Giáo án môn Thể dục 10 (cả năm)

I. Mục đích – yêu cầu:

 - Học sinh nắm được nội dung và mục tiêu chương trình TD 11

 - Các em biết cách thực hiện bài thể dục nhịp điệu, bài thể dục phát triển chung và thực hiện cơ bản đúng toàn bài và vận dụng tự tập luyện hàng ngày.

 - Yêu cầu các em tập luyện nghiêm túc theo yêu cầu của giáo viên và nhóm trưởng.

II. Thời gian: 45 phút

III. Sân bãi dụng cụ:

 -Học ở sân vận động trường THPT Gia Bình số 1.

 - Tranh thể dục, giáo án, SGK,SGV,

IV. Nội dung:

 

docx 26 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 476Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Thể dục 10 (cả năm)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o viên
GV: Gọi theo sổ điểm, hoặc sung phong
Hs: Thực hiện -lớp quan sát
Gv: Nhận xét cho điểm
C
ơ
B
ả
n
1. Thể dục:
- Nữ: Ôn động tác1,2 
+ Động tác 1: Đánh hông.
+ Động tác 2: Phối hợp.
Học động tác 3: di chuyển tiến lùi
- Nam: Ôn động tác1-6 bài TDLH
Học động tác 7- 15
2. Chạy tiếp sức
Học cách trao nhận tín gậy có 2 cách
Cách1. Trao-nhận tín gậy từ dưới lên
Cách 2. Trao – nhận tín gậy từ trên xuống.
3
3
3
3
3
3
3
3
15
15
GV tiến hành chia lớp thành 2 nhóm Nam và Nữ riêng. Nhóm Nam tập bài TDLH Nam, nhóm Nữ tập chạy tiếp sức. Sau đó hết 1/2 thời gian thì đổi nội dung tập. Nam sang học chạy tiếp sức Nữ tập bài TDNĐ mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng(lớp trưởng, bí thư).
GV:+Dùng tranh 
 + Làm mẫu, phân tích kỹ thuật
HS: + Tập đồng loạt.
 + Tập từng hàng.
 + Tập theo nhóm 2 người
 + Làm chậm, làm nhanh.
GV: Quan sát sửa sai.
K
ế
t
t
h
ú
c
Củng cố.
Thả lỏng.
Nhận xét.
Xuống lớp
5
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
*Nhận xét sau khi dậy:
Tiết PPCT: 03 Ngày soạn:28/8/2015
 - Chạy tiếp sức: học bài tập 1 và 2 
 -Bài: Thể dục nhịp điệu (nữ), bài td phát triển (nam)
	 + Nữ: Ôn động tác 1- 3
	 + Nam: ôn động tác 1-15
I. Mục đích – yêu cầu:
	- Biết cách thực hiện các giai đoạng kĩ thuật chạy tiếp sức 4 x 100m, một số bài tập bổ trợ thực hiện cơ bản đúng giai đoạn kĩ thuật.
	- Các em biết cách thực hiện bài thể dục nhịp điệu, bài thể dục phát triển chung và thực hiện cơ bản đúng toàn bài và vận dụng tự tập luyện hàng ngày.
 - Yêu cầu các em tập luyện nghiêm túc theo yêu cầu của giáo viên và nhóm trưởng.
II. Thời gian: 45 phút
III. Sân bãi dụng cụ:
 -Học ở sân vận động trường THPT Gia Bình số 1.
 - Tranh thể dục, giáo án, SGK,SGV,
IV. Nội dung:
tt
Nội dung
Lượng vận 
động
Phương pháp
SL
TG
C
H
U
ẩ
N 
B
ị
I. ổn định tổ chức lớp:
1. Lớp trưởng điểm danh báo cáo sĩ số.
2. Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
II. Khởi động
1. Khởi động chung: Bài tập phát triển chung.
2. Khởi động chuyên môn:
- Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang,bước nhỏ, nâng cao đùi, 2.Kiểm tra bài cũ: thực hành
TD:- Nữ: Động tác1-3 bài TDNĐ
 - Nam:động tác1-15 bài TDLH
Chạy tiếp sức: trao nhận tín gậy( 2 cách)
3
3
1
2
3
7
8
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
GV: Gọi theo sổ điểm, hoặc sung phong
Hs: Thực hiện -lớp quan sát
Gv: Nhận xét cho điểm
C
ơ
B
ả
n
1. Thể dục:
- Nữ: Ôn động tác1-3 
+ Động tác 1: Đánh hông.
+ Động tác 2: Phối hợp.
+Động tác 3: di chuyển tiến lùi
- Nam: Ôn động tác1-15 bài TDLH
2. Chạy tiếp sức
Học: + Bài tập 1. Tại chỗ tập động tác trao nhận tín gậy.
 + Bài tập 2. Tại chỗ tập động tác tay không nhận tín gậy.
3
3
3
3
5
3
3
15
15
GV tiến hành chia lớp thành 2 nhóm Nam và Nữ riêng. Nhóm Nam tập bài TDLH Nam, nhóm Nữ tập chạy tiếp sức. Sau đó hết 1/2 thời gian thì đổi nội dung tập. Nam sang học chạy tiếp sức Nữ tập bài TDNĐ mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng(lớp trưởng, bí thư).
GV:+Dùng tranh 
 + Làm mẫu, phân tích kỹ thuật
HS: + Tập đồng loạt.
 + Tập từng hàng.
 + Tập theo nhóm 2 người
 + Làm chậm, làm nhanh.
GV: Quan sát sửa sai.
K
ế
t
t
h
ú
c
Củng cố.
Thả lỏng.
Nhận xét.
Xuống lớp
5
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
*Nhận xét sau khi dậy:
Tiết PPCT: 04 Ngày soạn:29/8/2015
 - Chạy tiếp sức: ôn bài tập 1 và 2 
 -Bài: Thể dục nhịp điệu (nữ), bài td phát triển (nam)
	 + Nữ: Ôn động tác 1- 3; học động tác 4
	 + Nam: ôn động tác 1-15; học động tác 16-20
I. Mục đích – yêu cầu:
	- Biết cách thực hiện các giai đoạng kĩ thuật chạy tiếp sức 4 x 100m, một số bài tập bổ trợ thực hiện cơ bản đúng giai đoạn kĩ thuật.
	- Các em biết cách thực hiện bài thể dục nhịp điệu, bài thể dục phát triển chung và thực hiện cơ bản đúng toàn bài và vận dụng tự tập luyện hàng ngày.
 - Yêu cầu các em tập luyện nghiêm túc theo yêu cầu của giáo viên và nhóm trưởng.
II. Thời gian: 45 phút
III. Sân bãi dụng cụ:
 -Học ở sân vận động trường THPT Gia Bình số 1.
 - Tranh thể dục, giáo án, SGK,SGV,
IV. Nội dung:
tt
Nội dung
Lượng vận 
động
Phương pháp
SL
TG
C
H
U
ẩ
N 
B
ị
I. ổn định tổ chức lớp:
1. Lớp trưởng điểm danh báo cáo sĩ số.
2. Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
II. Khởi động
1. Khởi động chung: Bài tập phát triển chung.
2. Khởi động chuyên môn:
- Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang,bước nhỏ, nâng cao đùi, 2.Kiểm tra bài cũ: thực hành
TD:- Nữ: Động tác1-3 bài TDNĐ
 -Nam:động tác1-15 bài TDLH
Chạy tiếp sức: +Tại chỗ tập động tác trao nhận tín gậy.
 + Tại chỗ tập động tác tay không nhận tín gậy
3
3
2
3
7
8
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
GV: Gọi theo sổ điểm, hoặc sung phong
Hs: Thực hiện -lớp quan sát
Gv: Nhận xét cho điểm
C
ơ
B
ả
n
1. Thể dục:
- Nữ: Ôn động tác1-3 
+ Động tác 1: Đánh hông.
+ Động tác 2: Phối hợp.
+Động tác 3: di chuyển tiến lùi
Học:Động tác 4 nhảy
- Nam: Ôn động tác1-15 bài TDLH
Học 16-20
2. Chạy tiếp sức
Ôn: + Bài tập 1. Tại chỗ tập động tác trao nhận tín gậy.
 + Bài tập 2. Tại chỗ tập động tác tay không nhận tín gậy.
3
3
3
3
5
3
3
15
15
GV tiến hành chia lớp thành 2 nhóm Nam và Nữ riêng. Nhóm Nam tập bài TDLH Nam, nhóm Nữ tập chạy tiếp sức. Sau đó hết 1/2 thời gian thì đổi nội dung tập. Nam sang học chạy tiếp sức Nữ tập bài TDNĐ mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng(lớp trưởng, bí thư).
GV:+Dùng tranh 
 + Làm mẫu, phân tích kỹ thuật
HS: + Tập đồng loạt.
 + Tập từng hàng.
 + Tập theo nhóm 2 người
 + Làm chậm, làm nhanh.
GV: Quan sát sửa sai.
K
ế
t
t
h
ú
c
Củng cố.
Thả lỏng.
Nhận xét.
Xuống lớp
5
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
*Nhận xét sau khi dậy:
Tiết PPCT: 05 Ngày soạn:05/9/2015
 - Chạy tiếp sức: Học +Xuất phát của người số 1,(bài tập 3 và 4) 
 Xuất phát của người nhận tín gậy số 2,3,4 
 -Bài: Thể dục nhịp điệu (nữ), bài td phát triển (nam)
	 + Nữ: Ôn động tác 1- 4	 
 + Nam: ôn động tác 1-20
I. Mục đích – yêu cầu:
	- Biết cách thực hiện các giai đoạng kĩ thuật chạy tiếp sức 4 x 100m, một số bài tập bổ trợ thực hiện cơ bản đúng giai đoạn kĩ thuật.
	- Các em biết cách thực hiện bài thể dục nhịp điệu, bài thể dục phát triển chung và thực hiện cơ bản đúng toàn bài và vận dụng tự tập luyện hàng ngày.
 - Yêu cầu các em tập luyện nghiêm túc theo yêu cầu của giáo viên và nhóm trưởng.
II. Thời gian: 45 phút
III. Sân bãi dụng cụ:
 -Học ở sân vận động trường THPT Gia Bình số 1.
 - Tranh thể dục, giáo án, SGK,SGV,
IV. Nội dung:
tt
Nội dung
Lượng vận 
động
Phương pháp
SL
TG
C
H
U
ẩ
N 
B
ị
I. ổn định tổ chức lớp:
1. Lớp trưởng điểm danh báo cáo sĩ số.
2. Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
II. Khởi động
1. Khởi động chung: Bài tập phát triển chung.
2. Khởi động chuyên môn:
- Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang,bước nhỏ, nâng cao đùi, 2.Kiểm tra bài cũ: thực hành
TD:- Nữ: Động tác1-4 bài TDNĐ
 -Nam:động tác1-20 bài TDLH
Chạy tiếp sức: +Tại chỗ tập động tác trao nhận tín gậy.
 + Tại chỗ tập động tác tay không nhận tín gậy
3
3
2
3
7
8
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
GV: Gọi theo sổ điểm, hoặc sung phong
Hs: Thực hiện -lớp quan sát
Gv: Nhận xét cho điểm
C
ơ
B
ả
n
1. Thể dục:
- Nữ: Ôn động tác1-4 
+ Động tác 1: Đánh hông.
+ Động tác 2: Phối hợp.
+Động tác 3: di chuyển tiến lùi
+Động tác 4: nhảy
- Nam: Ôn động tác1-10 bài TDLH
Học 16-20
2. Chạy tiếp sức
Học: 
-Xuất phát của người số 1:
 + Bài tập 3: Từng đôi, tại chỗ tập trao nhận tín gậy
 + Bài tập 4: Phối hợp chạy trao nhận tín gậy
-Xuất phát của người nhận tín gậy số 2,3,4
3
3
3
5
3
3
15
15
GV tiến hành chia lớp thành 2 nhóm Nam và Nữ riêng. Nhóm Nam tập bài TDLH Nam, nhóm Nữ tập chạy tiếp sức. Sau đó hết 1/2 thời gian thì đổi nội dung tập. Nam sang học chạy tiếp sức Nữ tập bài TDNĐ mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng(lớp trưởng, bí thư).
GV:+Dùng tranh 
 + Làm mẫu, phân tích kỹ thuật
HS: + Tập đồng loạt.
 + Tập từng hàng.
 + Tập theo nhóm 2 người
 + Làm chậm, làm nhanh.
GV: Quan sát sửa sai.
K
ế
t
t
h
ú
c
Củng cố.
Thả lỏng.
Nhận xét.
Xuống lớp
5
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
*Nhận xét sau khi dậy:
Tiết PPCT: 06 Ngày soạn:10/9/2015
 - Chạy tiếp sức: Học +Xuất phát của người số 1,(bài tập 3 và 4) 
 + Xuất phát của người nhận tín gậy số 2,3,4 
 +Phối hợp của người trao nhận tín gậy 
 -Bài: Thể dục nhịp điệu (nữ), bài td phát triển (nam)
	 + Nữ: Ôn động tác 1- 4	Học động tác 5-6	 
 + Nam: ôn động tác 1-20 Học động tác 21-30
I. Mục đích – yêu cầu:
	- Biết cách thực hiện các giai đoạng kĩ thuật chạy tiếp sức 4 x 100m, một số bài tập bổ trợ thực hiện cơ bản đúng giai đoạn kĩ thuật.
	- Các em biết cách thực hiện bài thể dục nhịp điệu, bài thể dục phát triển chung và thực hiện cơ bản đúng toàn bài và vận dụng tự tập luyện hàng ngày.
 - Yêu cầu các em tập luyện nghiêm túc theo yêu cầu của giáo viên và nhóm trưởng.
II. Thời gian: 45 phút
III. Sân bãi dụng cụ:
 -Học ở sân vận động trường THPT Gia Bình số 1.
 - Tranh thể dục, giáo án, SGK,SGV,
IV. Nội dung:
tt
Nội dung
Lượng vận 
động
Phương pháp
SL
TG
C
H
U
ẩ
N 
B
ị
I. ổn định tổ chức lớp:
1. Lớp trưởng điểm danh báo cáo sĩ số.
2. Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
II. Khởi động
1. Khởi động chung: Bài tập phát triển chung.
2. Khởi động chuyên môn:
- Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang,bước nhỏ, nâng cao đùi, 2.Kiểm tra bài cũ: thực hành
TD:- Nữ: Động tác1-4 bài TDNĐ
 -Nam:Động tác1-20bài TDLH
CTS: 
 +Phối hợp của người trao nhận tín gậy 
3
3
2
3
7
8
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
GV: Gọi theo sổ điểm, hoặc sung phong
Hs: Thực hiện -lớp quan sát
Gv: Nhận xét cho điểm
C
ơ
B
ả
n
1. Thể dục:
- Nữ: Ôn động tác1-4 
+ Động tác 1: Đánh hông.
+ Động tác 2: Phối hợp.
+Động tác 3: di chuyển tiến lùi
+Động tác 4: nhảy
 Học: + Động tác 5: Di chuyển ngang
+ Động tác 6:Động tác lưng
- Nam: Ôn động tác1-20 bài TDLH
Học 21-30
2. Chạy tiếp sức
Học: 
-Xuất phát của người số 1:
 + Bài tập 3: Từng đôi, tại chỗ tập trao nhận tín gậy
 + Bài tập 4: Phối hợp chạy trao nhận tín gậy
-Xuất phát của người nhận tín gậy số 2,3,4
-Phối hợp của người trao nhận tín gậy
3
3
3
5
3
3
3
3
2
2
2
2
15
15
GV tiến hành chia lớp thành 2 nhóm Nam và Nữ riêng. Nhóm Nam tập bài TDLH Nam, nhóm Nữ tập chạy tiếp sức. Sau đó hết 1/2 thời gian thì đổi nội dung tập. Nam sang học chạy tiếp sức Nữ tập bài TDNĐ mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng(lớp trưởng, bí thư).
GV:+Dùng tranh 
 + Làm mẫu, phân tích kỹ thuật
HS: + Tập đồng loạt.
 + Tập từng hàng.
 + Tập theo nhóm 4 người
 + Làm chậm, làm nhanh.
GV: Quan sát sửa sai.
K
ế
t
t
h
ú
c
Củng cố.
Thả lỏng.
Nhận xét.
Xuống lớp
5
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
*Nhận xét sau khi dậy:
Tiết PPCT: 07 Ngày soạn:11/9/2015
 - Chạy tiếp sức: Phối hợp trao nhận tín- gậy theo 
 nhóm 4 người cự li 4 x 40m 
 -Bài: Thể dục nhịp điệu (nữ), bài td phát triển (nam)
	 + Nữ: Ôn động tác 1- 6	Học: 6-7 nữ	 
 + Nam: ôn động tác 1-30
I. Mục đích – yêu cầu:
	- Biết cách thực hiện các giai đoạng kĩ thuật chạy tiếp sức 4 x 100m, một số bài tập bổ trợ thực hiện cơ bản đúng giai đoạn kĩ thuật.
	- Các em biết cách thực hiện bài thể dục nhịp điệu, bài thể dục phát triển chung và thực hiện cơ bản đúng toàn bài và vận dụng tự tập luyện hàng ngày.
 - Yêu cầu các em tập luyện nghiêm túc theo yêu cầu của giáo viên và nhóm trưởng.
II. Thời gian: 45 phút
III. Sân bãi dụng cụ:
 -Học ở sân vận động trường THPT Gia Bình số 1.
 - Tranh thể dục, giáo án, SGK,SGV,
IV. Nội dung:
tt
Nội dung
Lượng vận 
động
Phương pháp
SL
TG
C
H
U
ẩ
N 
B
ị
I. ổn định tổ chức lớp:
1. Lớp trưởng điểm danh báo cáo sĩ số.
2. Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
II. Khởi động
1. Khởi động chung: Bài tập phát triển chung.
2. Khởi động chuyên môn:
- Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang,bước nhỏ, nâng cao đùi, 2.Kiểm tra bài cũ: thực hành
TD:- Nữ: Động tác1-4 bài TDNĐ
 -Nam: Động tác1-30 bài TDLH
Chạy tiếp sức: -Phối hợp của người trao nhận tín gậy
3
3
2
3
7
8
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
GV: Gọi theo sổ điểm, hoặc sung phong
Hs: Thực hiện -lớp quan sát
Gv: Nhận xét cho điểm
C
ơ
B
ả
n
1. Thể dục:
- Nữ: Ôn động tác1-4 
+ Động tác 1: Đánh hông.
+ Động tác 2: Phối hợp.
+Động tác 3: di chuyển tiến lùi
+Động tác 4: nhảy
+ Động tác 5: Di chuyển ngang
+ Động tác 6:Động tác lưng
Học:Động tác 7: Bật nhẩy co gối
- Nam: Ôn động tác1-30 bài TDLH
2. Chạy tiếp sức
Phối hợp trao nhận tín- gậy theo 
nhóm 4 người cự li 4 x 40m
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
15
15
GV tiến hành chia lớp thành 2 nhóm Nam và Nữ riêng. Nhóm Nam tập bài TDLH Nam, nhóm Nữ tập chạy tiếp sức. Sau đó hết 1/2 thời gian thì đổi nội dung tập. Nam sang học chạy tiếp sức Nữ tập bài TDNĐ mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng(lớp trưởng, bí thư).
GV:+Dùng tranh 
 + Làm mẫu, phân tích kỹ thuật
HS: + Tập đồng loạt.
 + Tập từng hàng.
 + Tập theo nhóm 4 người
 + Làm chậm, làm nhanh.
GV: Quan sát sửa sai.
K
ế
t
t
h
ú
c
Củng cố.
Thả lỏng.
Nhận xét.
Xuống lớp
5
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
*Nhận xét sau khi dậy:
Tiết PPCT: 08 Ngày soạn:18/9/2015
 - Chạy tiếp sức: Phối hợp trao nhận tín- gậy theo 
 nhóm 4 người cự li 4 x 40m 
 -Bài: Thể dục nhịp điệu (nữ), bài td phát triển (nam)
	 + Nữ: Ôn động tác 1- 7	Học: 8 nữ	 
 + Nam: ôn động tác 1-30 học: 31-40
I. Mục đích – yêu cầu:
	- Biết cách thực hiện các giai đoạng kĩ thuật chạy tiếp sức 4 x 100m, một số bài tập bổ trợ thực hiện cơ bản đúng giai đoạn kĩ thuật.
	- Các em biết cách thực hiện bài thể dục nhịp điệu, bài thể dục phát triển chung và thực hiện cơ bản đúng toàn bài và vận dụng tự tập luyện hàng ngày.
 - Yêu cầu các em tập luyện nghiêm túc theo yêu cầu của giáo viên và nhóm trưởng.
II. Thời gian: 45 phút
III. Sân bãi dụng cụ:
 -Học ở sân vận động trường THPT Gia Bình số 1.
 - Tranh thể dục, giáo án, SGK,SGV,
IV. Nội dung:
tt
Nội dung
Lượng vận 
động
Phương pháp
SL
TG
C
H
U
ẩ
N 
B
ị
I. ổn định tổ chức lớp:
1. Lớp trưởng điểm danh báo cáo sĩ số.
2. Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
II. Khởi động
1. Khởi động chung: Bài tập phát triển chung.
2. Khởi động chuyên môn:
- Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang,bước nhỏ, nâng cao đùi, 2.Kiểm tra bài cũ: thực hành
TD:- Nữ: Động tác1-6 bài TDNĐ
 -Nam: Động tác1-30 bài TDLH
Chạy tiếp sức: -Phối hợp của người trao nhận tín gậy
3
3
1
2
3
7
8
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
GV: Gọi theo sổ điểm, hoặc sung phong
Hs: Thực hiện -lớp quan sát
Gv: Nhận xét cho điểm
C
ơ
B
ả
n
1. Thể dục:
- Nữ: Ôn động tác1-7 
+ Động tác 1: Đánh hông.
+ Động tác 2: Phối hợp.
+Động tác 3: di chuyển tiến lùi
+Động tác 4: nhảy
+ Động tác 5: Di chuyển ngang
+ Động tác 6:Động tác lưng
+Động tác 7: Bật nhẩy co gối
Học: Động tác 8: Bật nhảy thẳng chân
- Nam: Ôn động tác1-30 bài TDLH
Học 31-40
2. Chạy tiếp sức
Phối hợp trao nhận tín- gậy theo 
nhóm 4 người cự li 4 x 40m
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
15
15
GV tiến hành chia lớp thành 2 nhóm Nam và Nữ riêng. Nhóm Nam tập bài TDLH Nam, nhóm Nữ tập chạy tiếp sức. Sau đó hết 1/2 thời gian thì đổi nội dung tập. Nam sang học chạy tiếp sức Nữ tập bài TDNĐ mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng(lớp trưởng, bí thư).
GV:+Dùng tranh 
 + Làm mẫu, phân tích kỹ thuật
HS: + Tập đồng loạt.
 + Tập từng hàng.
 + Tập theo nhóm 4 người
 + Làm chậm, làm nhanh.
GV: Quan sát sửa sai.
K
ế
t
t
h
ú
c
Củng cố.
Thả lỏng.
Nhận xét.
Xuống lớp
5
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
*Nhận xét sau khi dậy:
Tiết PPCT: 09 Ngày soạn:19/9/2015
 - Chạy tiếp sức: Một số điểm cơ bản trong luật điền kinh
 Phối hợp trao nhận tín- gậy theo 
 nhóm 4 người cự li 4 x 40m 
 -Bài: Thể dục nhịp điệu (nữ), bài td phát triển (nam)
	 + Nữ: Ôn động tác 1- 8	Học: 9 nữ	 
 + Nam: ôn động tác 1-40 học: 41-50
I. Mục đích – yêu cầu:
	- Biết cách thực hiện các giai đoạng kĩ thuật chạy tiếp sức 4 x 100m, một số bài tập bổ trợ thực hiện cơ bản đúng giai đoạn kĩ thuật, hiểu được một số luật cơ bản trong luật điền kinh.
	- Các em biết cách thực hiện bài thể dục nhịp điệu, bài thể dục phát triển chung và thực hiện cơ bản đúng toàn bài và vận dụng tự tập luyện hàng ngày.
 - Yêu cầu các em tập luyện nghiêm túc theo yêu cầu của giáo viên và nhóm trưởng.
II. Thời gian: 45 phút
III. Sân bãi dụng cụ:
 -Học ở sân vận động trường THPT Gia Bình số 1.
 - Tranh thể dục, giáo án, SGK,SGV,
IV. Nội dung:
tt
Nội dung
Lượng vận 
động
Phương pháp
SL
TG
C
H
U
ẩ
N 
B
ị
I. ổn định tổ chức lớp:
1. Lớp trưởng điểm danh báo cáo sĩ số.
2. Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
II. Khởi động
1. Khởi động chung: Bài tập phát triển chung.
2. Khởi động chuyên môn:
- Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang,bước nhỏ, nâng cao đùi, 2.Kiểm tra bài cũ: thực hành
TD:- Nữ: Động tác1-8 bài TDNĐ
 -Nam: Học động tác1-40 bài TDLH
Chạy tiếp sức: Phối hợp trao nhận tín gậy theo nhóm 4 người cự li4x40m
3
3
1
2
3
7
8
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
GV: Gọi theo sổ điểm, hoặc sung phong
Hs: Thực hiện -lớp quan sát
Gv: Nhận xét cho điểm
C
ơ
B
ả
n
1. Thể dục:
- Nữ: Ôn động tác1-4 
+ Động tác 1: Đánh hông.
+ Động tác 2: Phối hợp.
+Động tác 3: di chuyển tiến lùi
+Động tác 4: nhảy
+ Động tác 5: Di chuyển ngang
+ Động tác 6:Động tác lưng
+Động tác 7: Bật nhẩy co gối
+ Động tác 8: Bật nhảy thẳng chân
Học: Động tác 9:Kiễng gót từng chân
- Nam: Ôn động tác1-40 bài TDLH
Học 41-50
2. Chạy tiếp sức
-Một số điểm cơ bản trong luật điền kinh: a.Đường chạy; b.Tín gậy; c.luật thi đấu; d. phương pháp trọng tài chạy tiếp sức 4x100m
-Phối hợp trao nhận tín- gậy theo 
nhóm 4 người cự li 4 x 40m
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
15
15
GV tiến hành chia lớp thành 2 nhóm Nam và Nữ riêng. Nhóm Nam tập bài TDLH Nam, nhóm Nữ tập chạy tiếp sức. Sau đó hết 1/2 thời gian thì đổi nội dung tập. Nam sang học chạy tiếp sức Nữ tập bài TDNĐ mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng(lớp trưởng, bí thư).
GV:+Dùng tranh, giảng giải
 + Làm mẫu, phân tích kỹ thuật
HS: + Tập đồng loạt.
 + Tập từng hàng.
 + Tập theo nhóm 4 người
 + Làm chậm, làm nhanh.
GV: Quan sát sửa sai.
K
ế
t
t
h
ú
c
Củng cố.
Thả lỏng.
Nhận xét.
Xuống lớp
5
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
*Nhận xét sau khi dậy:
Tiết PPCT: 10 Ngày soạn:25/9/2015
 - Chạy tiếp sức: Phối hợp trao nhận tín- gậy theo 
 nhóm 4 người cự li 4 x 40m 
 -Bài: Thể dục nhịp điệu (nữ), bài td phát triển (nam)
	 + Nữ: Ôn động tác 1- 9	 
 + Nam: ôn động tác 1-50
I. Mục đích – yêu cầu:
	- Biết cách thực hiện các giai đoạng kĩ thuật chạy tiếp sức 4 x 100m, một số bài tập bổ trợ thực hiện cơ bản đúng giai đoạn kĩ thuật.
	- Các em biết cách thực hiện bài thể dục nhịp điệu, bài thể dục phát triển chung và thực hiện cơ bản đúng toàn bài và vận dụng tự tập luyện hàng ngày.
 - Yêu cầu các em tập luyện nghiêm túc theo yêu cầu của giáo viên và nhóm trưởng.
II. Thời gian: 45 phút
III. Sân bãi dụng cụ:
 -Học ở sân vận động trường THPT Gia Bình số 1.
 - Tranh thể dục, giáo án, SGK,SGV,
IV. Nội dung:
tt
Nội dung
Lượng vận 
động
Phương pháp
SL
TG
C
H
U
ẩ
N 
B
ị
I. ổn định tổ chức lớp:
1. Lớp trưởng điểm danh báo cáo sĩ số.
2. Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
II. Khởi động
1. Khởi động chung: Bài tập phát triển chung.
2. Khởi động chuyên môn:
- Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang,bước nhỏ, nâng cao đùi, 2.Kiểm tra bài cũ: thực hành
TD:- Nữ: Động tác1-4 bài TDNĐ
 -Nam: Học động tác1-20 bài TDLH
Chạy tiếp sức: Phối hợp trao nhận tín gậy theo nhóm 4 người cự li4x100m
3
3
1
2
3
7
8
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
GV: Gọi theo sổ điểm, hoặc sung phong
Hs: Thực hiện -lớp quan sát
Gv: Nhận xét cho điểm
C
ơ
B
ả
n
1. Thể dục:
- Nữ: Ôn động tác1-4 
+ Động tác 1: Đánh hông.
+ Động tác 2: Phối hợp.
+Động tác 3: di chuyển tiến lùi
+Động tác 4: nhảy
+ Động tác 5: Di chuyển ngang
+ Động tác 6:Động tác lưng
+Động tác 7: Bật nhẩy co gối
+ Động tác 8: Bật nhảy thẳng chân
+ Động tác 9:Kiễng gót từng chân
- Nam: Ôn động tác1-50 bài TDLH
2. Chạy tiếp sức
Phối hợp trao nhận tín- gậy theo 
nhóm 4 người cự li 4 x 40m
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
15
15
GV tiến hành chia lớp thành 2 nhóm Nam và Nữ riêng. Nhóm Nam tập bài TDLH Nam, nhóm Nữ tập chạy tiếp sức. Sau đó hết 1/2 thời gian thì đổi nội dung tập. Nam sang học chạy tiếp sức Nữ tập bài TDNĐ mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng(lớp trưởng, bí thư).
GV:+Dùng tranh 
 + Làm mẫu, phân tích kỹ thuật
HS: + Tập đồng loạt.
 + Tập từng hàng.
 + Tập theo nhóm 4 người
 + Làm chậm, làm nhanh.
GV: Quan sát sửa sai.
K
ế
t
t
h
ú
c
Củng cố.
Thả lỏng.
Nhận xét.
Xuống lớp
5
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x x
 Giáo viên
*Nhận xét sau khi dậy:
Tiết PPCT: 11 Ngày soạn:26/9/2015
Chạy tiếp sức: kiểm tra
I. Mục đích – yêu cầu:
-Đánh giá quá trình tập luyện của học sinh, ý thức tự giác rèn luyện thân thể. - Yêu cầu các em tập luyện nghiêm để việc đánh giá xếp loại được công bằng. II. Thời gian: 45 phút
III. Sân bãi dụng cụ:
 -Học ở sân vận động trường THPT Gia Bình số 1.
 - Tranh thể dục, giáo án, sổ điểm,bút,
IV. Nội dung:
tt
Nội dung
Lượng vận 
động
Phương pháp
SL
TG
C
H
U
ẩ
N 
B
ị
I. ổn định tổ chức lớp:
1. Lớp trưởng điểm danh báo cáo sĩ số.
2. Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
II. Khởi động
1. Khởi động chung: Bài tập phát triển chung.
2. Khởi động chuyên môn:
- Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang,bước nhỏ, nâng cao đùi, 
2
3
7
8
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x x
 Giáo viên
C
ơ
B
ả
n
1. Nội dung kiểm tra
Kiểm tra kĩ th

Tài liệu đính kèm:

  • docxGiao_an_the_duc_11_tutiet_113.docx