Giáo án môn Thể dục 10 - Trường THPT Lê Thanh Mừng

1. Mục tiêu:

+ Biết một số hình thức, phương pháp cơ bản tập luyện TDTT và sử dụng không khí, nước, ánh sáng để rèn luyện sức khoẻ.

+ Yêu cầu HS chú ý nghe giảng để áp dụng tập luyện cho đúng.

2. Thời gian dạy: 45 phút

3. Địa điểm: Sân trường THPT Lê Thanh Mừng.

4. Phương tiện:

+ Giáo viên : Giáo án, SGK TD lớp 10 và một số tài liệu khác

+ Học sinh: Đồng phục đầy đủ, vở

5. Tiến trình lên lớp:

 

doc 143 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 316Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Thể dục 10 - Trường THPT Lê Thanh Mừng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
:16 Giáo án:31
 Tiết:31 TTTC:BÓNG CHUYỀN
1. Mục tiêu:
 + HS hiểu được ý nghĩa của việc tham gia luyện tập môn bóng chuyền.Thực hiện ôn luyện phát bong thấp tay, chuyền bóng bằng 2 tay trước mặt,đệm bóng..
 + HS thực hiện ở mức tương đối đúng động tác.
+ Yêu cầu HS thực hiện nghiêm túc.
2. Thời gian dạy: 45 phút
3. Địa điểm: Sân trường 
4. Phương tiện: 
+ Giáo viên : Còi, giáo án, một số vận dung khác
+ Học sinh: Chuẩn bị sân bãi, đồng phục đầy đủ
5. Tiến trình lên lớp:
Phần và nội dung
LVĐ
Phương pháp tổ chức
TG
SL
I. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số lớp, nắm tình hình sức khỏe HS, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học.
2. Phần khởi động:
a. Khởi động chung:
Xoay cổ, xoay cổ tay và cổ chân, xoay cẳng tay, xoay cánh tay, động tác lườn, vặn mình, xoay hông, xoay gối, gập duỗi, ép dọc,ép ngang.
b. Khởi động chuyên môn:
Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
II. Phần cơ bản:
1. Ôn: phát bóng thấp tay chính diện, chuyền bóng bằng 2 tay trước mặt,đệm bóng.: 
3. Cũng cố:
III. Phần kết thúc:
1. Thả lỏng: thả lỏng toàn thân.
2. Nhận xét buổi học:
Xuống lớp 
8’
30’
7’
2x8
3 x
10m
2x8
Tập trung lớp thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số.
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
 €
-Đội hình 4 hàng ngang 1 sải tay so le nhau.
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
€
-Yêu cầu HS khởi động tích cực đúng biên độ động tác.
-HS đứng theo 2 hàng dọc di chuyển theo dòng chảy, thực hiện
.
É Å
Ä €€€€€€ ð È 
Æ €€€€€€ ð Ê
Ç Ã
-GV phát tính hiệu và động viên HS tích cực thực hiện.
-Phân nhóm luyện tập: 
€ €
€ €
€ €
€ €
€ €
-HS thực hiện ôn luyện phát bóng
-GV tới từng nhóm quan sát ,sửa sai.
-Gọi HS lên thực hiện các động tác.HS còn lại quan sát,nhận xét. 
-Lớp thành 4 hàng ngang cách 1 sải tay so le nhau. 
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 €
-HS lắng nghe.
-Lớp thành 4 hàng ngang xuống lớp. 
 €€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
 € 
 Tuần:16 Giáo án:32
 Tiết:32 TTTC:BÓNG CHUYỀN
1. Mục tiêu:
 + HS hiểu được ý nghĩa của việc tham gia luyện tập môn bóng chuyền.Thực hiện ôn luyện phát bong thấp tay ,chuyền bóng bằng 2 tay trước mặt,đệm bóng.: 
 + HS thực hiện ở mức tương đối đúng động tác.
+ Yêu cầu HS thực hiện nghiêm túc.
2. Thời gian dạy: 45 phút
3. Địa điểm: Sân trường 
4. Phương tiện: 
+ Giáo viên : Còi, giáo án, một số vận dung khác
+ Học sinh: Chuẩn bị sân bãi, đồng phục đầy đủ
5. Tiến trình lên lớp:
Phần và nội dung
LVĐ
Phương pháp tổ chức
TG
SL
I. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số lớp, nắm tình hình sức khỏe HS, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học.
2. Phần khởi động:
a. Khởi động chung:
Xoay cổ, xoay cổ tay và cổ chân, xoay cẳng tay, xoay cánh tay, động tác lườn, vặn mình, xoay hông, xoay gối, gập duỗi, ép dọc,ép ngang.
b. Khởi động chuyên môn:
Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
II. Phần cơ bản:
1. Ôn: phát bóng thấp tay chính diện chuyền bóng bằng 2 tay trước mặt,đệm bóng.
3. Cũng cố:
III. Phần kết thúc:
1. Thả lỏng: thả lỏng toàn thân.
2. Nhận xét buổi học:
Xuống lớp 
8’
30’
7’
2x8
3 x
10m
2x8
Tập trung lớp thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số.
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
 €
-Đội hình 4 hàng ngang 1 sải tay so le nhau.
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
€
-Yêu cầu HS khởi động tích cực đúng biên độ động tác.
-HS đứng theo 2 hàng dọc di chuyển theo dòng chảy, thực hiện
.
É Å
Ä €€€€€€ ð È 
Æ €€€€€€ ð Ê
Ç Ã
-GV phát tính hiệu và động viên HS tích cực thực hiện.
-Phân nhóm luyện tập: 
€ €
€ €
€ €
€ €
€ €
-HS thực hiện ôn luyện.
-GV tới từng nhóm quan sát ,sửa sai.
-Gọi HS lên thực hiện các động tác.HS còn lại quan sát,nhận xét. 
-Lớp thành 4 hàng ngang cách 1 sải tay so le nhau. 
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 €
-HS lắng nghe.
-Lớp thành 4 hàng ngang xuống lớp. 
 €€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
 € 
 Tuần:17 Giáo án:32
 Tiết:33 TTTC:BÓNG CHUYỀN
1. Mục tiêu:
 + HS hiểu được ý nghĩa của việc tham gia luyện tập môn bóng chuyền.Thực hiện ôn luyện phát bong thấp tay ,chuyền bóng bằng 2 tay trước mặt,đệm bóng.: 
 + HS thực hiện ở mức tương đối đúng động tác.
+ Yêu cầu HS thực hiện nghiêm túc.
2. Thời gian dạy: 45 phút
3. Địa điểm: Sân trường 
4. Phương tiện: 
+ Giáo viên : Còi, giáo án, một số vận dung khác
+ Học sinh: Chuẩn bị sân bãi, đồng phục đầy đủ
5. Tiến trình lên lớp:
Phần và nội dung
LVĐ
Phương pháp tổ chức
TG
SL
I. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số lớp, nắm tình hình sức khỏe HS, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học.
2. Phần khởi động:
a. Khởi động chung:
Xoay cổ, xoay cổ tay và cổ chân, xoay cẳng tay, xoay cánh tay, động tác lườn, vặn mình, xoay hông, xoay gối, gập duỗi, ép dọc,ép ngang.
b. Khởi động chuyên môn:
Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
II. Phần cơ bản:
1. Ôn: phát bóng thấp tay chính diện chuyền bóng bằng 2 tay trước mặt,đệm bóng.
3. Cũng cố:
III. Phần kết thúc:
1. Thả lỏng: thả lỏng toàn thân.
2. Nhận xét buổi học:
Xuống lớp 
8’
30’
7’
2x8
3 x
10m
2x8
Tập trung lớp thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số.
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
 €
-Đội hình 4 hàng ngang 1 sải tay so le nhau.
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
€
-Yêu cầu HS khởi động tích cực đúng biên độ động tác.
-HS đứng theo 2 hàng dọc di chuyển theo dòng chảy, thực hiện
.
É Å
Ä €€€€€€ ð È 
Æ €€€€€€ ð Ê
Ç Ã
-GV phát tính hiệu và động viên HS tích cực thực hiện.
-Phân nhóm luyện tập: 
€ €
€ €
€ €
€ €
€ €
-HS thực hiện ôn luyện.
-GV tới từng nhóm quan sát ,sửa sai.
-Gọi HS lên thực hiện các động tác.HS còn lại quan sát,nhận xét. 
-Lớp thành 4 hàng ngang cách 1 sải tay so le nhau. 
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 €
-HS lắng nghe.
-Lớp thành 4 hàng ngang xuống lớp. 
 €€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
 € 
 Tuần:17 Giáo án:32
 Tiết:34 TTTC:BÓNG CHUYỀN
1. Mục tiêu:
 + HS hiểu được ý nghĩa của việc tham gia luyện tập môn bóng chuyền.Thực hiện ôn luyện phát bong thấp tay ,chuyền bóng bằng 2 tay trước mặt,đệm bóng.: 
 + HS thực hiện ở mức tương đối đúng động tác.
+ Yêu cầu HS thực hiện nghiêm túc.
2. Thời gian dạy: 45 phút
3. Địa điểm: Sân trường 
4. Phương tiện: 
+ Giáo viên : Còi, giáo án, một số vận dung khác
+ Học sinh: Chuẩn bị sân bãi, đồng phục đầy đủ
5. Tiến trình lên lớp:
Phần và nội dung
LVĐ
Phương pháp tổ chức
TG
SL
I. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số lớp, nắm tình hình sức khỏe HS, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học.
2. Phần khởi động:
a. Khởi động chung:
Xoay cổ, xoay cổ tay và cổ chân, xoay cẳng tay, xoay cánh tay, động tác lườn, vặn mình, xoay hông, xoay gối, gập duỗi, ép dọc,ép ngang.
b. Khởi động chuyên môn:
Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
II. Phần cơ bản:
1. Ôn: phát bóng thấp tay chính diện chuyền bóng bằng 2 tay trước mặt,đệm bóng.
3. Cũng cố:
III. Phần kết thúc:
1. Thả lỏng: thả lỏng toàn thân.
2. Nhận xét buổi học:
Xuống lớp 
8’
30’
7’
2x8
3 x
10m
2x8
Tập trung lớp thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số.
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
 €
-Đội hình 4 hàng ngang 1 sải tay so le nhau.
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
€
-Yêu cầu HS khởi động tích cực đúng biên độ động tác.
-HS đứng theo 2 hàng dọc di chuyển theo dòng chảy, thực hiện
.
É Å
Ä €€€€€€ ð È 
Æ €€€€€€ ð Ê
Ç Ã
-GV phát tính hiệu và động viên HS tích cực thực hiện.
-Phân nhóm luyện tập: 
€ €
€ €
€ €
€ €
€ €
-HS thực hiện ôn luyện.
-GV tới từng nhóm quan sát ,sửa sai.
-Gọi HS lên thực hiện các động tác.HS còn lại quan sát,nhận xét. 
-Lớp thành 4 hàng ngang cách 1 sải tay so le nhau. 
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 €
-HS lắng nghe.
-Lớp thành 4 hàng ngang xuống lớp. 
 €€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
 € 
 Tuần:18 Giáo án:35
 Tiết:35 THI HỌC KỲ I:BÓNG CHUYỀN
1. Mục tiêu:
 +Đánh giá kết quả học tập và rèn luyện môn TD của HS ở HKI.
 + HS thực hiện ở mức tương đối đúng động tác.
+ Yêu cầu HS thực hiện nghiêm túc.
2. Thời gian dạy: 45 phút
3. Địa điểm: Sân trường 
4. Phương tiện: 
+ Giáo viên : Còi, giáo án, một số vận dung khác
+ Học sinh: Chuẩn bị sân bãi, đồng phục đầy đủ
5. Tiến trình lên lớp:
Phần và nội dung
LVĐ
Phương pháp tổ chức
TG
SL
I. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số lớp, nắm tình hình sức khỏe HS, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học.
2. Phần khởi động:
a. Khởi động chung:
Xoay cổ, xoay cổ tay và cổ chân, xoay cẳng tay, xoay cánh tay, động tác lườn, vặn mình, xoay hông, xoay gối, gập duỗi, ép dọc,ép ngang.
b. Khởi động chuyên môn:
Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
II. Phần cơ bản:
1. Kiểm tra: phát bóng thấp tay chính diện: 
-HS kiểm tra phát bóng:
+10 quả/HS
*G : 9-10 quả phát bóng đúng kỹ thuật,qua lưới,vào sân
 * K : 7-8 quả phát bóng đúng kỹ thuật,qua lưới,vào sân
 * TB: 5-6 quả phát bóng đúng kỹ thuật,qua lưới,vào sân
 * Y : 3-4 quả phát bóng đúng kỹ thuật,qua lưới,vào sân
 * Ke :Không có quả phát bóng đúng kỹ thuật,qua lưới,vào sân
III. Phần kết thúc:
1. Thả lỏng: thả lỏng toàn thân.
2. Nhận xét buổi học:
Xuống lớp 
8’
30’
7’
2x8
3 x
10m
2x8
Tập trung lớp thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số.
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
 €
-Đội hình 4 hàng ngang 1 sải tay so le nhau.
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
€
-Yêu cầu HS khởi động tích cực đúng biên độ động tác.
-HS đứng theo 2 hàng dọc di chuyển theo dòng chảy, thực hiện
.
É Å
Ä €€€€€€ ð È 
Æ €€€€€€ ð Ê
Ç Ã
-GV phát tính hiệu và động viên HS tích cực thực hiện.
-HS thực hiện kiểm tra:
+Mỗi lượt kiểm tra 1HS
+GV gọi tên HS vào chỗ kiểm tra,báo số bóng đạt và số điểm cho HS.
-Lớp thành 4 hàng ngang cách 1 sải tay so le nhau. 
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 €
-HS lắng nghe.
-Lớp thành 4 hàng ngang xuống lớp. 
 €€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
 € 
 Tuần:18 Giáo án:36
 Tiết:36 THI HỌC KỲ I:BÓNG CHUYỀN
1. Mục tiêu:
 +Đánh giá kết quả học tập và rèn luyện môn TD của HS ở HKI.
 + HS thực hiện ở mức tương đối đúng động tác.
+ Yêu cầu HS thực hiện nghiêm túc.
2. Thời gian dạy: 45 phút
3. Địa điểm: Sân trường 
4. Phương tiện: 
+ Giáo viên : Còi, giáo án, một số vận dung khác
+ Học sinh: Chuẩn bị sân bãi, đồng phục đầy đủ
5. Tiến trình lên lớp:
Phần và nội dung
LVĐ
Phương pháp tổ chức
TG
SL
I. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số lớp, nắm tình hình sức khỏe HS, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học.
2. Phần khởi động:
a. Khởi động chung:
Xoay cổ, xoay cổ tay và cổ chân, xoay cẳng tay, xoay cánh tay, động tác lườn, vặn mình, xoay hông, xoay gối, gập duỗi, ép dọc,ép ngang.
b. Khởi động chuyên môn:
Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
II. Phần cơ bản:
1. Kiểm tra: phát bóng thấp tay chính diện: 
-HS kiểm tra phát bóng:
+10 quả/HS
*G : 9-10 quả phát bóng đúng kỹ thuật,qua lưới,vào sân
 * K : 7-8 quả phát bóng đúng kỹ thuật,qua lưới,vào sân
 * TB: 5-6 quả phát bóng đúng kỹ thuật,qua lưới,vào sân
 * Y : 3-4 quả phát bóng đúng kỹ thuật,qua lưới,vào sân
 * Ke :Không có quả phát bóng đúng kỹ thuật,qua lưới,vào sân
III. Phần kết thúc:
1. Thả lỏng: thả lỏng toàn thân.
2. Nhận xét buổi học và kết quả học tập của học sinh ở HKI 
Xuống lớp 
8’
30’
7’
2x8
3 x
10m
2x8
Tập trung lớp thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số.
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
 €
-Đội hình 4 hàng ngang 1 sải tay so le nhau.
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
€
-Yêu cầu HS khởi động tích cực đúng biên độ động tác.
-HS đứng theo 2 hàng dọc di chuyển theo dòng chảy, thực hiện
.
É Å
Ä €€€€€€ ð È 
Æ €€€€€€ ð Ê
Ç Ã
-GV phát tính hiệu và động viên HS tích cực thực hiện.
-HS thực hiện kiểm tra:
+Mỗi lượt kiểm tra 1HS
+GV gọi tên HS vào chỗ kiểm tra,báo số bóng đạt và số điểm cho HS.
-Lớp thành 4 hàng ngang cách 1 sải tay so le nhau. 
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 €
-HS lắng nghe.
-Lớp thành 4 hàng ngang xuống lớp. 
 €€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
 € 
Giáo án: Số 37
Tên bài: TẬP LUYỆN TDTT VÀ SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ THIÊN NHIÊN ĐỂ RÈN LUYỆN SỨC KHOẺ
1. Mục tiêu: 
+ Biết một số hình thức, phương pháp cơ bản tập luyện TDTT để rèn luyện sức khoẻ. 
+ Yêu cầu HS chú ý nghe giảng để áp dụng tập luyện cho đúng.
2. Thời gian dạy: 45 phút
3. Địa điểm: Sân trường THPT Trị An
4. Phương tiện: 
+ Giáo viên : Giáo án, SGK TD lớp 10 và một số tài liệu khác
+ Học sinh: Đồng phục đầy đủ, vở 
5. Tiến trình lên lớp:
Phần và nội dung
Thời lượng
Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật
Phương pháp tổ chức
I. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số lớp, nắm tình hình sức khỏe HS, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học.
II. Phần cơ bản:
* Lý thuyết: 
1. Vệ sinh cá nhân, vệ sinh tập luyện và vệ sinh môi trường.
 2. Củng cố:
GV hệ thống bài lại cho HS nắm vững hơn
III. Phần kết thúc:
Nhận xét buổi học:
Xuống lớp GV hô “TD” cả lớp hô “ khỏe”
2-3’
34-38’
2-3’
2-3’
- Yêu cầuHS tập trung nhanh gọn, GV và HS làm thủ tục nhận lớp.
a./ Vệ sinh cá nhân: Trang phục gọn gàng, sạch sẽ và giày thể thao.
b./ Vệ sinh tập luyện.
- Tránh dạy thể dục vào tiết 5 buổi sáng và tiết 1 buổi chiều.
- Trời nắng cố gắng chọn nơi râm mát và khi trời lạnh thì chọn nơi nắng ấm cho HS tập luyện. Nơi tập phải bằng phằng sạch sẽkhông có gạch đá vụn . . . 
c./ Vệ sinh môi trường.
Thường xuyên lao động vệ sinh trướng lớp môi trường xung quanh. 
- GV đặt một số câu hỏi
-Nhận xét những ưu khuyết điểm của buổi tập, về nhà nhớ học bài và tập luyện thể lực.
Tập trung 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số.
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€
GV trình bày tóm tắt những nội dung trong bài, HS ghi những ý chính.
 €€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€
Giáo án: Số 38
Tên bài: CHẠY BỀN
1. Mục tiêu: 
	+ Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu thực hiện đúng và đủ cự li quy định.
	+ Yêu cầu: HS chú ý nghe giảng, tích cực tập luyện, đảm bảo an toàn.
2. Thời gian dạy: 45 phút	
3. Địa điểm: Sân trường 
4. Phương tiện: + Giáo viên : Còi, giáo án, tranh ảnh, 
 + Học sinh: Chuẩn bị sân bãi, đồng phục đầy đủ
5. Tiến trình lên lớp:
Phần và nội dung
Định LVĐ
Phương pháp tổ chức
TG
SL
I. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số lớp, nắm tình hình sức khỏe HS, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học.
3. Phần khởi động:
a. Khởi động chung:
Xoay các khớp: Cổ, cổ tay và cổ chân, khuỷu, vai, hông, gối, ép ngang, ép dọc.
b. Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 
II. Phần cơ bản:
1. Chạy bền.
- Chạy bước nhỏ và nâng cao đùi. Chạy lặp lại 3-6 lần cự li 80-100m
- Yêu cầu HS làm đúng kỹ thuật động tác. 
III. Phần kết thúc:
1. . Hồi tĩnh - Thả lỏng: Thả lỏng toàn thân.
2. Nhận xét buổi học:
Xuống lớp GV hô “TD”
cả lớp hô “ khỏe”
7-9’
1-2’
1-2’
4-5’
28-30’
19-20’ 
4-6’
2-3’
2-3’
2x 8N
Tập trung 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số.
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€
Gọi 1-2 HS kiểm tra.
-Đội hình 4 hàng ngang 1 sải tay so le nhau.
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
€
Đội hình tập luyện
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
 €( CSL)
4 hàng ngang ngồi GV giới thiệu, HS lắng nghe và ghi chép.
Từng tốp 4 HS chạy.
- 
Lớp dồn hàng lại GV gọi 1-2 em lên thực hiện nhận xét
* Đội hình hồi tĩnh
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
 €
-Lớp dồn hàng lại. 
Giáo án: Số 39
Tên bài: CHẠY BỀN
1. Mục tiêu: 
	+ Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu thực hiện đúng và đủ cự li quy định.
	+ Yêu cầu: HS chú ý nghe giảng, tích cực tập luyện, đảm bảo an toàn.
2. Thời gian dạy: 45 phút	
3. Địa điểm: Sân trường 
4. Phương tiện: + Giáo viên : Còi, giáo án, tranh ảnh, 
 + Học sinh: Chuẩn bị sân bãi, đồng phục đầy đủ
5. Tiến trình lên lớp:
Phần và nội dung
Định LVĐ
Phương pháp tổ chức
TG
SL
I. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số lớp, nắm tình hình sức khỏe HS, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học.
3. Phần khởi động:
a. Khởi động chung:
Xoay các khớp: Cổ, cổ tay và cổ chân, khuỷu, vai, hông, gối, ép ngang, ép dọc.
b. Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 
II. Phần cơ bản:
1. Chạy bền.
- Chạy bước nhỏ và nâng cao đùi. Chạy lặp lại 3-6 lần cự li 80-100m
-Yêu cầu HS
+ Hít thở đều 
+ Biết phân phối sức thích hợp chạy đủ số vòng nam 4 vòng, nữ 3 vòng.
- Yêu cầu HS làm đúng kỹ thuật động tác. 
III. Phần kết thúc:
1. . Hồi tĩnh - Thả lỏng: Thả lỏng toàn thân.
2. Nhận xét buổi học:
Xuống lớp GV hô “TD”
cả lớp hô “ khỏe”
7-9’
1-2’
1-2’
4-5’
28-30’
19-20’ 
4-6’
2-3’
2-3’
2x 8N
Tập trung 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số.
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€
Gọi 1-2 HS kiểm tra.
-Đội hình 4 hàng ngang 1 sải tay so le nhau.
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
€
Đội hình tập luyện
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
 €( CSL)
4 hàng ngang ngồi GV giới thiệu, HS lắng nghe và ghi chép.
Từng tốp 4 HS chạy.
- 
Lớp dồn hàng lại GV gọi 1-2 em lên thực hiện nhận xét
* Đội hình hồi tĩnh
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
 €
-Lớp dồn hàng lại. 
Giáo án: Số 40
Tên bài: CHẠY BỀN
1. Mục tiêu: 
	+ Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu thực hiện đúng và đủ cự li quy định.
	+ Yêu cầu: HS chú ý nghe giảng, tích cực tập luyện, đảm bảo an toàn.
2. Thời gian dạy: 45 phút	
3. Địa điểm: Sân trường 
4. Phương tiện: + Giáo viên : Còi, giáo án, tranh ảnh, 
 + Học sinh: Chuẩn bị sân bãi, đồng phục đầy đủ
5. Tiến trình lên lớp:
Phần và nội dung
Định LVĐ
Phương pháp tổ chức
TG
SL
I. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số lớp, nắm tình hình sức khỏe HS, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học.
3. Phần khởi động:
a. Khởi động chung:
Xoay các khớp: Cổ, cổ tay và cổ chân, khuỷu, vai, hông, gối, ép ngang, ép dọc.
b. Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 
II. Phần cơ bản:
1. Chạy bền.
- Chạy bước nhỏ và nâng cao đùi. Chạy lặp lại 3-6 lần cự li 80-100m
-Yêu cầu HS
+ Hít thở đều 
+ Biết phân phối sức thích hợp chạy đủ số vòng nam 4 vòng, nữ 3 vòng.
- Yêu cầu HS làm đúng kỹ thuật động tác. 
III. Phần kết thúc:
1. . Hồi tĩnh - Thả lỏng: Thả lỏng toàn thân.
2. Nhận xét buổi học:
Xuống lớp GV hô “TD”
cả lớp hô “ khỏe”
7-9’
1-2’
1-2’
4-5’
28-30’
19-20’ 
4-6’
2-3’
2-3’
2x 8N
Tập trung 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số.
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€
Gọi 1-2 HS kiểm tra.
-Đội hình 4 hàng ngang 1 sải tay so le nhau.
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
€
Đội hình tập luyện
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
 €( CSL)
4 hàng ngang ngồi GV giới thiệu, HS lắng nghe và ghi chép.
Từng tốp 4 HS chạy.
- 
Lớp dồn hàng lại GV gọi 1-2 em lên thực hiện nhận xét
* Đội hình hồi tĩnh
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
 €
-Lớp dồn hàng lại. 
Giáo án: Số 41
Tên bài: ÔN LUYỆN CHẠY BỀN
1. Mục tiêu: 
	+ Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu thực hiện đúng và đủ cự li quy định.
	+ Yêu cầu: HS chú ý nghe giảng, tích cực tập luyện, đảm bảo an toàn.
2. Thời gian dạy: 45 phút	
3. Địa điểm: Sân trường 
4. Phương tiện: + Giáo viên : Còi, giáo án, tranh ảnh, 
 + Học sinh: Chuẩn bị sân bãi, đồng phục đầy đủ
5. Tiến trình lên lớp:
Phần và nội dung
Định LVĐ
Phương pháp tổ chức
TG
SL
I. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số lớp, nắm tình hình sức khỏe HS, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học.
3. Phần khởi động:
a. Khởi động chung:
Xoay các khớp: Cổ, cổ tay và cổ chân, khuỷu, vai, hông, gối, ép ngang, ép dọc.
b. Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 
II. Phần cơ bản:
1. Chạy bền.
- Chạy bước nhỏ và nâng cao đùi. Chạy lặp lại 3-6 lần cự li 80-100m
-Yêu cầu HS
+ Hít thở đều 
+ Biết phân phối sức thích hợp chạy đủ số vòng nam 5 vòng, nữ 4 vòng.
- Yêu cầu HS làm đúng kỹ thuật động tác. 
III. Phần kết thúc:
1. . Hồi tĩnh - Thả lỏng: Thả lỏng toàn thân.
2. Nhận xét buổi học:
Xuống lớp GV hô “TD”
cả lớp hô “ khỏe”
7-9’
1-2’
1-2’
4-5’
28-30’
19-20’ 
4-6’
2-3’
2-3’
2x 8N
Tập trung 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số.
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€
Gọi 1-2 HS kiểm tra.
-Đội hình 4 hàng ngang 1 sải tay so le nhau.
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
€
Đội hình tập luyện
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
 €( CSL)
4 hàng ngang ngồi GV giới thiệu, HS lắng nghe và ghi chép.
Từng tốp 4 HS chạy.
- 
Lớp dồn hàng lại GV gọi 1-2 em lên thực hiện nhận xét
* Đội hình hồi tĩnh
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
€ € € € € € € €
 € € € € € € € €
 €
-Lớp dồn hàng lại. 
Giáo án: Số 42
Tên bài: KIỂM TRA CHẠY BỀN
1. Mục tiêu: 
	+ Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu thực hiện đúng và đủ cự li quy định.
	+ Yêu cầu: HS chú ý nghe giảng, tích cực tập luyện, đảm bảo an toàn.
2. Thời gian dạy: 45 phút	
3. Địa điểm: Sân trường 
4. Phương tiện: + Giáo viên : Còi, giáo án, tranh ảnh, 
 + Học sinh: Chuẩn bị sân bãi, đồng phục đầy đủ
5. Tiến trình lên lớp:
Phần và nội dung
Định LVĐ
Phương pháp tổ chức
TG
SL
I. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số lớp, nắm tình hình sức khỏe HS, phổ biến nội dung yêu cầu buổi học.
3. Phần khởi động:
a. Khởi động chung:
Xoay các khớp: Cổ, cổ tay và cổ chân, khuỷu, vai, hông, gối, ép ngang, ép dọc.
b. Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 
II. Phần cơ bản:
1. Chạy bền.
-Yêu cầu HS
+ Hít thở đều 
+ Biết phân phối sức thích hợp chạy đủ số vòng nam 5 vòng, nữ 4 vòng.
2.Thang điểm:
+Tốp 1: 9 – 10 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docTd_10.2014.doc