Giáo án môn Thể dục 8 - Bài 21: Nhảy xa – Thể thao tự chọn – Chạy bền

 I.NHIỆM VỤ:

 1.Nhảy xa : Ôn một số động tác bổ trợ nhảy xa.

 Trò chơi: Lò cò tiếp sức.

 Giới thiệu kỹ thuật chạy đà.

 Học: Chạy đà (Cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy đà 3-5 bước vào ván giậm ).

 2.Tự chọn: Bóng chuyền.

 Trò chơi và một số bài tập bổ trợ, phát triển thể lực.

 Đi bước thường, bước trượt, chạy.

 3.Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hinh tự nhiên

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 254Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 8 - Bài 21: Nhảy xa – Thể thao tự chọn – Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 21
MƠ:NHẢY XA –THỂ THAO TỰ CHỌN –CHẠY BỀN.
 ˜w™
	Tiết CT :	39+40
	Thời gian dạy : 	06/01/2015
 I.NHIỆM VỤ:
	1.Nhảy xa : Ôn một số động tác bổ trợ nhảy xa.
	 Trò chơi: Lò cò tiếp sức.
	 Giới thiệu kỹ thuật chạy đà.
	 Học: Chạy đà (Cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy đà 3-5 bước 	vào ván giậm ).
	2.Tự chọn: Bóng chuyền.
	 Trò chơi và một số bài tập bổ trợ, phát triển thể lực.	
	 Đi bước thường, bước trượt, chạy.
	 	3.Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hinh tự nhiên
	 II.YÊU CẦU:
	 	1.Kiến thức:
 -Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ và kỹ thuật nhảy xa. Trò chơi: Lò cò tiếp sức.
	 -Biết cách thực được kỹ thuật bóng chuyền.
	 -Biết cách thực hiện chạy bền.
 2.Kĩ năng:
 -Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ và kỹ thuật nhảy xa. Trò chơi: Lò cò tiếp sức.
 -Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật bóng chuyền.
	 -Thực hiện cơ bản đúng chạy bền.
3.Thái dộ:
-Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương	
 III.THỜI GIAN:
	-	2 tiết (90’)
 IV.ĐỊA ĐIỂM:
	-	Sân tập của trường.	
 V.DỤNG CỤ:
Vôi, bóng chuyền.
Dụng cụ nhảy xa.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần chuẩn bị:
Nhận lớp ..
Phổ biến nội dung và yêu cầu buổi tập.
Khởi động: chung và chuyên mơn.
KTBC:
12p
1
1’
7’(2x8)
3’
II/ Phần cơ bản:
	1)Nhảy xa:
	_Ôn các động tác bổ trợ nhảy xa.
	_Trò chơi: Lò cò tiếp sức.
	_Giới thiệu kỹ thuật chạy đà.	
	_Cách đo đà, điều chỉnh đà.	
	_Chạy đà 3-5 bước vào ván giậm nhảy.
	2) Tự chọn: Bóng chuyền.
	_Trò chơi và một số bài tập bổ trợ, phát triển thể lực.	
	_Đi bước thường, bước trượt, chạy.
	3)Chạy bền:	
	_Luyện tập chạy bền 400, 500m	
	4)Củng cố kỹ thuật: Cách đo đà, điều chỉnh đà.
	Di chuyển BC, Phân phối sức trong chạy bền.
(71p)
28’
25’
10’x1L
8’
III/ Phần kết thúc:
	.-Hồi tĩnh.
	-Nhận xét
	-Dặn dò
(7p)
4’
1’
2’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
-HS tập trung nhanh, gọn, đúng cự ly.
 -Nắm vững nội dung, yêu cầu buổi tập.
-Tích cực thực hiện khởi động .
	 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
-Gv gọi 3hs thực hiện KT, gv đánh gia
-Chú ý xem gv thị phạm các đ/t bổ trợ.
-Thực hiện tích cực các động tác bổ trợ.
+Nắm vững luật trò chơi, tham gia tích cực.
-Chú ý nghe gv giới thiệu, giảng giải, thị phạm kỹ thuật chạy đà trong nhảy xa.
+Thực hiện tốt cách đo đà, thử đà và điều chỉnh đà.
-Chạy đà nhanh, tự nhiên, tốc độ tăng.
-Giậm mạnh, đúng vị trí ván giậm.
+Nắm luật trò chơi, tích cực tham gia.
+Thực hiện tốt các đ/t phát triển thể lực.
-Xem gv thị phạm, phân tích di chuyển BC.
-Tích cực thực hiện & sửa sai các động tác.	
+Nắm vững các yêu cầu trong chạy bền.
+Hít thở đều theo bước chạy.
+Thả lỏng tốt sau khi chạy xong.
-Hs chú ý nghe gv nhắc nhở, và sửa sai, chạy đà, các đ/t bổ trợ, rút kinh nghiệm.
-Gv điều khiển cho hs thực hiện các động tác bổ trợ theo đội hình cách 1 dang tay so le. 
	 8m
-Gv điều khiển cho hs thực hiện các động tác bổ trợ và di chuyển theo đội hình cách 1 dang tay so le. 
 400-500m
-Gv cho 4 hs tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem; gv nhận xét, phân tích cho hs nắm.
-Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
-Chú ý nghe gv nhận xét đánh giá b.tập.
-Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
-Lớp giải tán trật tự.
x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH Suối Ngơ,ngày 04 tháng 01 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Thị Nam
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
*Ưu điểm:	
*Tồn tại:	
	Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tuan_198.doc