Giáo án môn Thể dục 12 - Nhảy xa - Thể thao tự chọn (bóng chuyền)

Néi dung:

- Nhảy xa: Ôn hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa “ưỡn thân”, nâng cao thành tích.

- Bóng chuyền: Ôn kỹ thuật phát bóng thấp tay nữ, cao tay nam.

1/ Mục tiêu:

 - Kiến thức: Biết cách thực hiện KT nhảy xa ưỡn thân nâng cao thành tích, KT phát bóng thấp tay nữ, cao tay nam.

 - Kỹ năng: Thực hiện được kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân nâng cao thành tích, KT phát bóng thấp tay nữ, cao tay nam.

 - Thái độ: HS tập trung chú ý, tác phong nhanh nhẹn, tự giác, tích cực tập luyện, đảm bảo an toàn trong giờ học.

II. Địa điểm - Phương tiện.

 - Địa điểm: Sân TD trường THPT Trại Cau.

 - Phương tiện: Còi, bóng tập, sân tập, hố nhảy, ván, cuốc, xẻng.

III. Tiến trình lên lớp

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 783Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 12 - Nhảy xa - Thể thao tự chọn (bóng chuyền)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:24/11/2013 Tiết 24 
Ngày dạy: 	
NHẢY XA - TTTC (bĩng chuyền)
Néi dung: 
- Nhảy xa: Ơn hồn thiện kỹ thuật nhảy xa “ưỡn thân”, nâng cao thành tích.
- Bĩng chuyền: Ơn kỹ thuật phát bĩng thấp tay nữ, cao tay nam.
1/ Mục tiêu:	
 - Kiến thức: Biết cách thực hiện KT nhảy xa ưỡn thân nâng cao thành tích, KT phát bĩng thấp tay nữ, cao tay nam.
 - Kỹ năng: Thực hiện được kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân nâng cao thành tích, KT phát bĩng thấp tay nữ, cao tay nam.
 - Thái độ: HS tập trung chú ý, tác phong nhanh nhẹn, tự giác, tích cực tập luyện, đảm bảo an tồn trong giờ học.
II. Địa điểm - Phương tiện.
	- Địa điểm: Sân TD trường THPT Trại Cau.
	- Phương tiện: Cịi, bĩng tập, sân tập, hố nhảy, ván, cuốc, xẻng.
III. Tiến trình lên lớp
Nội Dung
Định lượng
Phương Pháp
1. Phần mở đầu
a. Nhận lớp: 
 - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sỹ số
 - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, kiểm tra sức khoẻ HS, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
b. Khởi động:
 * Khởi động chung: Bài thể dục phát triển chung .
 - Xoay các khớp - Ép dây chằng.
- Đập bĩng bằng 2 tay, một tay.
c/ Kiểm tra bài cũ:
 8 -10p
 1 – 3 p
 4 – 5 p
 1-2p
- Đội hình 3 -4 hàng ngang
 * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * GV
- Đội hình vịng trịn.
 * * * * * * *
 * * * * * * * 
 * GV 
+Y/c: Khởi động tích cực, đúng biên độ động tác
-2 em thực hiện KT phát bĩng.
2. Phần cơ bản:
a. Nhảy xa:
- Hồn thiện kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân nâng cao thành tích
a/ Bĩng chuyền: 
+ Kỹ thuật phát bĩng thấp tay nghiêng mình (Nữ)
+ Kỹ thuật phát bĩng cao tay chính diện (nam).
-
b/ Củng cố
28 - 30p
12 – 13p
12 – 13 p
2 - 4 p
Chia lớp thành 2 nhĩm học theo 2 nội dung (nhĩm 1 phát bãng, Nhĩm nhảy xa) sau 12 – 13 phĩt đổi vị trí và nội dung tập
- GV phân tích và thị phạm kỹ thuật đợng tác sau đó cho HS tập luyện 
- GV quan sát, sửa sai cho HS.
- GV nêu yêu cầu bài tập. Sau đĩ hướng dẫn HS tập luyện theo nhĩm, cán sự điều khiển cả nhĩm tập.
- Đội hình tập ph¸t bĩng chuyền.
- Lần lượt từng nhĩm 3-5 học sinh thực hiện phát bĩng, nhĩm cịn lại quan sát
- GV gọi 2 – 4 hs lên thực hiện một số bài tập trong giờ học rồi cùng hs củng cố kiến thức.
3.Phần kết thúc
 -Thả lỏng: Rũ chân tay thả lỏng
- GV nhận xét giờ học về tinh thần, thái độ, kết quả
 -BT về nhà: Ơn KT chuyền và đệm bĩng, phát bĩng chạy bền. 
-Xuống lớp.
3 - 5p
 - Đội hình xuống lớp 3 – 4 hàng ngang * * * * * * *
 * * * * * * * *
 GV
Rút kinh nghiệm sau giờ dạy
.

Tài liệu đính kèm:

  • doctd_12_thi_gv_day_gioi.doc