Giáo án môn Thể dục 9 - Bài 15: Kiểm tra Nhảy Xa

I. NHIỆM VỤ:

 - Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy xa kiểu “ngồi”

 II.YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 - Biết cách thực hiện hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”

 2. Kĩ năng:

 - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”.

 3. Thái độ:

 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc kiểm tra, phòng tránh chấn thương.

III.THỜI GIAN:

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 293Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Bài 15: Kiểm tra Nhảy Xa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 15
MÔN: KIỂM TRA NHẢY XA
˜w™
	Tiết CT :	30
	Thời gian dạy : 	30/11/2015
I. NHIỆM VỤ:
 - Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy xa kiểu “ngồi”
 II.YÊU CẦU:
 1. Kiến thức:
 - Biết cách thực hiện hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”
 2. Kĩ năng: 
 - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”.
 3. Thái độ:
	 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc kiểm tra, phòng tránh chấn thương.
III.THỜI GIAN:	
	 -	1 tiết (45’)
 IV.ĐỊA ĐIỂM:
 - Sân tập TDTT của trường.	
 V.DỤNG CỤ:
 - Thước dây, Bàn ghế gv.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp.
Phổ biến nội dung yêu cầu kiểm tra.
Khởi động: Chung và chuyên môn
KTBC:	
(6p)
1’
1’
4’(2 lần x 8 nhịp)
II/ Phần cơ bản:
 - Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy xa kiểu “ngồi”
 - Cách xếp loại:	
 + Loại đạt:
 + Loại chưa đạt:
(35p)
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét. 
	- Dặn dò.
(4p)
2’
1’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp.
 - Gv nêu ngắn gọn rõ ràng.
- Tích cực thực hiện khởi động.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
- Thực hiện đúng kĩ thuật, thành tích đạt mức “giỏi”
- Thực hiện đúng giai đoạn kĩ thuật trên không, thành tích đạt mức “khá”
- Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn trên không, nhưng chưa đạt thành tích mức “Đạt” hoặc thành tích đạt mức “Đạt” nhưng kĩ thuật giai đoạn trên không thực hiện được ở mức cơ bản đúng
- Thực hiện không đúng kĩ thuật và thành tích không đạt ở mức “Đạt’
* Tổ chức và PP kiểm tra:
-Kiểm tra thành nhiều đợt nam, nữ riêng. Mỗi đợt 5-10 hs
- Mỗi hs được nhảy thử 1 lần và chính thức 3 lần, tính kĩ thuật lần nhảy đúng nhất và thành tích lần nhảy xa nhất. Nếu ngay lần nhảy chính thức thứ nhất hoặc thứ hai đã đạt điểm cao nhất, không phải nhảy lần 2,3 
- Gv đánh dấu sẵn vạch mốc thành tích theo các mức sau: “Đạt”2,70m (nam) và 2,30m (nữ). “Khát”3,10m (nam) và 2,70m (nữ). “Giỏi”3,40m (nam) và 2,90m (nữ)
- Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
- Tinh thần thái độ trong giờ kiểm tra
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH Suối Ngô, ngày 27 tháng 11 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
	 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG:
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_so_15.doc