Giáo án môn Thể dục 8 - Lã Đình Quý

I. Mục tiêu – yêu cầu:

● Mục tiêu

- LÝ THUYẾT: Một số phương pháp tập luyện sức nhanh ( mục 1)

- Bài thể dục: Học từ nhịp 1 – 8 ( nam và nữ )

- Chạy nhanh:

+ Ôn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng đùi, chạy đạp sau.

+ Một số trò chơi phát triển sức nhanh do GV chọn.

+ Học: Khái niệm về chạy cư ly ngắn.

● Yêu cầu:

- Biết vận dụng khi tham gia các hoạt động TDTT ở trong và ngoài nhà trường.

- Hiểu được khái niệm về cư ly ngắn .

- Biết khẩu lệnh và thực hiện tương đối đúng, một số kỉ năng chạy bổ trợ ở lớp 7.

- Biết và thực hiện tương đối đúng một số trò chơi, động tác bổ trợ kỉ thuật và phát triển thể lực.

 

doc 66 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 191Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Thể dục 8 - Lã Đình Quý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 hàng ngày và theo dõi sức khỏe của bản thân và người khác.
Chạy hết cự ly quy định.
II.	Sân bãi và dụng cụ:
Sân trường.
Ván phát lệnh, còi.
III.	Tiến trình giảng dạy:
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
A.	Phần mở đầu:
Nhận lớp
Phổ biến mục tiêu, yêu cầu nội dung giáo án.
B.	Phần cơ bản:
	1.ĐHĐN: Kiểm tra
 Tập hợp hàng dọc, dóng hàng.
Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau.
Đi đều, chạy đều - đứng lại.
Cách cho điểm: điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng hs
Điểm 9-10: kỉ thuật bước chạy đúng, đúng nhịp. Khi đứng lại đúng số bước, không lao người về phía trước.
Điểm 7 – 8: kỉ thuật bước chạy đúng, đúng nhịp. Khi đứng lại có sai sót nhỏ, người bị lao về trước.
Điểm 5 – 6: Kỉ thuật bước chạy cơ bản đúng. Khi đứng lại bị quá bước hoặc xô vào người nhau.
Điểm 3 – 4: chạy sai nhịp hoặc đứng lại sai nhịp.
Một số tình huống khác do gv quyết định.
	2.Chạy nhanh:	 
Khởi động: Chạy nhẹ nhàng một vòng sân trường
Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, hông, gối, xoạt dọc,vặn mình, căng cơ tay, vai, lưng
Ôn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng đùi, chạy đạp sau.
Chạy tăng tốc
Tập luyện và hoàn chỉnh : Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giũa quãng – chạy về đích( cự ly 60m)
Chạy kiểm tra thử có tính thời gian
C.	Phần kết thúc:
Thả lỏng
Xuống lớp
7 phút
73 phút 
(40 phút)
(33 phút)
2X8 nhịp
2X15m
2X30m
2X30m
35m
5 phút
Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sĩ số cho GV, chúc GV.
GV phổ biến ND, yêu cầu. 
Giáo viên phổ biến nội dung kiểm tra.
Chia nhóm tập luyện chuẩn bị.
Kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt ½ tổ học tập.
Mỗi học sinh kiểm tra một lần. trường hợp đặc biệt kiểm tra lần 2
Những h/s đến lượt kiểm tra đứng vào vị trí chuẩn bị, khoảng cách giữa em trước em sau khoảng 0.8 – 1m. chạy theo đường thẳng dưới sự điều khiển của chỉ huy.
HS chạy nhẹ nhàng, giữ hàng trong lúc chạy.
GV hướng dẫn cả lớp khởi động.
HS thành 5 hàng ngang giãn cách rộng.
HS ôn lại các đ/t bổ trợ chạy nhanh theo hiệu lệnh của GV.
HS chạy mô phỏng đ/t tại chổ.
HS tập theo hiệu lệnh của GV theo nhóm hàng ngang từ 4 đến 5 HS một lượt.
Mỗi đợt kiểm tra 2 HS.HS tập trung theo nhóm tại vạch xuất phát, lần lượt từng 2 HS vào chỗ, sẵn sàng chạy theo tín hiệu phát lệnh của lớp trưởng
Tại chỗ thả lỏng tay chân, hít thở.
Đánh giá buổi học.
Hướng dẫn cách tự tập.
Rút kinh nghiệm:	
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tuần : 13
Tiết: 25_26
 CHẠY NHANH – NHẢY XA
CHẠY BỀN
I.	Mục tiêu – yêu cầu: 
Mục tiêu
Chạy nhanh:	 Chạy ngắn ( kiểm tra)
Nhảy xa: Ôn: Một số động tác bổ trợ (nhảy xa ) đã học ở lớp 6 – 7.
Trò chơi: “ lò cò tiếp sức”
Giới thiệu kỉ thuật chạy đà, tập chạy đà ( cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy đà 3-5 bước vào ván giậm nhảy).
Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Yêu cầu: 
Thực hiện tương đối đúng một số động tác bổ trợ kỉ thuật, và phát triển thể lực đã học ở lớp 6, 7.
Biết và thực hiện tương đối đúng một số trò chơi, động tác bổ trợ kỉ thuật và phát triển thể lực môn nhảy xa.
Biết vận dụng để tự tập hàng ngày nâng cao sức khỏe của bản thân và tham gia thi đấu.
Chạy hết cự ly quy định.
II.	Sân bãi và dụng cụ:
Sân trường, chổi quét.
Cuốc xới cát, còi, phấn kẻ.
III.	Tiến trình giảng dạy:
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
A.	Phần mở đầu:
Nhận lớp
Phổ biến mục tiêu, yêu cầu nội dung giáo án.
Phần cơ bản:
Khởi động: Chạy nhẹ nhàng một vòng sân trường
Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, hông, gối, xoạt dọc,vặn mình, căng cơ tay, vai, lưng
Ôn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng đùi, chạy đạp sau.
Chạy tăng tốc
	1. Chạy nhanh: Kiểm tra cự ly 35m
Bảng điểm:
Nam
Nữ
Giỏi
<=5.89
<=6.89
Khá
<=6.49
<=7.29
TB
<=7.49
<=8.49
Yếu
>7.49
>8.49
	2.Nhảy xa: Ôn: Một số động tác bổ trợ (nhảy xa ) đã học ở lớp 6 – 7.
Đứng tại chổ bật cao liên tục
Bật xa tại chổ
Bước bộ trên không
Mô phỏng lại động tác tại chổ
Trên đường chạy
Giới thiệu kỉ thuật chạy đà, tập chạy đà (cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy đà 3-5 bước vào ván giậm nhảy).
Chạy đà 3 – 5 bước
Bật qua ghế thấp ở tư thế bước bộ chạm đất bằng chân lăng.
Bước bộ vào hố cát.
Cũng cố
3.Chạy bền:
Chạy trên địa hình tự nhiên.
C.	Phần kết thúc:
Thả lỏng
Xuống lớp
7 phút
73 phút 
(40 phút)
(33 phút)
20 nhịp
2X4
2X15m
2X3X30m
2X10m
2X10m
(5 phút)
5 phút
Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sĩ số cho GV, chúc GV.
GV phổ biến ND, yêu cầu. 
HS chạy nhẹ nhàng, giữ hàng trong lúc chạy.
GV hướng dẫn cả lớp khởi động.
HS thành 5 hàng ngang giãn cách rộng.
Giáo viên phổ biến nội dung kiểm tra.
HS khởi động tích cực trước khi kiểm tra
Mỗi học sinh kiểm tra một lần, trường hợp đặc biệt kiểm tra lần 2
Những h/s đến lượt kiểm tra đứng vào vị trí chuẩn bị, trước vạch xuất phát 1m, HS chạy theo đường thẳng hết cự ly vào chỗ, sẵn sàng chạy theo tín hiệu phát lệnh của lớp trưởng.
Mỗi đợt kiểm tra 2 HS.
HS tập trung theo nhóm tại vạch xuất phát, lần lượt từng 2 HS 
Giáo viên làm mẫu, phân tích lại động tác.
HS ôn lại các đ/t bổ trợ chạy nhanh theo hiệu lệnh của GV.
HS chạy mô phỏng đ/t tại chổ.
HS bước bộ theo hiệu lệnh của GV theo nhóm 
Hàng ngang từ 4 đến 5 HS một lượt/trên đường chạy.
2 HS/lượt nhảy qua ghế thấp vào hố cát.
Nam: cự ly 700 m ; nữ cự ly 500 m . ( Chạy vòng quanh sân trường).
Tại chỗ thả lỏng tay chân, hít thở.
Đánh giá buổi học.
Hướng dẫn cách tự tập.
Rút kinh nghiệm:	
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tuần : 14
Tiết: 27_28
NHẢY XA – CHẠY BỀN
I.	Mục tiêu – yêu cầu: 
Mục tiêu
Nhảy xa: Ôn: Một số động tác bổ trợ.
Trò chơi: “ lò cò tiếp sức” hoặc do giáo viên chọn.
Chạy đà 5 – bước giậm nhảy bước bộ trên không.
Học: Kỉ thuật trên không và tiếp đất ( hố cát hoặc đệm )
Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Yêu cầu: 
Thực hiện tương đối đúng một số động tác bổ trợ kỉ thuật, và phát triển thể lực đã học ở lớp 6, 7.
Biết và thực hiện tương đối đúng một số trò chơi, động tác bổ trợ kỉ thuật và phát triển thể lực môn nhảy xa.
Biết vận dụng để tự tập hàng ngày nâng cao sức khỏe của bản thân và tham gia thi đấu.
Chạy hết cự ly quy định.
II.	Sân bãi và dụng cụ:
Sân trường, chổi quét.
Cuốc xới cát, còi, phấn kẻ.
III.	Tiến trình giảng dạy:
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
A.	Phần mở đầu:
Nhận lớp
Phổ biến mục tiêu, yêu cầu nội dung giáo án.
Phần cơ bản:
Khởi động: Chạy nhẹ nhàng một vòng sân trường
Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, hông, gối, xoạt dọc,vặn mình, căng cơ tay, vai, lưng
Ôn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng đùi, chạy đạp sau.
Chạy tăng tốc
	1. Nhảy xa: Ôn: Một số động tác bổ trợ nhảy xa.
Đứng tại chổ bật cao liên tục
Bật co gối tại chổ
Bước bộ trên không
Mô phỏng lại động tác tại chổ
Trên đường chạy
Chạy đà 3 – 5 bước
Chạy đà 5 – 7 bước
Học: Kỉ thuật trên không và tiếp đất ( hố cát hoặc đệm )
Chạy đà 3 – 5 bước bật qua ghế thấp rơi xuống ở tư thế chụm chân.
Chạy đà 3 – 5 – 7 nhảy vào hố cát tiếp đất tư thế kiểu “Ngồi”
Trò chơi: “ lò cò tiếp sức” hoặc do giáo viên chọn.
Hướng dẫn luật chơi và cách chơi
Cũng cố: gọi 1-2 em HS lên thực hiện lại những nội dung đã được học trong giờ.
	2.Chạy bền:
Chạy trên địa hình tự nhiên.
C.	Phần kết thúc:
Thả lỏng
Xuống lớp
7 phút
78 phút 
(65 phút)
20 nhịp
5 nhịp
2X4
2X15m
2X3X30m
2X10m
2X10m
(8 phút)
5 phút
Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sĩ số cho GV, chúc GV.
GV phổ biến ND, yêu cầu. 
HS chạy nhẹ nhàng, giữ hàng trong lúc chạy.
GV hướng dẫn cả lớp khởi động.
HS thành 5 hàng ngang giãn cách rộng.
HS khởi động tại chổ đội hình hàng ngang giản cách rộng.
Giáo viên làm mẫu, phân tích lại động tác.
HS nhảy mô phỏng đ/t tại chổ.
HS ôn lại các đ/t bổ trợ theo hiệu lệnh của GV.
HS tập theo hiệu lệnh của GV theo nhóm hàng ngang từ 4 đến 5 HS một lượt.
H/S lần lượt thực hiện đ/t trên đường chạy ( 4HS/lượt ð vào hố cát 2HS/lượt) theo tín hiệu của giáo viên.
HS đứng thành 4 hàng dọc bằng nhau.
Gọi 1-2 em HS lên thực hiện lại những nội dung đã được học trong giờ.
Nam: cự ly 400 m ; nữ cự ly 300 m . ( Chạy vòng quanh sân trường).
Tại chỗ thả lỏng tay chân, hít thở.
Đánh giá buổi học.
Hướng dẫn cách tự tập.
Rút kinh nghiệm:	
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tuần : 16
Tiết: 31_32
NHẢY XA – CHẠY BỀN
I.	Mục tiêu – yêu cầu: 
Mục tiêu
Nhảy xa: Tiếp tục ôn luyện một số động tác bổ trợ đã học.
Chạy đà 5 – bước giậm nhảy bước bộ trên không.
Ôn và hoàn thiện các giai đoạn kỉ thuật nhảy xa kiểu “ Ngồi ”
Trò chơi: “Lò cò tiếp sức” hoặc do giáo viên chọn.
Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Yêu cầu: 
Thực hiện tương đối đúng một số động tác bổ trợ kỉ thuật, và phát triển thể lực.
Biết và thực hiện tương đối đúng một số trò chơi, động tác bổ trợ kỉ thuật và phát triển thể lực môn nhảy xa.
Biết vận dụng để tự tập hàng ngày nâng cao sức khỏe của bản thân và tham gia thi đấu.
Chạy hết cự ly quy định.
II.	Sân bãi và dụng cụ:
Sân trường, chổi quét.
Cuốc xới cát, còi, phấn kẻ.
III.	Tiến trình giảng dạy:
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
A.	Phần mở đầu:
Nhận lớp
Phổ biến mục tiêu, yêu cầu nội dung giáo án.
Phần cơ bản:
Khởi động: Chạy nhẹ nhàng một vòng sân trường
Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, hông, gối, xoạt dọc,vặn mình, căng cơ tay, vai, lưng
Ôn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng đùi, chạy đạp sau.
Chạy tăng tốc
	1. Nhảy xa: Ôn: Một số động tác bổ trợ (nhảy xa ) đã học ở lớp 6 – 7.
Đứng tại chổ bật cao liên tục
Bật co gối tại chổ
Bước bộ trên không
Mô phỏng lại động tác tại chổ
Trên đường chạy
Chạy đà 3 – 5 bước
Chạy đà 5 – 7 bước
Học: Kỉ thuật trên không và tiếp đất ( hố cát hoặc đệm )
Chạy đà 3 – 5 bước bật qua ghế thấp rơi xuống ở tư thế chụm chân.
Chạy đà 3 – 5 – 7 nhảy vào hố cát tiếp đất tư thế kiểu “Ngồi”
Trò chơi: “ lò cò tiếp sức” hoặc do giáo viên chọn.
Hướng dẫn luật chơi và cách chơi
Cũng cố: gọi 1-2 em HS lên thực hiện lại những nội dung đã được học trong giờ.
	2.Chạy bền:
Chạy trên địa hình tự nhiên.
C.	Phần kết thúc:
Thả lỏng
Xuống lớp
7 phút
78 phút 
(65 phút)
20 nhịp
5 nhịp
2X4
2X15m
2X3lX30m
2X10m
2X10m
(8 phút)
5 phút
Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sĩ số cho GV, chúc GV.
GV phổ biến ND, yêu cầu. 
HS chạy nhẹ nhàng, giữ hàng trong lúc chạy.
GV hướng dẫn cả lớp khởi động.
HS thành 5 hàng ngang giãn cách rộng.
HS khởi động tại chổ đội hình hàng ngang giản cách rộng.
Giáo viên làm mẫu, phân tích lại động tác.
HS nhảy mô phỏng đ/t tại chổ.
HS ôn lại các đ/t bổ trợ theo hiệu lệnh của GV.
HS tập theo hiệu lệnh của GV theo nhóm hàng ngang từ 4 đến 5 HS một lượt.
H/S theo đứng hàng đôi, lần lượt nhảy (trên đường chạy 4HS/lượt ð vào hố cát 2HS/lượt) theo tín hiệu của giáo viên.
HS đứng thành 4 hàng dọc bằng nhau.
Gọi 1-2 em HS lên thực hiện lại những nội dung đã được học trong giờ.
Nam: cự ly 400 m ; nữ cự ly 300 m . ( Chạy vòng quanh sân trường).
Tại chỗ thả lỏng tay chân, hít thở.
Đánh giá buổi học.
Hướng dẫn cách tự tập.
Rút kinh nghiệm:	
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tuần : 17
Tiết: 33_34
ÔN TÂP HKI – MÔN CHẠY NGẮN
KIỂM TRA TC RLTT
I.	Mục tiêu – yêu cầu: 
Mục tiêu
Chạy ngắn: tiếp tục ôn luyện chạy nhanh
Luyện tập nâng cao kỉ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau.
Xuất phát thấp – chạy nhanh 30m
Chơi trò chơi phát triển sức nhanh “Chạy tiếp sức”.
Kiểm tra RLTT: môn “Chạy 30m”
Chạy bền:
Chạy trên địa hình tự nhiên.
Yêu cầu: 
Thực hiện tương đối đúng kỉ thuật chay bổ trợ của chạy ngắn.
Biết thực hiện tương đối đúng kỉ thuật xuất phát thấp.
Đạt TC RLTT, biết vận dụng để tự tập rèn luyện thể lực và tham gia thi đấu..
Chạy bền hết cự ly quy định của bài tập.
II.	Sân bãi và dụng cụ:
Sân trường, phấn kẻ.
Ván phát lệnh, còi, ghế GV.
Phương pháp lên lớp
Nội dung
Đ lương 
V động
Biện pháp tổ chức - yêu cầu giảng dạy
A.	Phần mở đầu:
Nhận lớp
Phổ biến mục tiêu, yêu cầu nội dung giáo án.
Phần cơ bản:
Khởi động: Chạy nhẹ nhàng một vòng sân trường
Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, hông, gối, xoạt dọc,vặn mình, căng cơ tay, vai, lưng
Đ/T: tay ngực, tay cao thấp, tay chạm chân.
Chạy ngắn:
Luyện tập nâng cao kỉ năng chạy bổ trợ: bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau.
Ôn tư thế sẵn sàng - xuất phát, Chạy đạp sau
Chạy nhanh ở tư thế xuất phát cao – chạy nhanh 30m
Chơi trò chơi phát triển sức nhanh:
“Chạy tiếp sức”
2. Kiểm tra RLTT: môn “Chạy con thoi”
4X10m
Thang điểm( bảng điểm RLTT)
3.	Chạy bền:
Chạy trên địa hình tự nhiên
C.	Phần kết thúc:
Thả lỏng
Xuống lớp
7 phút
78 phút
(35 phút)
5m – 10m
(33 phút)
(5 phút)
5 phút
Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sĩ số cho GV, chúc GV.
GV phổ biến ND, yêu cầu. 
HS chạy theo hàng một nối nhau.
HS thành 5 hàng ngang giãn cách rộng.
HS tập theo nhịp đếm của GV.
HS đứng thành ĐH 4 hàng dọc thực hiện các bài tập di chuyển theo tín hiệu của GV.
GV nhắc lại các yêu cầu kỹ thuật động tác.
HS tập theo hiệu lệnh của GV.
GV quan sát sửa sai
Lớp chia 5 tổ, GV phổ biến cách chơi
Nam, nữ tính riêng.
GV làm thị phạm đ/t kiểm tra.
GV nhắc lại các yêu cầu nội dung kiểm tra
HS đứng thành 4 hàng dọc lần lượt thay phiên nhau ôn tập nội dung kiểm tra.
Mỗi học sinh kiểm tra một lần, trường hợp đặc biệt kiểm tra lần 2.
Mỗi đợt kiểm tra 2 HS.
Nam: cự ly 400 m ; nữ cự ly 300 m . ( Chạy vòng quanh sân trường).
Tại chỗ thả lỏng tay chân, hít thở.
Đánh giá buổi học.
Hướng dẫn cách tự tập.
Rút kinh nghiệm:	
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tuần : 18, 19
Tiết: 35_38
Giáo án số 18, 19
KIỂM TRA HKI – MÔN CHẠY NGẮN
KIỂM TRA TC RLTT
I.	Mục tiêu – yêu cầu: 
Mục tiêu
Chạy ngắn: kiểm tra HKI chạy ngắn 30m
Kiểm tra RLTT: môn “bật xa tại chổ, chạy con thoi, chạy tùy sức.”
Yêu cầu: 
Thực hiện tương đối đúng các giai đoạn kỉ thuật chạy ngắn.
Biết thực hiện tương đối đúng kỉ thuật xuất phát thấp.
Đạt TC RLTT, biết vận dụng để tự tập rèn luyện thể lực.
Lớp trật tự, nghiêm túc , tự giác cố gắng thi đạt kết quả cao.
II.	Sân bãi và dụng cụ:
Sân trường, thước đo, phấn kẻ.
Ván phát lệnh, đồng hồ bấm giờ, còi, ghế GV.
Phương pháp lên lớp
Nội dung
Đ lương 
V động
Biện pháp tổ chức - yêu cầu giảng dạy
A.	Phần mở đầu:
Nhận lớp
Phổ biến mục tiêu, yêu cầu nội dung giáo án.
Phần cơ bản:
Khởi động: Chạy nhẹ nhàng một vòng sân trường
Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, hông, gối, xoạt dọc,vặn mình, căng cơ tay, vai, lưng
Đ/T: tay ngực, tay cao thấp, tay chạm chân.
KĐ chuyên môn:
Chạy bổ trợ: bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau.
Ôn tư thế sẵn sàng - xuất phát
Chạy tăng tốc
Chạy ngắn:
BẢNG TÍNH ĐIỂM
GIỎI
KHÁ
TB
YẾU
NAM
<= 6.0
6.5
7.0
>7.0
NỮ
<= 6.8
7.2
7.7
>7.7
2. Kiểm tra RLTT: bật xa tại chổ, chạy con thoi, chạy tùy sức.
Thang điểm( bảng điểm RLTT)
C.	Phần kết thúc:
Thả lỏng
Xuống lớp
7 phút
78 phút
5m – 10m
(40 phút)
(38 phút)
(5 phút)
Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sĩ số cho GV, chúc GV.
GV phổ biến ND, yêu cầu. 
HS chạy theo hàng một nối nhau.
HS thành 5 hàng ngang giãn cách rộng.
HS tập theo nhịp đếm của GV.
HS đứng thành ĐH 4 hàng dọc thực hiện các bài tập di chuyển theo tín hiệu của GV.
GV nhắc lại các yêu cầu kỹ thuật động tác.
HS xuất phát thấp theo hiệu lệnh của nhóm trưởng.
Mỗi hs chạy một lần, trường hợp đặc biệt kiểm tra lần 2.
GV bấm giờ báo thời gian cho HS.
Đánh gia kết quả kiểm tra.
HS đứng thành 4 hàng dọc lần lượt thay phiên nhau ôn tập nội dung bật xa tại chổ.
Mỗi học sinh bật 3 lần, chọn thành tích tốt nhất.
Mỗi đợt kiểm tra 10 HS. Thực hiện thành 3 lượt. HS lần lượt đứng vào vị trí kiểm tra nhảy.
Tại chỗ thả lỏng tay chân, hít thở.
Đánh giá buổi kiểm tra.
Hướng dẫn cách tự tập.
Rút kinh nghiệm:	
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tuần : 20
Tiết: 39_40
Giáo án số 20
NHẢY CAO – ĐÁ CẦU
CHẠY BỀN
I.	Mục tiêu – yêu cầu: 
Mục tiêu
Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ nhảy cao (đã học ở lớp 6, 7)
Đá lăng, trước sau, sang ngang.
Chạy đà chính diện chân lăng duỗi thẳng qua xà.
Chơi trò chơi phát triển sức bật “nhảy lò cò tiếp sức”.
Đá cầu: 	- Tâng cầu bằng đùi
Tâng cầu bằng má trong bàn chân.
Tâng cầu bằng mu bàn chân.
Chuyền cầu theo nhóm.
Chạy bền:
Chạy trên địa hình tự nhiên.
Yêu cầu: 
Thực hiện tương đối đúng kỉ thuật chay bổ trợ của nhảy cao.
Biết thực hiện tương đối đúng các kỉ thuật đá cầu.
Biết vận dụng để tự tập rèn luyện thể lực và tham gia thi đấu 
Chạy bền hết cự ly quy định của bài tập.
II.	Sân bãi và dụng cụ:
Sân trường, phấn kẻ.
Ván phát lệnh, còi, ghế GV.
Phương pháp lên lớp
Nội dung
Đ lương 
V động
Biện pháp tổ chức - yêu cầu giảng dạy
A.	Phần mở đầu:
Nhận lớp
Phổ biến mục tiêu, yêu cầu nội dung giáo án.
Phần cơ bản:
Khởi động: Chạy nhẹ nhàng một vòng sân trường
Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, hông, gối, xoạt dọc,vặn mình, căng cơ tay, vai, lưng
Đ/T: tay ngực, tay cao thấp, tay chạm chân.
Nhảy cao:
Đá lăng, trước sau, sang ngang.
Chạy đà chính diện chân lăng duỗi thẳng qua xà
Chơi trò chơi phát triển sức bật:
“Nhảy lò cò tiếp sức”
2. Đá cầu:
Tâng cầu bằng đùi
Tâng cầu bằng má trong bàn chân.
Tâng cầu bằng mu bàn chân.
Chuyền cầu theo nhóm.
3.	Chạy bền:
Chạy trên địa hình tự nhiên
C.	Phần kết thúc:
Thả lỏng
Xuống lớp
7 phút
78 phút
(35 phút)
3x5 lần
(33 phút)
(5 phút)
5 phút
Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sĩ số cho GV, chúc GV.
GV phổ biến ND, yêu cầu. 
HS chạy theo hàng một nối nhau.
HS thành 5 hàng ngang giãn cách rộng.
HS tập theo nhịp đếm của GV.
HS đứng thành ĐH 4 hàng ngang thực hiện các bài tập đá lăng theo tín hiệu còi của GV.
GV thị phạm động tác, nhắc lại các yêu cầu kỹ thuật
HS từng động tác riêng lẽ (Đá lăng chân, bật nhảy, đánh tay ) ð hoàn chỉnh
HS tập theo hiệu lệnh của GV.
GV quan sát sửa sai.
Lớp chia 5 tổ, GV phổ biến cách chơi
Nam, nữ tính riêng.
GV làm thị phạm từng đ/t.
HS đứng thành 4 hàng ngang giản cách rộng lần lượt tâp mô phỏng động tác.
HS đứng thành 4 hàng ngang( 2 hàng nam, 2 hàng nữ đối diện lần lượt thay phiên tập luyện từng nội dung.
Chia nhóm 4 – 6 HS đứng thành nhóm chuyền cầu cho nhau.
Nam: cự ly 400 m ; nữ cự ly 300 m . ( Chạy vòng quanh sân trường).
Tại chỗ thả lỏng tay chân, hít thở.
Đánh giá buổi học tra.
Rút kinh nghiệm:	
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Tuần : 21
Tiết: 41_42
Giáo án số 21
NHẢY CAO – ĐÁ CẦU
CHẠY BỀN
I.	Mục tiêu – yêu cầu: 
Mục tiêu
Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ nhảy cao (GV chọn)
Học: Kỉ thuật chạy đà( xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, cách đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà.
Đá cầu: 	- Tâng cầu bằng đùi
Đở cầu bằng ngực.
Phát cầu chính diện bằng mu bàn chân.
Đá cầu chính diện cao chân bằng mu bàn chân
Một số điểm trong điều luật đá cầu, đấu tập.
Chạy bền:
Chạy trên địa hình tự nhiên.
Yêu cầu: 
Thực hiện tương đối đúng giai đoạn của kỉ thuật nhảy cao.
Biết thực hiện tương đối đúng các kỉ thuật đá cầu.
Biết vận dụng để tự tập rèn luyện thể lực và tham gia thi đấu.
Chạy bền hết cự ly quy định của bài tập.
II.	Sân bãi và dụng cụ:
Sân trường, cầu đá ( HS tự trang bị), lưới đá cầu.
Dây thun, trụ sắt, còi.
Phương pháp lên lớp
Nội dung
Đ lương 
V động
Biện pháp tổ chức - yêu cầu giảng dạy
A.	Phần mở đầu:
Nhận lớp
Phổ biến mục tiêu, yêu cầu nội dung giáo án.
Phần cơ bản:
Khởi động: Chạy nhẹ nhàng một vòng sân trường
Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, hông, gối, xoạt dọc,vặn mình, căng cơ tay, vai, lưng
Đ/T: tay ngực, tay cao thấp, tay chạm chân.
Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ nhảy cao (GV chọn)
Đá lăng, trước sau, sang ngang.
Chạy đà chính diện chân lăng duỗi thẳng qua xà
Học: Kỉ thuật chạy đà( xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, cách đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà.
Chơi trò chơi phát triển sức bật:
“Nhảy lò cò tiếp sức”
2. Đá cầu:
Tâng cầu bằng đùi
Đở cầu bằng ngực
Phát cầu chính diện bằng mu bàn chân

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_TD_8Quy.doc