Giáo án môn Thể dục 8 - Kiểm tra thể thao tự chọn

 I . NHIỆM VỤ:

 -Kiểm tra:Thể thao tự chọn.

 II.YÊU CẦU:

 1.Kiến thức:

 -Biết cách thực hiện nội dung kiểm tra thể thao tự chọn.

 2.Kĩ năng:

 -Thực hiện cơ bản đúng nội dung kiểm tra thể thao tự chọn.

 3.Thái độ:

-Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 301Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 8 - Kiểm tra thể thao tự chọn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 32
MƠN:KIỂM TRA THỂ THAO TỰ CHỌN
˜w™
	Tiết CT : 61	 Thời gian dạy : 01/04/2015
 I . NHIỆM VỤ:
 -Kiểm tra:Thể thao tự chọn.
	II.YÊU CẦU:
 1.Kiến thức:
 -Biết cách thực hiện nội dung kiểm tra thể thao tự chọn.
 2.Kĩ năng:
 -Thực hiện cơ bản đúng nội dung kiểm tra thể thao tự chọn.
 3.Thái độ: 
-Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương.
 III.THỜI GIAN:	
	-	1 tiết (45’)
 IV.ĐỊA ĐIỂM:
Sân tập TDTT của trường.	
 V.DỤNG CỤ:
Bàn ghế gv.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp 
Phổ biến nội dung yêu cầu kiểm tra
Khởi động: Chung và chuyên môn
KTBC:	
(6p)
1’
1’
4’(2lần x 8 nhịp)
II/ Phần cơ bản:
 1) Kiểm tra :Thể thao tự chọn(chuyền bĩng cao tay,phát bĩng)
.
 a) Cách xếp loại:	
 +Loại đạt:
 +Loại chưa đạt:
 (35p) 
III/ Phần kết thúc:
	-Hồi tĩnh.
	-Nhận xét 
	-dặn dò
(4p)
2’
1’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp
 -Gv nêu ngắn gọn rõ ràng
-Tích cực thực hiện khởi động.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
-Gv gọi 3-4hs thực hiện KT, gv đánh giá
-Thực hiện chính xác ,kĩ thuật động tác đẹp .
-Thực hiện đúng nhưng chưa đẹp.
-Cĩ 1,2 kĩ năng thực hiện sai.
- Thực hiện đđộng tác sai ,khơng đúng kĩ năng quy định.
*Tổ chức và PP kiểm tra:
+Kiểm tra nhiều đợt, mỗi đợt 1-2hs.
+Mỗi hs được kiểm tra 1 lần.
+Cán sự hô nhịp để hs thực hiện.
+Trường hợp đặc biệt kiểm tra 2lần.
x x x x x x x x
x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
 x x 
-Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
-Tinh thần thái độ trong giờ kiểm tra
-Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH Suối Ngơ,ngày 29 tháng 3 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Thị Nam
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
*Ưu điểm:	
*Tồn tại:	
	Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tuan_3281.doc