Giáo án môn Thể dục 9 - Bài 2: Chạy ngắn - Chạy bền

 I. NHIỆM VỤ:

1. Chạy ngắn: Ôn trò chơi “Chạy tiếp sức con thoi”

 Ngồi mặt hướng chạy xuất phát, tư thế sẳn sàng-xuất phát.

2. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. Giới thiệu hiện tượng cực điểm và cách khắc phục.

 II. YÊU CẦU:

1. Kiến thức:

 - Biết cách thực hiện trò chơi “Chạy tiếp sức con thoi” ngồi mặt hướng chạy xuất phát, tư thế sẳn sàng - xuất phát.

 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên, biết được hiện tượng cực điểm và cách khắc phục.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 476Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Bài 2: Chạy ngắn - Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 2
MÔN: CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN.
˜w™
 Tiết CT :	 3+4
	Thời gian dạy : 	30/8/2015
 I. NHIỆM VỤ:
1. Chạy ngắn: Ôn trò chơi “Chạy tiếp sức con thoi”
 Ngồi mặt hướng chạy xuất phát, tư thế sẳn sàng-xuất phát.
2. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. Giới thiệu hiện tượng cực điểm và cách khắc phục.
 II. YÊU CẦU:
1. Kiến thức:
 - Biết cách thực hiện trò chơi “Chạy tiếp sức con thoi” ngồi mặt hướng chạy xuất phát, tư thế sẳn sàng - xuất phát.
 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên, biết được hiện tượng cực điểm và cách khắc phục.
2. kĩ năng:
 - Thực hiện cơ bản trò chơi: “Chạy đuổi”, ngồi mặt hướng chạy xuất phát, tư thế sẵn sàng-xuất phát; chạy trên địa hình tự nhiên. 
 - Thực hiện được hiện tượng cực điểm và cách khắc phục trong quá trình chạy.
 3. Thái độ:
 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương.
 III. THỜI GIAN: 
 - 2 tiết (90’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM: 
 - Sân tập TDTT của trường.	
	 V. DỤNG CỤ:
 - Phát lệnh
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp.
Phổ biến nội dung và yêu cầu của buổi tập.
Khởi động: Chung và chuyên môn.
- KTBC: Ngồi mặt hướng chạy xuất phát. 	
(12p)
1’
1’
8’(2 lần x 8 nhịp)
2’
II/ Phần cơ bản:
	1) Chay ngắn:
	 - Trò chơi: “Chạy tiếp sức con thoi”
 - Ngồi mặt hướng chạy xuất phát, tư thế sẳn sàng-xuất phát.
 2) Chạy bền:
	 - Giới thiệu hiện tượng cực điểm và cách khắc phục.
	 - Chạy trên địa hình tự nhiên.
	(200-300m)
	* Củng cố: Tư thế sẳn sàng- xuất phát, hiện tượng cực điểm và cách khắc phục.
(71p)
53’
2 – 3 lần
2 – 3 lần
10’
3’
7’
8’
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét. 
	- Dặn dò.
(7p)
4’
2’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp.
 - Gv nêu ngắn gọn rõ ràng.
- Tích cực thực hiện khởi động.
- Thực hiện cơ bản đúng đứng mặt hướng chạy xuất phát.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
 - Gv gọi 3 hs thực hiện KT, gv đánh giá
- Nắm luật trò chơi, tham gia tích cực.
+ Chú ý nghe phát lệnh, phản xạ nhanh.
+ Chạy tốc độ tăng dần đến nhanh nhất.
- Nắm vững hiện tượng cực điểm và cách khắc phục, trong quá trình chạy.
+ Kiên trì khắc phục khó khăn khi chạy.
+ Hít thở đều trong quá trình chạy.
- Thực hiện và thực hiện cơ bản đúng tư thế sẵn sàng xuất phát, nắm vững hiện tượng cực điểm và cách khắc phục trong quá trình chạy.
- Gv quản lý, điều khiển, nhắc nhở sửa sai cho hs	 	
15m
 	30m
 200-300m
- Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs củng cố.
- Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
- Tinh thần thái độ học tập.
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà: Đứng mặt-vai-lưng hương chạy xuất phát.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH 	 Suối Ngô, ngày 27 tháng 8 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG:
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_so_2.doc