Giáo án môn Thể dục 9 - Bài 5: Bài thể dục - Chạy ngắn - Chạy bền

 I. NHIỆM VỤ:

 1. Bài TDPT Chung: Ôn từ 1 - 19 nam. Học từ 20-26(nam)

 Ôn từ 1-18 (nữ). Học từ 19-25(nữ).

 2. Chạy ngắn: Ôn xuất phát cao-chạy nhanh (cự li 40-60m), các bài tập bổ trợ chạy nhanh. Trò chơi “chạy tiếp sức con thoi” kĩ thuật xuất phát thấp - chạy lao (cự li 18-20m)

 3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 II. YÊU CẦU:

 1. Kiến thức :

 - Biết cách thực hiện các động tác từ 1 - 25 (nam), từ 1- 25 (nữ).

 - Biết cách thực hiện xuất phát cao chạy nhanh, các bài tập bổ trợ chạy nhanh, trò chơi, kĩ thuật xuất phát thấp-chạy lao.

 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 236Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Bài 5: Bài thể dục - Chạy ngắn - Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 5
 MÔN: BÀI TD - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN
˜w™
 Tiết CT :	9+10
	Thời gian dạy : 	21/9/2015
 I. NHIỆM VỤ:
	1. Bài TDPT Chung: Ôn từ 1 - 19 nam. Học từ 20-26(nam)
	 Ôn từ 1-18 (nữ). Học từ 19-25(nữ).
	2. Chạy ngắn: Ôn xuất phát cao-chạy nhanh (cự li 40-60m), các bài tập bổ trợ chạy nhanh. Trò chơi “chạy tiếp sức con thoi” kĩ thuật xuất phát thấp - chạy lao (cự li 18-20m)
	3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
 II. YÊU CẦU:
 1. Kiến thức : 
 - Biết cách thực hiện các động tác từ 1 - 25 (nam), từ 1- 25 (nữ).
 - Biết cách thực hiện xuất phát cao chạy nhanh, các bài tập bổ trợ chạy nhanh, trò chơi, kĩ thuật xuất phát thấp-chạy lao.
 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
 2. Kĩ năng:
 - Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1 - 25 (nam), từ 1 - 25 (nữ).
 - Thực hiện cơ bản đúng xuất phát cao chạy nhanh, các bài tập bổ trợ chạy nhanh, trò chơi, kĩ thuật xuất phát thấp-chạy lao.
 - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
3. Thái độ: 
 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương.
 III. THỜI GIAN:	
	-	2 tiết (90’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM:
	-	Sân tập TDTT của trường.	
	 V. DỤNG CỤ:
	-	Tranh bài TD, bàn đạp.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp.
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động: Chung và chuyên môn.
KTBC: Xuất phát cao-chạy nhanh 40m.
(12p)
1’
1’
8’(2 lần x 8 nhịp)
2’
II/ Phần cơ bản:
	1) Bài TD: Ôn từ 1 – 19, học từ nhịp 20 - 26 (nam).
	 Ôn từ 1 – 18, học từ nhịp 19 – 25( nữ).
. 
	2) Chạy ngắn:
 - Xuất phát cao-chạy nhanh 40m.
 - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau.
 - Trò chơi: “Chạy tiếp sức con thoi”
	- Kỹ thuật xuất phát thấp-chạy lao.	
	3) Chạy bền:
	 - Chạy trên địa hình tự nhiên.
	300-400m
 * Củng cố: Nhịp 1 - 26 (nam), nhịp 1 - 25 9 nữ); kĩ thuật xuất phát thấp- chạy lao.
(71p)
28’
4 – 6 lần
28’
2 – 3 lần
2 – 3 lần
1 – 2 lần
2 – 3 lần
7’
8’
III/ Phần kết thúc:
 - Hồi tĩnh.
 - Nhận xét.
 - Dặn dò
(7p)
4’
2’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp.
 - Gv nêu ngắn gọn rõ ràng.
- Tích cực thực hiện khởi động.
- Thực hiện và thực hiện được xuất phát cao-chạy nhanh.
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
x x x x x x x x x
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
- Gv gọi 3 hs thực hiện KT, gv đánh giá.
+ Chú ý xem tranh TD, gv thị phạm, giảng giải, phân tích kỹ thuật.
+ Thực hiện đúng biên độ động tác, đúng tư thế động tác, đúng phương hướng, đúng nhịp hô của cán sự.
+ Hít thở đều theo nhịp bài tập.
- Chú ý thực hiện đúng kỹ thuật tư thế XP.
- Tập trung nghe phát lệnh phản xạ nhanh.
+ Nắm vững cách đóng bàn đạp, thực hiện đúng 3 khẩu lệnh, nghiêng người chạy lao
- Nắm luật trò chơi, tích cực tham gia.
+ Thực hiện nhịp nhàng, phối hợp đánh tay.
+ Nâng cao đùi, không ngã thân ra sau.
- Nắm luật trò chơi, tích cực tham gia.
- Chú ý thực hiện đúng kĩ thuật xuất phát thấp-chạy lao
- Hít thở đều trong quá trình chạy bền.
- Phân phối sức phù hợp cự ly chạy.
- Thả lỏng tích cực sau khi chạy xong.
- Thực hiện và thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1 - 26(nam), 1 - 25(nữ); kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao.
- Gv điều khiển cho hs thực hiện chung, sau đó chia 2 nhóm tập luyện.
- Gv quản lý, nhắc nhở sửa sai cho hs.
	 x x x x x x x x
	 x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
	 40m 
 300-400m
- Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs củng cố.
- Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu.
- Tinh thần thái độ học tập
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà: Bài thể dục, kĩ thuật xuất phát thấp.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt Của BGH Suối Ngô, ngày 19 tháng 9 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG:
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_so_5.doc