Giáo án môn Thể dục 9 - Bài 1: Chạy ngắn

 I. NHIỆM VỤ:

Chạy ngắn: Trò chơi phát triển sức nhanh. Xuất phát từ một số tư thế khác nhau: Đứng mặt, vai, lưng hướng chạy- xuất phát.

 II. YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 - Biết cách thực hiện trò chơi, xuất phát từ một số tư thế khác nhau: đứng mặt, vai hoặc lưng theo hướng chạy.

2. Kĩ năng:

 - Thực hiện cơ bản đúng trò chơi, xuất phát từ một số tư thế khác nhau: đứng mặt, vai hoặc lưng theo hướng chạy.

 3. Thái độ:

 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 229Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Bài 1: Chạy ngắn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 1
MÔN: CHẠY NGẮN
˜w™
 Tiết CT :	2
	Thời gian dạy : 	24/8/2015
 I. NHIỆM VỤ:
Chạy ngắn: Trò chơi phát triển sức nhanh. Xuất phát từ một số tư thế khác nhau: Đứng mặt, vai, lưng hướng chạy- xuất phát.
 II. YÊU CẦU:
 1. Kiến thức:
 - Biết cách thực hiện trò chơi, xuất phát từ một số tư thế khác nhau: đứng mặt, vai hoặc lưng theo hướng chạy.
2. Kĩ năng:
 - Thực hiện cơ bản đúng trò chơi, xuất phát từ một số tư thế khác nhau: đứng mặt, vai hoặc lưng theo hướng chạy. 
 3. Thái độ:
 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương.
 III. THỜI GIAN:	
	-	1 tiết (45’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM:
	-	Sân tập TDTT của trường.	
	V. DỤNG CỤ:
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
- Nhận lớp. 
- Phổ biến nội dung và yêu cầu của buổi tập.
- Khởi động: Chung và chuyên môn.
- KTBC: 
(6p)
1’
1’
4’(2 lần x 8 nhịp)
II/ Phần cơ bản:
	 Chạy ngắn: 
	- Trò chơi: “Chạy tiếp sức”
 - Đứng mặt, vai, lưng hướng chạy- xuất phát.
 * Củng cố: Các tư thế xuất phát mặt, vai, lưng hướng chạy- xuất phát.
(35p)
30’
15’
15’
5’
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét. 
	- Dặn dò.
(4p)
1’
2’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp.
 - GV nêu ngắn gọn rõ ràng.
- Tích cực thực hiện khởi động.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
+ Nắm luật trò chơi, tham gia tích cực.
- Chú ý thực hiện đúng kỹ thuật tư thế xuất phát.
- Tập trung nghe phát lệnh phản xạ nhanh.
- Chạy nhanh tăng dần tốc độ nhanh nhất.
- Không giảm tốc độ khi gần đến đích.
- Tích cực luyện tập, đảm bảo an toàn.
- Biết cách thực hiện cơ bảïn đúng đứng mặt, vai hoặc lưng theo hướng chạy xuất phát.
- Gv quản lý, điều khiển nhắc nhở sửa sai cho hs.	 	
- Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs củng cố.
- Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu.
- Tinh thần thái độ học tập
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH 	 Suối Ngô, ngày 21 tháng 8 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG:
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_so_1.doc