Giáo án môn Thể dục 9 - Bài 3: Bài thể dục – Chạy ngắn – Chạy bền

 I. NHIỆM VỤ:

 1. Bài TD: Học từ nhịp 1 – 10 bài thể dục phát triển chung.

2. Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Tại chỗ đánh tay. Xuất phát cao chạy nhanh.

3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 Giới thiệu hiện tượng chuột rút và cách khắc phục.

 II. YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 - Biết cách thực hiện từ nhịp 1-10 bài thể dục phát triển chung.

 - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau, tại chỗ đánh tay. Xuất phát cao - chạy nhanh.

 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên, hiện tượng chuột rút và cách khắc phục.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 343Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Bài 3: Bài thể dục – Chạy ngắn – Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 3
MÔN: BÀI TD – CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN.
˜w™
 Tiết CT :	5+6
	Thời gian dạy : 	06/9/2015
 I. NHIỆM VỤ:
	1. Bài TD: Học từ nhịp 1 – 10 bài thể dục phát triển chung.
2. Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Tại chỗ đánh tay. Xuất phát cao chạy nhanh.
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
 Giới thiệu hiện tượng chuột rút và cách khắc phục.
 II. YÊU CẦU:
 1. Kiến thức:
 - Biết cách thực hiện từ nhịp 1-10 bài thể dục phát triển chung.
 - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau, tại chỗ đánh tay. Xuất phát cao - chạy nhanh. 
 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên, hiện tượng chuột rút và cách khắc phục. 
 2. Kĩ năng:
 - Thực hiện cơ bản đúng từ nhịp 1 – 10 bài thể dục phát triển chung.
 - Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau. Tại chỗ đánh tay. Xuất phát cao - chạy nhanh.
 - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên, hiện tượng chuột rút và cách khắc phục trong quá trình chạy.
 3. Thái độ: 
 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương.
 III. THỜI GIAN:	
	-	 2 tiết (90’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM:
	-	 Sân tập TDTT của trường.	
 V. DỤNG CỤ:	
 - Phát lệnh.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp.
Phổ biến nội dung và yêu cầu của buổi tập.
Khởi động: Chung và chuyên môn.
 - KTBC: Tư thế sẵn sàng xuất phát.
(12’)
1’
1’
8’(2 lần x 8 nhịp)
2’
II/ Phần cơ bản:
 1) Bài TD:
	- Học từ nhịp 1 – 10 bài thể dục.
 2) Chay ngắn:
	- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau.
	- Tại chỗ đánh tay.
	- Xuất phát cao chạy nhanh 30m.
 3) Chạy bền:
	- Giới thiệu hiện tượng chuột rút và cách khắc phục.
	- Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
	(200-300m)
	* Củng cố: Các động tác bổ trợ, hiện tượng chuột rút và cách khắc phục.
(71’)
28’
4 – 6 lần
28’
2 lần x 15m
2 – 3 lần
1 - 2 lần
7’
8’
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét 
	- Dặn dò
(7p)
4’
1’
2’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp.
 - Gv nêu ngắn gọn rõ ràng.
- Tích cực thực hiện khởi động.
- Thực hiện cơ bản đúng tư thế sẵn sàng xuất phát.
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
x x x x x x x x x
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
- Gv gọi 3hs thực hiện KT, gv đánh giá.
+ Chú ý xem tranh TD, gv thị phạm, giảng giải, phân tích kỹ thuật.
+ Thực hiện đúng biên độ động tác, đúng tư thế động tác, đúng phương hướng, đúng nhịp hô của cán sự.
+ Hít thở đều theo nhịp bài tập.
- Thực hiện nhịp nhàng các động tác bổ trợ.
- Phối hợp nhuần nhuyễn đ/t đánh tay.
+ Nắm vững cách đánh tay trong chạy ngắn.
+ Thực hiện nhịp nhàng, vai thả lỏng.
- Chú ý nghe phát lệnh, phản xạ nhanh.
- Chạy tốc độ tăng dần đến nhanh nhất.
- Nắm vững hiện tượng chuột rút và cách khắc phục.
+ Kiên trì khắc phục khó khăn khi chạy.
+ Hít thở đều trong quá trình chạy.
- Thực hiện cơ bảïn đúng chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau, hiện tượng chuột rút và cách khắc phục trong quá trình chạy.
- Gv cho hs thực hiện tập chung, sau đó chia 2 nhóm tập luyện.
- Gv quản lý, điều khiển, nhắc nhở sửa sai cho hs.	 	
	 40m
 200-300m
- Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs củng cố.
- Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
- Chú ý nghe gvnhận xét đánh giá buổi tập.
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà: Tư thế sẵn sàng xuất phát.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt Của BGH Suối Ngô, ngày 04 tháng 9 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG:
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_so_3.doc