Giáo án môn Thể dục 8 - Kiểm tra chạy ngắn, kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể dục thể thao

I . NHIỆM VỤ:

1.Kiểm tra Tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

 -Chạy 60m.

 -Bật xa tại chỗ.

 -Chạy 500m. (Kiểm tra chạy bền)

 II.YU CẦU:

 -Tích cực thực hiện kiểm tra Tiêu chuẩn RLTT.

III.THỜI GIAN:

 - 2 tiết (90)

IV.ĐỊA ĐIỂM:

 - Sân tập của trường.

V.DỤNG CỤ:

- Vôi, bàn đạp, dây đích, đồng hồ, phát lệnh,

bóng ném, thước đo.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 181Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 8 - Kiểm tra chạy ngắn, kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể dục thể thao", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ:37
MƠN:KIỂM TRA CHẠY NGẮN,KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN TDTT
 ˜w™
	Tiết CT :	69+70
	Thời gian dạy : 	12/5/2015
I . NHIỆM VỤ:
1.Kiểm tra Tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.
	-Chạy 60m.
	-Bật xa tại chỗ.
	-Chạy 500m. (Kiểm tra chạy bền)
	II.YÊU CẦU:
	-Tích cực thực hiện kiểm tra Tiêu chuẩn RLTT.
III.THỜI GIAN:	
	-	2 tiết (90’)
IV.ĐỊA ĐIỂM:
	-	Sân tập của trường.	
V.DỤNG CỤ:
Vôi, bàn đạp, dây đích, đồng hồ, phát lệnh,	
bóng ném, thước đo.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần chuẩn bị:
-Nhận lớp .
-Phổ biến nội dung và yêu cầu buổi tập.
	 -Khởi động: Chung và chuyên mơn.
	-KT bài cũ: 
(12p)
2’
2’
8’(2x8)
II/ Phần cơ bản:
	1)_Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT :
	*Chạy 60m:	
 *Bật xa :	 
	 *Chạy 500m	: 
	 (Kiểm tra chạy bền)	
 Đạt :
 Chưa đạt:
	2)Củng cố kỹ thuật: RNK kiểm tra các môn.
(71p)
63’
8’
III/ Phần kết thúc:
	-Hồi tĩnh.
	-Nhận xét .
 -Dặn dị
(7p)
4’
1’
2’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
-HS tập trung nhanh, gọn, đúng cự ly.
 -Nắm vững nội dung, yêu cầu buổi KT.
-Tích cực thực hiện khởi động chung và
chuyên môn.
 	.
x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x 
 x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
-Gv gọi 3hs thực hiện KT, gv đánh gia.
-Hs tích cực kiểm tra đạt T.chuẩnRLTT.
-Thực hiện kĩ thuật tốt
-Thực hiện đạt thành tích cao
-Phối hợp tốt các giai đoạn
-Thực hiện kĩ thuật và phối hợp các giai đoạn chưa đạt yêu cầu.
-Chưa đạt thành tích đề ra.	
-Hs chú ý nghe gv nhắc nhở phân tích, và rút kinh nghiệm.
(Gv chú ý so sánh thành tích 60m lần kt trước, và quyết định.)
*Tổ chức và PP kiểm tra:
-Kiểm tra nam nữ riêng.
-Mỗi đợt 3 hs, mỗi hs thực hiện 1 lần, và tất cả 3 môn.Riêng chạy bền mỗi đợt 5 hs.
-Gv phân công cán sự làm trọng tài .
-Gv điều khiển, quản lý hs kiểm tra. 
-Các trường hợp khác gv quyết định.
 500m
 x 
 	 60m
	 xxxxxxxxxxxxxxxx
 	 x
-Gv nhắc nhở rút kinh nghiệm cho hs qua Ktra.
-Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
-Chú ý nghe gv nhận xét đánh giá buổi tập.
-Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
-Lớp giải tán trật tự.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x
Duyệt của BGH Suối Ngơ,ngày 10 tháng 05 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Thị Nam
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
*Ưu điểm:	
*Tồn tại:	
	Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tuan_378.doc