Giáo án môn Thể dục 8 - Trường THCS Thuận Hưng

A.MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: Biết khái niệm, phân loại sức nhanh.

2.Kĩ năng: Phân biệt được một số hình thức biểu hiện về sức nhanh.

3.Thái độ, hành vi: -Có thái độ hành vi đúng đắn trong ứng sử với bạn bè và ý thức tự giác, tích cực, kiên trì tập luyện TDTT trong các giờ học thể dục, tự học, tự tập hàng ngày. Không dùng rượu, bia thuốc lá và các chất kích thích khác.

B.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

-Đồng loạt.

C.CHUẨN BỊ GIÁO CỤ:

-GV: giáo án,tranh, ảnh

- HS: mang vở ghi chép

D.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

 

doc 148 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 346Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Thể dục 8 - Trường THCS Thuận Hưng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p quan sát và chú ý lắng nghe.
- HS luyện tập theo khu vực phân công.
- HS tự sửa cho nhau.	
- GV quan sát sửa sai.
Đội hình tập luyện
Đội hình tập luyện phát cầu
 € € € € € € € € €
 GV
 € € € € € € € € €
Đội hình tập họp lớp
Đội hình chạy 
III/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng
- Thả lỏng cổ tay,cổ chân.
- Thả lỏng các cơ nhẹ nhành
 2.Nhận xét dặn dò.
- Giáo viên nhận xét buổi học.
- Giao bài tập về nhà.
 3.Xuống lớp:
GV hô to “giải tán”
HS hô đáp “khỏe
3-5
Phút
- Theo sự hướng dẫn của cán sự.
- Cả lớp trật tự chú ý lắng nghe.
- GV và HS làm thủ tục kết thúc giời học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG:
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần: 15	Tiết: 30	Ngày soạn: 18 / 11 / 2014
ÔN TẬP HỌC KÌ I
CHẠY NGẮN – ĐÁ CẦU 
A.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
 -Chạy ngắn: Cách đóng bàn đạp. Xuất phát thấp, chạy lao sau xuất phát.
 - Đá cầu: ôn tâng cầu bằng mu bàn chân chính diện, di chuyển bước đơn ra trước chếch trái, chếch phải.
 2.Kĩ năng:
 -Chạy ngắn: Cách đóng bàn đạp. Xuất phát thấp, chạy lao sau xuất phát.
 - Đá cầu: ôn tâng cầu bằng mu bàn chân chính diện, di chuyển bước đơn ra trước chếch trái, chếch phải.
3.Thái độ, hành vi: -Có thái độ hành vi đúng đắn trong ứng sử với bạn bè và ý thức tự giác, tích cực, kiên trì tập luyện TDTT trong các giờ học thể dục, tự học, tự tập hàng ngày.
 -Không dùng rượu, bia thuốc lá và các chất kích thích khác.
B.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
-Đồng loạt,phân nhom ,xoay vòng.
C.CHUẨN BỊ GIÁO CỤ:
-GV giáo án,tranh, ảnh,đông hồ bấm giây...
- Học sinh trang phục gọn gàng.
D.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
I/Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
 - GV kiểm tra sĩ số, tình trạng sức khỏe của HS.
 - Phổ biến nội dung tiết học.
2. khởi động:
 - Xoay các khớp (cổ, tay, hông ,gối, khuỷu tay, bã vai).
 - Ép gối dọc, ép gối ngang.
 - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
* Kiểm tra bài cũ: (không kiểm tra)
- Gọi 1-2 học sinh lên kiểm tra.
- GV nhận xét và xếp loại.
5-8
phút
2x8
- Cán sự báo cáo sĩ số, HS “chúc GV khỏe”. GV chúc HS “Chúc các em khỏe”
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu HS thực hiện tiết học.
Cán sự cho lớp khởi động, GV quan xác.
II/Phần mở đầu:
 1. Ôn tập chạy ngắn:
 + Cách đóng bàn đạp:
 + Xuất phát thấp:
 + Chạy lao sau xuất phát
 2. Ôn đá cầu:
- Tâng cầu bằng mu bán chân chính diện.
 - Di chuyển bước đơn ra trước chếch trái, chếch phải.
 3.Củng cố:
Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại nội dung đã học.
GV quan sát, nhận xét sửa sai, HS chú ý nhận xét. 
30-35
Phút
10 - 15
Phút
10 - 15
Phút
3-5
Phút
- GV làm mẫu phân tích kỹ thuật động tác.
- Lớp tập họp 4 hàng ngang, 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng, cả lớp quan sát và chú ý lắng nghe.
- HS luyện tập theo khu vực phân công.
- HS tự sửa cho nhau.	
- GV quan sát sửa sai.
Đội hình tập luyện
Đội hình tập luyện
 € € € € € € € € €
 GV
 € € € € € € € € €
Đội hình tập họp lớp
III/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng
- Thả lỏng cổ tay,cổ chân.
- Thả lỏng các cơ nhẹ nhành
 2.Nhận xét dặn dò.
- Giáo viên nhận xét buổi học.
- Giao bài tập về nhà.
 3.Xuống lớp:
GV hô to “giải tán”
HS hô đáp “khỏe
3-5
Phút
- Theo sự hướng dẫn của cán sự.
- Cả lớp trật tự chú ý lắng nghe.
- GV và HS làm thủ tục kết thúc giời học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG:
.
_____________________________________________________________________
Tuần: 16	Tiết: 31	Ngày soạn: / / 2013
ÔN TẬP 
CHẠY NGẮN – ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN
A.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
 -Chạy ngắn: Cách đóng bàn đạp. Xuất phát thấp, chạy lao sau xuất phát.
 - Đá cầu: ôn tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân, đỡ cầu bằng ngực.
 - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 
 2.Kĩ năng:
 -Chạy ngắn: Cách đóng bàn đạp. Xuất phát thấp, chạy lao sau xuất phát.
 - Đá cầu: ôn tâng cầu bằng mu bàn chân chính diện, di chuyển bước đơn ra trước chếch trái, chếch phải.
3.Thái độ, hành vi: -Có thái độ hành vi đúng đắn trong ứng sử với bạn bè và ý thức tự giác, tích cực, kiên trì tập luyện TDTT trong các giờ học thể dục, tự học, tự tập hàng ngày.
 -Không dùng rượu, bia thuốc lá và các chất kích thích khác.
B.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
-Đồng loạt,phân nhom ,xoay vòng.
C.CHUẨN BỊ GIÁO CỤ:
-GV giáo án,tranh, ảnh,đông hồ bấm giây...
- Học sinh trang phục gọn gàng.
D.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
I/Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
 - GV kiểm tra sĩ số, tình trạng sức khỏe của HS.
 - Phổ biến nội dung tiết học.
2. khởi động:
 - Xoay các khớp (cổ, tay, hông ,gối, khuỷu tay, bã vai).
 - Ép gối dọc, ép gối ngang.
 - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
* Kiểm tra bài cũ: (không kiểm tra)
- Gọi 1-2 học sinh lên kiểm tra.
- GV nhận xét và xếp loại.
5-8
phút
2x8
- Cán sự báo cáo sĩ số, HS “chúc GV khỏe”. GV chúc HS “Chúc các em khỏe”
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu HS thực hiện tiết học.
Cán sự cho lớp khởi động, GV quan xác.
II/Phần mở đầu:
 1. Ôn tập chạy ngắn:
 + Cách đóng bàn đạp:
 + Xuất phát thấp:
 + Chạy lao sau xuất phát
 2. Ôn đá cầu:
- Tâng cầu bằng mu bán chân chính diện.
 - Tâng cầu bằng đùi.
- Đỡ cầu bằng ngực.
 3.Củng cố:
Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại nội dung đã học.
GV quan sát, nhận xét sửa sai, HS chú ý nhận xét. 
4. Chạy bền:
Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
- Nam chạy 2-3 vòng, nữ chạy 1-2 vòng.
 -GV chú ý quan sát.
30-35
Phút
10 - 15
Phút
10 - 15
Phút
3-5
Phút
3-5
Phút
- GV làm mẫu phân tích kỹ thuật động tác.
- Lớp tập họp 4 hàng ngang, 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng, cả lớp quan sát và chú ý lắng nghe.
- HS luyện tập theo khu vực phân công.
- HS tự sửa cho nhau.	
- GV quan sát sửa sai.
Đội hình tập luyện
Đội hình tập luyện
 € € € € € € € € €
 GV
 € € € € € € € € €
Đội hình tập họp lớp
Đội hình chạy 
III/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng
- Thả lỏng cổ tay,cổ chân.
- Thả lỏng các cơ nhẹ nhành
 2.Nhận xét dặn dò.
- Giáo viên nhận xét buổi học.
- Giao bài tập về nhà.
 3.Xuống lớp:
GV hô to “giải tán”
HS hô đáp “khỏe
3-5
Phút
- Theo sự hướng dẫn của cán sự.
- Cả lớp trật tự chú ý lắng nghe.
- GV và HS làm thủ tục kết thúc giời học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG:
Tuần: 16	Tiết: 32	Ngày soạn:21 /11 / 2014
ÔN TẬP 
CHẠY NGẮN – ĐÁ CẦU 
A.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
 -Chạy ngắn: Xuất phát cao – chạy nhanh 60m.
 - Đá cầu: ôn tâng cầu bằng mu bàn chân, đỡ cầu bằng ngực. 
 2.Kĩ năng:
 -Chạy ngắn: Cách đóng bàn đạp. Xuất phát thấp, chạy lao sau xuất phát.
 - Đá cầu: ôn tâng cầu bằng mu bàn chân chính diện, di chuyển bước đơn ra trước chếch trái, chếch phải.
3.Thái độ, hành vi: -Có thái độ hành vi đúng đắn trong ứng sử với bạn bè và ý thức tự giác, tích cực, kiên trì tập luyện TDTT trong các giờ học thể dục, tự học, tự tập hàng ngày.
 -Không dùng rượu, bia thuốc lá và các chất kích thích khác.
B.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
-Đồng loạt,phân nhom ,xoay vòng.
C.CHUẨN BỊ GIÁO CỤ:
-GV giáo án,tranh, ảnh,đông hồ bấm giây...
- Học sinh trang phục gọn gàng.
D.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
I/Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
 - GV kiểm tra sĩ số, tình trạng sức khỏe của HS.
 - Phổ biến nội dung tiết học.
2. khởi động:
 - Xoay các khớp (cổ, tay, hông ,gối, khuỷu tay, bã vai).
 - Ép gối dọc, ép gối ngang.
 - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
* Kiểm tra bài cũ: (không kiểm tra)
- Gọi 1-2 học sinh lên kiểm tra.
- GV nhận xét và xếp loại.
5-8
phút
2x8
- Cán sự báo cáo sĩ số, HS “chúc GV khỏe”. GV chúc HS “Chúc các em khỏe”
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu HS thực hiện tiết học.
Cán sự cho lớp khởi động, GV quan xác.
II/Phần mở đầu:
 1. Ôn tập chạy ngắn:
 + Xuất phát cao – chạy nhanh 60m.
 2. Ôn đá cầu:
- Tâng cầu bằng mu bán chân chính diện.
- Đỡ cầu bằng ngực.
- Làm quen một số chiến thuật thi đấu.
+ Gv hướng dẫn cho học sinh biết một số chiến thực thi đấu đơn và cách tính điểm.
 3.Củng cố:
Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại nội dung đã học.
GV quan sát, nhận xét sửa sai, HS chú ý nhận xét. 
30-35
Phút
10 - 15
Phút
10 - 15
Phút
3-5
Phút
- GV làm mẫu phân tích kỹ thuật động tác.
- Lớp tập họp 4 hàng ngang, 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng, cả lớp quan sát và chú ý lắng nghe.
- HS luyện tập theo khu vực phân công.
- HS tự sửa cho nhau.	
- GV quan sát sửa sai.
Đội hình tập luyện
Đội hình tập luyện
 € € € € € € € € €
 GV
 € € € € € € € € €
Đội hình tập họp lớp
III/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng
- Thả lỏng cổ tay,cổ chân.
- Thả lỏng các cơ nhẹ nhành
 2.Nhận xét dặn dò.
- Giáo viên nhận xét buổi học.
- Giao bài tập về nhà.
 3.Xuống lớp:
GV hô to “giải tán”
HS hô đáp “khỏe
3-5
Phút
- Theo sự hướng dẫn của cán sự.
- Cả lớp trật tự chú ý lắng nghe.
- GV và HS làm thủ tục kết thúc giời học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG:
.
____________________________________________________________________________
Tuần: 17	Tiết: 33	Ngày soạn: 22 /11/ 2014
ÔN TẬP HỌC KÌ I
CHẠY NGẮN – BÀI THỂ DỤC ĐÁ CẦU
A.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: - Chạy ngắn: + Biết tên và cách thực hiện xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - chạy về đích.
 - Bài thể dục phát triển chung.
 - Đá cầu: ôn tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân chính diện.
 2.Kĩ năng: - Chạy ngắn: + Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - chạy về đích.
	 - Thục hiện tốt bài thể dục phát triển chung.
 - Đá cầu: Thực hiện tốt tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân chính diện.
 3.Thái độ, hành vi: -Có thái độ hành vi đúng đắn trong ứng sử với bạn bè và ý thức tự giác, tích cực, kiên trì tập luyện TDTT trong các giờ học thể dục, tự học, tự tập hàng ngày.
 -Không dùng rượu, bia thuốc lá và các chất kích thích khác.
B.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
-Đồng loạt,phân nhom ,xoay vòng.
C.CHUẨN BỊ GIÁO CỤ:
-GV giáo án,tranh, ảnh,đông hồ bấm giây...
- Học sinh trang phục gọn gàng.
D.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
I/Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
 - GV kiểm tra sĩ số, tình trạng sức khỏe của HS.
 - Phổ biến nội dung tiết học.
2. khởi động:
 - Xoay các khớp (cổ, tay, hông ,gối, khuỷu tay, bã vai).
 - Ép gối dọc, ép gối ngang.
 - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
* Kiểm tra bài cũ: (không kiểm tra)
- Gọi 1-2 học sinh lên kiểm tra.
- GV nhận xét và xếp loại.
5-8
phút
2x8
- Cán sự báo cáo sĩ số, HS “chúc GV khỏe”. GV chúc HS “Chúc các em khỏe”
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu HS thực hiện tiết học.
Cán sự cho lớp khởi động, GV quan xác.
II/Phần mở đầu:
 1. Ôn tập chạy ngắn:
- Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - chạy về đích.
2. Bài thể dục: 
- Thực hiện 35 nhịp.
3. Đá cầu:
 - Ôn tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân chính diện.
4.Củng cố:
-Thực hiện các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn.
Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại nội dung đã học.
GV quan sát, nhận xét sửa sai, HS chú ý nhận xét. 
30-35
Phút
8 - 12
Phút
8 - 12
Phút
8-12
Phút
3-5
Phút
- GV làm mẫu phân tích kỹ thuật động tác.
- Lớp tập họp 4 hàng ngang, 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng, cả lớp quan sát và chú ý lắng nghe.
- HS luyện tập theo khu vực phân công.
- HS tự sửa cho nhau.	
- GV quan sát sửa sai.
€€
€€
€€ € 1
€€
€€XP 60m
€€ € 2
€€
€€
€€
€€
€€
Đội hình tập luyện
 € € € € € € €
€ € € € € € €
 € € € € € € €
€ € € € € € €
€
Đội hình tập luyện đá cầu
€ € € € € € € € € € €
 € € € € € € € € € € €
Đội hình tập họp lớp
III/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng
- Thả lỏng cổ tay,cổ chân.
- Thả lỏng các cơ nhẹ nhành
 2.Nhận xét dặn dò.
- Giáo viên nhận xét buổi học.
- Giao bài tập về nhà.
 3.Xuống lớp:
GV hô to “giải tán”
HS hô đáp “khỏe
3-5
Phút
- Theo sự hướng dẫn của cán sự.
- Cả lớp trật tự chú ý lắng nghe.
- GV và HS làm thủ tục kết thúc giời học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG:
.
_________________________________________________________________________________
Tuần: 17	Tiết: 34	Ngày soạn:24/11/ 2014
ÔN TẬP HỌC KÌ I
CHẠY NGẮN – BÀI THỂ DỤC ĐÁ CẦU
A.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: - Chạy ngắn: + Biết tên và cách thực hiện xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - chạy về đích.
 - Bài thể dục phát triển chung.
 - Đá cầu: ôn tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân chính diện.
 2.Kĩ năng: - Chạy ngắn: + Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - chạy về đích.
	 - Thục hiện tốt bài thể dục phát triển chung.
 - Đá cầu: Thực hiện tốt tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân chính diện.
 3.Thái độ, hành vi: -Có thái độ hành vi đúng đắn trong ứng sử với bạn bè và ý thức tự giác, tích cực, kiên trì tập luyện TDTT trong các giờ học thể dục, tự học, tự tập hàng ngày.
 -Không dùng rượu, bia thuốc lá và các chất kích thích khác.
B.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
-Đồng loạt,phân nhom ,xoay vòng.
C.CHUẨN BỊ GIÁO CỤ:
-GV giáo án,tranh, ảnh,đông hồ bấm giây...
- Học sinh trang phục gọn gàng.
D.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
I/Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
 - GV kiểm tra sĩ số, tình trạng sức khỏe của HS.
 - Phổ biến nội dung tiết học.
2. khởi động:
 - Xoay các khớp (cổ, tay, hông ,gối, khuỷu tay, bã vai).
 - Ép gối dọc, ép gối ngang.
 - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
* Kiểm tra bài cũ: (không kiểm tra)
- Gọi 1-2 học sinh lên kiểm tra.
- GV nhận xét và xếp loại.
5-8
phút
2x8
- Cán sự báo cáo sĩ số, HS “chúc GV khỏe”. GV chúc HS “Chúc các em khỏe”
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu HS thực hiện tiết học.
Cán sự cho lớp khởi động, GV quan xác.
II/Phần mở đầu:
 1. Ôn tập chạy ngắn:
- Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - chạy về đích.
2. Bài thể dục: 
- Thực hiện 35 nhịp.
3. Đá cầu:
 - Ôn tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân chính diện.
4.Củng cố:
-Thực hiện các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn.
Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại nội dung đã học.
GV quan sát, nhận xét sửa sai, HS chú ý nhận xét. 
30-35
Phút
8 - 12
Phút
8 - 12
Phút
8-12
Phút
3-5
Phút
- GV làm mẫu phân tích kỹ thuật động tác.
- Lớp tập họp 4 hàng ngang, 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng, cả lớp quan sát và chú ý lắng nghe.
- HS luyện tập theo khu vực phân công.
- HS tự sửa cho nhau.	
- GV quan sát sửa sai.
€€
€€
€€ € 1
€€
€€XP 60m
€€ € 2
€€
€€
€€
€€
€€
Đội hình tập luyện
 € € € € € € €
€ € € € € € €
 € € € € € € €
€ € € € € € €
€
Đội hình tập luyện đá cầu
€ € € € € € € € € € €
 € € € € € € € € € € €
Đội hình tập họp lớp
III/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng
- Thả lỏng cổ tay,cổ chân.
- Thả lỏng các cơ nhẹ nhành
 2.Nhận xét dặn dò.
- Giáo viên nhận xét buổi học.
- Giao bài tập về nhà.
 3.Xuống lớp:
GV hô to “giải tán”
HS hô đáp “khỏe
3-5
Phút
- Theo sự hướng dẫn của cán sự.
- Cả lớp trật tự chú ý lắng nghe.
- GV và HS làm thủ tục kết thúc giời học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG:
.
Tuần: 18	Tiết: 35, 36	Ngày soạn:29 / 11 / 2014
KIỂM TRA HỌC KÌ I
CHẠY NGẮN
A.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
 - Chạy ngắn: Biết cách thực hiện tập luyện môn chạy ngắn (60m).
2.Kĩ năng:
 -Chạy ngắn: Thực hiện cơ bản chạy ngắn 60m. Đạt tiêu chuẩn RLTT (chạy ngắn). . 3. Thái độ, hành vi: Có thái độ hành vi đúng đắn trong ứng sử với bạn bè và ý thức tự giác, tích cực, kiên trì tập luyện TDTT trong các giờ học thể dục, tự học, tự tập hàng ngày.
 -Không dùng rượu, bia thuốc lá và các chất kích thích khác.
B.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
-Đồng loạt,phân nhom ,xoay vòng.
C.CHUẨN BỊ GIÁO CỤ:
-GV giáo án,tranh, ảnh,đông hồ bấm giây...
- Học sinh trang phục gọn gàng.
D.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
I/Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
 - GV kiểm tra sĩ số, tình trạng sức khỏe của HS.
 - Phổ biến nội dung tiết học.
2. khởi động:
 - Xoay các khớp (cổ, tay, hông ,gối, khuỷu tay, bã vai).
 - Ép gối dọc, ép gối ngang.
 - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
5-8
phút
2x8
- Cán sự báo cáo sĩ số, HS “chúc GV khỏe”. GV chúc HS “Chúc các em khỏe”
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu HS thực hiện tiết học.
Cán sự cho lớp khởi động, GV quan xác.
II/Phần mở đầu:
1. Khởi động:
GV cho hs chạy nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân tập.
-Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... 
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang.
+Chạy bước nhỏ
+Chạy nâng cao đùi
+Chạy đạp sau 
 2. Kiểm tra bài cũ:không.
3.Kiểm tra học kì 1:
a. Nội dung:
Kiểm tra kĩ thuật chạy 60m (Trọng tâm ba giai đoạn: Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng).
b.Cách đánh giá:
Xếp loại hực hiện kĩ thuật và thành tích đạt được của từng HS.
+ Xếp loại đạt:
Thực hiện đúng ba giai đoạn kĩ thuật và thành tích đạt 9,8s (nam), 11s (nữ).
Có một vài sai sót nhỏ về kĩ thuật, thành tích đạt 9,9-10,5s (nam), 11,1-11,6s (nữ)
Thực hiện sai 1 trong ba giai đoạn kĩ thuật và thành tích trên10,5s (nam), 11,6s (nữ).
 + Chưa đạt
Thực hiện sai 2 giai đoạn kĩ thuật, không tính thành tích.
4. Củng cố:
Kĩ thuật chạy ngắn.
30-35
Phút
3-5
Phút
- Từ đội hình hàng dọc GV cho học sinh quay trái (phải) chạy thành 1 vòng tròn lớn xunh quanh sân tập.
- LT hướng dẫn khởi động theo đội hình hàng ngang.
- GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra.
- HS chú ý nghe
- Tổ chức kiểm tra làm nhiều đợt.
- Mỗi đợt 2 HS.
Đội hình kiểm tra
- Mỗi HS tham gia kiểm tra 1 lần, trường hợp bị điểm chưa đạt, GV có thể cho kiểm tra lần 2. Khi kiểm tra lại lần 2 không được điểm kiểm tra tối đa quá khá.
- Những HS đến lượt kiểm tra đứng ở vạch chuẩn bị. Khi có lệnh của GV tiến vào vạch xuất phát và thực hiện kĩ thuật động tác.
- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
III/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng
- Thả lỏng cổ tay,cổ chân.
- Thả lỏng các cơ nhẹ nhành
 2.Nhận xét dặn dò.
- Giáo viên nhận xét buổi học.
- Giao bài tập về nhà.
 3.Xuống lớp:
GV hô to “giải tán”
HS hô đáp “khỏe
3-5
Phút
- Theo sự hướng dẫn của cán sự.
- Cả lớp trật tự chú ý lắng nghe.
- GV và HS làm thủ tục kết thúc giời học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG:
.
Tuần: 20	Tiết: 39	Ngày soạn: 26 / 12 / 2014
NHẢY XA - TTTC (BÓNG CHUYỀN) + CHẠY BỀN
A.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
 -Nhảy xa: Biết cách thực hiện Nhảy bước bộ, Chạy đà (tự do) - nhảy xa.
Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
 - Biết cách thực hiện di chuyển, chuyền bóng cao tay bằng hai tay.
 2.Kĩ năng:
 -Nhảy xa: +Thực hiện cơ bản đúng Nhảy bước bộ, Chạy đà (tự do) - nhảy xa.
Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
 - Thực hiện được di chuyển, chuyền bóng cao tay bằng hai tay. 
 3.Thái độ, hành vi: -Có thái độ hành vi đúng đắn trong ứng sử với bạn bè và ý thức tự giác, tích cực, kiên trì tập luyện TDTT trong các giờ học thể dục, tự học, tự tập hàng ngày.
 -Không dùng rượu, bia thuốc lá và các chất kích thích khác.
B.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
-Đồng loạt,phân nhóm ,xoay vòng.
 C.CHUẨN BỊ GIÁO CỤ:
- Trên sân trường,đảm bảo vệ sinh,an toàn. 
- GV giáo án,tranh, ảnh, đông hồ bấm giây.Hai lá cờ, còi ,30quả bóng ném, 2 đệm.
- Học sinh trang phục gọn gàng.
 D.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
I/Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
 - GV kiểm tra sĩ số, tình trạng sức khỏe của HS.
 - Phổ biến nội dung tiết học.
2. khởi động:
 - Xoay các khớp (cổ, tay, hông ,gối, khuỷu tay, bã vai).
 - Ép gối dọc, ép gối ngang.
 - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
* Kiểm tra bài cũ: (không kiểm tra)
- Gọi 1-2 học sinh lên kiểm tra.
- GV nhận xét và xếp loại.
5-8
phút
2x8
- Cán sự báo cáo sĩ số, HS “chúc GV khỏe”. GV chúc HS “Chúc các em khỏe”
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu HS thực hiện tiết học.
Cán sự cho lớp khởi động, GV quan xác.
II/Phần mở đầu:
1. Nhảy xa:
 – Chạy đà bước bộ.
 – Chạy đà tự do – nhảy xa.
– Trò chơi: nhảy lò cò.
 Lớp chia thành 4 nhóm thực hiện trò chơi, Gv hướng dẫn trò chơi.
2. Bóng chuyền:
 – Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay.
3. Củng cố:
Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại nội dung đã học.
GV quan sát, nhận xét sửa sai, HS chú ý nhận xét. 
4. Chạy bền:
Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
- Nam chạy 2-3 vòng, nữ chạy 1-2 vòng.
 -GV chú ý quan sát.
30-35
Phút
10 - 15
Phút
10 - 15
Phút
3-5
Phút
3-5
Phút
- GV làm mẫu phân tích kỹ thuật động tác.
- Lớp tập họp 4 hàng ngang, 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng, cả lớp quan sát và chú ý lắng nghe.
- HS luyện tập theo khu vực phân công.
- HS tự sửa cho nhau.	
- GV quan sát sửa sai.
- Lớp chia thành 2 nhóm: nhóm 1 học bóng chuyền, nhóm 2 hoc nhảy xa sau đó đổi lại.
Đội hình tập luyện bước bộ
 € € € € € € €
€ € € € € € €
 € € € € € € €
€ € € € € € €
€
Đội hình tập luyện chuyền bóng
Đội hình tập họp lớp
Đội hình chạy 
III/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng
- Thả lỏng cổ tay,cổ chân.
- Thả lỏng các cơ nhẹ nhành
 2.Nhận xét dặn dò.
- Giáo viên nhận xét buổi học.
- Giao bài tập về nhà.
 3.Xuống lớp:
GV hô to “giải tán”
HS hô đáp “khỏe
3-5
Phút
- Theo sự hướng dẫn của cán sự.
- Cả lớp trật tự chú ý lắng nghe.
- GV và HS làm thủ tục kết thúc giời học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG:
.
_______________________________________________________________________________
Tuần: 20	Tiết: 40	Ngày soạn: 28 / 12 / 2014
NHẢY XA – TTTC (BÓNG CHUYỀN)
A.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
 -Nhảy xa: Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ;Giơí thiệu kĩ thuật chạy đà, tập chạy đà (cách đo đà,điều chỉnh đà,chạy đà 3-5 bước vào ván nhảy.)
 - Bóng chuyền: Biết cách thực hiện chuyền bóng cao tay bằng hai tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay nghiêng mình.
 2.Kĩ năng:
 -Nhảy xa: +Thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ;Giơí thiệu kĩ thuật chạy đà, tập chạy đà (cách đo đà,điều chỉnh đà,chạy đà 3-5 bước vào ván nhảy.)
 - Bóng chuyền: Thực hiện được chuyền bóng cao tay bằng hai tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay nghiêng mình.
 3.Thái độ, hành vi: - Có thái độ hành vi đúng đắn trong ứng sử với bạn bè và ý thức tự giác, tích cực, kiên trì tập luyện TDTT trong các giờ học thể dục, tự học, tự tập hàng ngày.
 -Không dùng rượu, bia thuốc lá và các chất kích thích khác.
B.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
-Đồng loạt,phân nhóm ,xoay vòng.
 C.CHUẨN BỊ GIÁO CỤ:
- Trên sân trường,đảm bảo vệ sinh,an toàn. 
- GV giáo án, thước dây, còi bóng, len.
- Học sinh trang phục gọn gàng.
 D.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
I/Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
 - GV kiểm tra sĩ số, tình trạn

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_8.doc