Giáo án môn Thể dục 8 - Bài 25: Nhảy xa – Thể thao tự chọn – Chạy bền

I . NHIỆM VỤ:

 1.Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ nhảy xa.

 Trò chơi: Bật xa tiếp sức.

 Luyện tập hoàn chỉnh kỹ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”.

 2.Tự chọn: Bóng chuyền.

 Một số bài tập bổ trợ. Đệm bóng.

 Chuyền bóng cao tay. Phát bóng thấp tay nghiêng mình.

 Một số điểm trong luật bóng chuyền.

 Thi đấu tập.

 3.Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 231Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 8 - Bài 25: Nhảy xa – Thể thao tự chọn – Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 25
MƠN:NHẢY XA –THỂ THAO TỰ CHỌN –CHẠY BỀN
 ˜w™
	Tiết CT :	47+48
	Thời gian dạy : 	2/02/2015
I . NHIỆM VỤ:
	1.Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ nhảy xa.
	 Trò chơi: Bật xa tiếp sức.
	 Luyện tập hoàn chỉnh kỹ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”.
	2.Tự chọn: Bóng chuyền.
	 Một số bài tập bổ trợ. Đệm bóng.	
	 Chuyền bóng cao tay. Phát bóng thấp tay nghiêng mình.
	 Một số điểm trong luật bóng chuyền.
	 	 Thi đấu tập.
	3.Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
.
II.YÊU CẦU:
 1.Kiến thức.	
	-Biết cách thực hiện hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”.
	-Biết cách thực hiện được kỹ thuật bóng chuyền.
	-Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.
 2.Kĩ năng.
 -Thực hiện cơ bản đúng hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”.
 -Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật bóng chuyền.
 -Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
III.THỜI GIAN:	
	-	2 tiết (90’)
IV.ĐỊA ĐIỂM:
	-	Sân tập của trường.	
V.DỤNG CỤ:
Bóng chuyền, bóng.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần chuẩn bị:
Nhận lớp 
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động: chung và chuyên moan
 Kiểm tra bài cũ:
12p
1
1’
7’(2x8)
3’
II/ Phần cơ bản:
	1)Nhảy xa:
	-Ôn các động tác bổ trợ nhảy xa.	
	-Trò chơi: Bật xa tiếp sức.
	-Hoàn chỉnh kỹ thuật nhảy xa kiểu“ngồi”.
	2) Tự chọn: Bóng chuyền.
	-Một số bài tập bổ trợ.
	-Ôn: Đệm bóng; Chuyền bóng; Phát bóng.
	-Một số điểm trong luật bóng chuyền.
	-Thi đấu tập.
	3)Chạy bền:	
	-Chạy bền 450, 550m	
	4)Củng cố .Biết cách thực hiện kỹ thuật nhảy xa, luật bóng chuyền, chiến thuật trong chạy bền.
(71p)
25’
28’
10’x1L
8’
III/ Phần kết thúc:
	-Hồi tĩnh.
	-Nhận xét
	-Dặn dò
(7p)
4’
1’
2’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
-Nhận lớp 
-Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
-Khởi động: chung và chuyên môn
 -Kiểm tra bài cũ:
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
-Gv gọi 3hs thực hiện KT, gv đánh gía	 
-Thực hiện tích cực các động tác bổ trợ.
+Nắm vững luật trò chơi, tích cực tham gia. 
-Thực hiện tốt chạy đà và điều chỉnh đà. 
-Giậm mạnh, đúng vào ván giậm.
-Chú ý đánh tay và cảm giác bay trên không.
-Phối hợp nhịp nhàng 4 giai đoạn kỹ thuật.
+Tích cực thực hiện các động tác bổ trợ.
-Thực hiện tốt kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng và phát bóng.
+Chú ý nghe gv giảng giải và nắm vững một số điểm trong luật bóng chuyền.
-Tích cực thi đấu, phán đoán đánh bóng tốt.
+Nắm vững các yêu cầu trong chạy bền.
+Hít thở đều theo bước chạy, chạy hết cự ly.
+Thả lỏng tích cực sau khi chạy xong.
-Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật nhảy xa, luật bóng chuyền, chiến thuật trong chạy bền.
-Gv điều khiển cho hs thực hiện các động tác bổ trợ theo đội hình cách 1 dang tay so le. 
 x x x x x x x x x 
 -chuyền bóng, đệm bóng theo nhóm 2 ngưới
	 x x x x x x x x x
 450-550m
-Gv cho 4 hs tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem; gv nhận xét, phân tích cho hs nắm vững.
-Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
-Chú ý nghe gv nhận xét đánh giá b.tập.
-Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH Suối Ngơ,ngày 31 tháng 01 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Thị Nam
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
*Ưu điểm:	
*Tồn tại:	
	Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tuan_258.doc