Giáo án môn Thể dục 9 - Bài 10: Kiểm tra bài thể dục

I. NHIỆM VỤ:

 - Kiểm tra bài thể dục phát triển chung (45 nhịp)

 II. YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 - Biết cách thực hiện bài thể dục phát triển chung 45 nhịp (nam, nư riêng)

2. Kĩ năng:

 - Thực hiện cơ bản đúng bài thể dục phát triển chung 45 nhịp.

3. Thái độ:

 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc kiển tra, phòng tránh chấn thương.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 211Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Bài 10: Kiểm tra bài thể dục", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 10
MÔN: KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC
˜w™
	Tiết CT :	19
	Thời gian dạy : 	25/10/2015
I. NHIỆM VỤ:
 - Kiểm tra bài thể dục phát triển chung (45 nhịp)
 II. YÊU CẦU:
 1. Kiến thức:
 - Biết cách thực hiện bài thể dục phát triển chung 45 nhịp (nam, nư riêng) 
2. Kĩ năng: 
 - Thực hiện cơ bản đúng bài thể dục phát triển chung 45 nhịp.
3. Thái độ:
 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc kiển tra, phòng tránh chấn thương.
 III. THỜI GIAN:	
	-	1 tiết (45’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM:
 - Sân tập TDTT của trường.	
 V. DỤNG CỤ:
 - Bàn ghế gv.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp. 
Phổ biến nội dung yêu cầu kiểm tra
Khởi động: Chung và chuyên môn
KTBC:	
(6p)
1’
1’
4’(2 lần x 8 nhịp)
II/ Phần cơ bản:
 1) Kiểm tra bài thể dục phát triển chung (45 nhịp)
 2) Thang điểm:	
 + Đạt
 + Chưa đạt
(35p)
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét 
	- Dặn dò
(4p)
2’
1’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp
 - Gv nêu ngắn gọn rõ ràng
- Tích cực thực hiện khởi động.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
- Thuộc và thực hiện đúng, đẹp các động tác trong bài
- Thuộc cả bài, có 2-5 nhịp động tác bị sai sót nhỏ
- Có 5-9 nhịp động tác thực hiện sai
- Có 10-15 nhịp động tác thực hiện sai
*Tổ chức và PP kiểm tra:
- Kiểm tra nhiều đợt, mỗi đợt 3-6 hs(nam, nữ riêng)
- Mỗi hs được kiểm tra 1 lần ( cả bài)
- Cán sự hô nhịp để hs thực hiện.
- Trường hợp hs chưa đạt gv có thể cho kiểm tra lần 2.
- Các trường hợp khác gv quyết tự định.
x x x x x x x x
x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
 x x x x
- Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
- Tinh thần thái độ trong giờ kiểm tra
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH	 Suối Ngô, ngày 22 tháng 10 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG:
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_so_10.doc