Giáo án môn Thể dục 8 - Bài 8: Kiểm tra bài thể dục phát triển chung

 I. NHIỆM VỤ:

 - Kiểm tra bài thể dục phát triển chung 35 động tác

 II. YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 - Biết cách thực hiện Bài thể dục phát triển chung 35 động tác.

 2. Kĩ năng:

 - Thực hiện cơ bản đúng Bài thể dục phát triển chung 35 động tác.

 3. Thái độ:

 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc kiểm tra, phòng tránh chấn thương.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 218Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 8 - Bài 8: Kiểm tra bài thể dục phát triển chung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 8
MÔN: KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
	 	˜w™
	Tiết CT :	15
	Thời gian dạy : 	12/10/2015
 I. NHIỆM VỤ:
 - Kiểm tra bài thể dục phát triển chung 35 động tác
 II. YÊU CẦU:
 1. Kiến thức: 
 - Biết cách thực hiện Bài thể dục phát triển chung 35 động tác.
 2. Kĩ năng:
 - Thực hiện cơ bản đúng Bài thể dục phát triển chung 35 động tác.
 3. Thái độ:
 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc kiểm tra, phòng tránh chấn thương.
III. THỜI GIAN:	
	 -	1 tiết (45’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM:
 - Sân tập TDTT của trường.	
 V. DỤNG CỤ:
 - Bàn ghế gv.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp. 
Phổ biến nội dung yêu cầu kiểm tra.
Khởi động: Chung và chuyên môn.
KTBC:	
(6p)
1’
1’
4’(2 lần x 8 nhịp)
II/ Phần cơ bản:
	1) Kiểm tra: Bài thể dục phát triển chung 35 động tác.
 2) Cách xếp loại:	
 + Đạt
 + Chưa đạt
(35p)
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét. 
	- Dặn dò.
(4p)
2’
1’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
 - Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp
 - Gv nêu ngắn gọn rõ ràng
- Tích cực thực hiện khởi động.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
- Thuộc toàn bài, thực hiện động tác đúng, đẹp.
- Thuộc toàn bài, nhưng còn 2 - 3 nhịp bị sai sót nhỏ.
- Có 2 - 3 nhịp thực hiện sai.
- Có 4 - 6 nhịp thực hiện sai.
*Tổ chức và PP kiểm tra:
- Kiểm tra nhiều đợt, mỗi đợt 4 - 6 hs.
- Mỗi hs được kiểm tra 1 lần (cả bài)
- Giáo viên hô nhịp để học sinh thực hiện.
- Hs chưa đạt, gv cho KT lần 2.
x x x x x x x x
x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
 x x x x
- Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
- Tinh thần thái độ trong giờ kiểm tra.
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH Suối Ngô, ngày 9 Tháng 10 Năm 2015
	 Giáo viên soạn
 Phạm Thị Nam
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
*Ưu điểm:
*Tồn tại:
	Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO_AN_818N.doc