (sau Mĩ).
- Cuối TK XIX hình thành các cơng ty độc quyền chi phối nền kinh tế Đức
=> Chuyển sang CNĐQ.
* Chính trị:
- Nhà nước Đức là Nhà nước chuyên chế với sự thống trị của địa chủ và tư sản độc quyền.
- Thi hành chính sách phản động: 
+ Đề cao chủng tộc Đức (phân biệt chủng tộc)
+ Đàn áp phong trào cơng nhân.
+ Truyền bá bạo lực.
+ Chạy đua vũ trang.
=> CNĐQ Đức là “ CNĐQ phân biệt, hiếu chiến”.
4. Củng cố.
	Lập bảng so sánh về tình hình kinh tế, chính trị, đối nội, đối ngoại của các nước đế quốc: Anh, Pháp, Đức.?
5. Hướng dẫn về nhà:
	Học bài và chuẩn bị tiết sau.

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_6_Cac_nuoc_Anh_Phap_Duc_Mi_cuoi_the_ki_XIX_dau_the_ki_XX.docx