Giáo án môn Thể dục 9 - Bài 16: Kiểm tra nhảy xa

I. NHIỆM VỤ:

 - Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy xa kiểu “ngồi”

 II. YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 - Biết cách thực hiện hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”

 2. Kĩ năng:

 - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”.

 3. Thái độ:

 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc kiểm tra, phòng tránh chấn thương.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 280Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Bài 16: Kiểm tra nhảy xa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 16
MÔN: KIỂM TRA NHẢY XA
˜w™
	Tiết CT :	32
	Thời gian dạy : 	07/12/2015
I. NHIỆM VỤ:
 - Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy xa kiểu “ngồi”
 II. YÊU CẦU:
 1. Kiến thức:
 - Biết cách thực hiện hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”
 2. Kĩ năng: 
 - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”.
	3. Thái độ:
	 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc kiểm tra, phòng tránh chấn thương.
III. THỜI GIAN:	
	 -	1 tiết (45’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM:
 - Sân tập TDTT của trường.	
 V.DỤNG CỤ:
 - Thước dây, Bàn ghế gv.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp.
Phổ biến nội dung yêu cầu kiểm tra
Khởi động: Chung và chuyên môn
KTBC:	
(6p)
1’
1’
4’(2 lần x 8 nhịp)
II/ Phần cơ bản:
 - Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy xa kiểu “ngồi”
 - Cách xếp loại:	
 + Loại đạt:
 + Loại chưa đạt:
	* Củng cố: Các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu” Ngồi’
(35p)
30’
5’
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét 
	- Dặn dò
(4p)
2’
1’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp
 - Gv nêu ngắn gọn rõ ràng
- Tích cực thực hiện khởi động.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
- Thực hiện đúng kĩ thuật, thành tích “Đạt”2,70m (nam), và 2,30m (nữ).
- Thực hiện không đúng kĩ thuật và thành tích không đạt ở mức “Đạt’
- Thực hiện cơ bản đúng chạy đà tự do nhảy xa.
* Tổ chức và PP kiểm tra:
- Kiểm tra thành nhiều đợt nam, nữ riêng. Mỗi đợt 5-10 hs
- Mỗi hs được nhảy thử 1 lần và chính thức 3 lần, tính kĩ thuật lần nhảy đúng nhất và thành tích lần nhảy xa nhất. Nếu ngay lần nhảy chính thức thứ nhất đã xếp loại đạt, không phải nhảy lần 2,3 
- Gv đánh dấu sẵn vạch mốc thành tích theo mức sau: “Đạt”2,70m (nam) và 2,30m (nữ). 
- Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs củng cố.
-Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
-Tinh thần thái độ trong giờ kiểm tra
-Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH Suối Ngô, ngày 04 tháng 12 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
	 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG:
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_so_16.doc