Giáo án môn Thể dục 9 - Bài 12: Kiểm tra chạy ngắn

 I. NHIỆM VỤ:

 - Kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy 60m.

 II. YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 - Biết cách thực hiện chạy ngắn (60m)

 2. Kĩ năng:

 - Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn chạy ngắn

 3. Thái độ:

 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc kiểm tra, phòng tránh chấn thương.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 309Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Bài 12: Kiểm tra chạy ngắn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 12
MÔN: KIỂM TRA CHẠY NGẮN
	 	˜w™
	Tiết CT :	24
	Thời gian dạy : 	09/11/2015
 I. NHIỆM VỤ:
 - Kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy 60m.
 II. YÊU CẦU:
 1. Kiến thức:
 - Biết cách thực hiện chạy ngắn (60m)
 2. Kĩ năng:
 - Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn chạy ngắn 
 3. Thái độ:
 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc kiểm tra, phòng tránh chấn thương.
III. THỜI GIAN:	
	 -	1 tiết (45’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM:
 - Sân tập TDTT của trường.	
 V. DỤNG CỤ:
 - Bàn đạp, đồng hồ bấm giây.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp. 
Phổ biến nội dung yêu cầu kiểm tra.
Khởi động: Chung và chuyên môn.
KTBC:	
(6p)
1’
1’
4’(2 lần x 8 nhịp)
II/ Phần cơ bản:
 1) Kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy 60m.
 2) Cách xếp loại:	
 + Loại đạt
 + Loại chưa đạt
(35p)
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét. 
	- Dặn dò.
(4p)
2’
1’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp.
 - Gv nêu ngắn gọn rõ ràng.
- Tích cực thực hiện khởi động.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
- Thực hiện đúng 4 giai đoạn kĩ thuật, thành tích đạt mức “Giỏi”RLTT
- Thực hiện đúng kĩ thuật xuất phát thấp và kĩ thuật chạy giữa quãng, thành tích đạt mức “khá” RLTT
- Thực hiện đúng kĩ thuật chạy giữa quãng, có một số sai sót nhỏ khi thực hiện kĩ thuật xuất phát thấp, thành tích đạt mức “Đạt” RLTT
- Thực hiện được tương đối kĩ thuật xuất phát thấp và kĩ thuật bước chạy, nhưng không đạt thành tích ở mức “Đạt” RLTT
* Tổ chức và phương pháp kiểm tra:
- Kiểm tra nhiều đợt, mỗi đợt 2 học sinh
- Mỗi học sinh được kiểm tra 1 lần
- Trường hợp đặc biệt kiểm tra lần 2.
 x x x x x x x x
x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
 x 
 x	 	 60m 
- Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
- Tinh thần thái độ trong giờ kiểm tra
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH Suối Ngô, ngày 06 tháng 11 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
	 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG:
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_so_12.doc