Giáo án môn Thể dục 9 - Bài 7: Bài thể dục - Chạy ngắn - Chạy bền

 I. NHIỆM VỤ:

1. Bài TDPT chung: Ôn từ 1-36 (nam). Học từ nhịp 37– 40 (nam), Ôn từ 1 - 29 nữ. Học từ nhịp 30 – 40 (nữ)

2. Chạy ngắn: Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh. Chạy bước nhỏ, chạy đạp sau. Xuất phát thấp - chạy lao, chạy giữa quãng 50m. Giới thiệu một số điểm cơ bản của luật Điền kinh.

 3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 II. YÊU CẦU:

1. Kiến thức:

 - Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1-40 (nam), 1-40 (nữ).

 - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất phát thấp-chạy lao chạy giữa quãng 50m, biết một số điểm trong Luật Điền kinh.

 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.

2. Kĩ năng:

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 346Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Bài 7: Bài thể dục - Chạy ngắn - Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 7
 MÔN: BÀI TD - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN
˜w™
 Tiết CT :	13+14
	Thời gian dạy : 	05/10/2015
 I. NHIỆM VỤ:
1. Bài TDPT chung: Ôn từ 1-36 (nam). Học từ nhịp 37– 40 (nam), Ôn từ 1 - 29 nữ. Học từ nhịp 30 – 40 (nữ)
2. Chạy ngắn: Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh. Chạy bước nhỏ, chạy đạp sau. Xuất phát thấp - chạy lao, chạy giữa quãng 50m. Giới thiệu một số điểm cơ bản của luật Điền kinh.
	3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
 II. YÊU CẦU:
1. Kiến thức:
 - Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1-40 (nam), 1-40 (nữ).
 - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất phát thấp-chạy lao chạy giữa quãng 50m, biết một số điểm trong Luật Điền kinh.
 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. 
2. Kĩ năng:
 - Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1 đến 36 (nam), 1-29 (nữ).
 - Thực hiện được các động tác từ nhịp từ nhịp 37– 40(nam), từ nhịp 30 – 40(nữ)
- Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất phát thấp-chạy lao chạy giữa quãng 50m, biết một số điểm cơ bản của Luật Điền kinh.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên. 
3. Thái độ: 
 - Đảm bảo tổ chúc tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng trách chấn thương.
 III. THỜI GIAN:	
	-	2 tiết (90’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM:
	-	Sân tập TDTT của trường.	
	 V. DỤNG CỤ:
	-	Tranh bài TD, bàn đạp.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp.
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động: Chung và chuyên môn.
KTBCõ: Bài TD 1 đến 36 (nam); 1 đến 29 (nữ)
(12p)
1’
1’
8’(2 lần x 8 nhịp)
2’
II/ Phần cơ bản:
	1) Bài TD: Ôn từ 1 – 36, học từ 37 - 40 (nam).
	 Ôn từ 1 – 29, học từ 30 -40 (nữ)
. 
 2) Chạy ngắn:
	 - Chạy bước nhỏ, chạy đạp sau.
	 - Xuất phát thấp-chạy lao, chạy giữa quãng 50m.	
 - Giới thiệu một số điểm cơ bản của luật Điền kinh.
	3) Chạy bền:
	 - Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
	300-400m
 * Củng cố: Bài TD từ nhịp 1 – 36 (nữ), từ 1 – 40 (nam); xuất phát thấp-chạy lao, chạy giữa quãng.	
(71p)
28’
4 – 6 lần
28’
2 – 3 lần
2 – 4 lần
7’
8’
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét.
	- Dặn dò
(7p)
4’
2’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định , cán sự báo cáo sĩ số lớp.
 - Gv nêu ngắn gọn, rõ ràng.
- Tích cực thực hiện khởi động.
- Thực hiện cơ bản đúng từ nhịp 1 - 36 (nam); 1 - 29 (nữ).
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
- Gv gọi 3hs thực hiện KT, gv đánh giá
+ Chú ý xem tranh TD, gv thị phạm, giảng giải, phân tích kỹ thuật.
+ Thực hiện đúng biên độ động tác, đúng tư thế động tác, đúng phương hướng, đúng nhịp hô của cán sự.
+ Thực hiện nhịp nhàng, phối hợp đánh tay.
+ Thực hiện tốt các động tác bổ trợ môn chạy
+ Chú ý thực hiện đúng kỹ thuật tư thế xuất phát
+ Tập trung nghe phát lệnh phản xạ nhanh.
+ Thực hiện đúng 3 khẩu lệnh, nghiêng người chạy lao. 
- Biết một số điểm trong Luật Điền kinh.
+ Hít thở đều trong quá trình chạy bền.
+ Phân phối sức phù hợp cự ly chạy.
+ Thả lỏng tích cực sau khi chạy xong.
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1 đến 40(nữ), 1 đến 40(nam); kĩ thuật xuất phát thấp - chạy lao, chạy giữa quãng.
- Gv điều khiển cho hs thực hiện chung, sau đó chia 2 nhóm tập luyện.
- Gv quản lý, nhắc nhở sửa sai cho hs.
	 x x x x x x x x
	 x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
	 50m 
 300-400m
- Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs cũng cố.
- Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu.
- Tinh thần thái độ học tập
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà: Bài TD từ nhịp 1 -40 (nam, nữ), kĩ thuật xuất phát thấp.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH	 Suối Ngô, ngày 02 tháng 10 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG:
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_so_7.doc