Giáo án môn Thể dục 12 - Cầu lông –- Chạy bền trên địa hình tự nhiên

I. Mục tiêu

1. Kiến Thức

 - Ôn tập:

 1. KT đánh cầu cao trên đầu

 2. Kỷ thuật phát cầu

 3. Đánh cầu trái tay

- Học mới: Luật cầu lông

 - Chạy bền trên địa hình tự nhiên

2. Kỹ Năng: học sinh hiểu và thực hiện được các kỹ thuật môn cầu lông.

Biết phối họp các kỷ thuật vào thị đấu, hiểu biết được luật thi đấu môn cầu lông

 3.Thái độ: Học sinh tích cực, tự giác theo sự hưỡng dẫn của gv

II. Địa điểm và phương tiện

1. Địa điểm sân trước dãy 8 phòng (2-4 sân)

2. Phương tiện

Học sinh:

 - 12 cặp vợt12 quả cầu

 viên:

-SGK giáo án, vợt cầu, tranh ảnh( nếu có)

III. Tiến trình lên lớp

 

docx 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 1275Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 12 - Cầu lông –- Chạy bền trên địa hình tự nhiên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 28	Ngày soạn:./ ./.
 Ngày dạy: 26/ 11/2015
CẦU LÔNG –- CHẠY BỀN TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN
I. Mục tiêu
1. Kiến Thức
 - Ôn tập:
	 1. KT đánh cầu cao trên đầu
 2. Kỷ thuật phát cầu
 3. Đánh cầu trái tay
- Học mới: Luật cầu lông
	- Chạy bền trên địa hình tự nhiên
2. Kỹ Năng: học sinh hiểu và thực hiện được các kỹ thuật môn cầu lông.
Biết phối họp các kỷ thuật vào thị đấu, hiểu biết được luật thi đấu môn cầu lông
 3.Thái độ: Học sinh tích cực, tự giác theo sự hưỡng dẫn của gv
II. Địa điểm và phương tiện
1. Địa điểm sân trước dãy 8 phòng (2-4 sân)
2. Phương tiện
Học sinh:
	- 12 cặp vợt12 quả cầu
 viên: 
-SGK giáo án, vợt cầu, tranh ảnh( nếu có)
III. Tiến trình lên lớp
NỘI DUNG
Đ. Lg
PHƯƠNG PHÁP
I . Mở đầu
1. Nhận lớp
- Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sĩ số
- GV Phổ biến nội dung và yêu cầu tiết học học
Nội dung bài học:
- Ôn tập:
	 1. KT đánh cầu cao trên đầu
 2. Kỷ thuật phát cầu
 3. Đánh cầu trái tay
- Học mới: Luật cầu lông 
	- Chạy bền trên địa hình tự nhiên
 Yêu cầu tiết học học:
 Nắm được hỹ thuật, thực hiện được các động tác đã học và một phần trong luật thi đấu cầu lông . Đảm báo số lượng và lượng vật động trong chạy bền.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp
- Ép ngang, dọc, ép tay căng cơ
- Chạy bước nhỏ tại chổ
- Chạy nâng cao đùi tại chổ
- Chạy lăng chân sau (gót chạm mông)
- Khởi động với vợt (xoay cổ tay với vợt)
-. Tại chổ thực hiện đồng loạt kỹ thuật phát cầu thận tay và trái tay (không có cầu)
 -Tại chổ thực hiện kỹ thuật đánh cầu cao trên đầu(không có cầu)
 -Tại chổ thực hiện kỹ thuật đánh cầu trái tayu(không có cầu)
8-10 p
2 lần/ 8n/ đt
3-5 l 
- Đội hình nhận lớp
	 €€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€
 
  
 GV
- Đội hình khởi động
€€€€€€€€
 €€€€€€€€
 
 
 GV
- Đội hình các động tác tay không 
€€€€€€€€
 €€€€€€€€
 
 
 GV
II. Cơ bản
1.Luyện tập Kỹ Thuật phát cầu thuận tay và đánh cầu cao trên đầu 
2.Luyện tập Kỷ thuật phát cầu trái và đánh cầu trái tay 
3. Luyện tập phối hợp phát cầu thuật và trái, đánh cầu cao trên đầu thuận và trái tay
 Thực hiện bài tập 1,2,3 theo nhóm, 4 nhóm tập trên 4 sân. Theo thứ tự từng HS, nhóm A thứ tự từng người vào sân phát cầu thuận tay, và phát cầu trái. Nhóm B phần sân bên kia cũng theo thư tự từng người vào sân đánh cầu cao khi bên A phát qua và đánh cầu trái khi bên A phát qua Thực hiện xoay vòng.
4- Luật cầu lông
a) Bốc thăm (nhận bên) thi đấu(Điều 6)
 Trước khi bắt đầu mỗi trận đấu, trọng tài cho VĐV hai bên nhận thăm thi đấu. Bên được thăm có quyền chon 1 trog 2 phươn án sau:
- Giao cầu trước hoặc nhận cầu trước
- Bắt đầu trận đấu ở sân bên này hoặc sân bên kia 
Bên không được thăm sẽ chọn phần còn lại.
b) Điều 16 Thi đua liện tục. lỗi tác phong đạo đức và các hình thưccs phạt
16.1 Thi đấu phải liên tục từ quả đầu tiên đến kết thúc ngoại trừ đ 16.2 và16.3 
16.2 Các quảng nghỉ 
- Nghỉ không qua 60 s trong 1 ván đáu khi một bên ghi được 11điểm
- Nghỉ không qua 120s ván đấu đầu tiên và vấn đấu thứ hai và thư3 được cho phép trong tất cả các trận đấu.
16.3 Ngừng thi đấu 
- Khi thấy tình thế bắt buộc không nằm trong tầm kiểm soát của VĐV, Trọng tài chính có thể cho ngừng một thời gian xết thấy cần thiết.
- Trong những trường họp đặc biệt, tổng trọng tài sẽ chỉ định trọng tài chính cho ngừng trân đấu
-Nếu trần đấu ngừng, tỉ số vẫn giữ nguyên và trận đấu tiếp tục từ tỉ số đó.
Phần 16.4-16.7 chúng ta sẽ học ở phần sau
3. Chạy bền trên địa hình tự nhiên
- Nam 1000m, nữ 800m
- Phân phối phịp thở, đánh tay,
4. Cũng cố
- Gọi 2 học sinh lên thực hiện kỹ thật đánh cầu trái tay nhận xét
30 ph
5ph 
5ph
8-10ph
2-3ph
5-7ph
Đội hình phát cầu và đánh cầu cao thuận tay. Phát cầu trái và đánh cầu trái tay trong sân
xoay vòng
€ €
 €
€
	€
€
€
Đội hình luyện tập phối hợp xoay vòng
	 
 
A
	B	
	
	 


	 	


GV
Chạy vòng tròn trên sân trường 
Kết thúc
- Thả lỏng
Thả lỏng toàn thân
- Nhận xét chung
- Bài tập nhà
- Xuống lớp
5 ph
 
€€€€€€€€
 €€€€€€€€
 
- Đội hình xuống lớp
 €€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€

 
 GV

Tài liệu đính kèm:

  • docxTiet_18_Cau_long_Chay_ben.docx